Wordt Pesten nu eindelijk aangepakt?

Door Rinajansen gepubliceerd.

 

1ba00e95bf58c75ea2d8dd70b3c40307.jpg

Het aanpakken van Pesten

is vanaf heden wettelijk verplicht ( dit is terug te vinden in een plan van de Kinderombudsman en het ministerie van Onderwijs ). Hierdoor krijgen scholen meer mogelijkheden om het Pesten een halt toe te roepen.

Dit betekent dat vanaf nu de onderwijsinspectie in kan grijpen als er op een school gepest word en hier niemand iets aan doet. In het rapport word duidelijk vermeld dat de kerntaak van een school is : zorgen voor een veilige school.  Hiermee wil men aangeven dat pesten onacceptabel is en dat moet voor iedereen duidelijk zijn. Deze verplichting voor het creëren van een veilige school geldt voor basisscholen maar ook voor het voortgezet onderwijs.

Dit rapport is opgesteld naar aanleiding van de zelfmoorden van Tim Ribberink en Fleur Bloemen. Helaas hebben deze jongeren op een tragische wijze duidelijk gemaakt dat er dringend aandacht nodig is voor het pesten.

317ed4587e683a22cfd2916f322c80fb_medium.

In het plan is ook opgenomen

dat leraren bijscholing krijgen zodat zij leren om te gaan met pesten. Dit pesten gebeurt op school maar ook via internet en allerlei andere kanalen en het is belangrijk om deze signalen te herkennen zodat men pesten kan voorkomen en/of aanpakken. Tijdens lerarenopleidingen en bij pabo's wordt daarom ook voortaan meer aandacht besteed aan het onderwerp pesten.

Het onderwerp pesten

en hierover praten is voor kinderen vaak een erg groot problemen en hierdoor hebben ouders en scholen vaak niet in de gaten wat er aan de hand is. Dat is ook de reden dat de inspectie moeilijk in kan schatten hoe groot het probleem uiteindelijk is.

531c55dbd0a24f8316c237e5223706e5_medium.

Daarnaast weten ouders en/of leerlingen vaak niet waar zij hulp kunnen vragen als er word gepest. Ook dit moet duidelijker worden volgens de Kinderombudsman en het ministerie van Onderwijs.

Er zijn al wel diverse anti-pestprogramma’s maar deze blijken niet voldoende te werken mede omdat ze niet consequent worden toegepast. En zo zie je ook dat de ene school heel veel aandacht besteed aan pesten en de andere school nauwelijks.

Dat is ook de reden dat het ministerie het aantal pilots met anti-pestprogramma’s uitbreid zodat men vast kan stellen welke methode het meeste effect heeft. Daarna worden scholen verplicht om één van deze methodes uit te kiezen en in te voeren.

e08dededa765ea9c44afc0d52368e4dc.jpg

Diverse scholen hebben al wel een pest protocol.

Een voorbeeld van een pest protocol is :

-Bij flinke ruzies beide partijen erbij halen, uitpraten en weer goed maken.

-Maak duidelijk dat gedrag zoals bijvoorbeeld : ondubbelzinnig wordt verafschuwd en afgekeurd.

-Probeer duidelijk te krijgen wat de oorzaak en de omvang van het pestgedrag is en wat de mogelijke gevolgen zijn voor het slachtoffer

-Probeer het invoelend vermogen van de pester (en evt. de zwijgende middengroep) te vergroten. (Als jij nu eens gepest wordt........)

-Breng de ouders/coördinator op de hoogte zodat deze samen in gesprek  kunnen gaan met de pester(s) en het slachtoffer.

-Pestgedrag mag nooit worden getolereerd.

-Er moet op dezelfde manier worden opgetreden bij een racistische en/of discriminerende houding in gedrag en taalgebruik.

-Binnen de poorten van de school wordt iedere vorm van fysiek en/of psychisch geweld, zowel door volwassenen als door kinderen, zoveel mogelijk voorkomen en niet getolereerd.

-Bij overtreding van bovenstaande regel door een overblijfkracht, bijv. door een emotionele reactie, neemt deze direct contact op met de directie en met de ouders om het gebeuren uit te leggen. Ook wordt de coördinator hiervan in kennis gesteld. Bij ernstige situaties wordt meteen een vertrouwenspersoon of zelfs de politie ingeschakeld.

-Ernstig wan/pestgedrag kan leiden tot uitsluiting van de overblijf. Dit gebeurt volgens het vastgestelde beleid. (zie informatieboekje en pedagogisch beleid)

Hopelijk helpt bovenstaande om het pesten in onze maatschappij ( want het gebeurt natuurlijk niet alleen op school ) onder kinderen nu eens eindelijk onder de knie te krijgen. Het is toch te gek voor woorden dat er jaarlijks nog steeds verschrikkelijk veel slachtoffers zijn van pesten.

7252af3583ae75c94c07f60465a96692_medium.

RinaJansen Maart 2013.

 

30/01/2016 15:18

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert