Kristallen en stenen: over programma's, intenties en affirmaties

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

6a5ef272203c6dfbfb52fe3f91e89aa2_medium.Verreweg de meeste kristallen zijn samengesteld uit silicium en zuurstof. Deze verbinding, siliciumdioxide, wordt meestal kwarts genoemd. De aardkorst bestaat voor een groot deel, ongeveer 75%, uit kwartsdeeltjes (waaronder bijvoorbeeld zand).

Hoewel het uiterlijk van veel kristallen doet vermoeden, dat het om heel verschillende stenen gaat, blijk steeds weer uit de chemische formules dat de verbinding van silicium en zuurstof hun belangrijkste schakel/overeenkomst is.

Kristallen als versterkers

Kristallen zijn een hulpmiddel om energieën mee te kunnen versterken. Dit heeft dan weer direct te maken met de eigenschappen van kwarts. De frequenties van kwarts zijn bijvoorbeeld zeer stabiel, waardoor deze kristallen in de industrie voor horloges, radiozenders, mobieltjes e.d. worden gebruikt.

Echter, kwarts is vooral in staat de energieën van de hogere lichtfrequenties door te geven. Dit komt met name, omdat de elementaire vorm van het kristalrooster veelal is opgebouwd uit tetraëders. Dit zijn ruimtelijke figuren, bijvoorbeeld:

  • Met vier driehoekige vlakken, vier hoekpunten en zes ribben. Het is een piramide met een driehoekig grondvlak. (Zie foto rechtsonder.)
  • Met gelijkzijdige driehoeken en een regelmatig viervlak. Het is een piramide met een vierhoekig grondvlak.

97afb0d499398ef2b5ad60b20432d28d_medium.Ontelbare aantallen van deze vormen zijn in het kristal ordelijk en dicht opeengepakt, waardoor het kristalrooster wordt gevormd. Het versterkingseffect van kristallen komt voort uit de in tetraëders te vinden piramidekrachten. Het is tegenwoordig algemeen bekend dat piramiden, zoals die in Egypte, in staat zijn energieën te versterken. Kristallen doen het op dezelfde manier door middel van hun structuur. Zij nemen de energie op aan de basis, het grondvlak, versterken het in hun piramidevorm en zenden het uit via de bovenste punt(en) van het kristal.

Kristallen werken het beste met de energie van puur, wit licht. Zij kunnen van het hele aardse mineralenrijk de meeste energie van de hoogste frequenties opnemen. Daarbij is kwarts ook nog het kristal dat het grootste frequentiebereik heeft.

Kristallijne structuur

f317ac504e1c0518752ca1e08596deaa_medium.Als we kristallen als therapiemiddel willen gebruiken, moeten we ons realiseren, dat in feite alles in onze wereld een kristallijne opbouw en structuur heeft. Dat geldt ook voor het menselijk lichaam.

Links: seleniet.

(Zie ook: Over-het-onderhouden-deprogrammeren en-programmeren-van-kristallen-en-stenen.)

Kristallen en energie

Omdat kristallen werken op hun ingebouwde en afgestemde frequenties kunnen zij niet alleen worden beïnvloed door talrijke energieën, maar zij kunnen deze ook weer uitzenden. Door stenen met de juiste frequentie te gebruiken kunnen we dus de kristallijne structuur van het menselijk lichaam beïnvloeden'.

Kristallen werken echter met elke vorm van energie en dit kunnen dus ook andere dan de hoge energieën van Licht en Onvoorwaardelijke Liefde zijn. Een kristal maakt uit zichzelf namelijk geen onderscheid: het oordeelt niet.  Een kristal kan dus ook energieën, die niet positief op ons inwerken, opnemen en later weer afgeven.

d0a7e479a81393046faab85dad3f2091_medium.Bijvoorbeeld: een kristallen halsketting, hanger, ring, broche enz. van een aan een ziekte overleden familielid kan de energie van die ziekte doorgeven aan degene, die de ketting erft en tegelijk gaat dragen.

Links: sieraden met jade.

De kristallen kunnen dn de energie van de ziekte afgeven, met het gevolg dat ook deze persoon ziek wordt. Het is daarom uitermate belangrijk, dat iedereen die met kristallen werkt en/of kristallen in zijn of haar bezit heeft weet hoe kristallen schoongemaakt, gedeprogrammeerd en geprogrammeerd kunnen worden.

Programmeren, deprogrammeren of schoonmaken

Er is een verschil tussen programmeren en schoonmaken/reinigen. Programmeren betekent, dat je een een intentie, gedachte, opdracht of denkbeeld in het kristalrooster inprent, zoals je informatie op de harde schijf van een computer vastlegt. Schoonmaken/reinigen betekent dat je het kristal ontdoet van eerdere programmeringen en/of ongewenste energieën.

Het programmeren, deprogrammeren en schoonmaken van kristallen doe je vooral met gedachtekracht. Gedachten zijn energie en de intentie, concentratie en wens van degene, die het programma plaatst of de programmeringen wist, is hetgeen wat werkt. Een kristal van een paar centimeter is al in staat om duizenden programma's tegelijk vast te houden.

Bij ziekte

66d158c7575f656e6f89c38e34a08507_medium.Je zou een kristal kunnen programmeren om voor iemand bij een bepaalde ziekte genezing te brengen. Toch is zo'n sterk toegesneden programmering af te raden; je weet immers nooit precies om welke reden die persoon deze ziekte heeft en deze zou op een nog vervelender manier kunnen terugkeren. Een lichamelijke ziekte kan immers haar oorzaak hebben in emotionele of karmische problemen of dient misschien specifiek te worden ervaren op het levenspad. Het is dan ook beter het kristal te programmeren op ondersteuning en kracht, op het geven van Onvoorwaardelijke Liefde in overeenstemming met het Goddelijk plan, dan zal automatisch elke toepasselijke genezingsenergie op deze persoon worden afgestemd en doorgegeven.

Deprogrammeren van kristallen

Bij het deprogrammeren/programmeren van kristallen ga ik uit van hetgeen ikzelf in praktijk breng; deze manier kan dus bij een andere healer anders zijn. Leg je handen om het kristal, verbind jezelf met het hart van Moeder Aarde en met het hart van de Kosmos en denk daarbij in jezelf – of zeg hardop – driemaal: Antahkarana.

2b651064c1c9b735ac9090b6e5edcdd8_medium.(De Antahkarana is een uiterst krachtig oud helings- en meditatiesymbool uit India, Tibet en China. Het wordt gezien als een deel van de spirituele structuur van de mens en wel de verbinding tussen het lichamelijke brein het het Hogere Zelf. De Hindoeïstische beschrijving noemt de Antahkarana de 'regenboogbrug'.)

Vervolgens affirmeer je driemaal:

Ik bekrachtig dat dit kristal helemaal schoon en gedeprogrammeerd is.

En je besluit met eenmaal een krachtig: NU!

Programmeren van kristallen

Om het kristal vervolgens met een aantal positieve basisenergieën te laden/programmeren, kun je als volgt te werk gaan. Leg je je handen om het kristal, verbind je jezelf met het hart van Moeder aarde en met het hart van de kosmos en denk daarbij in jezelf of zeg hardop driemaal: Antahkarana.

Vervolgens affirmeer je bijvoorbeeld (altijd driemaal):

Oerbron van Licht, plaats hier het scheppingsplan. (Hiermee plaats je de energie van de kosmische blauwdruk van de schepping in het kristal.)

Sluit een affirmatie altijd af met eenmaal een krachtig: NU!

Als je een eigen affirmatie maakt, begint deze altijd met "Ik bekrachtig ...". Formuleer je intentie duidelijk en zo positief mogelijk naar de (hogere) energie die je wilt aantrekken. Vermijd zoveel mogelijk ontkenningen zoals bijvoorbeeld 'niet', 'nooit', 'geen' of 'niemand' daar deze je programma niet laten voortvloeien, maar steeds  ietwat afsluiten of doen haperen.

69255342029e66e6bb1b0ee7be750422_medium.Kristalenergie is vooral gericht op ontwikkeling van het hogere zelf, op geestelijke groei, en is in feite ongeschikt voor het aantrekken van materiële of wereldse zaken, zoals rijkdom, faam of macht. De mogelijkheden voor het vastleggen van je intentie in affirmaties zijn verder legio.

Een paar voorbeelden van affirmaties voor kristallen zijn:

  • Ik bekrachtig dat dit kristal van nu af aan de energie van Onvoorwaardelijke Liefde doorgeeft in overeenstemming met het Goddelijk plan.
  • Ik bekrachtig dat dit kristal van nu af aan zelfreinigend is. (Hiermee programmeer je het kristal om eventuele, in de loop der tijd aanklevende, ongewenste energieën van zich los te maken en te transformeren.)
  • Ik bekrachtig dat dit kristal (van nu af aan) alleen de positieve energieën van het Licht zal doorgeven in overeenstemming met het Goddelijk plan. (Uitsluiting van negatieve, materiële energieën.)
  • Ik bekrachtig dat dit kristal zijn helende kwaliteiten ten volle zal benutten en ten goede zal laten komen aan de drager ervan en/of de omgeving.
  • Ik bekrachtig dat dit kristal de helende kwaliteiten van andere kristallen zal aanvullen en versterken en ermee zal samenwerken.
  • Ik bekrachtig dat dit kristal mij voortaan zal helpen en/of ondersteunen om beter in contact te komen met mijn hogere Zelf.
  • Enz. enz. enz.

Wanneer je één of meer initiaties hebt gehad in een energetische healing-methode (zoals bijvoorbeeld reiki e.d.) dan kun je kristallen uiteraard altijd programmeren of deprogrammeren op de wijze die je daarbij hebt geleerd.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

Rechtsonder: kwarts.

cbc593451ce2a78a2bfc15e1534d7bb6_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld ook:

Over-het-gebruik-van-kristallen-en-stenen

Over-het-kiezen-en-aanschaffen-van-kristallen-en-stenen

Kristallen-en-stenen-en-hun-toepassingen

Kristallen-en-stenen-invloed-van-elementen-en-chakra-s

Kristallen-en-stenen-voor-healing-en-meditatie

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

03/02/2016 13:30

Reacties (1) 

1
03/02/2016 13:47
Kristallen als kleine bakens van (goede) energie! Ik wist niet dat je er zoveel mee kon doen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert