Wicca: heksengroepen (covens) en inwijdingen

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

Een heksengroep of coven

3853d99683ebf920e105a20afc38ba43_medium.Wicca's verenigen zich meestal in een heksengroep of coven. Deze tellen over het algemeen een oneven aantal leden van tenminste 3, maar ten hoogste 13 leden. Echter, er zijn uitzonderingen van grotere covens. In een coven kun je worden opgeleid tot (eerstegraads-) wicca of hogepriesteres of hogepriester via een drietal inwijdingen of initiaties. Tijdens de opleiding leer je van de overige covenleden over de geheime kennis, die vroeger eeuwenlang mondeling van heks tot heks zou zijn doorgegeven. In een coven wordt over het algemeen hard gestudeerd en vaak geoefend om het geleerde te begrijpen en in praktijk te brengen.

De coven komt ook altijd samen voor de viering van esbats en sabbats. Esbats zijn de vieringen van de volle maan door het jaar heen; er zijn dus 13 esbats per jaar. Sabbats zijn de jaarfeesten, die aan de hand van de aardse cycli van de seizoenen worden gevierd. Er zijn 8 sabbats in een jaar, waaronder onder meer Beltane, Lammas en Samhain (Halloween).

Voor- en nadelen van een heksengroep of coven

Deel zijn van een heksengroep of coven zorgt er voor dat iemand niet alleen staat in zijn of haar studie en altijd covengenoten heeft om dingen aan te vragen, mee te bespreken of kennis mee uit te wisselen. Verder kunnen de vieringen van de esbats en sabbats in een vaste groep natuurlijk een groot gevoel van saamhorigheid geven en uitermate gezellig zijn. Daarnaast is de groepsenergie bij de magische rituelen, die door de coven worden uitgevoerd, ook altijd een stuk sterker, dan wanneer je dit als eenling uitvoert.

4e0d84e8decb7c7f1573bb8b18b5a371_medium.

Echter, binnen een heksengroep of coven gelden regels, die door alle leden moeten worden nageleefd. Verder zijn er vaste rituelen, die altijd door de hogepriesters en/of hogepriester worden geleid en waaraan je deel moet nemen. Kortom, je kunt lang niet altijd je eigen gang gaan. Een aantal wicca's voelt daarom het deel uitmaken van een coven als te beperkt, te opgelegd en te dogmatisch. Hoewel het een stuk eenzamer en misschien ook wel een stuk moeilijker is, kiezen zij er voor hun wicca-pad zelf te bepalen en alleen te lopen.

Inwijdingen in het kort

cc8028a7a24c64e862f485f6a462f21a_medium.Een inwijding wordt ook wel een initiatie genoemd en markeert in het algemeen het bereiken van een bepaalde leeftijd en/of een bepaald niveau (van bijvoorbeeld bewustzijn, kennis of vakmanschap), waardoor men als waardig lid in een (meestal) besloten groep wordt opgenomen. Inwijdingen vind je over de gehele wereld, in zowel religieuze als in wereldse kaders. Zij kunnen met bepaalde rituelen zijn omgeven of op een natuurlijke manier plaatsvinden. Zo is het bereiken van de volwassen leeftijd bijvoorbeeld een vorm van initiatie in de maatschappij, waarbij men voor de Wet in één klap als onafhankelijk en zelfstandig burger wordt gezien en alle rechten en plichten van een volwassene krijgt.

Inwijdingen kunnen ook met bepaalde rituelen gepaard gaan, die onderling sterk kunnen verschillen. Of men zich bijvoorbeeld door een doop bij een kerkgemeenschap wil aansluiten of lid wil worden van een studentenvereniging; daartussen ligt een wereld van verschil.

Een inwijding kan dus ook gepaard gaan met één of meer fysieke rituelen, maar dat hoeft niet. Een initiatie kan ook een puur geestelijke transformatie zijn, waarbij je eventueel toegang krijgt tot bepaalde mystieke kennis.

Inwijdingen in wicca

a8b948a773e551739401959609247eeb_medium.In wicca is een inwijding een belangrijk moment. Als je voor een inwijding in wicca kiest, zul je een bepaalde weg inslaan, die op de rest van je leven in het algemeen en op je persoonlijke ontwikkeling in het bijzonder  een grote impact zal hebben.

In wicca kent men 3 belangrijke graden of initiaties. De opleidingstijd van elk duurt volgens de oude Keltische tradities tenminste 1 jaar en 1 dag, maar kan ook veel langer zijn, afhankelijk van de persoon en van de coven waarvan men deel uitmaakt.

Vroeger werden nieuwe leerlingen meestal direct ingewijd in de eerste graad, maar tegenwoordig is het meer gebruikelijk om deze eerst een novice- of nuldegraads-initiatie te geven en daarna pas met de wicca-'basis'-opleiding te beginnen.

Eerste graad

De eerstegraads-initiatie verloopt meestal via een specifiek ritueel, waarbij als symbool vaak een driehoek met de punt naar beneden wordt gebruikt. Een man wordt daarbij ingewijd door een hogepriesteres, een vrouw door een hogepriester (behalve uiteraard in de Dianic covens, die uitsluitend uit vrouwen bestaan; zie ook: Wicca: wat is wicca? Een korte inleiding). In de verdere training leert de leerling over de regels binnen de wicca-traditie, meditatie, divinatie, rituelen en magie, de jaarfeesten, het Levenswiel en nog vele andere zaken, die binnen de traditie en/of de coven van belang worden geacht.

Tweede graad

89536116ea786af6f26bc12cc5e444b4_medium.De tweedegraads-iniatie is die tot het worden van hogepriesteres of hogepriester. De graad geeft aan, dat de persoon zelfstandig een covenritueel kan leiden, zonder de hulp van een andere hogepriesteres of hogepriester, maar nog niet zelfstandig een eigen coven kan opstarten. Ook hierbij wordt de inwijding gedaan voor een man door een hogepriesteres en voor een vrouw (zo hij er in de coven is) door een  hogepriester. Het symbool voor deze inwijding is het omgekeerde pentagram. Bij deze initiatie wordt ook vaak een nieuwe (wicca-) naam aangenomen.

Derde graad

De derdegraads-initiatie wordt meestal volbracht door twee personen, die samen een nieuwe coven willen starten. Na toestemming van de hogepriesteres of hogepriester, zullen de derdegraads-aspiranten zelf het ritueel van de inwijding invullen. Hoewel deze inwijding er anders uitziet dan de vorige graden, komen er wel enkele elementen en symbolen, zoals bijvoorbeeld voor deze graad een pentagram met de punt naar boven, in terug. (Voor de uitvoering van de volledige rituelen, zie het boek The Witches' Way van Janet en Steward Farrar.)

Zelf inwijden

a8d6864506ec0e6fac8da893e354561e_medium.Er is nog een andere mogelijkheid: er zijn mensen, die niet tot een coven of heksengroep behoren en als solitaire wicca's zelf hun inwijdingen willen verzorgen. Ook dit kan steeds plaatsvinden na zelfstudie en praktijkervaring van steeds een jaar en een dag of langer. Echter, het kan ook pas plaatsvinden als de persoon in kwestie het punt ervaart, waarop zij of hij zich volledig wil binden aan wicca en zich daarbij bijvoorbeeld overgeeft aan de natuur, de aarde en de goden. Hoe deze rituelen eruit zien, verschilt uiteraard per solitaire wicca.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Flickr.com, Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

4f1664f20d16e18588fdceb2419fc0fd_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Wicca-wat-is-wicca?-Een-korte-inleiding

 

Wicca-leven-in-de-geest-van-Gaia

Wicca-de-weg-van-een-Wicca

Wicca-het-Jaarwiel-en-Keltische-seizoensvieringen

Wicca-Keltische-religie-traditie-en-symboliek

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

12/02/2016 06:48

Reacties (7) 

1
30/01/2019 06:42
er bestaan werelden in werelden..dat is duidelijk..elke overtuiging is het aaraken van de werkelijkheid in deze of gene vorm
30/01/2019 13:00
Mooie omschrijving!
1
28/01/2019 21:24
Zag deze opduiken, dacht dat ik 'm al eens gelezen had, maar nee. Zou niets voor mij zijn, maar wel graag gelezen!
1
30/05/2016 06:32
ik zou graag een nieuwe start nemen in mijn leven , en daarom ben ik mij gaan verdiepen in het reilen en zeilen omtrend wicca ... , ik heb al veel informatie opgevangen , en ben tot het besluit gekomen dat ik best bereid ben me aan te sluiten bij een goede coven
Oxalis tegen Audrey
30/05/2016 08:06
Leuk! Alleen niet altijd simpel om die te vinden in je omgeving. Succes!
1
12/02/2016 07:07
Heel interessant. Graag gelezen!
1
12/02/2016 07:05
Bijzonder hoe deze levenswijze in elkaar zit.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert