Het Alice in wonderland syndroom (micropsia).

Door Rinajansen gepubliceerd.

3ca5a8e1d62aba05e4f560b3211ffd6f.jpg

Als je iets leest of hoort over Alice in wonderland dan denk je meestal aan een bekend sprookje. Maar deze keer wil ik het niet over een sprookje hebben maar over het syndroom : micropsia dat ook wel het Alice in wonderland syndroom wordt genoemd.

Het syndroom Alice in wonderland is een neurologische aandoening die erg vaak gepaard gaat met hoofdpijn (migraine). Als je het Alice in wonderland syndroom hebt dan worden voor jou onder andere diverse objecten veel groter of juist veel kleiner dan ze in werkelijkheid zijn.

Op het moment dat men de symptomen heeft van het  Alice in wonderland syndroom is dat een teken dat de hersencellen niet doen wat zij eigenlijk horen te doen. Er is dan sprake van een verhoogde activiteit in de hersenen, waardoor er een abnormale bloedtoevoer ontstaat richting bepaalde delen van het brein die verantwoordelijk zijn voor de visuele perceptie en textuurdefinitie van de omgeving om ons heen. Hierdoor krijg je  valse/onwerkelijke waarnemingen. Personen met het Alice in wonderland syndroom ondervinden hierdoor dagelijks : visuele vervormingen, verstoringen van tijd en lawaai, en ondervinden evenwichtsproblemen.

efcc3be68130dceaab1cb763ff83f950.jpg

Het Alice in wonderland syndroom is maar van tijdelijke aard en wordt mede hierdoor vaak geassocieerd met migraine, hersentumoren en het gebruik van psychoactieve geneesmiddelen. Uit onderzoek is gebleken dat de symptomen van het Alice in wonderland syndroom het meest voorkomt bij jonge kinderen en dat het syndroom verdwijnt naarmate men ouder wordt. Uit dit onderzoek blijkt ook dat mensen met het Alice in wonderland syndroom ook vaak slaapproblemen hebben.

Zoals je zult begrijpen zorgen de symptomen van dit syndroom voor veel verwarring bij de patiënten. Stel je maar eens voor dat voor jouw gevoel je lichaam ineens veranderd. Het krijgt bijvoorbeeld een bizarre vorm en bepaalde lichaamsdelen worden dun en klein en andere juist weer groot en dik.

Maar daar blijft het soms niet bij. Een ander symptoom van het Alice in wonderland syndroom is geluidsvervorming: elke kleine beweging maakt bijvoorbeeld een kletterend geluid. Dit kan een Alice in wonderland syndroom patiënt paranoïde maken en er zelfs voor zorgen dat hij/zij bang is om zich te bewegen.

Deze denkbeelden zien wij ook vaak terug bij mensen met een bepaalde neurologische aandoening. Men spreekt dan van hallucinaties. Deze hallucinaties mag men overigens niet verwarren met het Alice in wonderland syndroom.

74d24bebc1a49d05dd4e9b74eea44a35.jpg

Een voorbeeld uit de praktijk:

Een man met het Alice in wonderland syndroom verteld :

Plotseling begonnen objecten kleiner te worden en leken ze verder weg te staan of groter en dichterbij. Ik voel me alsof ik korter en kleiner wordt, net alsof ik krimp. Soms lijkt het net alsof mensen niet groter zijn dan mijn wijsvinger (lilliputterafmetingen). Soms zie ik de jaloezieën in het raam of de televisie op en neer gaan, of lijkt het of mijn been of arm heen en weer slingert. Ik hoor soms mensen praten, heel hard en dichtbij of juist zacht en ver weg. Het komt soms ook wel voor dat ik een migraineaanval krijg, in combinatie met rode ogen, lichtflitsen of een gevoel van duizeligheid. Ik ben me altijd van de ongrijpbare veranderingen in mezelf en mijn omgeving bewust.

De ogen van deze patiënten zijn normaal ontwikkeld maar door de verstoring in de hersenen zien zij de objecten verkeerd.

Hoe wordt de diagnose gesteld:

Als eerste zal de arts alle mogelijke lichamelijk oorzaken uitsluiten en als dan bovenstaande symptomen in combinatie met migraine overblijft dan is de diagnose snel gesteld.

Hoe wordt het Alice in wonderland syndroom behandeld:

De behandeling van het Alice in wonderland syndroom is vergelijkbaar met het voorkomen van migraine. Vandaar dat patiënten met dit syndroom medicatie krijgen voorgeschreven zoals : anti-epilepticum, antidepressiva, bètablokker en calciumantagonist. Een andere behandeling is niet mogelijk. Maar zoals ik al eerder aangaf zal het syndroom vanzelf verminderen/overgaan als de patiënt ouder wordt en dat vraagt geduld.

Er wordt naast het gebruik van medicatie aangeraden om veel rust te nemen en bijvoorbeeld deel te nemen aan een zelfhulpgroep om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen.

Dat het syndroom deze naam heeft gekregen is volgens mij wel duidelijk na het lezen van dit artikel.

Hopelijk heeft u wel ervaringen met het sprookje maar niet met het syndroom.

92348aa7a80d3a99f4eb2a1ebac93f59_medium.

RinaJansen Januari 2014. 

29/01/2016 20:52

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert