De top 10 van grootste krokodillen ter wereld

Door HenkX gepubliceerd in Dieren en natuur

Is de grootste krokodil ter wereld echt 12 meter lang? Hoe groot was de grootste krokodil die ooit is gevangen? Ontdek hier de top 10!

De top 10 van grootste krokodillen ter wereld

Er zijn dertien (volgens sommige biologen twaalf) soorten krokodillen bekend op de wereld. Om die reden is deze top 10 enigszins opgerekt, in de zin dat niet enkel de familie van krokodillen is meegenomen, maar de gehele orde der krokodilachtigen (Crocodilia). Zodoende is deze top 10 de selectie van grootste dieren, op basis van lengte, uit een groep van 23 krokodilachten, die naast krokodillen ook nog alligators, kaaimannen en gavialen omvat.

Overigens is het begrip “kleine krokodil” ook tamelijk betrekkelijk. De kleinste soort krokodillen en krokodilachtigen is de breedvoorhoofdkrokodil, die al 30 centimeter is wanneer hij uit het ei kruipt en gemiddeld ruim anderhalve meter lang wordt. Ook Cuviers gladvoorhoofdkaaiman, die volwassen niet langer dan 1,6 meter wordt, wordt vaak gezien als de kleinste krokodil ter wereld.

10. Cubaanse krokodil (Crocodylus rhombifer) – 3,5 meter

De Cubaanse krokodil of ruitkrokodil komt, zoals de naam al aangeeft, enkel voor op Cuba. Van alle krokodillen hebben ze het kleinste verspreidingsgebied; veruit de meeste van de nog levende exemplaren leven in een moerasgebied in Centraal-Cuba. De dieren zijn wellicht de meest intelligente soort krokodillen. Onder meer samenwerking tijdens de jacht is meerdere malen bij de Cubaanse krokodil geobserveerd. Wellicht is dat een illustratie van het gezegde "wie niet sterk is, moet slim zijn": de Cubaanse krokodil is "slechts" de tiende grootste krokodil.

9. Moeraskrokodil (Crocodylus palustris) – 3,5 meter

De moeraskrokodil heeft qua uiterlijk veel weg van de Nijlkrokodil (2) en kan in uitzonderlijke gevallen bijna even lang worden, maar is gemiddeld veel kleiner. Ze komen in het zuiden van Azië voor en dan vooral in Bangladesh. Ze worden niet beschouwd als bijzonder gevaarlijk voor mensen en dat is opmerkelijk gezien hun prooien: ze bejagen soms zelfs dieren die fors groter zijn, zoals 450 kilogram wegende buffels (de helft zwaarder dan de gemiddelde moeraskrokodil). Ook bejagen de negende grootste krokodillen apen; het is kennelijk slechts een gelukkige speling van het lot dat wij niet ook veel op het menu staan.

8. Onechte gaviaal (Tomistoma schlegelii) – 3 tot 5 meter

De onechte of valse gaviaal werd lang tot de krokodillen gerekend, maar recent taxonomisch onderzoek plaatste de soort toch echt onder de gavialen, zij het in een aparte onderfamilie (Tomistoma). De onechte gaviaal lijkt in vele opzichten op de Gangesgaviaal, enkel is de bek net iets korter en breder en is het verspreidingsgebied anders. De Gangesgaviaal komt vooral in en rond India voor; de onechte gaviaal in Zuidoost-Azië.

7. Gaviaal (Gavialis gangeticus) – 3 tot 6 meter

Qua lengte wordt de (Ganges-)gaviaal eigenlijk enkel voorbijgestreefd door de zeekrokodil, maar doordat veel van die lengte in de lange staart en vooral de uitzonderlijk lange bek zit, zijn gavialen over het geheel genomen niet zo groot; ze worden gemiddeld slechts half zo zwaar. De enorme bek van een gaviaal is speciaal aangepast op het dieet van bijna uitsluitend vissen, die door de 110 tanden gemakkelijk gegrepen kunnen worden. De dieren, die vooral in India voorkomen, zijn zeer zeldzaam. Ze werden om de meest uiteenlopende redenen bejaagd; lokale vissers schoten de gavialen zelfs af omdat ze “hun” vis beconcurreerden. Tegenwoordig is de soort beschermd.

6. Amerikaanse alligator (Alligator mississippiensis) – 4 tot 4,5 meter

De Amerikaanse alligator of Mississippialligator is de grootste alligatorsoort en waarschijnlijk ook de best bestudeerde. Dat leidt tot een hele reeks aan interessante weetjes, zoals het gegeven dat de Amerikaanse alligator de grootste bijtkracht van alle levende wezens heeft (936 kilogram; haaien 136 en mensen 77 kilo), dat hij bij temperaturen onder de 23 graden Celsius niet meer eet, en dat eitjes die tussen 32-34 graden worden uitgebroed mannetjes voortbrengen, terwijl eitjes die tussen 23-30 graden worden uitgebroed vrouwtjes worden. Het leefgebied van de Amerikaanse alligator vertoont dan ook veel overlap met plaatsen waar veel mensen leven, zoals in Florida. Daar wordt de op vijf na grootste krokodilachtige ter wereld dan ook vaak als een gevaar beschouwd.

5. Spitssnuitkrokodil (Crocodylus acutus) – 4 tot 4,5 meter

De spitssuitkrokodil is een krokodillensoort die tamelijk verspreid leeft. Ze komen voor van Florida tot Venezuela en overal daartussen. Toch is de status van de op vier na grootste krokodil ter wereld volgens biologen “kwetsbaar”, wat vooral lijkt te komen door de (vaak illegale) jacht in Midden- en Zuid-Amerika. In Florida leven naar schatting 1.200 spitssnuitkrokodillen in het wild. Het dier is overigens zo koudbloedig dat het in water van minder dan 7 graden Celsius kan verdrinken.

4. Orinocokrokodil (Crocodylus intermedius) – 4 tot 4,5 meter

De Orinocokrokodil is een tamelijk tot zeer grote krokodil, die is vernoemd naar zijn voornaamste leefomgeving, de rivier Orinoco in Venezuela. Naar verluid werden er een eeuw geleden exemplaren van zes of zelfs zeven meter lengte aangetroffen – daarmee kan de Orinocokrokodil zich meten met de grootste krokodillen ter wereld – maar omdat de soort ernstig bejaagd werd om de huiden is de populatie ernstig geslonken en worden zulke grote exemplaren niet meer aangetroffen. De status is momenteel “kritiek”. In recente tijden is de jacht verboden, maar illegale jacht is nog altijd een probleem. Slechts enkele duizenden leven nog in het wild.

3. Zwarte kaaiman (Melanosuchus niger) – 3,5 tot 4,5 meter

De zwarte kaaiman is de grootste kaaimansoort ter wereld. Mannetjes worden gemiddeld een meter of vier lang, maar in sommige gebieden worden de meesten 4-5 meter lang en er zijn onbevestigde meldingen van zwarte kaaimannen van meer dan zes meter lang. Het is ook het grootste roofdier in het hele Amazonegebied. Enkel jonge exemplaren van de op twee na grootste krokodil ter wereld worden nog wel eens bejaagd in de natuur, door jaguars, maar de volwassen zwarte kaaiman kent geen natuurlijke vijanden.

2. Nijlkrokodil (Crocodylus niloticus) – 3,5 tot 5 meter

De Nijlkrokodil is een goede nummer twee in de top 10 van grootste krokodillen ter wereld, na de zeekrokodil. De grootste krokodil ooit mat 6,45 meter van kop tot staart en woog 1.090 kilogram. Er wordt echter vermoed dat dit exemplaar echt zeer uitzonderlijk was, omdat veruit de meeste grote krokodillen van deze soort maximaal 5,5 meter lang zijn. Net als de zeekrokodil zijn ze geheel niet bedreigd; met een populatie van 250.000 tot 500.000 zijn ze zelfs vrij algemeen te noemen.

1. Zeekrokodil (Crocodylus porosus) – 4 tot 5 meter

De zeekrokodil is de grootste krokodil ter wereld. Mannetjes worden gemiddeld 4 tot 5 meter lang, maar sommige exemplaren kunnen nog veel groter worden. Er zijn historische claims van krokodillen van 12 meter lang, maar die zijn nooit geverifieerd. Wel is volgens het Guinness Book of World Records de grootste zeekrokodil, en dus ook de grootste krokodil, een exemplaar van 7 meter lengte en 2.000 kilogram in India, alhoewel daar enige twijfel over bestaat. In september 2011 werd er, eveneens in India, een de grootste krokodil gevangen: een zeekrokodil van 6,17 meter lang en 1.075 kilogram (het dier heeft het overleefd en maakt het goed). Dat is waarschijnlijk de meest betrouwbare meting van een zeekrokodil. Overigens zijn dit bij lange na niet de grootste reptielen ter wereld; dat zijn slangen, waarbij de grootste slang ter wereld, de netpython, ruim 10 meter lang kan worden.

©HenkX, april 2012
Laatste update: 4 februari 2016

24/01/2016 23:39

Reacties (0) 

Copyright © 2016 Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden. Tallsay.com is onderdeel van Plazilla Ltd.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert