Wat is Beklemrecht?

Door Rinajansen gepubliceerd.

71fca17734f364e734ac13977892930d.jpg

Beklemrecht is een eeuwigdurend zakelijk recht 

om andermans grond te kunnen gebruiken. Beklemrecht is te vergelijken met erfpacht en komt alleen voor in de Nederlandse provincie Groningen. In dit artikel kun je wat meer informatie vinden over beklemrecht.

Beklemrecht wordt tegenwoordig niet meer toegepast maar beklemrechten uit het verleden blijven gelden zolang zij niet zijn afgekocht.

Diegene die eigenaar is van de grond ( pachter ) 

past het beklemrecht toe en diegene die de grond pacht wordt meestal beklemde meier genoemd. De eigenaar van de grond blijft ten aller tijde de volledige beschikking houden over de grond.

Beklemrecht werd altijd voor een onbepaalde tijd vastgelegd en kan zonder toestemming van de eigenaar niet worden opgedeeld.

Ieder jaar moet de beklemde meier een ( vooraf vastgestelde ) vaste huursom betalen aan de eigenaar van de grond. Deze huursom is nooit verhoogd en is dus in de loop der jaren veranderd tot een relatief laag bedrag.

9460d936db9c72a6cb62f317084442ff.jpg

Als het beklemrecht wordt vererfd ( bij overlijden of huwelijk ) 

is het gebruikelijk dat men op dat moment eenmalig een geschenk geeft aan de eigenaar van de grond. Dit geschenk bestaat meestal uit het uitbetalen van 1 keer de huursom.

Als men geen geld had kon men de huur ook betalen in natura met de goederen die verbouwd werden op de grond met beklemrecht.

Het beklemrecht staat beschreven 

in het oude Burgerlijk Wetboek onder artikelnummer 1654. In het nieuwe Burgerlijk Wetboek ( NBW ) is het beklemrecht niet meer beschreven omdat het niet meer wordt toegepast.

Uiteraard is er wel een overgangswet die beschreven staat onder artikel 69 waarin wordt vermeld dat inmiddels afgesproken en beschreven beklemrecht dat op dat moment wordt toegepast  niet komt te vervallen.

32ecbcf13949a87f1644d0a4c0ed14e9.jpg

Pachten van grond is ongeveer rond de 16e eeuw ontstaan. 

Op dat moment was de pacht afgesproken voor een bepaalde tijd en kon de huursom erg verschillend zijn. Dit pachten van grond veranderde in de 17e eeuw. Vanaf dat moment kreeg de pachtgrond een vaste pachtsom en werd het pachtrecht vastgesteld  “voor onbepaalde tijd”.

Op de pachtgrond mocht naast het verbouwen van de grond ook een huis worden gebouwd. Zo ontstond er verstrengeld belang tussen de eigenaar van de grond en de pachter en hadden beide veel belang bij het voortzetten van de pachtovereenkomst.

Werd deze pachtovereenkomst toch verbroken dan moest men een regeling treffen voor de op dat moment aanwezige opstallen die gebouwd waren op de pachtgrond.

Werd deze pachtovereenkomst verbroken door de eigenaar van de grond dan moest hij de taxatiewaarde van deze opstallen betalen aan de pachter.

Als de pachtovereenkomst werd verbroken door de pachter dan was de vergoeding van de opstallen een heel stuk lager “afbraakwaarde”.

Omdat de opstallen van steeds beter materiaal ( steen ) werden gebouwd werd het ook steeds moeilijker om de pachtovereenkomst te verbreken.

Op deze manier doet de wet beklemrecht zijn eer aan. De pachter zit als het ware beklemd aan de grond omdat de waarde van de opstallen enorm zijn gestegen.

e6d0f063c671866a849fa2890736735a_medium.

Beklemrecht is in het verleden ontstaan 

met de bedoeling om landerijen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Als er vervolgens een vererving was kreeg één kind van de familie het bedrijf en werden de andere kinderen ( erfgenamen ) uitgekocht.

Door het beklemrecht had de pachter een relatief goedkoop krediet en was er vrijheid van bedrijfsvoering. Dit had een grote invloed op de welvaartsontwikkeling in de Groninger landbouw.

Een boerderij die in volle eigendom is kost een heel stuk meer dan een boerderij met beklemrecht omdat deze een vaste lage huur heeft. Hierdoor kon de Groninger boer zijn uitgespaarde geld investeren in zijn bedrijf zoals : drainage, intensievere landbouw en stoomkracht.

439c82dd2c51adce3218ce69ed85f5a9.jpg

De laatste tijd is dit soort  huren van grond 

erg in de publiciteit. Denk dan aan erfpacht, de dertiende penning en dit beklemrecht.

Nu zul je denken ja dat zijn afspraken van vroeger maar vergeet niet dat deze oude contracten nog steeds gelden. Daarnaast zijn er ook projectontwikkelaars die in deze periode van crisis huizen te koop aanbieden op erfpacht. Op deze manier kunnen mensen toch een huis kopen omdat zij de grond waarop het huis staat huren en dus niet in 1 keer het bedrag van de grond moeten betalen.

Op dit moment lijkt dat een voordeel maar dat kan later een groot nadeel worden als je het huis wilt verkopen of als de projectontwikkelaar zijn pachtgrond wil verkopen.

Ook zie je nu problemen ontstaan 

op diverse campings waar men in het verleden bij de caravan diverse opstallen heeft gebouwd of voor veel geld een 2e woning heeft neergezet. Deze caravan of 2e woning staat op pachtgrond en als de eigenaar van de camping of de gemeente besluit om deze pachtgrond voor iets anders te gaan gebruiken heb je een probleem.

c411718c5220fb2a019391db18c3ea99.jpg

Het is zeker een onderwerp om even bij stil te staan als je besluit om een huis te kopen op erfpacht.

 

 

 

RinaJansen Augustus 2012.

29/01/2016 22:31

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert