Lachgas : gebruik het waar het voor is bedoeld!

Door Rinajansen gepubliceerd.

3239ca523e3a9265622edc0d673a3847.jpg

Vandaag was het weer eens in het nieuws. Een jongen van 15 jaar is aangehouden omdat hij op school stikstof patronen ( lachgas ) verkocht aan medeleerlingen. Lachgas kan levensgevaarlijk zijn en behoord naar mijn maatstaven niet in de handen van jongeren thuis. Lachgas valt overigens onder de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en mag daarom niet zomaar verkocht worden.

Wat is lachgas:

Lachgas ( de officiële naam is :distikstofmonoxide ) is een verbinding van stikstof en zuurstof met de formule N2O dat vooral gebruikt wordt voor anesthesie. Denk dan bijvoorbeeld aan een verdoving bij een tandarts, als pijnbestrijding of als een licht roesje tijdens een kleine operatie ( ingreep). Daarnaast wordt lachgas ook gebruikt  in motoren om het motorvermogen te verhogen.

Lachgas is kleurloos en heeft een iets zoete geur en smaak. Lachgas is van zichzelf niet brandbaar maar kan de verbranding van brandbare stoffen wel versterken. Als men lachgas krijgt toegediend ontstaat er een bewustzijnsdaling die vergelijkbaar is met dronkenschap.

Wie heeft het lachgas ontdekt:

In 1776 is het lachgas ontdekt maar men (sir Humphry Davy ) is pas 20 jaar later met dit gas gaan experimenteren. Op dat moment was sir Humphry Davy één van de medewerkers van het Pneumatic Institute in Bristol waar men het therapeutisch gebruik van gassen onderzocht. Het lachgas en dan uiteraard de werking ervan werd in de in Engelse (artistieke) kringen heel snel populair. Vervolgens werd lachgas in de negentiende eeuw als attractie gebruikt op de kermis. De bezoekers van de kermis vermaakte zich door te aanschouwen wat het gas bij diverse mensen deed. Snel daarna verdween het lachgas als vorm van vermaak en werd het steeds meer gebruikt bij kleine operaties in ziekenhuizen en tijdens behandelingen bij de tandarts.

131aa2631fbb1ce65987fd37bd087ab6.jpg

Het gebruik van Lachgas:

Inmiddels wordt het lachgas (in de medische wereld) al ruim 200 jaar gebruikt als middel voor algehele anesthesie of als sedatie. Het gebruik van lachgas wordt in de moderne anesthesiologie altijd in combinatie met zuurstof en vrijwel altijd in combinatie met andere narcosemiddelen gebruikt. Daarnaast neemt het gebruik van lachgas in Nederland enorm af omdat men inmiddels voorzien is van nieuwere dampen zoals : zoals desfluraan en sevofluraan en door de introductie van intraveneuze anesthetica met name propofol (diprivan).

Daarnaast blijkt dat lachgas nog steeds wordt gebruik als persoonlijk vermaak.

e83f9b4e1b1e6aaf549dd30c78feb9de.jpg

Wat doet lachgas met je:

Wat lachgas nu eigenlijk precies met je doet is niet helemaal duidelijk maar je wordt er in ieder geval slaperig van en je kunt zelfs in een hele diepe slaap terecht komen. Vervolgens is lachgas : pijnstillend, verminderd het angsten en maakt het de spieren slapper.

Wat zijn de bijwerkingen van lachgas:

De jongeren zoals hierboven omschreven gebruiken het lachgas vaak om :

-Zichzelf high te voelen

-Om vrolijk en opgewekt te zijn

-Voor het warme gevoel dat men krijgt

-De geluiden in de directe omgevingen klinken anders en kunnen in elkaar overlopen dit wordt als erg grappig ervaren.

-gevoelens en gedachten die in het onderbewuste aanwezig zijn komen nu naar boven

-hallucinaties ( dingen zien en/of horen die er niet zijn )

Maar waar ze vaak niet bij stil staan zijn de gevaren bij het gebruik van lachgas. Denk dan aan:

-braken, een misselijk gevoel in je maag

-hoofdpijn

-je voelt je angstig en onrustig

-krijgt nachtmerries

-Duizeligheid

-Je bewegingen zijn oncontroleerbaar

-Je valt in een hele diepe slaap.

-Teveel lachgas en te weinig zuurstof kan leiden tot schade aan de hersenen

-Bij chronisch gebruik van lachgas treedt een tekort aan vitamine B12 op.

-Een verstoorde aanmaak van  rode bloedcellen bij veelvuldig gebruik van lachgas

-Bevriezingsgevaar van de longen en lippen bij direct gebruik van lachgas uit een gasfles of spuit.

-lachgas kan leiden tot schade aan de ongeboren vrucht en tot spontane abortus.

-Bij langdurig chronisch gebruik (maanden of jarenlang bijna dagelijks gebruik) kunnen neurologische stoornissen optreden. Dit komt doordat lachgas de werking van vitamine B blokkeert. Symptomen van een tekort aan vitamine B zijn tintelingen in tenen en vingers. Verder blokkeert lachgas de glutamaat receptor. Hierdoor kan hersenschade ontstaan. Narcose met lachgas aan jonge kinderen wordt daarom afgeraden.

Bovenstaande effecten kan bij iedereen weer anders verlopen omdat ieder persoon weer anders reageert op lachgas.

8e7611015a9f6993d2dda7648158e49c.jpg

Mijn mening over lachgas is dan ook:

Lachgas : gebruik het waar het voor is bedoeld en maak aan illegale verkoop van lachgas een einde.

 

RinaJansen Januari 2014. 

30/01/2016 00:30

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert