Wicca: de Wet van Drie en de Wicca Rede

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

8dc5b260e6c09c5e40e912009891ce4b_medium.Een wicca is in principe een vrij wezen en niet gebonden aan opgelegde regels, dogma's of wetten, anders dan die van de samenleving. Die vrijheid is uiteraard prettig, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Zo dien je als wicca altijd goed na te denken voor welke doeleinden je je kracht en macht wilt gebruiken. Iedere handeling heeft immers consequenties; wetmatigheden van het universum kunnen niet worden ontlopen.

De Wet van Drie of de Drievoudige Wet

Een oud spreekwoord luidt: "Wat je uitzendt, krijg je terug". Aan de basis van deze gedachte ligt in feite de Wet van Karma. Karma is – eenvoudig gezegd – de gevolgen van daden, keuzes en beslissingen in het nu, in het verleden of zelfs in vorige levens. Er bestaat zowel goed als slecht karma; dat wil bijvoorbeeld zeggen, dat je nu misschien de vruchten plukt van òf je goede òf je slechte daden in het recente of verre verleden. Nu gaat karma (over levens heen) veel verder dan de Drievoudige Wet, die in wicca een grote plaats inneemt. Zie de Drievoudige Wet simpelweg als lik-op-stuk-beleid, waarbij je binnen de kortste keren met de gevolgen van je eigen intenties kunt worden geconfronteerd.

5a737ea5be3cbf570cebb288add6d893_medium.

The Rule of Three / The Three-fold Law

Ever mind the rule of three
Three times what thou gived returns to thee
this lesson well, thou must learn
Thee only gets what thou doest earn.


(Nederlandse vertaling:)
Houdt de wet van drie in ere,
Driemaal zullen je daden wederkeren.
Ken deze wet en leer hem goed,
dat wat je zaait, je ook oogsten moet.

Voor een wicca, die bewust gebruik kan maken van krachtige natuurlijke energieën, geldt een grotere verantwoordelijkheid, die is terug te vinden in de Drievoudige Wet. Deze wet stelt, dat alle energie, waarmee je je intenties bewust het universum instuurt, in drievoud zal terugkeren bij de afzender ervan. Streef daarom altijd het goede na (witte magie), zie af van wraak of eigengewin ten koste van anderen (zwarte magie) en zend alleen positieve intenties uit. De Drievoudige Wet zal je belonen.

De Wicca Rede

2a6cd8afd931287b69052f2538f22e32_medium.Naast de Drievoudige Wet zijn er nog een aantal regels, die over de hele wereld min of meer worden gezien als wetmatigheden, waaraan iedere wicca zich dient te houden. Deze staan nu algemeen bekend als de Wicca Rede. Dit geschrift geldt voor velen  als de religieuze basis voor de wicca levensovertuiging.

Links: Altaartafel met Wicca Rede.

The Rede of the Wiccae, zoals het stuk oorspronkelijk heet, werd in 1975 voor het eerst uitgeschreven door de Amerikaanse dichteres en hogepriesteres Gwynne Thompson  (1928-1986). Zij stamde uit een geslacht van erfheksen en was zelf geïnitieerd door haar grootmoeder Adriana Porter (1851-1946). Van haar heeft Gwynne waarschijnlijk alle oude regels geleerd.

The Rede of the Wiccae

Bide within the Law you must, in perfect Love and perfect Trust.
Live you must and let to live, fairly take and fairly give.
For tread the Circle thrice about, to keep unwelcome spirits out.
To bind the spell well every time, let the spell be said in rhyme.
Light of eye and soft of touch, speak you little, listen much.
Honor the Old Ones in deed and name, let love and light be our guides again.
Deosil go by the waxing moon, chanting out the joyful tune.
Widdershins go when the moon doth wane, and the werewolf howls by the dread wolfsbane.
When the Lady's moon is new, kiss the hand to Her times two.
When the moon rides at Her peak, then your heart's desire seek.
Heed the North winds mighty gale, lock the door and trim the sail.
When the Wind blows from the East, expect the new and set the feast.
When the wind comes from the South, love will kiss you on the mouth.
When the wind whispers from the West, all hearts will find peace and rest.
Nine woods in the Cauldron go, burn them fast and burn them slow.
Birch in the fire goes, to represent what the Lady knows.
Oak in the forest towers with might, in the fire it brings the God's insight.

Rowan is a tree of power, causing life and magick to flower.
Willows at the waterside stand, ready to help us to the Summerland.
Hawthorn is burned to purify, and to draw faerie to your eye.
Hazel-the tree of wisdom and learning, adds its strength to the bright fire burning.
White are the flowers of Apple tree, that brings us fruits of fertility.
Grapes grow upon the vine, giving us both joy and wine.
Fir does mark the evergreen, to represent immortality seen.
Elder is the Lady's tree, burn it not or cursed you'll be.
Four times the Major Sabbats mark, in the light and in the dark.
As the old year starts to wane, the new begins, it's now Samhain.
When the time for Imbolc shows, watch for flowers through the snows.
When the wheel begins to turn, soon the Beltane fires will burn.
As the wheel turns to Lamas night, power is brought to magick rite.
Four times the Minor Sabbats fall, use the Sun to mark them all.
When the wheel has turned to Yule, light the log, the Horned One rules.
In the spring, when night equals day, time for Ostara to come our way.
When the Sun has reached it's height, time for Oak and Holly to fight.
Harvesting comes to one and all, when the Autumn Equinox does fall.
Heed the flower, bush and tree, by the Lady blessed you'll be.
Where the rippling waters go, cast a stone, the truth you'll know.
When you have and hold a need, harken not to others greed.
With a fool no season spend, or be counted as his friend.
Merry Meet and Merry Part, bright the cheeks and warm the heart.
Mind the Three-fold Laws you should,
three times bad and three times good.
When misfortune is enow, wear the star upon your brow.
Be true in love this you must do, unless your love is false to you.
These Eight words the Rede fulfill, "An Ye Harm None, Do What Ye Will".

86900224127f5bcb4b0854e09e4414e7_medium.

(Nederlandse vertaling:)
Op heksenrecht zul je bouwen, in ware liefde en vol vertrouwen
Leef en laat de anderen leven, houd maat bij nemen en bij geven.
De circel zul je driemaal keren en alles boze eruit weren.
Je spreuken zijn gevat in rijm en zullen daardoor werkzaam zijn
Een vriendelijk oog, aanraken teer, toehoren voor spreken dat is de leer.
De wassende maan vraagt rechtsom en even, dans dan en breng het pentakel tot leven.
Maar huilt een weerwolf bij IJzerhard, draai links bij de maan in't laatste kwart.
Is de maangodin in haar nieuwe stand, druk dan twee kussen op haar hand.
Wees gereed bij volle maan, hartstocht mag haar weg dan gaan.
Staat de stormwind krachtig noord, strijk het zeil en sluit de poort.
De zuidewind doet harten ontbloeien, ook jij kunt dan van liefde gloeien.
Wind uit het oosten brengt nieuws aan't licht, bereid je voor, feest is in zicht.
Heeft de westenwind de heerschappij, voor dolende zielen is het onrustig tij.
Negen houtblokken onder de ketel zijn goed, verbrandt ze snel in zachte gloed.
De wijze boom der Godin telt jaren vee,  breng hem schade toe, dan is haar vloek je deel.
Komt het jaarwiel bij Beltane te staan, steek dan de vreugdevuren aan.
Is het rad bij Joel beland, ontsteek de fakkels, want de gehoornde Pan heerst in't land.
Verzorg de planten toegewijd, met de zegen der Godin word je verblijd.
Het kabbelende water is je geweten, werp een steen om niet te vergeten.
In nood zul je je waardig weren, en geen bezit van je naaste begeren.
Laat je niet met de dwazen in, 't is slecht voor jezelf en heeft geen zin.
Zijn welkom en afscheid warm getoond, met geluk in't hart word je beloond.
Door de Wet van Drie laat je je leiden, drievoudig goede en drievoudig slechte tijden.
Wanneer tegenspoed je het licht berooft, draag dan een ster voorop je hoofd.
Wie je liefhebt, zul je niet bedriegen, anders zullen zij ookjou beliegen.
Nog acht woorden, neem die niet mild: schaad je niemand, doe dan wat je wilt.

ac123f1c97cb3113d80f38b003902fe7_medium.

Zoals wel vaker bij lange stukken, refereert men bij de Wicca Rede ook meestal maar aan een paar (aangepaste) regels als kernboodschap, meestal tezamen met de Drievoudige Wet:

Bide the Wiccan Law you must
in perfect Love and perfect Trust.
Eight words the Wiccan Rede fulfill
"An Ye Harm None, Do What Ye Will"

And ever mind the Rule of Three
what you send out comes back to thee
Follow this with mind and heart
merry we meet and merry we part.

(Nederlandse vertaling:)

Op Wicca recht zul je bouwen
in ware liefde en vol vertrouwen
Acht woorden van de Wicca Rede, neem die niet mild:
schaad je niemand, doe dan wat je wilt
En houdt immer de Wet van Drie in ere,
wat je uitzendt zal naar je wederkeren
Volg dit met hoofd en hart, komaan:
blij zullen we elkaar zien en blij weer uit elkander gaan.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

afa8f9d6e6c5b432785ae3d318efdfa9_medium.

Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Wicca-wat-is-wicca?-Een-korte-inleiding

Wicca-heksengroepen-(covens)-en-inwijdingen

Wicca-standaardbenodigdheden-voor-een-wicca

Wicca-het-Altaar-de-Cirkel-en-wijdingen

Wicca-het-Boek-der-Schaduwen-en-wicca-rituelen

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

14/02/2016 07:41

Reacties (2) 

1
14/02/2016 08:25
Ik vind het een prachtige visie! als meer mensen die zouden adopteren, zag de wereld er waarschijnlijk een stuk vrolijker uit.
1
14/02/2016 08:21
Boeiend, deze levensvisie.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert