Kleuren en chakra's (2) elk chakra een eigen kleur

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

02b0e8c0a855afd6305fb824a850de9b_medium.In het vorige artikel, deel 1, werd in het kort wat verteld over chakra's en hun kleuren in het algemeen. In dit artikel komen de zeven afzonderlijke (hoofd-) chakra's met hun specifieke kleur(en) aan bod. Elk chakra of energiecentrum langs onze ruggengraat geeft immers een eigen energie en kleur af, die – wanneer in optimale vorm en evenwicht – zorgt voor een goede gezondheid van ons lichaam en onze geest.

Een tekort of juist teveel aan een specifieke chakra/kleurenergie zal die gezondheid dan ook geen goed doen. Elk chakra c.q. kleurenergie heeft namelijk een eigen werkingsgebied in het lichaam en zal op dan ook bij een inbalans in dat gebied negatieve verschijnselen weergeven. Hieronder in het kort onder meer de naam van het chakra, de plaats op het lichaam, de bijbehorende kleuren, de symptomen bij een tekort of teveel en de demon, dat wil zeggen de voor dat bepaalde chakra meest blokkerende of verlammende emotie.

Muladhara, eerste of wortelchakra

9e921644beada351bd79fee1db84878d_medium.De kleur, die in eerste instantie aan het eerste of wortelchakra wordt gegeven, is rood. Echter, ook zwart (en soms zelfs alle bruintinten tussen rood en zwart) wordt meestal aan dit chakra toegeschreven.

De plaats van dit chakra is onder aan de rug, bij het stuitbeen. Muladhara, de naam van dit chakra in Sanskriet, betekent namelijk 'wortel'. Het wortelchakra is gekoppeld aan fysieke gezondheid en veiligheid.

Een blokkade of tekort aan energie van het wortelchakra kan leiden tot symptomen als verlatingsangst, fysieke verwaarlozing, geweld, mishandeling, slechte band met de ouders (vooral met de moeder).

Een exces of overvloed aan energie van het wortelchakra kan mogelijk kenmerken geven als overgewicht, hebzucht, materialisme, angst voor veranderingen, traagheid, luiheid, behoudendheid.

De demonenergie voor dit chakra is: Angst

Swadhisthana, tweede , sacrale of heiligbeenchakra

60f2ce01ff0d362270f3bfd90f26ac37_medium.De kleur van het sacrale chakra is oranje. Dit chakra is gelegen op het heiligbeen, in de onderbuik. Swadhisthana betekent 'zoetheid'. Het tweede of sacrale chakra is verbonden met seksualiteit en kwetsbaarheid.
Een blokkade of tekort aan energie van het sacrale chakra kan onder andere  kenmerken veroorzaken zoals starheid van lichaam en geest, frigiditeit, angst voor verandering, gebrek aan sociale vaardigheden, afwijzing van verlangen, plezier, hartstocht, opwinding en seks.

Een exces of overvloed aan energie van het sacrale chakra kan weer uitmonden in seksuele verslaving, buitensporige gevoeligheid (hysterie, bipolaire stemmingen, 'dramaqueens'), manipulatief verleidend, obsessief afhankelijk en gehecht, zwakke grenzen, exhibitionisme.

De demonenergie voor dit chakra is: Schuldgevoel.

Manipura, derde chakra, zonnevlecht of solar plexus

f1da3f9361bf90a2d8e36f91cf9344c0_medium.De kleur van de zonnevlecht is zoals de zon: helder geel. De zonnevlecht ligt ter hoogte van de maag en kan worden gezien als onze energietank. Manipura duidt op de pracht en kracht van de solar plexus; de vertaling luidt 'flonkerend juweel'. Het derde chakra of de zonnevlecht staat voor energie, wilskracht,verantwoordelijkheid en autonomie.

Een blokkade of tekort aan energie van de zonnevlecht is onder meer te herkennen aan het hebben van weinig energie, zwakke wil, weinig zelfdiscipline of gevoel van eigenwaarde, aangetrokken tot genots- en/of verslavende middelen, passief zijn of lijdzaamheid, onbetrouwbaarheid, slachtoffermentaliteit.

Een exces of overvloed aan energie van de zonnevlecht kan verschijnselen teweegbrengen zoals bijvoorbeeld bovenmatige agressie, woedeaanvallen, koppigheid, gewelddadigheid, arrogantie, prestatiegerichtheid, overheersing.

De demonenergie voor dit chakra is: Schaamte.

Anahata, vierde of hartchakra

3a13431f35817fe2558b161b8cd3d182_medium.Aan het hartchakra worden vaak twee kleuren toegeschreven. De hoofdkleur is groen, maar ook roze geldt als een kleur van het vierde chakra. Het hartchakra ligt – de naam zegt het al – ter hoogte van het hart op het borstbeen. Anahata betekent 'ongeslagen'; dit refereert niet aan het lichamelijke hart, maar aan het werkingsgebied van het vierde chakra, namelijk de liefde, die het uiteindelijk altijd zal winnen van  welke negatieve andere emotie ook. Het vierde of hartchakra is gekoppeld aan liefde, sociale betrokkenheid en evenwicht.

Een blokkade of tekort aan energie van het hartchakra valt onder meer op door kenmerken als teruggetrokkenheid, onverschilligheid, intolerantie, gebrek aan empathie, angst voor intimiteit en relaties, narcisme.

Een exces of overvloed aan energie van het hartchakra kan weer leiden tot zwakke grenzen, volstrekt op anderen gericht zijn, jaloezie, claimachtige aanhankelijkheid en/of afhankelijkheid, vergaande opofferendheid, martelaarschap.

De demonenergie voor dit chakra is: Verdriet.

Vissudha, vijfde of keelchakra

3cebb3ff99390f040b443a53e8388252_medium.Het keelchakra heeft de kleur blauw toegewezen gekregen en kan variëren van lichtblauw tot aqua en turkoois. Het keelchakra ligt, zoals de naam doet vermoeden, op de keel. De vertaling van Vissudha luidt: 'zuivering'. Het vijfde of keelchakra is het centrum voor communicatie, creativiteit en zelfexpressie (zich uitspreken).

Een blokkade of tekort aan energie van het keelchakra kan uitmonden in spreekangst, zwakke stem, moeite of zelfs onvermogen om zich te uiten of gevoelens te verwoorden, verlegenheid, geen muzikaal gehoor, slecht ritmegevoel.

Een exces of overvloed aan energie van het keelchakra is onder andere te herkennen aan te veel praten, praten als afweer (om niet te hoeven luisteren), roddelen, dominerende stem, onvermogen en desinteresse om naar anderen te luisteren.

De demonenergie voor dit chakra is: Leugens en Bedrog.

Ajna, zesde chakra of derde oog

823bfd1325a134a74e0b7233fc67336b_medium.Het zesde chakra is eveneens verbonden met de kleur blauw, maar dan indigo, de donkere variant, die de kleuren van middernachtelijk blauw tot bijna diep blauwpaars bestrijkt. Dit chakra wordt ook wel het derde oog genoemd en ligt op de neuswortel, tussen beide ogen in. De vertaling van de naam in Sanskriet Ajna staat voor 'waarnemen en commanderen'. Het zesde chakra of derde oog staat vooral voor  inzicht en begrip, intuïtie en perceptie.

Een blokkade of tekort aan energie van het derde oog kan  onder meer de volgende kenmerken vertonen: ongevoeligheid, ontkenning, onvermogen om situaties te begrijpen of patronen te herkennen, gebrek aan fantasie, geen intuïtieve vermogens, onvermogen om de eigen dromen te herinneren, slecht gezichtsvermogen, slecht geheugen.

Een exces of overvloed aan energie van het derde oog kan leiden tot hallucinaties, waanideeën, obsessies, de waarheid niet meer kunnen onderscheiden, concentratieproblemen en nachtmerries.

De demonenergie voor dit chakra is: Illusie.

Sahasrara, zevende of kruinchakra

30fbd0efed20944d2be2cc1cd77c4231_medium.Aan het zevende chakra worden eveneens meer kleuren verbonden. Als hoofdkleur worden zowel violet (paarstint) als wit genoemd. Sommigen schrijven het totale kleurenspectrum, de hele regenboog aan dit chakra toe. Het zevende chakra bevindt zich boven op het hoofd, daar waar de schedel iets warmer aanvoelt. Vaak is dit bij een haarkruin, vanwaar de naam is gekomen. De vertaling van Shasrara is 'duizendvoudig' en verwijst naar het bewustzijn, dat zich als een duizendbladige lotus zal ontwikkelen bij een optimaal werkend kruinchakra.

Het zevende of kruinchakra vormt het centrum van ons bewustzijn en staat in verbinding met het goddelijke, het Al wat is. Het kruinchakra staat voor transcendentie, geestelijke groei, universaliteit en onthechting.

Een blokkade of tekort aan energie van het kruinchakra kan onder andere leiden tot cynisme, starheid, conservatisme, leermoeilijkheden, apathie en een exces aan energie van de onderste chakra's, namelijk materialisme, hebzucht en dominantie.

Een exces of overvloed aan energie van het kruinchakra kan de volgende verschijnselen teweegbrengen: overintellectualisatie, zweverigheid, spirituele verslaving, verwarring, ontkenning van het lichaam, desinteresse voor aardse zaken.

De demonenergie voor dit chakra is: (materiële) Gehechtheid.

Eerst zelf aan de slag met kleurentherapie?

6e5786d9c2dc8438efc4d448d1cdd3d8_medium.Een blokkade of een herkenbaar tekort aan de energie van een chakra kan op diverse manieren worden behandeld, zowel via energetische behandelwijzen als reiki of acupunctuur als via bijvoorbeeld aromatherapie. Een andere, simpele manier om blokkades of tekorten met chakra's te verlichten is via kleurentherapie.

Draag een poosje kleding in de kleur van het aan te vullen chakra, gebruik dagelijks linnengoed (bijvoorbeeld handdoeken) of beddengoed in deze kleur, of  mediteer dagelijks met gebruik van een voorwerp in de benodigde kleur (of misschien wel kleuren).

Bij een overvloed aan een bepaalde chakra- c.q. kleurenergie, kun je het tegenovergestelde doen; vermijd het dragen van kleding in die kleur, berg linnengoed, beddengoed en/of huisaccessoires in die bepaalde kleur voorlopig buiten het zicht in een kast op.

Werkt dit niet of onvoldoende, dan kun je altijd nog op zoek gaan naar een kleurentherapeut of een andere behandelaar om de chakra-/energieproblemen aan te pakken.

 

Oxalis.

© 2015, foto's: Google.com, Wikimedia Commons.

 

a257ce1490283b24fb6cb83f676a5a48_medium. Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Kleuren-en-hun-invloed-in-ons-leven

Kleuren-en-hun-werkzaamheid-in-het-algemeen

Kleuren-en-de-dierenriem

Kleuren-en-de-seizoenen

Kleuren-en-edelstenen

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

28/01/2016 07:08

Reacties (2) 

1
28/01/2016 07:40
Heel interessante materie. Om op deze manier zowel een lichamelijke als een geestelijke blokkade op te kunnen heffen door het gebruik van kleur! Schitterende wetenschap.
1
28/01/2016 07:36
Boeiend en leerzaam!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert