Wicca: de weg van een wicca

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

4b1fc9cd7f5fe7d4c523dfdbc465682d_medium.Wanneer je kiest voor de weg of het pad van de wicca, kies je voor het aanbidden van de natuur, de Godin, de Grote Moeder, Moeder Aarde aanbeden als een eeuwige, het leven voortbrengende aspect van ons bestaan en de zichzelf steeds vernieuwende en creatieve kracht van de natuur.

Wicca is een natuurreligie en wordt beoefend door witte heksen of wicca's, die in covens of heksengroepen werken, of het pad alleen lopen. Veel religies zien de natuur als ònderdeel van een goddelijke schepping, maar wicca's aanbidden de natuur zèlf als een goddelijk wezen.

Sinds de afschaffing van de wetten tegen hekserij heeft de wiccabeweging ook meer moderne principes opgenomen in haar leefwijze en normen en waarden, zoals milieubewustzijn, feminisme, mensenrechten en dierenwelzijn. Daarnaast staat een leven in ecologisch evenwicht met de natuur uiteraard centraal. Biologisch of biologisch-dynamisch verbouwde gewassen genieten de voorkeur, fabrieksmatige (geraffineerde) producten met kunstmatige toevoegingen worden gemeden.

Wicca en heggenrijders

ae8c4223733a522f12a2989a6e74904e_medium. De term 'wicca' zou afkomstig zijn van het Oud-Engelse woord 'wisdom' (wijsheid) en/of het Angelsaksische woord 'witta', hetgeen vormen of buigen betekend. Echter, er zit ook het Engelse woord 'wit' in, dat staat voor zowel gezond verstand als voor humor en spitsvondigheid. De term werd door Gerald Gardner in de jaren 1950 gepopulariseerd, toen hij een boek schreef over zijn New Forest coven. Vanwege de eeuwenlang opgelegde Christelijke (foutieve) associatie van heksen en magie met  satanisme, noemen vele witte magiërs zichzelf tegenwoordig liever wicca dan heks.

De term van 'heggenrijder' of 'heggenrijdster' (belijd(st)er van de oude natuurreligie) is na de overheersing door de Christelijke kerk van de westerse wereld altijd het synoniem geweest voor heks. Tegenwoordig wordt de betiteling nog wel eens gebruikt, maar dan meer als geuzennaam.

'Merry meet!' en 'Blessed be!'

f8d0ee757bd3b68343e37f3bde2b02e3_medium.De traditionele begroetingen Merry meet! en Blessed be! stammen al uit de paganistische (heidense of natuurreligieuze) traditie. Gerald Gardner voerde de begroetingen in de jaren 1950 weer in en koppelde deze aan zijn nieuwe, in het openbaar tredende wiccabeweging.

Merry meet!, wat zoveel betekent als 'Blij je te ontmoeten!', wordt veelal door wicca's tegen elkaar gezegd in plaats van het neutrale 'Goedendag'. 'Blessed be!', wat letterlijk 'Wees gezegend!' (door de Godin) betekent en gelijk is aan het 'God bless you' in de Christelijke traditie, kan zowel bij een ontmoeting als bij een uiteengaan worden gebruikt. Beide groeten hebben voor een wicca een diepreligieuze betekenis en worden niet daarom niet zomaar tegen iedereen geroepen.

Wicca in een coven

Volgens de wiccageschiedenis werden, ook na de kerstening van de westerse bevolking en de onderdrukking door de Christelijke kerk, de oude religies vooral levend gehouden door geheime heksengroepen of covens. Zij gaven de geheimen aan nieuwe generaties door totdat heksen niet meer zouden worden vervolg. Tegenwoordig is het in de westerse wereld tolerant genoeg geworden om oude tradities in ere te herstellen en er mee naar buiten te treden.

83fa84c75e0d15bf74d51f0c1ddb01cf_medium.

Viering van Imbolc door een coven.

Inmiddels zijn er diverse stromingen binnen de wiccatraditie, zoals bijvoorbeeld de Angelsaksische witta, de Gardneriaanse, Alexandriaanse en Dianische wicca en de Elfentraditie.

In deze stromingen is men georganiseerd in heksengroepen of covens. Covens zijn gesloten groepen, waarvan het lidmaatschap veelal op uitnodiging wordt verkregen. De groepen worden veelal in onderling overleg bestuurd en geleid door een hogepriesteres of hogepriester, of door beiden. Vieringen, rituelen, inwijdingen en opleiding van nieuwe leden vinden allemaal plaats binnen de coven, waardoor er een gezellige sfeer en een gevoel van eenheid kan heersen. Een coven kan zijn ontstaan uit een familie, een vriendenkring of een groep gelijkgestemde zielen. In de tijd van heksenvervolgingen slaagden de oude covens er gelukkig regelmatig – maar niet altijd – in om de identiteit van de leden te beschermen en dus buiten schot te blijven.

Wicca als heggenrijder

00e5a04c0e2cd5f08c7f69450cad5196_medium.Het is ook altijd mogelijk geweest het wiccapad als eenling te lopen. Dit zelfstandige pad, waarbij een heks of wicca voornamelijk leert door contact met de natuur, wordt heggenrijdersmagie genoemd. Alles wat deze heksen voor hun rituelen nodig hadden/hebben, zou namelijk in de heggen te vinden zijn.

Rechts: "The magic circle" van John William Waterhouse.

De rol van de alleenstaande wicca, dorpsheks, kruidenvrouw of wijze vrouw is altijd een populair archetype geweest, dat verschilt van de covenwicca. Veel wicca's kiezen er ook tegenwoordig voor om solitair of met één magische metgezel te werken. Het zijn in het verleden vooral leden van deze groep geweest, die als kruidenvrouwtje, als eenling en onbeschermd, ten prooi zijn gevallen aan de heksenvervolgingen.

Een heggenrijder of soloheks heeft een goed ontwikkelde intuïtie en heeft meestal ervaringen gehad op paranormaal gebied. De meesten wijden vele uren aan de studie van de natuur (bijvoorbeeld de kruidenleer) of gaan een periode in de leer bij een meer ervaren heks of heggenrijder. Heggenrijders moeten sterk vertrouwen op hun spirituele gidsen en zonder steun van een groep in een trance kunnen raken om hun rituelen uit te oefenen. Het heggenrijderspad lijkt meer op het sjamanistische pad, dat eveneens vertrouwt op een uitgebreide kennis van kruiden, planten, dieren en de natuur.

Goed en kwaad, witte en zwarte magie

Met de kennis van (de magie van) de natuur en de kracht van de eigen vaardigheden daarin (bijvoorbeeld bij uitvoeren van rituelen), komt voor een wicca echter ook een grote verantwoordelijkheid, namelijk om die kennis, energie en vaardigheden in de geest van de Godin (Moeder Aarde) en voor het welzijn van de natuur te gebruiken.

Vanuit de wicca kent men geen concept van goed of kwaad; het universum bestaat immers uit neutrale energie, zonder oordeel. Goed en kwaad is alleen te vinden in (het oordeel van en over) de mens. Het is daarom het morele kompas en de intentie van de mens in het algemeen en van de heks of wicca in het bijzonder, die zorgen voor een als Goed of Kwaad ervaren actie.

e28efa8bbaa6542a52d202ad3f013651_medium.

Voor welk doel, welke uitkomst gebruik je namelijk de energie in je ritueel? Voor het belang van iedereen, de natuur en de Godin? Dan spreken we van witte magie. Of kies je voor het eigenbelang, ten koste van andere mensen, dieren, planten of zelfs van de natuur en de aarde zelf? In dat geval spreken we van zwarte magie.

In beide gevallen is de kennis en kracht – en daarmee de verantwoordelijkheid voor het resultaat – van een  wicca in een ritueel tenminste driemaal groter dan die van een niet-ingewijde. Het spreekwoord luidt echter: wat je uitzendt, krijg je terug, hetgeen geldt als één van de kosmische wetten.

Een wicca loopt dan ook het risico het uitgezondene in drievoud van het universum terug te krijgen (de Wet van Drie). Dat kan zeer plezierig zijn in geval van een ritueel van witte magie, maar ook uiterst onaangenaam in geval van een ritueel van zwarte magie uit eigenbelang. Wees gewaarschuwd.

 

Oxalis.

dcf9e16de474a4518f555be4fc505a74_medium. © 2015, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Wicca-leven-in-de-geest-van-Gaia

Wicca-standaardbenodigdheden-voor-een-wicca

Wicca-het-Altaar-de-Cirkel-en-wijdingen

Wicca-het-Boek-der-Schaduwen-en-wicca-rituelen

Wicca-de-elementen-en-de-elementalen

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

15/02/2016 07:33

Reacties (1) 

1
15/02/2016 08:09
Een bijzonder, maar jammer genoeg eeuwenlang vreselijk vervolgd bestaan.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert