Boismont en de hand die wijst,95, de supreme master

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                     300px-SoMoteItBeRegiusMS.gif

'Ons doel komt dichterbij,' sprak de supreme master van de Orient lodge. De mannen aan zijn tafel knikten als teken dat hij hun volle aandacht had. 'Er zijn ontwikkelingen gaande die ons gunstig gestemd zijn,' vervolgde hij.  Wij staan op het punt het Regius schrift in te lossen' en staarde in een verte die onpeilbaar was.. Het bleef stil aan de tafel van de lodge, zij die uitgenodigd waren luisterden en spraken niet. Zij gaven slechts door als dat vereist werd. 'Wij onderwezen de bouwers van de faraohs en onze tempel, de tempel van Salomon ging de grote pyramides vooraf en was het toonbeeld van bouwkunst, onovertroffen in schoonheid.' Hij tikte even op de zwaar gouden ketting met het teken van het schietlood om zijn hals. Het Regius schrift,' zei hij  met nadruk en vouwde zijn handen voor zich. Aan zijn rechterhand, de God's hand, prijkte de ring met de gouden passer.

                                  300px-SoMoteItBeRegiusMS.gif

En hij reciteerde de tekst die alleen volledig werd uitgesproken in bijzijn van de grandmasters, '"Fyftene artyculus þey þer sowȝton, and fyftene poyntys þer þey wroȝton'. 'Vijftien artikelen werden gezocht en 15 doelen werden gesteld,' herhaalde hij voor zich uit. 'Of het in de 9de eeuw werd geformuleerd,' sprak hij plechtig of in onze hedendaagse taal, de doelen zijn het zelfde.' Hij hield even in en toen  hij zag dat hij de onverdeelde aandacht had, ging hij door.

'Al sinds en voor de kruistochten waren wij aanwezig, de ridders die zich Tempelier noemden, waren vrijmestelaars en het was niet andersom. Wij hebben al eens het Heilige land bevrijd van de Saracenen.  Wij zijn niet gesticht maar zijn er altijd geweest en hebben sturing en invloed op aardse zaken.

                          images?q=tbn:ANd9GcQIzpXVab11wiP8l_aGeZN

'Wij hebben Amerika vorm gegeven, George Washington de eerste president van het Nieuwe land was één van ons, een vrijmetselaar. 'Hij was master van een lodge vóór hij door ons benoemd werd, hij was de stichter en master van de eerste lodge in Pensylvania, de eerste plek in Amerika waar  vrijmetselaars bijeen konden komen.' Hij haalde even zijn portemonnaie van onder zijn gewaad en trok een dollar biljet te voorschijn. 'Kijk naar het plaatje, gebood hij, 'de Pyramide die zich voor een deel verheft en zich scheidt in twee delen. 'De oude beschaving verplaats zich naar de nieuwe zetel van beschaving, tussen de ruimte van de scheidende pyramide delen ziet u een oog, dat komt omdat het onder het toeziend oog van ons geschiedde. Wij houden het toezicht, wij zijn de bewakers van de nieuwe beschaving.' Twee nieuw benoemde grandmasters keken elkaar even aan, dit was nieuw voor hen, maar verklaarde wel veel. De supreme Master keek vorsend rond. 'Op het biljet staat een pyramide  met het onderschrift,' Novus ordo seclorum' en dat zijn wij  de nieuwe wereld orde!'  

                                        images?q=tbn:ANd9GcSmPMfxaRgyweBxgeuGsKX

'De moderne Saraceen, Daesh, gaat vernietigd worden, maar deze keer zal ons ingrijpen wat definitiever zijn.' 'Van het land van Luva, Libïe, begint het begin van het einde van de zonen van Babylon.'  Hij keek even naar zijn rechterzijde waar de schrijver zat, 'notuleer maar,' zei hij. 'De supreme master in conclaaf bijeen met de grand masters, heeft de vrijheid kennis te geven dat doel drie van Regius, ingelost gaat worden. Wij zullen hen vervolgen in de straten, uitroeien met ziekten, doden, uit hun huizen sleuren en vernietigen, maar alles in overeenkomst met de tijd die daartoe aangewezen wordt en onder ons toeziend oog. Om zo uiteindelijk de Al-Aqsa moskee ten gronde te richten en de Tempel van Salomon in het nieuwe Jeruzalem te herbouwen.'

'Gezegend zijn zij aan deze tafel,' sprak de man met de gouden ketting plechtig, 'die hun bijdrage mogen leveren aan ons derde doel.' 'rest mij u nog te vertellen dat ik tekens heb ontvangen, uit de oude tijden,' hij keek de notulant even aan, 'tot daar de verslaggeving,' gebood hij. 'Zijn er vragen of mededelingen, voor ik u heen stuur met een opdracht.' Een oude grijze grandmaster tikte even op zijn ring en kreeg het woord. Met een geëmotioneerde stem zei hij,' dat ik dit in mijn leven mag meemaken vervult mij met een vreugde die onbeschrijfeljk is.' 'Ja?' vroeg de Supreme Master 'en uw vraag?' 

''Kunt u iets over het door u genoemde teken met ons delen, 'zei de man met onderdanigheid in zijn stem.

'Laat mij volstaan,' beantwoordde de supreme master, 'door te melden dat er een steen is gevonden in de vallei van de doden bij opgravingen in Egypte met een voorspelling die van niemand anders kan zijn dan van een soortgenoot van ons van duizenden jaren her.' Dat die steen op weg is naar Milaan naar het laboratorium van bodenonderzoek.' Het bleef muisstil aan de lange tafel. 'en dat een foto van die steen al in handen is van het Noord-Amerikaanse instituut voor de linguistiek.' Hij hield even in en vervolgde, 'en dat een tekst die voorloopt aan het Regius schrift in hieroglyfen de dood en ondergang voorspelt van de duivels van Luva.' 'Luva,' mompelde de oude grijze grand master voor zich uit, 'altijd weer Luva, het slechte continent.' De supreme master knikte. 'Dat klopt,' zei hij al sinds Aneis en de klassieke geschriften is dat een warpoel van dood en verderf geweest.'

'Het tweede teken dat mij bereikte kwam uit Cambridge, de faculteit van oude letteren waar één van ons werkt.' De zieneres Mother Shipton die voorspellende kwatrijnen schreef in het jaar 1470 en verbrand werd als heks, wordt nu als iemand erkent met het tweede gezicht.' De mannen aan de tafel hingen aan zijn lippen en de supreme master genoot daarvan. 'Er zijn nog wat tekst fragmenten van haar gevonden in een oude codex' vervolgde hij. 'Op rijm en een eerste lezing en interpretaties daarvan, verwijst naar de steen van het signaal in de tempel van Salomon en de tombe van de koning.'

Hij raakte even zijn schietlood ketting aan en declareerde: 'De steen als geen één in de tombe van de koning, de tempel herrijst vervuld met zang en honing.' 'Dat zou nog op toeval kunnen berusten, ware het niet dat in het Sorbonne in Parijs een wetenschapper op een veiling, verleden week, een authentiek handschrift van Nostredamus wist te bemachtigen met subsidiabele gelden. Daar staan kwatrijnen in die in spiegelschrift staan geschreven, één van die kwatrijnen verwijst naar de grot in Leeds, waar de vrouw met een boog gezien door haar oog, verwijst naar de honing in de tempel van de koning.'

                                 images?q=tbn:ANd9GcSEWsTa0JGS45uHQ6cfQwv

'U zult deze vondsten binnenkort in allerlei wetenschappelijke bijlagen kunnen vinden.' De oude grandmaster was duidelijk aangedaan en tikte weer even op zijn ring met de passer. 'Ja', vroeg de master van alle masters.' 'Kunt u verklaren, waarom ineens al deze tekens zich openbaren?' 'Ja zeker, ' zei de supreme master, zelf verzekerd, 'de tijd is daar rijp voor, het wordt aangereikt van uit het collectief.' 'Dank u het is mij duidelijk,' zei de oude man, dat volstaat en hij mompelde 'Osiris, zij geprezen'. 'Dan rest mij u nog mede te delen hoe u vorm en inhoud gaat geven aan de verspreiding van deze informatie in uw eigen lodges,' zei de supreme master en hij raakte even zijn ketting aan. 

 

                                                      .-&-.

San Daniel 2016

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

lees ook deel 96

 

28/01/2016 07:50

Reacties (5) 

1
29/01/2016 08:49
Dat hebben Eze en Jonathan toch weer mooi geflikt ;)
1
29/01/2016 15:56
ja ja .. Teflonboys.. nothing sticks
2
28/01/2016 10:08
Mooi hoe je altijd iets van oude teksten in je manuscript verwerkt.
1
28/01/2016 18:32
tjah oude teksten, Historische teksten het is een tijd lang mijn drijfveer geweest..
1
28/01/2016 19:08
Je liefde ervoor weer je heel goed over te brengen, ik vind dat mooi!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert