De DBC code een vooruitgang of juist helemaal niet?

Door Rinajansen gepubliceerd.

9249f3a7682f58a519f260b24dbfced3_1398246

De DBC code (diagnosebehandelingcombinatie ) is een manier om duidelijk te krijgen welke zorg er precies geleverd is aan een patiënt. Als de DBC code door de behandelaar op de juiste manier is ingevuld  zal de zorgverzekeraar tot betaling overgaan. Deze DBC code is in januari 2005 in gebruik genomen ter vervanging van de oude manier van ziekenhuisfinanciering.

De aanleiding van deze verandering was om ziekenhuizen te beschermen tegen onvoldoende beloning bij goede prestaties. Maar ook het omgekeerde – ziekenhuizen afrekenen op ondermaatse prestatie- was één van de doelstellingen van het invoeren van de DBC code.

753e4414a1e86362bb04c72986f34653_1398246

Als je naar de DBC kijkt dan zie je dat daar duidelijk beschreven staat: met welke zorgvraag de patiënt naar het ziekenhuis komt, bij welke specialist hij/zij onder behandeling is, de gestelde diagnose en de uiteindelijke behandeling. Er zijn ook behandelingen die door de arts niet in rekening kunnen worden gebracht omdat zij niet onder de DBC code vallen. De artsen en de zorgverzekeraars moeten dan met elkaar aan tafel om de kosten voor de behandeling te bespreken. Het Nederlandse Ministerie van VWS wil hierdoor marktwerking in de zorg faciliteren.

Onderstaand zie je een voorbeeld  van een DBC code. Het gaat hier om een staaroperatie die uitgevoerd wordt inclusief een dagopname.

Specialisme           code              Zorg type      Zorgvraag         Diagnose     Behandeling

01                           11                   00                    00                     0554             0032

Oogheelkunde      verwijzing    niet nader omschreven         staar            ingreep met dagopname

Als je vervolgens  alle codes (getallen) achter elkaar zet ontstaat de DBC-code.  In bovenstaand voorbeeld is de DBC code : 01.11.00.0554.0032. Deze DBC-code krijgt vervolgens een declaratiecode die uit zes cijfers bestaat, in dit voorbeeld betreft de declaratiecode 151464. Op dat moment is meteen duidelijk welk bedrag de zorgverzekeraar uitkeert aan het ziekenhuis/arts.

Tot zover erg duidelijk en er is iets voor te zeggen om het één en ander overzichtelijk te maken voordat men tot uitbetaling overgaat. Maar wat nu als je niet wil dat jou diagnose bekent wordt gemaakt. Sommige mensen ervaren deze openheid als erg hinderlijk omdat zij vanaf dat moment door diverse mensen met andere ogen bekeken worden. Zo zijn er een groot aantal GGZ-patiënten die deze diagnose geheim willen houden tussen henzelf en de behandelaar. Volgens de wet van de privacy moet dit kunnen! Je tekent een privacyverklaring en het probleem is opgelost. Maar dat klopt dus niet want als de diagnose niet kenbaar wordt gemaakt via de DBC code dan wordt de behandeling niet vergoed. Dit is tenminste de ervaring van diverse therapeuten. De zorgverzekeraars proberen alsnog de diagnose van de patiënt in handen te krijgen door aan te geven dat dit verplicht is te vermelden. Is dit machtsmisbruik? Volgens een aantal patiënten wel.

cdfb2a338c19d118033e5f2a5bf3f383_1398246

Maar dit geldt ook voor andere patiënten want met de DBC code kan men (de zorgverzekeraar) meteen zien voor welke aandoening een bepaalde persoon is behandeld. Het oorspronkelijke doel is om op deze manier de patiënt te verwijzen naar die instelling die voor hem of haar het beste is. Maar het is ook mogelijk om deze gevoelige informatie bijvoorbeeld door te geven aan een levensverzekeringsmaatschappij met alle gevolgen van dien. En zo kun je nog veel meer voorbeelden bedenken.

Heeft de DBC code zijn zorgvuldig uitgekiend doel bereikt?

Het doel van de DBC code is onder andere om de kosten van de zorg terug te brengen. Maar uit onderzoek is gebleken dat dit systeem de ziekenhuizen juist vele miljoenen heeft gekost. Dit wordt veroorzaakt door : de personeelskosten die nodig waren voor het aanstellen van extra administratieve krachten, automatiseerders, management, interne en externe DBC consulenten, en dan hebben we het nog niet eens over de extra tijd die de artsen besteden aan het systeem. Deze tijd kunnen zij overigens ( volgens mij ) beter gebruiken voor de patiëntenzorg. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars en de overheid ook enorm moeten investeren om de DBC code in te kunnen voeren. Kortom de DBC code kost geld in plaats van dat het geld oplevert. Dus volgens mij is het doel met het invoeren van de DBC code NIET bereikt. Ik heb gehoord dat men bezig is met het ontwikkelen van een ander systeem. Ik ben benieuwd! Maar ja tot die tijd moeten wij het doen met de DBC code.

Ben je onder behandeling of krijg je binnenkort een behandeling en wil je iets meer weten over jouw DBC code klik dan op onderstaande link.

http://dbc-code.nl

dc80c39a951ab9c10cd478112032f077_1398246

RinaJansen April 2014.

 

 

 

29/01/2016 22:21

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert