Marcel Tillemans duikt ruggenwervel op

Door Josh gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Marcel Tillemans duikt ruggenwervel op

Informatief -20-05-2014.

Marcel die overdag werkt en vaak hoog en droog in een ver-reiker zit houdt ervan na een lange dag het koele diepe in te duiken.
En soms vindt je dan nog eens wat .
Zo vond hij al vele kleinere fossielen uit een ver verleden.

Begin mei 2013 vond Marcel zelfs een ruggenwervel die afkomstig kan zijn van een Potvis een Blauwvis of een landdier.

Nader onderzoek zou dat uit moeten wijzen.

Nederland nog onder water

In lang vervlogen tijden,10 miljoen jaren terug was het hier in Brabant nog een zee waar grote en kleine vissen en ander zeediertjes rondzwommen .

!,8 miljoenjaar geleden was het begin van het Pleistoceen met afwisselende ijstijd en droogte waarin de water spiegel 100 meter fluctueerde, Engeland zat aan het vasteland vast toen de Noordzee droogviel, Zo`n 300 000 jaar geleden.

De Homo Heidelbergensis en later de  Neanderthalers die vanaf 200.000 jaar geleden hier leefden konden zich naar Engeland en Wales  verplaatsen. 
Ook mammoeten leefden in die tijd.
34 000 jaar geleden waren er de laatse Neanderthalers.

Bij uitgravingen zoals bij de kraaijenbergse Plassen die tot 30 meter diepte zijn uitgegraven kan men stuiten op onverwachte archeologische vondsten.

79dc17e7cc255dbadd9c584738d5c915_1400596Foto door Josh

Marcel Tillemans bereidt zich voor op een nieuwe duik

De ruggewervel vond Marcel Tillemans op een diepte van 10 a 11meter.

Op 20 meter diepte is het sediment van Neogene ouderdom en bevat zeer veel fossielen.

De versteende ruggen wervel zag Marcel in de bodem gedeeltelijk uitsteken, het water was helder en het zonlicht verlichtte het zelfs onder het wateroppervlak op meer dan 10m diepte, met zijn duikers mes krabde hij het zand rondom de wervel weg.

 878c54bf3303d33561fcc634dcd9a7e0_1400597

De nekwervel na enkele dagen nog steeds vochtig .

2da60348759a0bb1576cec7ed233a3ad_1400597

Gewicht  4.922 kilogram.

Afmetingen 18,5 x 16,0 cm.

Gevonden op 10 a 11 meter diepte.

c424ded7f15f7f883c94b4e9c0bc5340_1400597
   3 foto`s van dezelfde ruggen wervel.  door Josh.

 

d782d82107d806b4b74f586f21da0663_1400597
foto public domain

Potvissen

Potvissen zijn de grootste tot de roofdieren behorende groep waarvan de mannetjes wel 18 meter lang kunnen worden en 50.000 kg wegen, vrouwtjes rond 11 meter lengte.

De mannetjes hebben tot 3000 liter bloed met zuurstof in zich waardoor ze twee uur lang onder water kunnen blijven jagend op o.a. reuze inktvissen op grote diepten tot 3 km diep (info wikipedia) 

Duiken is geen ongevaarlijke sport

Naast alle veiligheidsmaatregelen dient  men ook rekening te houden met andere watergebruikers zoals Kite en windsurfers, die overigens vaak wel weten dat er duikers zijn als ze die het water in zien gaan, maar ook boten waarvan de diepgang veel groter is vormen een gevaar, zoals sommige plezierboten.
Je kunt niet verwachtten dat ieder op de hoogte is van de aanwezigheid van een duiker.

f5996fa31c1045756b6cf714ec96f626_1400597

Men kan dan als duiker ook beter bij een boei ,het anker van je eigen boot of  een in het water staande paal omlaag gaan en omhoogkomen.

 

-------------------------------------------------------------------Door Josh  20-05-2014-

25/01/2016 09:15

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert