Welke landen zijn lid van de Europese Unie (EU)?

Door HenkX gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Wat zijn de EU-landen, wanneer zijn de lidstaten toegetreden en welke landen zijn nu nog kandidaat-lidstaten?

Welke landen zijn lid van de Europese Unie (EU)?

In dit artikel een overzicht van de EU-lidstaten, de datum van toetreding tot de Europese Unie van deze landen en ter besluit een overzicht van de kandidaat-lidstaten, die nu nog wachten op toetreding tot de Europese Unie. Maar eerst een kort overzicht.

Landen in de EU (27) zijn nu: België; Bulgarije; Cyprus; Denemarken; Duitsland; Estland; Finland; Frankrijk; Griekenland; Hongarije; Ierland; Italië; Letland; Litouwen; Luxemburg; Malta; Nederland; Oostenrijk; Polen; Portugal; Roemenië; Slovenië; Slowakije; Spanje; Tsjechië; Verenigd Koninkrijk; Zweden. Kandidaat-lidstaten: Kroatië; IJsland; Macedonië; Montenegro; Servië; Turkije.

Op de kaart zien de EU-landen er zo uit:

3bcd82ece9718b1b326d80bb74d87aae.jpg

EU-lidstaten (in chronologische volgorde)

1957: oprichting van de EU

In 1957 hebben de volgende landen samen de Europese Unie opgericht: België, Luxemburg, Frankrijk (inclusief Algerije, Italië, Nederland en West-Duitsland. 

1973: toetreding Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk

In 1973 voegen Denemarken (inclusief Groenland), Ierland en het Verenigd Koninkrijk zich bij de zes oprichtende EU-landen. Noorwegen verwerpt in een referendum de toetreding (en is anno 2012 nog altijd geen lidstaat van de Europese Unie).  Algerije verlaat de EU.

1981-1985: toetreding Griekenland, afscheiding Groenland

In 1981 werd Griekenland lid van de EU. Groenland, dat in 1979 zelfstandig was geworden van Denemarken, stemt in 1982 in een referendum tegen het EU-lidmaatschap en verlaat in 1985 de Europese Unie.

1986: toetreding Iberisch schiereiland

In 1986 worden Portugal en Spanje lid van de EU.

1990: hereniging Duitsland

Na de val van de Berlijnse muur en de rest van het IJzeren Gordijn in 1989 voegen West- en Oost-Duitsland zich weer samen tot één land. Effectief treedt hierdoor Oost-Duitstland toe tot de EU.

1995: toetreding Finland, Oostenrijk en Zweden

In 1995 vindt de volgende uitbreiding plaats. Nu Finland, Oostenrijk en Zweden zijn toegetreden telt de EU in totaal 15 lidstaten.

2004: uitbreiding EU met 10 lidstaten

In 2004 wordt de EU fors uitgebreid met onder meer zeven voormalige Oostbloklanden. De landen die toetreden zijn: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

2007: uitbreiding EU naar de huidige 27 lidstaten

In 2007 komen er nog twee lidstaten bij in wat tot op heden de laatste uitbreiding was: Bulgarije en Roemenië.

Kandidaat-lidstaten Europese Unie

Om lid te worden van de Europese Unie moet een land aan allerlei voorwaarden voldoen. Daarnaast is de toetreding een proces van meerdere stappen. Albanië en Bosnië en Herzegovina hebben de eerste stappen gezet, met onder meer een handelsovereenkomst met de Europese Unie. Verder hebben Kroatië, IJsland, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije lidmaatschap aangevraagd. Deze zes landen is ook de kandidaat-status toegekend.

Het is nog onduidelijk of, en zo ja, wanneer deze landen toe kunnen treden tot de EU. Kort gezegd moet er door deze landen nog aan één of meerdere van de volgende voorwaarden worden voldaan om volledig lid te kunnen worden:

  • Het respecteert de beginselen van vrijheid en democratie, eerbiedigt de mensenrechten en de fundamentele vrijheden en is een rechtsstaat.
  • Het voldoet aan de Criteria van Kopenhagen. Dat wil zeggen: een kandidaat-lidstaat moet: stabiele overheidsinstellingen moet hebben die de democratie, de rechtsorde, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen; een functionerende en concurrerende markteconomie, evenals de mogelijkheid om te gaan met de concurrentiedruk van de marktwerking in de Unie; en de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie onderschrijft en kan naleven.

Het bekendste voorbeeld is Turkije, dat inmiddels langer dan welk land ook de kandidaat-status heeft. Sinds 1999 worstelt de EU met de toelating, onder meer op de gronden van mensenrechten en democratie (denk aan het al dan niet erkennen van de Armeense genocide, enz.). Het is vooralsnog ook onbekend wanneer Turkije toe mag treden, maar de verwachting is dat een nog verdere uitbreiding van de Europese Unie nog even op zich zou kunnen laten wachten.

©HenkX, februari 2012
Laatste update: 27 januari 2016

25/01/2016 00:18

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert