De top 10 van beste landen om te wonen

Door HenkX gepubliceerd in Auto's en motoren

Wat is het beste land om te wonen? En wat zijn de overige negen beste landen om in te wonen? Lees hier de volledige top 10 beste landen!

De top 10 van beste landen om te wonen

Ieder jaar publiceert het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (United Nations Development Programme – UNDP)  een overzicht van de beste landen ter wereld om in te wonen. Daarvoor gebruikt het UNDP de zogenaamde Human Development Index (HDI), oftewel Index van de menselijke ontwikkeling. Deze ontwikkelingsindex kijkt naar drie belangrijke criteria:

  • Volksgezondheid, gemeten aan de hand van de levensverwachting van pasgeboren kinderen;
  • Kennis, gebaseerd op het analfabetisme en het gedeelte van de bevolking dat primaire, secundaire en tertiaire educatie doorloopt; en
  • Levensstandaard, berekend met het Bruto Nationaal Product (BNP) per hoofd van de bevolking en uiteraard gecorrigeerd naar koopkracht (één dollar koopt bijvoorbeeld in China meer spullen dan in de VS).

Het is daarmee een meetinstrument dat niet erg veel zaken meeweegt, en bovendien weinig tot niets toevoegt aan de individuele criteria (kernachtig samengevat door de rechts-libertaire econoom Brain Caplan: “(…) als een land bestaat uit onsterfelijken met een oneindig hoog BNP per hoofd krijgt het toch een HDI van 0,666 (lager dan Zuid-Afrika en Tadzjikistan) als de inwoners allemaal analfabeten zijn die nooit naar school gaan.”) Evenwel bestaan dergelijke mensen niet en is er in de praktijk vaak een goed verband te leggen tussen bijvoorbeeld zaken als koopkracht en kennis. Bovendien is het HDI één van de weinige instrumenten die überhaupt beschikbaar zijn om de ontwikkeling te meten.

Eerst wordt hieronder een kort overzicht gegeven van de tien beste landen om te wonen en de tien slechtste landen om te wonen, en daarna volgt van elk van de tien beste landen een uitgebreidere beschrijving. De gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op het het meest recente rapport.

De top 10 slechtste en beste landen om te wonen

178 Tsjaad 10 Zweden
179 Guinee-Bissau 9 Duitsland
180  Sierra Leone 8 Liechtenstein
181 Burkina Faso 7 Ierland
182 Liberia 6 Canada
183 Centraal-Afrikaanse Republiek 5 Nieuw-Zeeland
184 Mozambique 4 Verenigde Staten
185 Niger 3 Nederland
186 Burundi 2 Australië
187 Congo-Kinshasa 1 Noorwegen

In toaal zijn 187 landen meegenomen in de analyse. België is overigens het 18e beste land om te wonen. Op de onderstaande wereldkaart is de HDI per land weergegeven. Donkerblauw is zeer hoog, blauw is hoog, lichtblauw is gemiddeld, zeer licht blauw is laag en van de landen in het grijs zijn geen gegevens beschikbaar.

d11e396548e529826fb14edf0489aa50MTEucG5n

De uitgebreide top 10 van beste landen om te wonen

10. Zweden

Nog maar vijf jaar geleden stond Zweden vijfde in de lijst van beste landen om te wonen ter wereld , maar het is gaandeweg enigszins teruggezakt. Dat komt (gelukkig) niet zozeer omdat de HDI-score van Zweden is gedaald, maar omdat deze sinds ongeveer 2000 een plateau lijkt te hebben bereikt, terwijl andere landen zijn doorgestegen. Bovendien zou Zweden derde staan indien de HDI wordt aangepast aan de inkomensongelijkheid in alle landen. De resulterende index heet de IHDI (Inequality-adjusted HDI, oftewel de voor Inkomensongelijkheid gecorrigeerde HDI), die door het UNEP verleden jaar is uitgevonden. De redenering erachter is dat de HDI een geïdealiseerde ontwikkelingsindex is die het gemiddelde weergeeft indien iedereen in een samenleving precies gelijk is. Dat is bij de meeste landen echter niet het geval, maar Zweden komt daar dus wel dicht bij in de buurt.

9. Duitsland

Nog maar enkele decennia geleden was Duitsland verre van het beste land om te wonen, maar dat is sindsdien zeer snel veranderd. Uiteraard komt de grootste groei uit het voormalige Oost-Duitsland, dat tot 1989 achter het IJzeren Gordijn lag. Nog altijd is dat niet geheel rechtgetrokken met West-Duitsland (onder meer meetbaar aan het feit dat er jaarlijks ettelijke tientallen miljarden euro’s van West naar Oost migreren), maar gemiddeld genomen is Duitsland op alle verschillende criteria van de HDI (zie het begin van dit artikel) vergelijkbaar met de andere landen in de top 10 beste landen ter wereld.

8. Liechtenstein

Liechtenstein is een beetje de vreemde eend in de bijt in deze top 10 van beste landen om te wonen. Het is namelijk één van de tien kleinste landen ter wereld, en vergelijkbare, zeer rijke kleine landjes als San Marino en Monaco zijn in tegenstelling tot Liechtenstein niet meegerekend. (Tot het rapport van 1997 nog wel; daarin scoorden beide een hogere score dan het beste land van dit jaar, Noorwegen, nu scoort, terwijl haast alle landen sindsdien fors zijn gestegen qua HDI.) Liechtenstein is vanwege de grootte eigenlijk niet zo best vergelijkbaar met andere landen in deze top 10, omdat het simpelweg niet haalbaar is voor bijvoorbeeld de gehele VS om een belastingparadijs te worden en enkel de zeer rijken aan te trekken. Tekenend is dus bijvoorbeeld ook het Liechtensteinse BNP per hoofd twee keer zo hoog is als van ieder ander land in deze top 10 beste landen. En dat terwijl zowel het gemiddelde aantal jaren scholing als het verwachte aantal jaren scholing dat jonge mensen zullen gaan ontvangen is lager dan bij ieder ander land in deze top 10. Maar, eerlijk is eerlijk, geld maakt een hoop goed en Liechtenstein is dus inderdaad één van de beste landen om te wonen ter wereld.

7. Ierland

In 2006 was Ierland nog het op drie na beste land om te wonen. Net als de toenmalige nummer 1, IJsland, heeft het sindsdien echter een forse daling op de HDI-ranglijst meegemaakt (zij het niet zo spectaculair als de keldering van IJsland, dat in 2009 nog derde stond, in 2010 zeventiende en nu nog altijd slechts veertiende). In beide gevallen komt dat hoofdzakelijk door de forse tot zeer forse economische krimp die beide landen meemaakten in die periode. Zo daalde het BNP van Ierland meer dan 12% in het eerste kwartaal van 2009. Die ongekend forse daling van het BNP verklaart ook waarom Nederland in een tijd dat de economische recessie zeer hoog op de politieke agenda staat toch een stijgend HDI vertoont (zie verder bij 3); er is heel wat voor nodig om dat ook een ontwikkelingsindex significant te doen schaden.

6.  Canada

Canada is qua ontwikkeling een tamelijk tegenstrijdig land. Enerzijds wordt het, in vergelijking met de VS althans, vaak gezien als een tamelijk Scandinavisch land (een stevige verzorgingsstaat, niet erg hoge ongelijkheid, enz.); anderzijds vertoont het land vanuit Europees perspectief toch ook een heel aantal gelijkenissen met de rechtse VS. Zo is de inkomensongelijkheid ten opzichte van de VS weliswaar redelijk laag, maar in absolute cijfers bepaald niet. Het land zou zeven plaatsen zakken als de HDI wordt aangepast naar inkomensongelijkheid (zie bij 10), hetgeen na de VS (negentien plaatsen!) toch veruit het meeste is van alle landen in deze top 10 van beste landen om te wonen. Desalniettemin genieten inwoners van Canada over het algemeen zeer hoge levensstandaarden.

5. Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland telt slechts 4,4 miljoen inwoners, maar is qua oppervlakte meer dan zes keer zo groot als Nederland. Het is dan ook geen wonder dat het land alom wordt geroemd om de prachtige ongerepte natuur. Samengenomen met allerlei andere criteria zoals de grote pers-, stem- en economische vrijheden maakt dat dat Nieuw-Zeeland in meer informele verkiezingen regelmatig wordt uitgeroepen tot één van de beste landen om te wonen, of zelfs tot hét beste land om te wonen. Het biedt overigens ook een mooi tegenwicht voor Liechtenstein, want het BNP per hoofd is daarbij het laagste in deze top 10, ruim anderhalf keer zo laag als in Nederland en zelfs meer dan 3,5 keer zo laag als in Liechtenstein.

4. Verenigde Staten

Zoals wellicht al bekend leidt de “American Dream” voor velen helaas tot deceptie. De VS is één van de rijkste landen ter wereld, en dat voor zo’n enorm land dat bovendien geen economie heeft die grotendeels van de verkoop van natuurlijke hulpbronnen afhankelijk is. Het heeft ook nog altijd veruit de grootste economie ter wereld. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan: de inkomensongelijkheid is zeer fors. Bill Gates staat, om een bekend econoom te parafraseren, tegenover een leger van kansloze werklozen met weinig opleiding. Zoals gezegd zou de VS maar liefst negentien plaatsen dalen in de lijst van beste landen om te wonen indien die inkomensongelijkheid werd meegerekend in de HDI (zie ook 10 en 6). De Easterlin Paradox (het gegeven dat een hoog gemiddeld inkomen niet per se leidt tot gelukkigere mensen) manifesteert zich dan ook sterk in de VS.

3. Nederland

Als men zich op de HDI baseert kan men niet anders dan concluderen dat Nederlanders zich vaak aanstellen. Of, vanuit een ander perspectief: wanneer  we als inwoners van het op twee na meest ontwikkelde land ter wereld klagen over tegenvallende economische groeicijfers en bezuinigingen van minder dan een procent van het BNP, terwijl vele landen om ons heen om te beginnen al veel minder rijk zijn en daarnaast nog veel slechtere cijfers te verwerken krijgen, zijn we verwend. En dat is mooi, want het betekent dat het ons eigenlijk uitstekend gaat. En zelfs met alles dat er op de HDI af te dingen valt, is dat een passende conclusie. Als de opwinding over telkens kleiner wordende problemen steeds groter wordt, zouden we vaker over de grens moeten kijken – maar naast onze zeurende volkaard tekent het gelukkig ook het niveau van onze welvaart. En dan heb ik nog niet eens besproken dat Nederland maar liefst vier plaatsen is gestegen op de lijst van beste landen om te wonen ter wereld sinds vorig jaar.

2. Australië

Het op één na beste land ter wereld om in te wonen slaat een gat met Nederland in de HDI-score. Australië staat al ettelijke jaren in de top 2 of 3 van beste landen ter wereld en was voor het midden van de jaren 90 zelfs jarenlang het beste land ter wereld om te wonen. Het is in vele opzichten vergelijkbaar met Nieuw-Zeeland, alleen gaat alles net ietsje beter. Zo is het BNP per hoofd aanzienlijk hoger, hebben nog meer mensen tertiair onderwijs gevolgd (58% van de mensen tussen de 25 en 64 jaar hebben een academische graad) en is de gezondheidszorg uitstekend. Australiërs worden gemiddeld 81,9 jaar oud, en dat is meer dan van ieder ander land in deze top 10.

1. Noorwegen

Het beste land ter wereld om te wonen slaat opnieuw een gat met het vorige land. Wonen in Noorwegen en leven in Noorwegen is gemeten naar de HDI een stuk beter dan in ieder ander land ter wereld, en dat is nu al minstens vijftien jaar zo. (Tekenend is ook dat Noorwegen ook na correctie voor inkomensongelijkheid veruit het beste land blijft.) Interessant is ook dat het Noorse model uitstekend appelleert aan de meeste linkse denkbeelden. Het land kent een zeer sterke verzorgingsstaat. Daarbij komt dat het land van de fjorden rijk is aan olie en gas, die in belangrijke mate bij hebben gedragen aan de welvaartsstaat en aan het feit dat Noorwegen het op drie na hoogste BNP per hoofd ter wereld heeft.  Het is daarom ook eigenlijk niet vreemd dat Noorwegen het beste land om te wonen ter wereld is.

©HenkX, april 2012
Laatste update: 27 januari 2016

25/01/2016 00:06
Wil jij ook een artikel publiceren op Tallsay.com?

Tallsay is een leuke en makkelijke manier om verhalen, artikelen en recepten te publiceren. Publiceer vandaag nog jouw eerste artikel!

Aanmelden Over ons

Reacties (0) 

Copyright © 2016 Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden. Tallsay.com is onderdeel van Plazilla Ltd.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert