Het afnemen van de Cito-toets.

Door Rinajansen gepubliceerd.

5249cc56d3daaf07ea3cccb29341c19b_medium.

Het afnemen van de Cito Eindtoets voor het Basisonderwijs (Cito-toets) is ieder jaar weer erg spannend. Op de eerste plaats voor de leerling maar ook de ouders/verzorgers wachten vol spanning de uitslag van deze toets af. In de  jaren zestig werd deze toets ingevoerd zodat men de behaalde schoolresultaten objectief kon bepalen. Voordat deze toets werd ingevoerd bepaalden juffen en meesters welk vervolgonderwijs geschikt was voor een leerling van de lagere school.

Deze cito toets blijft uiteraard een hulpmiddel en is één van de vele handvaten om een goede keuze te maken voor het voortgezet onderwijs. Voordat deze cito toets er was werden de leerlingen vaak beoordeeld op hun afkomst. Kwam je uit een arbeidersgezin dan ging je als meisje naar de huishoudschool en als jongen naar de ambachtsschool. Er werd nauwelijks gekeken naar de mogelijkheden/intelligentie van het kind. Maar andersom kwam ook voor, een kind dat erg goed was met zijn/haar handen en daar graag in verder wilde studeren werd door de ouders/leerkracht een heel andere richting ingeduwd. Met de invoering van de Cito-toets kan de leerling daadwerkelijk laten zien wat hij kan.  Tevens is het een manier om de leerlingen te beschermen tegen vooroordelen van sommige leerkrachten.

6fc530dcfa20c7ff68c929f4dd6c64fe_medium.

Het is belangrijk om de cito toets niet te zien als een soort examen maar als aanvulling. Want naast de uitslag van deze toets is ook het advies van de basisschool, de wens van de leerling, de ouders en de ontvangende school van belang.  En niet alleen groep 8 is belangrijk, het kind wordt gedurende de gehele basisschool gevolgd zodat in groep 8 alle mogelijkheden van de leerling bekend zijn. Hierin worden ook meegenomen: de sociaal-emotionele ontwikkeling en eventuele gedrags- of leerstoornissen van het kind.

Hoe ziet de cito toets eruit?

De cito toets bevat meerkeuzevragen die betrekking hebben op :

-Taal

-Rekenen/wiskunde

-Studievaardigheden

-en wereldoriëntatie ( dit is een optioneel onderdeel, dus de school mag ervoor kiezen dit onderdeel niet af te nemen).

Deze toets wordt altijd afgenomen in de ochtend en neemt in totaal 3 dagen in beslag. Ieder jaar opnieuw wordt de gemiddelde score berekend (op basis van het aantal opgaven dat correct beantwoord werd door de leerlingen) van deze eindtoets. De moeilijkheidsgraad van de toets kan ieder jaar weer anders zijn omdat hij ieder jaar uit nieuwe opgaven bestaat. Uiteindelijk komt de moeilijkheidsgraad overeen met alle andere jaren omdat bijvoorbeeld een leerling in een “makkelijk” jaar een aantal opgaven méér goed moet hebben dan in een “moeilijk” jaar. De uitslag van deze toets komt meestal overeen met het advies van de basisschool. Zijn de adviezen afwijkend dan kan dit aanleiding zijn om met de ouders/verzorgers in gesprek te gaan.

8402253cd1b9b2bb0cd1100f659f92ae.jpg

Bij het advies ( uitslag cito toets ) hoort een bepaald resultaat. Deze resultaten worden in punten onderverdeeld namelijk :

-501 - 520 - Basisberoepsgerichte leerweg

- 519 -524 - Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

- 523 - 528 - Kaderberoepsgerichte leerweg

- 528 - 532 - Kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (de voormalige mavo)

- 529 - 533 - Gemengde/theoretische leerweg

- 533 - 536 - Gemengde/theoretische leerweg en havo

- 535 - 541 - Gemengde/theoretische leerweg en havo/vwo

- 537 - 540 – havo

- 540 - 544 - havo/vwo brugklas

- 545 - 550 - vwo (atheneum / gymnasium / technasium / tweetalig vwo)

Er zijn scholen ( voortgezet onderwijs ) die eisen dat je een bepaalde cito score hebt om toegelaten te kunnen worden op hun school.

Als je kind dyslexie heeft dan kan hij/zij de toets afleggen door het gebruik van een groter formaat boekje en auditieve ondersteuning doormiddel van een cd of een daisy-cd.

 

2c889ec0e00282f5a064f79d30c850fc.jpg

Veel succes met de cito-toets!

 

RinaJansen Januari 2014.

30/01/2016 00:38

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert