Mensen met schulden:

Door Candice gepubliceerd in Ondernemen en werk

Mensen met schulden:

171668134180663839d16b9c34a4b000_medium.

Het is dat het zo ernstig is, anders zou je er een raadsel van kunnen maken.

'Het zijn er veel, worden alleen maar meer en worden niet goed begeleid. Rara wat is het?'

Antwoord: Mensen met schulden.

Laat ik eerst even vooropstellen dat ik van mening ben dat als je een schuld hebt, dat die dan zonder meer betaald dient te doen worden. En in veel gevallen zijn schulden ontstaan door eigen oorzaken. Maar er zijn ook veel van die schulden ontstaan door de crisis, door werkloos worden, door de vele bezuinigingen, door de vele malen duurdere zorgpremie en noem maar op. Ik vind het belachelijk dat mensen die door bepaalde omstandigheden hun zorgpremie niet meer kunnen betalen daar een boete overheen krijgen. Dat valt dan helemaal niet meer te betalen, waardoor die mensen alleen maar in nog grotere problemen komen.

Je kunt bij het Zorginstituut Nederland worden aangemeld door je zorgverzekeraar wanneer je een betaalachterstand van minimaal zes maandpremies hebt opgebouwd. Zodra je wordt aangemeld zal dit enkele gevolgen hebben, namelijk:

Je betaalt de maandelijkse premie niet langer aan de zorgverzekeraar, maar aan het Zorginstituut.

Je blijft wel verzekerd bij je huidige zorgverzekeraar, maar de betalingen verlopen, tot de volledige schuld is voldaan, via het Zorginstituut.

De verzekerde betaald een bestuursrechtelijke premie aan Zorginstituut. Deze ligt op 159,03 euro per maand (in 2016). Deze premie is dus een stuk hoger dan normaliter het geval is. Je lost met deze extra premie echter niets af aan de betalingsachterstand bij je zorgverzekeraar.

Voordat deze achterstand volledig is opgelost, kun je niet terug naar de reguliere maandpremie. Je betaalt pas weer aan je eigen zorgverzekeraar wanneer alle openstaande schuld is weggewerkt.

Het moge duidelijk zijn dat als je in zo'n situatie terecht komt dat je dan een flink probleem hebt en helaas komen er meer en meer mensen in die situatie terecht. Maar zes maanden achterstand? Ja dat aantal maanden loopt snel op als je te weinig geld hebt om die premie te betalen. Mensen die door wat dan ook keihard onderuit gegaan zijn in hun inkomsten en die met vaste uitgaven zaten die met dat inkomen nog redelijk betaalbaar waren, hebben nog steeds diezelfde uitgaven wanneer ze ineens zwaar terugvallen in hun inkomen. En dan vallen die uitgaven ineens niet meer allemaal te betalen. Daarnaast komt de huur op de eerste plaats en dat is doorgaans ook de grootste uitgave. Daarna zal het gas/water en licht komen, want dat zijn ook essentiële zaken om te behouden. Dan wil het wel eens voorkomen dat mensen moeten eten of willen douchen, willen wassen en noem maar op en dat is ook niet gratis, maar wel noodzakelijk … zijn je maandelijkse boodschappen. Nou laat ik zaken als een auto en het ov maar even achterwege, maar het internet is bijna onmisbaar geworden, want de overheid en het bedrijfsleven doet bijna alles via internet. Het zijn dus allemaal uitgaven die je als standaard kunt betitelen. Zeg maar allemaal vaste lasten. En dan heb je nog verzekeringen, zoals je zorgpremie. Je huur en je gas/water en licht kun je niet laten liggen. Je boodschappen daar kun je nog zo op bezuinigen, maar op een bepaald moment stopt dat ook. En als je dus te maken hebt met een inkomen van 800 netto per maand, er zijn inderdaad zat éénpersoonshuishoudens die niet meer dan dat krijgen als WW uitkering, dan gaat het je echt niet meer lukken om alles te betalen. Maar je moet het allemaal wel betalen. Ik wil ermee aangeven dat er situaties kunnen ontstaan waardoor je gewoon iets zult moeten laten liggen en daar je echt niet zonder je huur en gas/water en licht kunt en ook iets moet eten, zal je dan al snel je zorgpremie en andere verzekeringen laten vallen. En dat wordt je niet in dank afgenomen en na een maand of zes wordt je dus aangemeld en krijg je dus een joekel van een maandelijkse boete eroverheen. En die boete kun je dan dus ook niet meer betalen.

Wat kun je er zelf aan doen?

Zodra je merkt dat je problemen krijgt met het betalen van een vaste uitgave contact opnemen met die instantie. Zolang zij niets weten, zullen ze je gewoon als wanbetaler beschouwen. En dus ook als je wel wilt maar niet meer kan betalen.

Maakt dat dan enig verschil?

Nou en of dat verschil maakt. Als wanbetaler wordt je aangemeld bij het BKR in Tiel en los daarvan is het zo dat ze je als niet betrouwbaar gaan beschouwen. Ze zien je dan als iemand die gewoon niet wenst te betalen. Probeer nu gewoon eens voor jezelf te beschouwen hoe het voelt om de status wanbetaler te hebben, terwijl je wel wilt maar gewoon niet kunt betalen. Dat is een zwaar poesgevoel. Dat weet ik, want ik heb er in de beginjaren 90 een paar keer mee te maken gehad.

Dus ten alle tijden direct contact zoeken en het ze uitleggen.

Luister naar wat er voor mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen.

Geef duidelijk aan wat je eventueel maandelijks kan betalen.

Overleg over de manier waarop een (dan nog kleine) achterstand wordt afgelost.

Hou je aan de gemaakte afspraken en lukt dat een keer niet, zoek dan direct weer contact.

Dit kun je dus doen om te voorkomen aangemeld te worden als wanbetaler en om te voorkomen dat een schuld alleen maar hoger wordt. Zoek je direct het contact, dan kan de schuld nooit zo heel erg hoog zijn.

Dit bovenstaande gaat nu even over een zorgpremieachterstand, maar is dus toe te passen op alles wat je dient te betalen. Als jij via een webshop maandelijks doosjes condooms laat bezorgen zullen die toch ook betaald moeten worden. Schulden zijn schulden en dienen betaald te worden, want het is gewoon geld waar een ander recht op heeft.

Schulden worden enkel maar hoger:

Op het moment dat je een schuld niet betaald wordt het duurder, dat is logisch. Maar ik heb dan ook aangegeven hoe je dat kunt voorkomen. Alleen heeft iemand bij wie het uit de hand gelopen is daar niets aan. Veel mensen hebben er gewoon moeite mee om dat contact te zoeken, omdat ze soms al snel het idee hebben dat ze dan als armoedzaaiers worden beschouwd of te maken krijgen met een keihard mens die je vanuit de hoogte een soort van dictaat oplegt. Dat is niet zo, maar het voelt gewoon niet leuk om toe te geven dat je betalingsproblemen hebt. En er komt nog iets bij.

Vaak hebben mensen met schulden, nog meer betalingsproblemen en moet je dan alle schuldeisers benaderen om een regeling te treffen? Misschien wel ja, afhankelijk van hoe ernstig het is. Kun je een schuld snel aflossen zonder iets te regelen, dan is de noodzaak om contact te zoeken kleiner dan wanneer je echt met alles vastloopt. Het probleem wat mensen dan hebben is dat ze echt wel iets van een regeling willen treffen, maar geen beloftes kunnen doen dat ze die ook na kunnen komen. Doordat ze dus met nog meer schulden of lasten zitten. Je kan wel bij een huidige schuld van vandaag 1.000 euro afspreken dat je vanaf februari elke maand 75 euro aflost en dan ben je er inclusief, laten we zeggen 750 euro, vakantiegeld in mei mee klaar, maar dan moet je dat wel na kunnen komen en daar wil het wel eens wringen bij mensen met meer schulden. Ze weten dat bovenstaande wel eens het minimale kan zijn waar de schuldeiser genoegen mee neemt en als je dan al weet dat je mogelijk niet in staat bent om die regeling na te komen, dan kan dat een rem zijn om dus dat contact te zoeken. 

Langlopende schulden worden steeds duurder en duurder door allerlei rentes en administratieve zaken en worden op die manier soms twee tot drie keer zo hoog als de oorspronkelijke schuld. En ja dit kan je dus voorkomen door direct contact te zoeken, maar u heeft dat niet gedaan en dus heeft u nu pas echt serieuze schulden die u moet betalen. Ken een voorbeeld van een personeelslid van mij die een schuld had bij VISA van 2.000 euro, oorzaak is even onbelangrijk, en die heeft in totaal een bedrag van 5.500 euro betaald. Puur door incassokosten, administratieve kosten, rentes, rechtbankkosten en noem het allemaal maar op. Dat is meer dan twee en een half keer zoveel. Dat moet je niet willen en dat moet je ook zien te voorkomen. Maar goed, schulden worden dus enkel hoger en hoger en vanaf dat moment is er niemand meer om een schuldenaar adequaat te begeleiden en te helpen. Kom bij mij niet aan met schuldhulpverlening, want er zijn gewoon heel wat zaken bekend van mensen die daardoor in nog veel grotere problemen zijn gekomen en schuldsanering, dat is ook niet iets waar je zomaar voor in aanmerking komt en waar je zomaar vanaf bent.

Motivatie:

Wie mij een beetje kent, weet dat dit voor mij een bijna heilig woord is geworden. Alles valt en hangt samen met motivatie. Ben je gemotiveerd genoeg voor wat dan ook of val je gewoon niet te motiveren? Bullshit, ieder mens valt te motiveren en als dat niet op een gewone manier kan dan op een snoeiharde manier. Maar ten alle tijden eerlijk en oprecht. Het mag heel erg hard zijn, maar de boodschap die over moet komen dient de ander te motiveren. Zo ook met een schuldprobleem.

Maar hoe motiveer je een schuldenaar en wat is de rol van de schuldeiser daarbij?

De schuldeiser wil geld zien, begrijpelijk, maar de schuldenaar red het gewoon niet door alle kosten die erbij gekomen zijn. Maar er zal geld betaald moeten worden.

Maak een plan van aanpak:

Zoek sowieso, anders gaat het echt niet, contact met elkaar om een gesprek te regelen. Nodig je als schuldeiser de schuldenaar uit, zorg dan voor eventuele kilometervergoeding of voor de ov kosten. Ga er samen voor zitten en ga dan eens uit van het oorspronkelijk te betalen bedrag. Dus even weg met alle extra kosten die er ondertussen bij zijn gekomen. Als schuldeiser weet je namelijk al heel best dat daar de schoen wringt en je weet dat de schuldenaar het in het begin heeft nagelaten om contact te zoeken.

Let wel: Als schuldenaar kun je dus geen eisen stellen en ben je gewoon afhankelijk van de manier waarop de schuldeiser bereid is om een voor jou, als schuldenaar, zo gunstig mogelijke oplossing te zoeken. Een grote bek is dan iets waar je je niet van moet bedienen en ook niet komen met allerlei verwijten richting de schuldeiser. Je hebt hem/haar nodig, vergeet dat niet.

Feit is dat veel schuldeisers best wel bereid zijn om tot een voor de schuldenaar gunstige oplossing te komen. Ze hebben er zelf ook niks aan als het slepende zaken worden waar geen einde aan komt. Ze worden er ook niet rijker van. Het kost ze mogelijk meer dan dat het ze oplevert. Maar bovenal is het ook zo dat ze van die openstaande schulden, in dit geval jouw schuld, af willen komen. Is alleen maar administratieve ellende voor de boekhouding.

Bekijk het financiële plaatje en wees transparant als schuldenaar zijnde.

Probeer de boel niet te belazeren, want dan kun je je eigen heel lelijk in de vingers snijden.

Geef duidelijk aan waarvan je zeker weet wat je maandelijks kunt aflossen, waarbij je dus ook voor jezelf rekening gehouden hebt met tegen het minimale besteedbare huishoudgeld.

De schuldeiser gaat akkoord met jou betalingsvoorstel en ziet dus ook dat je daarmee laat zien dat het je menens is. En door dat transparante ziet de schuldeiser ook dat je inderdaad echt niet meer dan dat kan aflossen.

Daarna wordt het als contract opgesteld en dan komt de stok achter de deur, een stok die je mag zien als motivatiestok om je aan je afspraak te houden. Het motiveren is al begonnen op het moment dat je met elkaar ging praten om eruit te komen. Dat werkt al motiverend, echt waar hoor. Terug naar de stok achter de deur.

De afspraak is dat je dus bijvoorbeeld 1.000 euro – de oorspronkelijke schuld – gaat terugbetalen en dat daarmee de extra bijgekomen kosten van ca. 575 euro worden kwijtgescholden. Je komt overeen dat je vanaf februari elke maand 40 euro aflost en in mei met je vakantiegeld 500 euro. Dan heb je dus na een jaar 980 euro betaald en dan betaal je volgend jaar februari de laatste 20 euro. Kun je nu een keer meer dan 40 aflossen, dan kan dat … maar is niet noodzakelijk. Het is wel noodzakelijk dat je je aan de afspraak blijft houden. Betaal je in april bijvoorbeeld niet en je laat ook niks van je horen en je kan ook daarna niet met een acceptabele verklaring komen, dan heb je pech gehad. Dan vervalt de deal en dien je alles, dus inclusief al die kwijtgescholden kosten, weer te betalen en is er ook geen deal meer mogelijk. Is hard, maar dan weet je wat de consequenties zijn wanneer je afspraken niet meer nakomt.

Maar goed, dit gaat dus over één schuld en bij maar één schuldeiser. Dat is waar, maar als het om meerdere schulden en uiteraard dan bij meerdere schuldeisers gaat dan kan het nog steeds, maar dan moeten de eisende partijen bereid zijn om dus één persoon beschikbaar te stellen om als algeheel bemiddelaar op te treden. Ook daar zijn schuldeisers best wel bereid toe, want ook zij willen zo snel als maar kan van die schulden afkomen.

Maar alles draait om de bereidheid om met elkaar tot een oplossing te komen waarbij de schuldeiser bereid moet zijn om de schuldenaar tegemoet te komen met een gunstig voorstel en de bereidheid en de wil bij de schuldenaar om de gemaakte afspraken na te komen.

*Candice*

29/01/2016 14:41

Reacties (4) 

1
28/07/2019 23:39
De hele Wet Schuldsanering is een wassen neus.
Als je kwaad wilt kunnen de schuldeisers naar hun geld fluiten, of ze moeten het meeste maar kwijtschelden. Je moet maar kleine zelfstandige zijn en met zo iemand te maken krijgen.
Na drie jaar is de schuldenaar van alles af: of hij de hele schuld betaald heeft of niet. De schuldeiser heeft dan het nakijken.
De échte wanbetalers sturen gewoon op een persoonlijk faillissement aan: ze zijn er bij die steeds weer opnieuw failliet gaan.
De middeleeuwse 'schuldentoren' of de gijzeling van notoire schuldenmakers hebben ze afges...
28/07/2019 23:43
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Oh dat is helemaal waar. En dat treft inderdaad vooral de kleinere ondernemers. Die kunnen fluiten naar hun geld en heel erg veel van die schuldenaars hebben links en rechts wat zwarte neveninkomsten zodat ze die periode moeiteloos weten door te komen.
1
29/01/2016 14:48
Actueel probleem. ;-)
Een heel gevecht, een langdurig gevecht, maar ben je eenmaal ermee bezig, kan het ook voldoening geven als het lukt.

Het wordt pas lastig als je een veelvoud van problemen hebt en meerdere schuldeisers. En als tarieven maar ongebreideld verhoogd mogen worden (gemeentelijke belastingen!). Dan wordt het voor de welwillenden ook bijzonder moeilijk.
1
29/01/2016 14:52
Zonder meer. En er moet ook heel wat veranderen, waardoor mensen echt geholpen worden en dan voor de aardigheid eens niet van de wal in de sloot, maar van de sloot op de wal.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert