Dyscalculie (problemen met rekenen).

Door Rinajansen gepubliceerd.

18a9bf7b3e215ca6f392ec9467b94884_medium.

Dyscalculie (iets niet kunnen berekenen) is een rekenstoornis die ernstige problemen veroorzaakt tijdens het aanleren van bepaalde schoolvaardigheden. Dyscalculie mag je dus niet verwarren met : gebrek aan intelligentie of te weinig verkregen onderwijs wat soms nog erg vaak wordt gedaan.

Vooral vroeger werden kinderen met Dyscalculie bestempeld als : lui, geen interesse, dom enz.

Nu is het wel zo dat niet iedereen een wiskundeknobbel heeft en juist weer heel erg goed is in andere vaardigheden. Daar is overigens helemaal niets mis mee en het is belangrijk om op dat moment het kind te stimuleren om die dingen te doen waar hij of zij goed in is.

Heeft men Dyscalculie dan merk je al gauw dat het kind ernstige problemen heeft met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundekennis. Bij het oproepen van deze kennis worden meerdere hersenhelften gebruikt zoals onder andere het hersengebied van taal. Want een getal bestaat uit cijfers maar wordt ook met letters geschreven en beschrijft ook nog eens een hoeveelheid. Ook de begrippen : groot-klein, hoger-lager, voor, achter, links, rechts, morgen, gisteren, zwaar, licht, vol, leeg, meer, minder enz. is van belang tijdens een rekenopdracht. Een vaardigheid die niet aanwezig is bij kinderen met Dyscalculie.

Je praat dus over 3 verschillende vaardigheden en dus ook over 3 verschillenden hersenhelften.

1182e6f8c01dfd8dc388162e6acf7fbf_medium.

Dyscalculie wordt vaak tijdens de eerste jaren van het basisonderwijs gediagnosticeerd. Op dat moment gaat het kind namelijk intensief aan de slag met rekenen. Kinderen zonder Dyscalculie weten dan al snel dat 4 plus 2 zes is voor kinderen met Dyscalculie vormen deze sommen een probleem. Zoals je zult begrijpen is dit nog maar het begin en ondervinden kinderen met Dyscalculie heel veel problemen als zij aftrek-, vermenigvuldig- en deelsommen moeten maken ook al zijn deze sommen heel erg eenvoudig.

Een kind zonder Dyscalculie slaat de informatie over deze sommen automatisch op in zijn of haar geheugen en gebruikt deze informatie op het moment als dit nodig is. Bijvoorbeeld bij het maken van een ingewikkelde som. Een kind met Dyscalculie begrijpt deze sommen niet en kan ze dus ook niet opslaan.

67e163ea9498a71f8cb1723d2aa649b9_medium.

Hoe weet je nu of er bij jouw kind spraken is van Dyscalculie?

Als er sprake is van Dyscalculie dan kun je dit merken omdat het kind :

 • Hulpmiddelen blijft gebruiken zoals bijvoorbeeld tellen op zijn of haar vingers.
 • moeite blijft houden met het herkennen van cijfers
 • erg veel fouten maakt bij simpele rekenen opdrachten
 • de getallen niet op de juiste wijze kan plaatsen
 • een traag werktempo heeft
 • onrustig is of juist passief tijdens een rekenopdracht
 • de opdrachten niet kan onthouden en steeds om herhaling vraagt
 • niet begrijpt wat de bedoeling is van een bepaalde rekenopdracht
 • zijn of haar eigen werk niet kan controleren
 • moeite heeft met het benoemen van hoeveelheden
 • geen vergelijkingen kan maken
 • niet vlot van 1 tot 10 kan tellen ( kleuterleeftijd )
 • moeite heeft met het uitvoeren van 2 opdrachten : tellen en meteen het voorwerp aanwijzen
 • Moeite heeft met het benoemen van kleuren en vormen
 • Een slecht richtingsgevoel heeft
 • Niet graag puzzels maakt of andere activiteiten doet die met tellen te maken heeft
 • moeite heeft met het nabouwen van een voorbeeld ( bijvoorbeeld een blokkentoren/lego voorwerp )

Door bovenstaande aspecten kan het kind uiteindelijk te maken krijgen met emotionele problemen zoals bijvoorbeeld faalangst.

Maar we moeten natuurlijk niet vergeten wat ik al eerder heb opgemerkt. Niet iedereen is een rekenwonder en dat hoeft ook helemaal niet. Als jouw kind moeite heeft met rekenen betekent dit niet meteen dat hij of zij Dyscalculie heeft. Want het gevaar dat een kind met weinig interesse voor rekenen ( maar wel voor andere vakken ) het etiket Dyscalculie krijgt opgeplakt is al snel aanwezig.

De mogelijkheid dat je kind Dyscalculie heeft is pas aanwezig als het kind met meerdere (reken) onderdelen moeite heeft en als deze problemen niet overgaan na het uitvoeren van extra oefeningen.

Of een kind Dyscalculie heeft wordt vaak pas echt duidelijk als het kind in groep 3 zit. Op dat moment moet het kind vaak rekenopdrachten uitvoeren. Als er zich dan problemen voordoen kunnen deskundigen erg goed beoordelen of het kind Dyscalculie heeft of dat deze problemen veroorzaakt worden door andere omstandigheden.

cbcc5a9c546eab55b2ec3c5dda2ef415_medium.

Dyscalculie komt vaak (meer dan gemiddeld) voor in combinatie met dyslexie, AD(H)D en bij bepaalde medische syndromen zoals bijvoorbeeld : Klinefelter en de ziekte van Duchenne.

http://plazilla.com/page/4295110926/duchenne-het-leven-als-een-schaakspel

In dit artikel heb ik het steeds over kinderen maar we moeten niet vergeten dat er ook heel veel volwassen zijn met Dyscalculie. Deze mensen hebben in hun kinderperiode heel wat problemen ondervonden door de Dyscalculie omdat zij niet begrepen werden. Vaak werden deze mensen als dom, lui enz. bestempeld.

RinaJansen Augustus 2014.

 

29/01/2016 20:46

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert