Discriminatie begint al aan de wieg.

Door Rabbit-green gepubliceerd in Persoonlijke ervaringen

 

Discriminatie staat het grondbeginsel, dat zegt; dat alle mensen gelijkwaardig zijn in de weg. Het maakt onderscheid tussen anders gelovigen, ander ras, cultuur enz. Als kind had ik nog nooit mensen van een andere cultuur gezien. Mijn vader was een Fries en werd daarom gediscrimineerd in de Limburgse cultuur. Maar ook zijn kinderen, ik was blond en werd regelmatig uitgescholden voor wiese knien (wit konijn) en Friesche vlag en werd daarom geslagen en getrapt. Ik moest echt overleven in deze buurt en leerde al jong wat discriminatie inhoudt. We werden door de buurt behoorlijk gepest zoals een autoband om de lantaarnpaal gooien en met een touw vatbinden aan de voordeur, mijn vader stak dan een mes door de brievenbus, maar als kind ben je dan toch bang en geschokt.

Op de dag dat ik uithuis werd geplaatst nam mijn vader mij mee naar het huis van de dominee, daar stond een dame helemaal zwart in een prachtige oosterse japon. Ik heb haar verbaasd aangegaapt en vond haar erg mooi. Mijn eerste ervaring met een donkere vrouw was positief en ik heb tot op de dag donkere mensen apart en mooi gevonden. Op school werd een Indisch meisje mijn rolmodel, ik vond haar mooi en apart, vooral haar lange zwarte vlecht.

Maar ik zie ook om me heen hoe kinderen door hun ouders worden gestimuleerd om mensen met een andere cultuur uit te schelden en zo wordt discrimatie geboren, gewoon vanuit het nest waarin kinderen worden geboren. En hun ouders zijn ook zo opgevoed. Mijn moeder groeide op in een NSB-er gezin en haar werd al vroeg geleerd dat andere culturen vernietigd  moesten worden dus haar mensbeeld was al negatief beïnvloed en zo noemde ze mijn man ook vuile zwarte neger, wat hij dus niet was en werd ik met mijn kinderen (bruin) ook niet geaccepteerd. Zo ontstaat discriminatie, het wordt altijd aan kinderen geleerd het is geen intrinsiek gebeuren in het kind maar een zeer negatieve beïnvloeding van hun ouders, familie en maatschappij.

Ik ben nu nog blij dat mijn vader mij een positief beeld mee gaf van andere culturen.

Een vorm van discriminatie is machtsmisbruik zoals ik beschrijf in het volgende voorbeeld en is gebaseerd op vooroordelen over bepaalde gezinnen.

Echter mijn afkomst heeft me nog lang achtervolgd. Een van mijn ervaringen heeft me diep geschokt. Ik liep mijn doctoraalstage op het Medisch kleuterdagverblijf in Heerlen. Mijn stagebegeleider was een Limburger en vroeg na een tijdje of ik uit dat dorp en die straat kwam, me van geen kwaad bewust zei ik ja en vroeg hoe hij dat wist? Hij kende mij want hij woonde toen een straat achter mij. Ik moest alle vervelende karweitjes doen waar hij geen zin in had. Op het einde van mijn stage kwam mijn stagebegeleider Dr. van der Ploeg uit Amsterdam om mijn stagetijd te evalueren. En toen gebeurde het ongelooflijke, de Limburger hing onderuitgezakt in zijn stoel (waar ik me echt voor schaamde) geen koffie, niets. Dhr. van der Ploeg had al iets in de gaten en vroeg meteen naar het eindpunt. De lijpkees antwoordde; tja dat weet ik niet, misschien een vijf? Ik viel van de stoel af en Dhr. van der Ploeg keek mij verbaasd aan en vroeg; "wist je dat?" Nee dus. Dhr. van der Ploeg kwam meteen met argumenten; het stageverslag was dik in orde, de taken waren ruim voldoende en zelfs een beetje veel voor een stagiaire, dus hij wilde nu een punt, het werd een zes. Ik voelde me dus echt vernederd en onzeker. Gelukkig wist Dhr, van de Ploeg van mijn achtergrond en had respect voor mij. Bij de uitreiking van de Bull, had hij de tranen in de ogen en was behoorlijk geëmotioneerd, dat deed me wel goed.

(Je zou toch denken dat het klassenstelsel allang was uitgedoofd  maar binnen de hulpverlening maakt men hier nog steeds graag gebruik van, ook gezien de aard van de vergaderingen waar de milieus nog steeds als belangrijkste oorzaak wordt gezien  van gedragsmoeilijkheden van de kinderen. o.a. kansarme milieus, a-sociale milieus, gewelddadige milieus, maar bijna  nooit het tegenovergestelde. Bij alle instanties binnen de hulpverlening waar ik gewerkt heb, werd ik gediscrimineerd, zodra men in de gaten had dat ik zelf in tehuizen was grootgebracht, dit was erg frustrerend, ik heb dan ook een behoorlijke hekel gekregen aan het werken in de hulpverlening en zal dat nooit meer doen.)

Toen zei Dhr. van der Ploeg, is niet erg van mij krijg je een acht, dan heb je gemiddeld toch een 7, ik kon hem wel kussen. Ik had ook  mijn doctoraalonderzoek op dat MKD gedaan en moest daarvan nog een presentatie geven, die lijpkees heb ik verder genegeerd. In het voorbij gaan in de wandelgangen gaf hij mij dan een minzaam lachje m.a.w. dat heb ik je eens lekker geflikt, maar dat hij zich bij de stagebegeleider uit Amsterdam voor schut heeft gezet daar heeft hij niet over nagedacht.  maar zover gaat dus een verleden waar ik allang bovenuit was gegroeid en wat die lijpkees mij niet gunde.Toen ik Dr. van der Ploeg terug reed naar het station wilde hij wel uitleg en die heb ik hem gegeven.

 

 

27/01/2016 12:14

Reacties (2) 

27/01/2016 14:31
dank je Roodkapje
27/01/2016 13:22
'(Je zou toch denken dat het klassenstelsel allang was uitgedoofd maar binnen de hulpverlening maakt men hier nog steeds graag gebruik van, ook gezien de aard van de vergaderingen waar de milieus nog steeds als belangrijkste oorzaak wordt gezien van gedragsmoeilijkheden van de kinderen. o.a. kansarme milieus, a-sociale milieus, gewelddadige milieus, maar bijna nooit het tegenovergestelde. Bij alle instanties binnen de hulpverlening waar ik gewerkt heb, werd ik gediscrimineerd, zodra men in de gaten had dat ik zelf in tehuizen was grootgebracht, dit was erg frustrerend, ik heb dan ook een be...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert