Feng Shui (1) leven in harmonie met de omgeving

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

690c9b21de7f229a6f4c62941ebb4c84_medium.Feng Shui (spreek uit: foeng swjee) is een oude filosofie en levenswijze, die door het volgen van de harmonieuze energie om ons heen het algemeen welzijn bevordert en ondersteunt, en op deze wijze bijdraagt aan onze gezondheid en ons geluk. In China, waar deze filosofie is ontstaan, leeft, woont en bouwt men al duizenden jaren volgens de traditionele regels van Feng Shui; zelfs de Chinese Muur is op deze manier ontworpen en gebouwd.

De wijsheid achter de regels van Feng Shui is niet aan tijd of cultuur gebonden. Zelfs in het digitale tijdperk is zij nog naadloos en met succes  toe te passen.

Wat is Feng Shui?

Feng Shui betekent letterlijk "wind en water" en stamt oorspronkelijk uit het oude China. Daar was men er al heel lang van overtuigd, dat alles met alles is verbonden en dat niets op zichzelf kan bestaan. Op deze oude inzichten van universele onderlinge verbondenheid, die inmiddels ook in de moderne wetenschap (kwantummechanica) zijn bevestigd, is Feng Shui gebaseerd. Als symbool voor de (ongrijpbare) energiestromen kozen de vroege beoefenaars van deze traditie twee krachtige en altijd aanwezige verschijningsvormen van de natuur: wind en water.

Yin en Yang

3f60199b090cc27032d39371b8ba5b65_medium.Hierbij wordt ook wel verwezen naar de (ook in Feng Shui belangrijke) Yin en Yang-theorie. Volgens de Yin en Yang-theorie bestaat alles in ons dualistische universum uit twee tegengestelde krachten (vrouwelijk en mannelijk, donker en licht, vochtig en droog enz. enz. enz.), die echter volledig met elkaar verbonden zijn. Omdat de twee tegengestelden elkaar volmaakt aanvullen, ondersteunen en voeden, kan harmonie alleen worden gevonden als de Yin en Yang-balans goed is. Er is altijd dynamiek tussen de twee uitersten, bijvoorbeeld: de dag (Yang) gaat over in de nacht (Yin) en vice versa; de winter (Yin) verandert via het voorjaar in de zomer (Yang) en deze via de herfst weer in de winter (Yin).

Vijf Elementen

Het Chinese denken is van oudsher gebaseerd geweest op het observeren van de natuurlijke omgeving en de processen, die daarin werkzaam zijn. Naast de dynamiek van Yin en Yang is dit  eveneens duidelijk te vinden in de leer van de Vijf Elementen, ook wel de Vijf Veranderingsfasen genoemd, die een onlosmakelijk onderdeel van Feng Shui uitmaken.

Hout

Groeiend, buigzaam, geworteld, sterk, naar boven en naar buiten gericht

Vuur

Droog, heet, opstijgend, bewegend, actief

Aarde

Vruchtbaar, voedend, groeiend, dalend en verzamelend

Metaal

Snijdend, hard, geleidend, samentrekkend, verdichtend, naar binnen gaand

Water

Nat, koel, dalend, stromend, meegaand, vloeiend

 

Vanuit de Vijf Elementen ontstaan de scheppende en de stagnerende cycli:

Scheppende cyclus: de4f2211d6a4a80f9d04f39c4b80619f_medium.

  • HOUT wordt gevoed door water
  • VUUR wordt gevoed door hout
  • AARDE wordt gevoed door vuur (as)
  • METAAL wordt gevoed door aarde (erts)
  • WATER wordt gevoed door metaal (condens op metaal, vloeibaar metaal).

Stagnerende cyclus:

  • HOUT domineert (voedt zich met) aarde 0891e2fca5992f55530d96a0971addce_medium.
  • VUUR domineert (vervormt) metaal
  • AARDE controleert water (dam, duin, kust)
  • METAAL controleert hout (hakbijl)
  • WATER controleert vuur (blust).

Achtergrond en ontwikkeling van Feng Shui

De oudste Chinese aantekeningen en verwijzingen naar Feng Shui of "wind en water" stammen van ongeveer 5000-6000 jaar geleden. Het toepassen ervan in allerlei facetten van het leven behoorde tot de dagelijkse praktijk, maar werd vooral bestudeerd en toegepast of opgedragen door priesters. Alle oude, grote bouwwerken in China – van de Verboden Stad tot aan de Chinese Muur – zijn volgens exact vastgelegde Feng Shui-criteria gebouwd. In de loop van duizenden jaren ontstond in China een onschatbare bron van kennis en ervaring op dit gebied.

89132d8a0927f59048eb978eeb0fdd0a_medium.

Overzichtsfoto van de Verboden Stad in Bejing.

Het communistische bewind onder Mao Zedong en vooral de periode van de Culturele Revolutie (1966-1976) bracht echter een breuk met de oude tradities van Feng Shui teweeg. Toepassing werd ten strengste verboden, omdat het als 'een achterhaald en op bijgeloof gebaseerd systeem' werd gezien. Toch was partijleider Mao zelf volgens intimi een deskundig en gedreven beoefenaar van Feng Shui.

Hoewel bij het merendeel van de Chinese bevolking de kennis van Feng Shui hierdoor verloren ging, kon de oude traditie voortleven in het buitenland. Gevluchte Feng Shui-meesters zetten hun praktijk voort in bijvoorbeeld Hong Kong, Singapore en Taiwan. Van hieruit werd deze kennis uiteindelijk over de rest van de wereld verspreid.

Doel van Feng Shui

Mens, dier en plant worden altijd door hun leefomgeving beïnvloed voor wat betreft hun gezondheid en ontwikkeling. We hebben het hier niet alleen over de materiële of stoffelijke omstandigheden, maar ook over de energiestromen om ons heen, die een positieve of een negatieve uitwerking kunnen hebben op onze levensenergie of Chi. Niet alle energie is immers opwekkend en positief; onder bepaalde omstandigheden kan een energiestroom ook een belastende, negatieve uitwerking hebben. In Feng Shui wordt dan gesproken over Sha of Sha Chi.

Onze leef-, woon- en/of werkomgeving heeft dan ook grote invloed op onze ontwikkeling en ons welzijn. Het kunnen plekken zijn waar wij onze levensenergie kunnen opladen of – in het slechtste geval – volledig kunnen verliezen en uitgeput kunnen raken. Andersom is onze omgeving op een bepaalde wijze ook een weerspiegeling van onze innerlijke toestand. Hoe we ons voelen, onze gedachten, onze mentale weerstand, zelfs onze successen of mislukkingen zullen zich merkbaar maken in de huiselijke omgeving of op de werkplek.

95fd65bd3f1344deb1a6a5a74f97f728_medium.Feng Shui wordt ook wel eens gezien als 'acupunctuur voor de ruimte of leefomgeving'. Een huis of kamer wordt daarbij bijvoorbeeld gezien als een lichaam, waarbij de deuren en ramen fungeren als lichaamsopeningen. De bewoners zijn dan de organen van het huis, die door een gezonde en harmonieuze energiestroom worden gevoed. Om de energiestroom in huis zo positief mogelijk te krijgen, worden dan – in plaats van naalden – vaak verschillende vormen en/of hulpmiddelen (bijvoorbeeld kristallen, spiegels, kleuren e.d.) gebruikt om de positieve energie te versterken. (Hierover later meer in deel 2.)

Het uiteindelijke doel van Feng Shui is dus om van de leef-, woon- en/of werkomgeving een plek te maken waar je je kunt opladen, ontspannen of juist actief bezig kunt zijn, waar je je goed voelt en nieuwe kracht kunt putten voor een gezond en gelukkig leven.  Onze levensenergie of Chi  kan met behulp van Feng Shui worden geoptimaliseerd. Dit kan in ons innerlijk door positieve gedachten en gevoelens, die direct van invloed zullen zijn op onze gezondheid. Het kan echter ook in onze leefomgeving worden toegepast. Kerngedachte hierbij is, dat de energie vloeiend door een huis of kamer moet kunnen stromen, zonder tegen obstakels te botsen, door scherpe hoeken te worden 'doorsneden' of regelrecht  via doortochtplekken weer naar buiten te stromen.

Feng Shui in de moderne tijd

Hoewel de kennis oeroud is, is zij nog springlevend. Feng Shui wordt in het hedendaagse China weer volop toegepast en niet alleen in de privésfeer. Vooral in de zakenwereld worden de principes van Feng Shui veelvuldig toegepast om het eigen succes te vergroten of – eveneens doeltreffend – dat van een rivaal of concurrent te verkleinen. Een opvallend voorbeeld daarvan is het gebouw (1990) van de Bank of China in Hong Kong (foto rechtsonder), dat zich met een bijzonder scherpe hoek richt op het gebouw van concurrent HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).

4484e2780b2f29a06927887bc2f68cea_medium.0eaf3171294bfc31753b85592cafca39_medium.

 

 

 

 

 

Deze moest zich daar op de een of andere manier tegen wapenen om de negatieve sha-energie op zijn minst te neutraliseren. De oplossing van HSBC? Feng Shui-kanonnen op het dak (foto linksboven).

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

a6cd20d457f7cb99adb96d3121343d84_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Chinese-bewegingsoefeningen-1-Tai-chi-quan

Chinese-bewegingsoefeningen-2-Qigong

Chinese-bewegingsoefeningen-3-Falun-gong

Feng-shui-2-voor-in-huis

Feng-shui-3-voor-in-de-tuin

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

10/02/2016 07:25

Reacties (3) 

26/07/2017 07:55
Goede uitleg.
1
10/02/2016 08:14
Ongelooflijk! Dat gaat in de Chinese wereld toch wel ver, gezien die twee bankgebouwen in Hong Kong.
1
10/02/2016 08:07
Interessant artikel, duidelijk uitgelegd.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert