In 1961 is de wereld ontsnapt aan een kernramp

Door Info gepubliceerd in Nieuws en politiek

In 1961 vloog een Amerikaanse B-52 bommenwerper met 2 waterstofbommen boven de staat North Carolina toen onverwachts een van de twee bommen naar beneden viel. Deze bom was een gigantisch kernwapen die 260 keer krachtiger was dan de bom die Hiroshima verwoestte.

Deze bom had kunnen ontploffen als de 4 veiligheidsmechanismes hadden gefaald. Het is echter wel bijna falikant misgegaan want 3 van de 4 veiligheidsmechanismes werkten niet naar behoren. Dit is decennialang door Amerika in de doofpot gestopt, maar is dus nu onlangs aan het licht gekomen.

.                                    d080d5c5623e238fb3b8ddacb0dbf57d.jpg

Amerika heeft al die tijd volgehouden dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. De laatste elektrische schakelaar die wel werkte had alsnog dienst kunnen weigeren als er op dat moment op die plaats een elektrische schok had plaatsgevonden en kortsluiting zou hebben veroorzaakt. Nu was het "slechts" een incident maar het had een kernramp kunnen worden van een megaomvang die gegarandeerd in de geschiedenisboeken was terechtgekomen, tenminste als we het hadden overleefd. Dit incident vond plaats 3 dagen na de inauguratie van de Amerikaanse president John F. Kennedy op 23 januari 1961.

Het gaat alleen ook wel eens echt mis. Denk bv. aan de kernramp in Fukushima die op 11 januari 2011 plaatsvond en de ontploffing van een reactor in een kerncentrale van Tsjernobyl.

Een tsunami leidde tot een overstroming en zette de bassins van de kerncentrale in Fukushima (Japan) onder water met alle gevolgen van dien. Explosies van waterstofgas waren het gevolg. Ook vond er kernsmelting plaats in enkele reactoren. Gelukkig is het aantal slachtoffers beperkt gebleven. Momenteel staan de hoog radioactieve plutoniumstaven in een bassin op het punt in te storten. Als dit echt gebeurt dan staat de wereld een gigantische ramp te wachten.

.                              f2ceaee85c6b9d80aea9940e5b31056e.jpg

In 1986 ontplofte in de kerncentrale van Tsjernobyl (Oekraine) een van de reactoren. Er kwamen hierbij grote hoeveelheden radioactieve stoffen vrij die nog steeds heden ten dage grote gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. Deze radioactieve wolk bereikte destijds ook Europa. De schatting over het aantal doden lopen mijlenver uiteen, maar laten we het maar houden op vele duizenden. Rondom het gebied woont niemand meer maar de mensen die hier vertrokken zijn en nog leven lijden nog steeds door de complicaties die ze hebben opgelopen door de te hoge radioactieve straling. Kanker komt in bepaalde gebieden dan ook erg veel voor. Het zal nog decennia duren voordat de radioactieve straling daar tot op een aanvaardbaar niveau zal zijn gedaald. In Rusland zijn wel vaker incidenten geweest, want in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zijn verschillende kleinere nucleaire ongelukken gebeurd waarbij ook radioactiviteit in dat gebied terechtkwam. Er hebben zich wereldwijd vast veel meer incidenten en bijna-ongelukken voorgedaan maar veel wordt vast met de mantel der liefde bedekt. De burger blijft veelal onwetend en eigenlijk ook gelukkig maar.

.                                   25e7a8b80b3220fb411d9eece98e9544.jpg

Denk aan de recente gifgasaanvallen in Syrië of vroeger in Irak tijdens het bewind van de verdreven dictator Saddam Hoessein. De mens mag graag pronken met zijn speeltjes. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurt als zo 'n goedje over een heel land wordt uitgestrooid. Er hoeft echter maar een gevaarlijke gek rond te lopen en het kan gedaan zijn met de menselijke beschaving. De wereldbevolking neemt nog steeds toe dus wordt de kans ook steeds groter dat er een gevaarlijke gek op zal staan. Er worden steeds gevaarlijkere/geavanceerde wapens gemaakt waarbij met slechts een druk op een knop enorme schade kan worden aangericht. Dan wordt het zo'n gevaarlijke gek wel heel gemakkelijk gemaakt om met een druk op de knop de wereld te vernietigen. De mensheid is volstrekt weerloos tegen dergelijke wapens. De voorbeelden die ik heb geschetst in dit artikel zijn slechts maar een hele kleine greep van wat voor rampen die de mensheid kan overkomen.

 

 

© Berto vd Bij 06-02-2016

06/02/2016 08:20

Reacties (1) 

06/02/2016 10:29
Ja maar mogelijk is er door die massa vernietigingswapens wel een nieuwe Wereldoorlog voorkomen. Dat wordt wel eens vergeten. Want dat is meer dan mogelijk zelfs. Doordat deze wapens bestaan zullen sommige landen niet zo snel een grote oorlog meer beginnen.

En Berto ... één zo'n gevaarlijke gek. Maar welke gek zou nou willen heersen over een uitgestorven planeet? En er zijn veiligheidsregels. Die druk op de knop is niet iets dat zomaar kan. Het is nooit zo geweest dat een Reagan of nu een Poetin zomaar kernwapens had kunnen lanceren. Er gaat wel iets aan vooraf en alle bevelen w...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert