De GAS-boete

Door Chrisrik gepubliceerd in Kennis en weetjes

Hoe zit het met GAS-boetes in België?

16e2b49328e4b27311b667d0abead0f9.jpg

 

1. Wat is een GAS-boete?

GAS staat voor ‘Gemeentelijke Administratieve Sanctie’. Deze sanctie kan opgelegd worden door een gemeente als er sprake is van een inbreuk op het gemeentereglement. De sanctie bestaat meestal uit een boete, maar kan ook een bemiddeling of een taakstraf zijn. Het doel is minder ernstige inbreuken die overlast veroorzaken, niet langer onbestraft laten.

Volgens wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_administratieve_sanctie

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is in België een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.

ea02adc6e9234e78ad123c6ae20b6224.jpg

 

2. Wanneer werd ze ingevoerd?

Er zijn altijd wel enkele bepalingen geweest i.v.m. openbare rust zoals geluidshinder en geurhinder. Ook in verband met openbare veiligheid, gezondheid en reinheid werden wetten vastgesteld. Ik denk aan het netjes houden van grachten, aanplakfiches, werkzaamheden langs de openbare weg, afvalverbranding en manifestaties ...

Om de overheid nu toe te laten snel, efficiënt en eenvormig op te treden tegen de diverse vormen van lokale overlast, kan in geval van overtreding van de omschreven regels een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) worden opgelegd. Vroeger bestrafte de politierechtbank deze feiten.

Op 13 mei 1999 kwam er een aanpassing in de Nieuwe Gemeentewet die de GAS-boete mogelijk maakte. Aanvankelijk mochten enkel politie- en hulpagenten sancties uitdelen, maar door een ‘Koninklijk Besluit’ uit 2005 mag nu iedere provincie- of gemeenteambtenaar dat. Elke gemeente mag ook zelf invullen wat ze juist verstaat onder het begrip ‘overlast’. Het gevolg is dat geen enkele gemeente hetzelfde GAS-beleid voert.

De GAS-boetes zijn erg omstreden. Tal van belangenverenigingen klagen aan dat er grote willekeur heerst bij het uitschrijven van GAS-boetes en dat burgers zich niet afdoende kunnen verdedigen tegen ambtenaren die rechtertje spelen.

390b2def904724770a6c6736d2712977.jpgc956cf3283dc767c24113d7372b31aee.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wat is er recent veranderd?

Op 28 mei 2013 werd een strengere GAS-wetgeving goedgekeurd in het parlement. Vooral op vraag van grote steden als Antwerpen, Brussel en Gent is de minimumleeftijd verlaagd van 16 naar 14 jaar. Sommige politici willen die leeftijd zelfs nog verlagen naar 12 jaar.

b4d1f3ac774abb7af41c11acfda66153.jpg

 

4. Waarvoor kan je een GAS-boete krijgen?

Je kan een GAS-boete krijgen voor alle (soms vaag gedefinieerde) overtredingen op de algemene politieverordening van de gemeente. Voorbeelden zijn het achterlaten van hondenpoep, overlast door blaffende honden, nachtlawaai, op de leuning van een bankje zitten, sneeuwballen gooien, toeschouwers van een carnavalstoet laten schrikken of boterhammen opeten in de portiek van een kerk.

eb867880e966ba2b6cee83d4f7aa8841.jpg

 

5. Hoeveel bedraagt de GAS-boete?

Voor personen tussen 16 en 18 jaar zijn de boetes opgetrokken van 125 euro tot 175 euro. Voor volwassenen kan dit gaan van 250 euro naar 350 euro. De hoogte van de boete moet in overeenstemming zijn met de ernst van het bestrafte feit.

5dab828ec1876eed3e3190e20af38892.jpg

 

6. Wat doen bij een GAS-boete?

Als je een GAS-boete van maximum 62,50 euro thuis toegestuurd krijgt, heb je 15 dagen de tijd om schriftelijk verweer in te dienen. Anders moet je ze binnen de maand betalen. Heb je een boete van meer dan 62,50 euro, dan mag je je mondeling gaan verdedigen bij de GAS-ambtenaar. Die beslist nadien of de boete geschrapt of verlaagd kan worden. Veel mensen betalen hierna de boete, omdat gerechts- en advocaatkosten vaak veel hoger uitvallen en zulke processen lang aanslepen. Een verdachte tussen 16 en 18 jaar krijgt een advocaat toegewezen. De procedure moet binnen de zes maanden afgehandeld zijn.

 

28cba2c8be25675c0a3122b18bc2c41f.jpg


 

Enkele gekke reglementeringen die leiden tot GAS-boetes!

 

GAS = ‘Gigantisch Absurde Sancties’?

De soorten GAS-boetes worden steeds uitgebreider en gekker. ik neem enkele voorbeelden van GAS-boetes. Welke reglementeringen zijn er bij jou in de buurt?

 • In Wellen mag je enkel biologisch afbreekbare confetti (met diameter 10 mm) gebruiken.
 • In Deinze mag je met geen opgeraapte confetti gooien.
 • In Lokeren is het verboden om personen te doen schrikken. Het er ook verboden om waarzeggerij te beoefenen en dromen uit te leggen.
 • In Dendermonde is het verboden om zedenschennende liederen te zingen in het openbaar of dergelijke bewoordingen te uiten.
 • In Schaarbeek mag je geen tapijten of andere voorwerpen uitkloppen of te schudden boven de openbare weg.
  In Hasselt is het verboden om op de rug- en zijleuning van openbare banken te gaan zitten of de banken te bevuilen. Nog in Hasselt mag je geen mortel bereiden op kerkhoven.
 • In Genk is het verboden het gelaat geheel of gedeeltelijk te bedekken behalve voor Sinterklaas, Zwarte Piet, de Kerstman en de paashaas. ik vraag me af : mag een Mega Mindy-masker voor een vrijgezellendag dan ook niet :-)?

 

34fee54c47efe66b815351d881b13ed0.jpg

 

Welke boetes werden al uitgedeeld?

Nieuwtjes uit kranten:

 • AARSCHOT - Dit jaar komen ze er nog van af met een waarschuwing, maar vanaf volgend jaar krijgen handelaars die tijdens de Sint-Rochusverlichting in Aarschot hun lichtreclame laten branden een GAS-boete.‘Licht is even storend als geluid en is dus ook overlast.’
 • GENT - De Gentse dienst Administratie heeft de voorbije twee maanden 137 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) uitgeschreven omdat verhuurders de huurprijs van panden niet hadden geafficheerd. Dat meldt het Gentse stadsbestuur.
  Sinds 2007 is het verplicht de huurprijs van een woning, appartement, vakantiewoning of (studenten)kamer te afficheren. Naast de huurprijs moet ook het bedrag van de gemeenschappelijke lasten vermeld worden. De maatregel is ingevoerd om discriminatie op de private huurmarkt tegen te gaan, zegt het Gentse stadsbestuur.
 • GENT - De eerste officieuze nacht van de Gentse Feesten - het volksfeest – had al twee GAS-boetes opgeleverd. Een overmoedige ‘feestenganger’ werd betrapt toen hij tegen het politiecommissariaat in de Ridderstraat stond te plassen. De andere  was voor de te luide muziek in een auto, een zogenaamde boomcar. De twee personen kregen een boete van 60 euro
 • ASSE:   Het overgrote deel van de GAS-overtredingen was voor sluikstorten, 46 (tegenover 47 in 2011). ‘Dit kan gaan over het kieperen van afval in grachten en velden maar kan bijvoorbeeld ook gaan over het niet op de juiste dag buiten zetten van de afvalzak of geen juiste zak gebruiken.’ Zestien keer werd er een GAS opgemaakt voor het plaatsen van uithangborden zonder vergunning. Daar waren ook politieke partijen of kandidaten bij die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen borden plaatsten op openbaar domein. Drie inbreuken waren voor eigenaars van honden die onophoudelijk lawaai maakten en vier wegens het verstoren van de nachtrust. Twee hondeneigenaars vonden het niet nodig hun hond aan de leiband te houden op straat. Verder zijn er nog overtredingen zoals het verbranden van afval, het beschadigen van afsluitingen en het innemen van een deel van de openbare weg zonder toelating.
 • MUIZEN (bij Mechelen): De parochieleden van de Sint-Lambertuskerk in Muizen hebben hun buik vol van jongeren die op de stoep van de kerk komen skaten en skeeleren. Om de overlast tegen te gaan, hebben ze een bord opgehangen met het opschrift "Skeelen verboden! Zoniet GAS mogelijk!"
 • MECHELEN: Het eten van een broodje op de trappen van een Mechelse kerk kan bestraft worden met een GAS-boete.
 • BRUSSEL: In de Brusselse Nieuwstraat werd een dame bestraft met een GAS-boete van 50 euro voor het op straat werpen van een kersenpit, meldt Het Laatste Nieuws. De boete paste in het kader van de praktijkervaring van aspirant-agenten. Een pr-stunt gone wrong

14659423fd774407aa53563a45215016.jpg

Volgens de Vlaamse jeugdverenigingen worden jongeren geviseerd door de GAS-boetes en is het onmogelijk om nog kind te zijn wanneer 14-jarigen een boete van honderden euro riskeren wanneer ze in een boom klimmen of geluid maken tijdens het spelen. De Vlaamse Jeugdraad en de kinderrechtencommissaris tekenden verzet aan. Zij vrezen ook allebei willekeur bij het bepalen wat al dan niet overlast is. Niettemin zette de meerderheid door met het voorstel.

Ook de Liga voor de Mensenrechten heeft de GAS-boetes herhaaldelijk veroordeeld.

Werkstraffen: Onlangs werd gesproken om een nieuwe wettekst te voorzien bij in hogere GAS-boetes, een ruimere toepasbaarheid op meer soorten overlast en een ruimer gamma aan mogelijke straffen. Naast de effectieve GAS-boetes gaat het dan bijvoorbeeld om werkstraffen of zelfs een tijdelijk plaatsverbod.

Is de GAS-boete het ‘ENIGE’ middel tegen overlast?
Ik vind nog steeds dat verdraagzaamheid en communicatie even belangrijk zijn, maar ook bemiddeling is belangrijk!

c9ea94e2f468f011659ca823b47dea2e.jpg

 

En hoe zit het in Nederland?

Is het waar dat men daar niet spreekt van GAS-boetes, maar van gewoon “een dikke vette prent”?

Een 12-jarige jongen uit Heerhugowaard heeft onlangs een boete van 72,50 euro gekregen omdat hij een chipszakje op straat gooide.”

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21739784/__Boete_van_72_euro_voor_zakje__.html

 

Sommige gegevens komen uit : Libelle - nieuwsblad.be - hln.be - gazet van Antwerpen - Knack  31 juli 2013 en Radio één

 

13/02/2016 19:47

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert