Dieren en homeopathie

Door Oxalis gepubliceerd in Dieren en natuur

c715f34c9d60a98df193131e09d532bf_medium.Zoals ook in eerdere artikelen vermeld, reageren dieren over het algemeen erg goed op natuurlijk geneeswijzen. Dit geldt dit ook voor homeopathie. Hoewel homeopathie een aantal overeenkomsten heeft  met fytotherapie, is het toch een geheel eigen geneeswijze. (Zie ook: Fytotherapie-en-homeopathie-overeenkomsten-en-verschillen.) Het scala van homeopathische geneesmiddelen is overigens groot: er zijn ruim 3.000 verschillende geneesmiddelen, verkregen uit plantaardige, dierlijke of minerale bronnen, die kunnen worden ingezet. Het is echter ook een specialistisch terrein, waarbij een gedegen kennis van de homeopathie nodig is of deskundig advies van een erkend homeopaat onontbeerlijk kan blijken te zijn.

Wat is homeopathie ook al weer?

Aan het eind van de 18e eeuw was de reguliere geneeskunde nog verre van ontwikkeld; aderlatingen waren aan de orde van de dag en van de voordelen van hygiëne had geen dokter nog gehoord. Het was in deze periode dat de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843) een eigen vorm van geneeskunde ontwikkelde, die gebaseerd was op langdurige observatie en rigoureuze experimenten. Hij noemde het homeopathie naar de Griekse woorden homoios (gelijksoortig) en pathos (lijden).

Hahnemann ontdekte namelijk, door eindeloze experimenten op zichzelf en zijn naasten, dat verschillende plantaardige, dierlijke of minerale stoffen, die bepaalde ziektesymptomen kunnen veroorzaken, in staat zijn diezelfde ziekten / ziektesymptomen te genezen, wanneer zij in minuscule hoeveelheden worden ingenomen.

59274b14648e2f7c1f50e986f01d2419_medium.Similia similibus curentur: het gelijke wordt met het gelijkende genezen. Hij schreef er diverse boeken over, onder ander het naslagwerk Organon der Heilkunst.

Bijvoorbeeld: arsenicum is een bijzonder giftige stof, die ernstige maag- en darmproblemen veroorzaakt waaraan de patiënt uiteindelijk overlijdt. Homeopathisch arsenicum is tientallen tot honderden malen verdund en wordt 'gepotentieerd' of 'gedynamiseerd'; dat wil zeggen dat de oplossing nog tientallen tot honderden malen wordt geschud. Dit schudden zorgt er voor dat de energie van de oorspronkelijke stof (arsenicum) vrijkomt. Homeopathisch arsenicum is nu in staat ernstige maag- en darmproblemen juist te genezen.

Bizar en ironisch is, dat homeopathie tegenwoordig als 'onwetenschappelijk' wordt beschouwd, terwijl Hahnemann deze geneeswijze in feite ontwikkelde vanuit puur wetenschappelijke observatie en proefondervindelijke onderzoeken. En dat in een tijd dat de reguliere geneeskunde nog niet veel meer dan kwakzalverij was.

Behandeling van dieren met homeopathie

Homeopathische medicijnvormen

4c065c347be840c4a523eba998591e5e_medium.Homeopathische geneesmiddelen bestaan over het algemeen uit tabletten, poeders, granules (korrels), tincturen en zalven. De meest gebruikelijke en te verkrijgen vorm van homeopathische geneesmiddelen is de tablet. De te gebruiken dosis varieert met de ernst van de klachten en de grootte van het te behandelen dier.

Homeopathische medicijnen zijn verkrijgbaar in verschillende sterkten of 'potenties' (mate van verdunning en dynamisering of schudden), zoals bijvoorbeeld kenbaar wordt gemaakt door de letter D of DH (x 10), C of CH (x 100), M (x 1.000) en LM (x 50.000). Hierbij geldt, dat het getal achter de letter aangeeft hoeveel keren extra is gepotentieerd. Hoe hoger het getal, hoe fijner afgestemd het middel is. Toch is het niet altijd nodig om een hogere potentie te kiezen; de te kiezen potentie hangt volledig af van de soort klachten bij het dier.

Homeopathische middelen: welke potentie?

1e3240296ba9dd0c4d88634d5fa2114f_medium.Bij het zelf kiezen van het juiste middel en het bepalen van de juiste potentie is dus wel enige basiskennis van de homeopathie vereist.

Als vuistregel geldt:

  • Bij (alleen nog) lichamelijke symptomen: potenties D4 tot en met D6.
  • Bij duidelijke, inwendige aandoeningen en klachten: potenties D4 tot en met D30.
  • Bij chronische klachten (ook zonder aanwijsbare oorzaak) en psychische klachten (bijvoorbeeld angsten, onzekerheid e.d.): potenties D12 tot en met D30.
  • Bij hardnekkige chronische ziektegevallen: potenties boven D30 tot D200.

Homeopathische middelen doseren

Dosering van tabletten per keer verschilt naar de grootte van het te behandelen dier.

  • Hondenpups, kleine honden, kittens, katten, konijnen, kleine knaagdieren:
    1 tablet per keer.
  • Grote honden: 2 tabletten per keer.
  • Kalveren, pony's, schapen, varkens: 2-3 tabletten per keer.
  • Paarden, runderen: 3-4 tabletten per keer.

Bij acute klachten wordt (bij bijvoorbeeld een kat, voor andere dieren – zie hierboven) meestal één tablet per kwartier gegeven en dat gedurende de eerste drie uren. Daarna ga je over op één tablet ieder uur voor de rest van de dag. De vervolgbehandeling bestaat uit één tablet driemaal daags voor tenminste drie dagen of tot de ziektesymptomen zijn verdwenen.

Bij chronische klachten (bij bijvoorbeeld een kat, voor andere dieren – zie hierboven) geef je over het algemeen één tablet driemaal per dag gedurende één week, daarna één tablet tweemaal per dag gedurende drie weken. Zijn de klachten nog niet of onvoldoende verminderd, dan dient over te worden gegaan op een ander middel.

1418c30a9f19f742c74661feb7c6c4e7_medium.

Wijnruit (Ruta graveolens)

Poeders, granules en (soms) tincturen zijn eveneens vormen van homeopathische geneesmiddelen, maar die zul je minder in (natuur-) drogisterijen, apotheken of gezondheidswinkels aantreffen; dit zijn meestal de medicijnvormen, die alleen een erkend homeopaat kan voorschrijven en leveren.

f227c268ef9e93ce23c75420aca1c364_medium.Wat betreft het verschil in dosis tussen deze medicijnvormen geldt grofweg:

1 tablet = 1 poeder = 12 granules = 3 druppels tinctuur.

Zalven en tincturen zijn vooral bestemd voor uitwendig gebruik en bestaan uit ontsmettende en versterkende stoffen. Zij kunnen direct in of rond de plek van de geïrriteerde  huid worden aangebracht.

Standaard wordt de zalf of tinctuur 2-3 maal per dag aangebracht tot genezing intreedt.

Homeopathische middelen toedienen

Homeopathische tabletten, poeders of granules dienen via de bek te worden ingegeven, altijd minimaal een half uur vòòr of ná de maaltijd. Ze moeten dan ook zeker niet door het voer worden gemengd. De middelen zijn namelijk zeer kwetsbaar voor verontreiniging; bepaalde voedingsmiddelen kunnen de werking ervan aantasten of zelfs teniet doen.

Homeopathie in de praktijk bij dieren

Voordelen

92e0726d3f3f2cb11d24ec36f7845815_medium.Homeopathische geneesmiddelen zijn samengesteld uit natuurlijke stoffen. De werkzame stoffen zijn zo verdund en gepotentieerd, dat het in feite de energie van de stof is, die wordt toegediend. Overdosering en/of bijwerkingen zullen dan ook niet ontstaan.

Rechts: wildemanskruid (Pulsatilla pratensis).

Homeopathie is een holistische geneeswijze, dat wil zeggen dat het de patiënt in zijn of haar totaliteit beschouwt en niet slechts kijkt naar de ziekteverschijnselen. Vooral bij chronische kwalen kunnen homeopathische medicijnen daarom uitkomst bieden, omdat de kracht en/of weerstand van het hele lichaam in de behandeling wordt meegenomen en wordt versterkt.

Homeopathische medicijnen dienen koel, droog en donker te worden bewaard, uit de buurt van sterke geuren en magnetische stralen van elektrische apparaten. Eenmaal goed opgeslagen kunnen zij nog maanden, zelfs jaren goed en werkzaam blijven.

Nadelen

Bij een gecompliceerd ziektebeeld of klachtenpatroon is het niet eenvoudig zelf de juiste middelen te vinden in de homeopathische apotheek (er zijn er namelijk meer dan 3.000). Advies van een professionele, ter zake kundige homeopaat is dan beslist noodzakelijk (en meestal prijzig).

23e3de1313fb30159f9a7116562a017c_medium.Niet alle homeopathische geneesmiddelen zijn geschikt voor eigen (ondeskundig) toepassing en daardoor niet verkrijgbaar bij drogist, gezondheidswinkel of zelfs via het internet.

Linksboven: ammonium carbonaat.

Voor deze middelen dien je eveneens een deskundig homeopaat te raadplegen.

Het innemen van de medicijnen moet absoluut plaatsvinden zonder de aanwezigheid van voedsel (hoogstens een beetje boter om de tablet wat makkelijker te laten innemen). En dat is bij veel dieren niet eenvoudig.

b4de644900d1177dcbd31c07b9ccc4f2_medium.Ook moeten de tabletten, poeders of granules niet met de hand worden aangeraakt. Verontreiniging door stoffen van de handen kan de genezende werking belemmeren of teniet doen.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Dieren-en-fytotherapie-kruidenleer

Homeopathie-in-het-kort-theorie-en-praktijk

Homeopathie-de-verschillende-stromingen-binnen-de-leer

Homeopathie-de-verschillende-soorten-geneesmiddelen

Homeopathie-nosoden-isopathie-organotherapie-lithotherapie-biochemie-en-oligo-elementen

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

05/02/2016 15:09

Reacties (1) 

1
05/02/2016 16:40
Goed artikel. Mooi dat dit ook prima bij dieren kan worden toegepast.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert