Ebola virus.

Door Rinajansen gepubliceerd.

805f1847943d0a0bf44ba9e4c113e573_1406797

Het Ebola virus is een virus dat zich razendsnel kan verspreiden onder mensen maar ook onder dieren. Als men eenmaal is besmet met het ebola virus ontstaan er ernstige afwijkingen in het bloed zodat er diverse inwendige bloedingen plaatsvinden met vaak de dood als gevolg. Ook deze overleden personen vormen een groot besmettingsgevaar voor anderen mensen en dieren.

Er wordt erg veel onderzoek gedaan naar het Ebola virus maar het is nog steeds niet duidelijk hoe het mogelijk is dat het virus in stand blijft op het moment dat er geen uitbraak van het virus in de directe omgeving waarneembaar is. Het vermoeden bestaat dat het Ebola virus blijft sluimeren in de natuur zodat het ieder moment tot uiting kan komen ( een dier of mens besmetten ).

e10a4adb636518789e180d248db1233e_1406798

Er zijn inmiddels al wel vleermuizen gevonden waarbij men immunoglobulines (antilichamen) tegen het ebola virus zijn gevonden. Dit zou kunnen betekenen dat het Ebola virus onder andere in tact blijft doormiddel van vleermuizen.  Niet zo heel erg bijzonder want de vleermuis is ook een overdrager van andere ziektes zoals : SARS en het Marburgvirus. Dit is namelijk al veel langer bekend.  

Het Ebola virus zorgt met regelmaat voor een erg hoog sterftecijfer en dit komt voornamelijk omdat er geen specifieke behandeling of geneesmiddel beschikbaar is tegen het virus. Een besmetting met het Ebola virus komt het meest voor in Midden Afrika en de eerste besmetting vond plaats in het jaar 1976 in Congo bij de rivier Ebola. Dat is dan ook meteen de reden waarom dit virus deze naam heeft gekregen.

Wat zijn de symptomen van het Ebola virus :

De incubatietijd ( besmettingsgevaar ) van het Ebola virus is 3 tot 8 dagen maar uit onderzoek is gebleken dat dit ook 19 tot 21 dagen kan zijn. Besmetting met het Ebola virus wordt het meest veroorzaakt door het verplegen/verzorgen van patiënten die besmet zijn met het virus maar ook mensen die overleden zijn aan het virus vormen een groot besmettingsgevaar. Niet iedereen die besmet is met het Ebola virus overlijdt aan de gevolgen van het virus. Uit onderzoek is gebleken dat  50% tot 90% van de patiënten komt te overlijden. Naar alle waarschijnlijkheid spelen individuele factoren zoals de gezondheid en genetische aanleg een rol bij de gevoeligheid voor het Ebola virus.

De eerste symptomen na de besmetting met het Ebola virus zijn :

  • Hele erge hoofdpijn
  • keelpijn
  • Koorts
  • Geen eetlust
  • Ernstige pijnscheuten in het hele lichaam

Als deze eerste symptomen eenmaal aanwezig zijn dan zal de aandoening snel verergeren.

5fdc6feed1eb0f948cec881197100178_1406798

Ongeveer 5 dagen na de besmetting met het Ebola virus krijgt de persoon huiduitslag ( rode bultjes). Deze huiduitslag komt overigens niet altijd tot uiting en is tot nu toe maar bij 15% van alle patiënten waargenomen.  Daarna volgen al snel andere symptomen zoals : diarree, buikpijn, overgeven en zijn bloedingen van de slijmvliezen zichtbaar en vinden er bloedingen plaats in het maagdarmstelsel. Als de aandoening in een ver gevorderd stadium is dan krijgt men : longoedeem, myocarditis (ontsteking van het hartspierweefsel) en bloedingen op meerdere plaatsen in het lichaam. Is de patiënt in de terminale fase dan zie je dat hij/zij snel en oppervlakkig adem haalt, een te lage bloeddruk heeft en in een coma terecht komt. Uiteindelijk overlijdt de patiënt aan ernstig weefselschade en het falen van diverse organen.

In maart 2014 overleden 111 mensen in Guinee aan het Ebola virus en zijn er op 2 april 2014 127 geïnfecteerde patiënten geregistreerd.

Daarnaast werd eind maart 2014 in het buurland Liberia  twee besmettingen met het Ebola virus geconstateerd en op 10 april 2014 werd vastgesteld dat er in Marokko twee personen besmet zijn met het Ebola Virus . Deze informatie geeft aan dat het Ebola virus zich aan het verspreiden is.

Hoe kan men besmetting met het Ebola virus voorkomen:

Helaas is er tot op heden nog geen goed werkend vaccin ontwikkeld om het Ebola virus te kunnen bestrijden. Er is al wel een vaccin ontwikkeld dat lijkt te werken bij apen en muizen maar dit vaccin is nog niet getest bij mensen.

Bij het verplegen/verzorgen van patiënten die besmet zijn met het Ebola virus is het belangrijk dat er goede voorzorgsmaatregelen worden getroffen zoals :

  • Op de eerste plaats herkenning van de besmetting
  • De verpleging/verzorging moet plaatsvinden in isolatie
  • Dragen van beschermende kleding (maskers, handschoenen, jassen, bril)
  • gebruik maken van ontsmettingsmiddelen.

41517e9a929c6a60dd1004a601f7ac0a_1406798

Op deze manier voorkom je zoveel mogelijk dat andere mensen worden besmet met het Ebola virus.

Hopelijk komt er snel een goed werkende vaccinatie.

RinaJansen Juli 2014.

 

29/01/2016 22:16

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert