Wicca: wat is wicca? Een korte inleiding

Door Oxalis gepubliceerd in Religie en levensbeschouwing

398aafbb52ac0b9876b6330f51e419b1_medium.Hekserij wordt nog vaak over één kam geschoren met wicca. Toch klopt dit niet. Hoewel beide stromingen veel raakvlakken hebben, zijn ze niet aan elkaar gelijk. Maar wat verstaan we onder hekserij? Kwaadaardige toverkollen met zwarte katten en bezemstelen, of vriendelijke kruidenvrouwtjes, die met hun wijsheid en kennis menig dorpeling hielpen? En wat onder wicca? Feministen, die er rare en onbekende rituelen op na houden of sterke vrouwen, die in de moderne maatschappij verbonden blijven met de natuur? Eén ding is zeker: de xenofobie van de christelijke kerk heeft door de geschiedenis heen over de gehele wereld andersdenkenden, vooral die van de oude natuurreligies, gedemoniseerd en ontelbare onschuldige mensen gruwelijk ter dood gebracht. 

Paganisme

De vroegere hekserij en de moderne wicca worden beschouwd als stromingen, die zijn ontstaan uit het aloude paganisme en het sjamanisme. Paganisme of 'heidendom' (Engelse 'pagan' betekent 'heiden') is een geestelijke manier van leven, gebaseerd op de oude natuurreligies van voor het christendom. Deze werden vroeger over de gehele wereld, bij elk natuurvolk, aangehangen. Sjamanen zijn van oudsher de wijze mannen en vrouwen, die door onder andere trances in contact konden treden met de natuurgoden en op deze wijze hun stam/volk spiritueel begeleidden.

3616d27a2c2eb8165a153f500fa4cf0c_medium.Al deze natuurreligies hadden (en hebben) één ding gemeen: de natuur staat centraal en wordt ervaren als heilig, als een expressie van goddelijke krachten in ons dualistisch bestaan. Verder weet men zich verbonden met de onkenbare geest, die in de hemel, het universum, werkzaam is. In deze natuur- of vruchtbaarheidsreligies staat de individuele vrijheid en het directe persoonlijke contact met het goddelijke voorop. Hetgeen uiteraard een doorn in het oog was van de christelijke kerken, waarbij het contact met God voorbehouden was en bleef aan een kerkelijke elite, die dan de macht uitoefende over de massa.

Traditionele hekserij

In de loop der tijd heeft het woord 'hekserij' steeds meer betekenissen gekregen. In vroeger tijden was de heks een gewaardeerd lid van de dorpsgemeenschap, die door een grote kennis van de natuur (planten, kruiden, enz.) en haar cycli (maanstanden, seizoenen, enz.) kon adviseren en helpen bij aandoeningen en ziekten, de aanplant van nieuwe gewassen en bij bevallingen.

In de Middeleeuwen werden heksen door de christelijke kerk gedemoniseerd tot dienaressen en zelfs minnaressen van de duivel; andersdenkenden, aanhangers van andere religies werden immers niet getolereerd. Honderdduizenden onschuldige mensen in Europa alleen al belandden op de brandstapel, werden verdronken of op een andere afgrijselijke wijze ter dood gebracht. De heksen, die de vervolgingen overleefden, gingen ondergronds en zetten hun leefwijze in het geheim voort.

7aa4a556628410ac832ee9ac2fb2f536_medium.

Na de Middeleeuwen bleven de heksen 'under cover'. Vaak maakten zij wel deel uit van de christelijke geloofsgemeenschap, maar bleven ook bijvoorbeeld hun kruidenkennis ter beschikking stellen van een ieder, die zich geen doktersbezoek kon veroorloven. Uit deze tijd stamt waarschijnlijk het predicaat 'kruidenvrouwtje'.

Moderne wicca

De naam 'wicca' werd afgeleid van het Oud-Engelse woord 'wica', dat waarschijnlijk 'wijze' heeft betekend.

Gerald Gardner en het ontstaan van wicca

52bb2e871b5941bf23f1fb1575e959ad_medium.Wicca, ook wel de moderne hekserij genoemd, ontstond eigenlijk in de jaren 1950. Het is daarmee een nog jonge religie of leefwijze. Grondlegger was de Brit Gerald Gardner (1884-1964). Nadat in Groot-Brittannië in 1951 de wet op de uitoefening van hekserij was afgeschaft, publiceerde Gardner in 1954 al het boek Witchcraft Today. Gardner verklaarde zelf in 1939 te zijn ingewijd in een heksenkring van erfheksen oftewel een coven of hereditary witches, die allen afkomstig waren uit eeuwenoude Britse heksengeslachten. De geheimen van de hekserij waren hierin van generatie op generatie doorgegeven. Deze geheimen mocht hij echter na de door hem afgelegde eed niet verklappen. Wel ging het hem aan het hart, dat de oude kennis eventueel verloren zou gaan, omdat de covens nauwelijks nieuwe leden konden aanwerven.

Gerald Gardner ontwikkelde daarom zijn eigen traditie, waarbij hij de traditionele hekserij in een moderner jasje stak en zijn eigen ervaringen en wijsheden – opgedaan op vele reizen, tijdens ontmoetingen, in gesprekken en boeken – er aan toevoegde. Hij legde veel van zijn kennis neer in zijn Book of Shadows, een standaard leerboek, van waaruit hij zijn eerste volgelingen initieerde. Zijn volgelingen noemen zich nog steeds de Gardnerians.

Enkele andere stromingen binnen de wicca

Zoals altijd ontstonden er ook binnen de wicca een aantal afgeleide stromingen. Ik noem er een paar.

8df2de9949e661285eda566f45435e6d_medium.Doreen Valiente (1922-1999) was een hogepriesteres in een Gardneriaanse coven. Toen zij merkte dat Gardner in zijn Book of Shadows teksten had overgenomen van onder andere occultist Aleister Crowley, vond zij dat maar niets. Valiente was bang, dat de toen zeer dubieuze reputatie van Crowley de jonge traditie van de  wicca zou bezoedelen.

Valiente herschreef daarom een groot aantal delen van het Book of Shadows en startte uiteindelijk haar eigen coven, die zo trouw mogelijk bleef aan de oude tradities. Zij schreef een aantal standaardwerken over wicca.

9ed029f29f973eb1c379865e22434bbb_medium.Alex Sanders (1926-1988), een bijzonder flamboyante man, was zeer geïnteresseerd in wicca. Toch kostte het hem moeite om door een wicca te worden ingewijd of in een coven te worden opgenomen. Toen hij eindelijk in de eerste graad was geïnitieerd, startte hij zijn eigen coven en noemde zichzelf King of the Witches.

Sanders nam een deel van Gardners Book of Shadows over en vulde het aan met zijn eigen inzichten. Door zijn opvallende manier van doen wist hij in zijn tijd veel media-aandacht te trekken. Zijn volgelingen noemen zich nog steeds Alexandrians.

Zsuzsanna Budapest (geboren in 1940), een van oorsprong Hongaarse feministe, volgde een andere traditie en richtte in de Verenigde Staten haar eigen coven op en wel die van de Dianics.

b5495cf23d50c6826680ec69dca33597_medium.Deze volgelingen noemen zichzelf naar de Godin Diana. De Dianics richten zich vooral op de Godin en het (onderdrukte) vrouwelijke aspect in de natuur, de hemel en de kosmos. De covens bestaan meestal alleen uit vrouwen en kennen een hogepriesteres, maar geen hogepriester. Budapest schreef diverse werken, waaronder The Holy Book of Woman's Mysteries. Eén van haar bekende volgelingen, Starhawk, schreef het succesvolle boek The Spiral Dance en gaf daarmee de covens van de Dianics grote bekendheid.

Overeenkomsten en verschillen tussen hekserij en wicca

Een belangrijke overeenkomst tussen de oude en nieuwe leefwijze van de natuurreligie is, dat beide niet geloven in de duivel, die immers een uitvinding en controlemiddel is van het christendom. Ook wenden beide disciplines zich tot (de energie van) de natuur, de aarde, de hemel en het universum voor hun tradities en gebruiken. Beide stromingen vieren bijvoorbeeld de wisseling der seizoenen met eerbied en respect en  maken in het dagelijks leven gebruik van specifieke rituelen.

08a598fc24fcb352da6aab96205c7a70_medium.

Godin Diana

Verschillen zijn er echter ook. Waar de traditionele hekserij meer een leefwijze was, die je naast een andere religie kon toepassen, is wicca een officiële religie. Waar vroeger de kennis vooral van moeder op dochter overging (andere leerlingen werden alleen geaccepteerd, als die een bepaalde aanleg voor de hekserij vertoonden) in een eigen gekozen vorm, dien je als wicca meestal eerst in een gereguleerde coven met een strikt hiërarchische structuur te worden toegelaten voor je opleiding. Je kunt ook een 'self-proclaimed' wicca worden door (veel) individuele studie vanuit boeken en oefening in de natuur. Deze laatste weg is echter een eenzame, lange en moeilijke weg. Het is niet zomaar, dat je jezelf dan wicca zult kunnen noemen. Overigens, 'uitgeleerd zijn' in deze discipline zult je je leven lang niet raken; daarvoor kent de natuur nog teveel mysteries.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Freewallpapers.com, Wikimedia Commons.

 

7fb520077c6502f26d59ee00f2d2831a_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Fytotherapie-korte-geschiedenis-van-de-kruidengeneeskunde-in-Europa

 

Wicca-heksengroepen-covens-en-inwijdingen

Wicca-standaardbenodigdheden-voor-een-wicca

Wicca-de-Wet-van-Drie-en-de-Wicca-Rede

Wicca-het-Altaar-de-Cirkel-en-Wijdingen

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

12/02/2016 06:28

Reacties (6) 

1
30/01/2019 06:38
dank je wel voor dit artikel
30/01/2019 13:01
Het is al een oudje, maar graag gedaan!
1
05/09/2016 08:38
Nooit geweten dat dit een nieuwe godsdienst is.
1
12/02/2016 07:06
Apart, de oude natuurgodsdienst in een nieuw jasje.
1
12/02/2016 07:04
Interessant om hier wat meer over te lezen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert