1969 OPSTAND IN HET ZUIDEN

Door Guivanho gepubliceerd in Boeken en recensies

d4ac50182ce8009cb5acab592bbb0206_1394115

In het voorjaar van 1969 hielden studenten het gebouw van de Katholieke Hogeschool Tilburg (nu Universiteit van Tilburg) enige tijd bezet. Die bezetting ging aan de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam vooraf. In 1968 gingen redactieleden van het Tilburgs Algemeen Studentenblad naar Parijs om ter plekke de studentenwoelingen te aanschouwen en er zich door te laten inspireren. Wellicht kunnen we het feit, dat Tilburg Amsterdam vóór was verklaren uit de constatering, dat Tilburg nu eenmaal dichter bij Parijs ligt dan Amsterdam.

Frans Godfroy, Paul Kuypers en Rob Vermijs hebben onder bovenstaande titel een vuistdik boek over deze periode geschreven. Er valt zeer goed gedocumenteerd in te lezen, hoe de strijd van de Tilburgse studenten verliep, hoe betrokkenen van toen op die periode terugkijken en het boek eindigt met een uitgebreide historisch-filosofische beschouwing.

Rond 1968 gistte het in de westerse universitaire wereld: Berkeley, Parijs, Berlijn,  Leuven, Tilburg, Amsterdam. Het was de tijd van het Vietnamprotest. Het was ook een periode, waarin de welvaart toenam en er een generatie kwam, die daarvan het zoet wilde proeven. Het was een tijd, die zwanger was van het nieuwe en er een gedeeld gevoel ontstond, dat het alleen maar beter zou worden. Die sfeer staat ver af van wat we nu meemaken met de opkomst van een populisme, dat binnen de huidige mondiale verhoudingen een krampachtig vasthouden aan het bestaande bepleit.

Een antwoord op de vraag, hoe het zo ver heeft kunnen komen, biedt dit boek niet echt. De filosofische beschouwingen van Paul Kuypers bewegen zich op een dermate hoog etherisch niveau, dat het zicht op wat er zich de grond afspeelt wat vertroebeld raakt. Maar keren we terug naar waar dit boek over gaat: de bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg. De studenten eisten democratie: medebeslissingrecht van alle geledingen op alle niveaus. Die eis werd door de machthebbers omgeformuleerd tot een compromistekst vol goede bedoelingen. Het betekende het einde van de bezetting en het begin van de omvorming van de universiteit tot een wetenschappelijk bedrijf, waarin de technocraten het voor het zeggen kregen.

De jaren zestig waren ook de jaren, waarin de verzuiling in Nederland op haar achterste benen liep. In het katholieke zuiden luidde dat het einde in van een door de KVP gedomineerde monocultuur. De regenten van de Katholieke Hogeschool Tilburg waren er de personificatie van. De generatie van 1969 had het katholieke juk van zich afgeschud en ging op zoek naar nieuwe zingevingen. Dat ging alle kanten op: marxisme, maoïsme, subcultuur, flower power. Dat het desondanks tot een eensgezind verzet kon komen, had veel te maken met de manier, waarop de Tilburgse regenten op de woelingen reageerden. Men voelde er zich aan die kant totaal door overvallen.

De beschrijving van Frans Godfroy beperkt zich niet tot de hogeschoolbezetting alleen. Hij staat uitgebreid stil bij wat eraan vooraf ging en wat erop volgde. Zodoende krijgt de lezer een tijdsbeeld voorgeschoteld, waarin er zowel binnen als buiten de universiteit van alles aan de hand was. Ook de terugblik van de betrokkenen van toen geeft een mooie inkijk in hun motieven en in het verloop van hun levens daarna. Terugkijkend zou men het niet allemaal weer zo doen, maar men denkt er wel met warme gevoelens aan terug.

‘1969 Opstand in het zuiden’ had met de beschrijving van het Tilburgse tijdsgwricht en met de terugblik van de betrokkenen kunnen eindigen. De historisch-filosofische beschouwing van Paul Kuypers daarna is een gemiste kans. Hij probeert al schrijvend de ballen in de lucht te houden. Daarbij is sprake van reïficatie: abstracte begrippen behandelen alsof het evenzovele werkelijkheden zijn. Het is juist dat dat het zicht op de werkelijkheid vertroebelt en de verbinding tussen het toen en het nu niet tot stand komt, althans bij mij niet.

In 1969 was de verbeelding in Tilburg even aan de macht. In een tijd, waarin vrijwel elke vorm van verbeelding zoek lijkt, kan het geen kwaad daarvan kennis te nemen.

5e71c84bbbd4b00f972ce9038bf61dbd_1394115

 

25/01/2016 14:02

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert