De moeder van GOD en de waarheid over kerstmis.

Door TrainHard gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

De op SEMIRAMIS en Nimrod gebaseerde godin ISIS.

mm17-470x342.jpg

Malaga: de week voor pasen, Prachtige optochten van verschillende broederschappen die rondlopen met loodzware tronen, Meestal zit de koningin van de hemel op deze troon of het is een beeldtenis van de troon of andere oculte of bijbelse verwijzingen.

Dit is zeer zeker de moeite waard om een keer te bezichtigen. 

   Hier ligt het thuis van vele broederschappen, Broederschappen die als weinigen nog de waarheid van de wereld bezitten. Vaak beschuldigt van zwarte magie en samenzweringen, dit omdat all die een broederschap geniet ook de daarbij passende wijsheid voor rijkdom geniet.

 

Isis+Crescent+Moon.jpg

Isis werd vaak gepresenteerd al staand op de maansikkel, om haar hoofd had zij 12 sterren.

De vergelijking in de rooms katholieke vereering.

In bijna elke rooms katholieke kerk in Europa kom je beelden en schilderingen tegen van Maria, "koningin van de hemel,"zittend op de maansikkel <.5678735142_e0cb978c53_b.jpg

De maansikkel is onderdeel van een gothisch vleugel altaar. Wanneer men rond kijkt in de kerken waar dit beeld of schildering te vinden is zul je om het hoofd van Maria 12 sterren vinden.(de 12 apostellen)

"Godin verering van de" maagd met kind "is een centrale overtuiging van verschillende samenlevingen in de geschiedenis, met inbegrip van een aantal aspecten van het christendom inderdaad. Vele toonaangevende occultisten zien opvallende parallellen tussen de rooms-katholieke." maagd Maria "-De" Koningin van de Hemel "-en de godin Isis. En ook de leek zal deze gelijkenissen niet ontkennen.
b225463419.jpg

 

Momenteel, houdt de rooms-katholieke kerk voor dat Maria eeuwige maagd zou zijn, net zoals Isis was. De Katholieke kerk stelt ook dat Maria zonder zonde was, waardoor ze in feite een soort van "godin" is. Er zijn mensen die beweren dat Maria de "vierde persoon" in de Drie-eenheid is. Dit geloof is gekoppeld aan conclusie van de katholieke-kerk dat Maria een directe inspraak in de verlossing van de mensheid heeft, door haar rol van mede-verlossing en bemiddeling. Vandaar dat de verhoogde Maria gezien wordt als een "godin" in het katholieke geloof, net zoals Isis een godin was/is in het pantheon van de Egyptische goden. En net zoals Isis was (en is) de naam "Moeder van de Wereld" en "Koningin van de Hemel," zo is ook Maria is nu verhoogd met dezelfde titels .

 

De logische persoon om de Grote Moeder van het heidendom vervangen was Maria, de moeder van Jezus. Het maakte voor het heidense rome niet uit of ze aanbaden de godin moeder en haar kind onder de Egyptische namen van Isis en Horus, of de Babylonische namen van Semiramis en . Tammuz, of de Romeinse namen van Venus en Jupiter, of onder de namen van de "Maagd Maria" en het " Christus-kind" Hoe dan ook, het was dezelfde oude afgod-religie alleen met andere namen.(zelfs de beelden bleven hetzelfde) Vele beelden van voor christus uit rome, worden vandaag de dag benoemd als zijn christelijk,(eigenlijk zijn dit beelden van voor hun verboden goden).

Hieruit blijkt dus hoe het geloof in de loop der jaren gewoon hier en daar een beetje is bijgeschroeft, om maar zoveel mogelijk volgers te winnen(de grote oorlog was immers dichtbij). Dit is gebeurd in het Jodendom, De Islam, Het christendom, en elk ander massaal geloof dat gebruikt is voor Oorlog. Verder blijkt ook dat de geloven waar dit nooit mee gebeurd is, ook nooit een oorlog is begonnen. Noem maar eens een naam die Satan vereerde via de oficieële religie , die een oorlog gestart heeft.

Een eerlijke kijk, op MARIA de heilige ((maagd)).

Ok, aangezien ik een duidelijke toon heb op de Islam,niet persee alle volgers maar wel de essentie van dit geloof net als de andere 3 wereld geloven.

Ok, Heilige maagd Maria... dit heilige en maagd gaan we op de proef stellen, doormiddel van uitspraken uit de bijbel zelf. 

Uiteraard was Maria een goede joodse vrouw, anders, zou Jehovah God haar niet hebben gekozen om zijn zoon te dragen. Maar veel van de beweringen over haar en de houding die sommige aannemen in de verwijzingen naar Maria, zijn gewoon ongegrond.
Er is geen basis in de Bijbel, die zegt dat we moeten bidden voor/aan Maria. De Bijbel maakt duidelijk dat we alleen maar mogen bidden tot de Vader, Jehovah God.
Uit het feit dat Maria andere kinderen droeg nadat Christus geboren werd - blijkt dat ze seks had met haar man, en dus geen eeuwige maagd is .Maria was de maagdelijke moeder van Jezus, de Zoon van God, maar maagd, dat bleef ze niet eeuwig.

De man van Maria moet een jaar of 14 geweest zijn tijden hets verwekken van de broers en zussen van Jezus, Maria zelf was all ver voorbij de 80.... als we het dan toch over Pedo Mohammed hebben.

Marcus 6: 

1 En Hij ging van daar weg, en kwam in Zijn vaderland, en Zijn discipelen volgden Hem.

2 En als het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te leren; en velen, die Hem hoorden, ontzetten zich, zeggende: Van waar komen Dezen deze dingen, en wat wijsheid is dit, die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen geschieden?

3 Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Joses, en van Judas en Simon, en zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan Hem geërgerd.

4 En Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en onder zijn magen, en in zijn huis.

5 En Hij kon aldaar geen kracht doen; dan Hij legde weinigen zieken de handen op, en genas hen.

6 En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof, en omging de vlekken daar rondom, lerende.

7 En Hij riep tot Zich de twaalven, en begon hen uit te zenden twee en twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.<< Het arme en verdwaalde volk (MACHT)

Kennen we het verhaal waarin Maria Jezus verteld wat wel en niet te doen, als reactie verandert hij het water in wijn.

Ook probeerde zij hem te onderbreken zoals hierboven in de bijbel beschreven. Aangezien de vertaling nogal versimpeld is zodat iedereen het begrijpt, zal ik het een beetje uitgebreider uitleggen en de wat exactere engelse versie bij plaatsen. 

Marcus 6: 3

"Just then his mother and brothers showed up. Standing outside, they relayed a message that they wanted a word with him. He was surrounded by the crowd when he was given the message, "Your mother and brothers and sisters are outside looking for you." Jesus responded, "Who do you think are my mother and brothers?" Looking around, taking in everyone seated around him, he said, "Right here, right in front of you—my mother and my brothers. Obedience is thicker than blood. The person who obeys God's will is my brother and sister and mother." Marcus 3:31-35

Marcus 6: 3

Jezus zijn moeder(Maria), broers en zussen willen graag met Jezus praten die bezig is met 1 van zijn vele predikken, de familie geeft dit door aan 1 van zijn volgelingen die dit meld. Jezus antwoorde hierop met een boodschap naar zijn volgers maar ook zeker zijn familie.

"" he zei tegen zin volgers dat zij zijn echt moeder, broers en zussen waren, zij die de weg van god volgen.< Dit lijkt er sterk op dat Maria dit dus niet doet, net zo min als de rest van zijn familie.

Waarom waren zij niet aanwezig bij zijn predik? Geloofde Maria niet in god of in het woord van haar eigen zoon? Of had ze gewoon geen vertrouwn in Jezus.

Ook was Maria niet zonder zonde Rome 3:24 Maakt duidelijk dat ällen hebben gezondigd"

Na een moeizame doo van Christus ', is er geen enkele melding meer gemaakt van zijn moeder in de Bijbel.Als ze van zoveel belang was - zoals sommige sekten van het christendom claim - waarom is er dan geen sprake van Maria in de Bijbel, na de dood van Christus?
Geschiedenisboeken en theologische onderzoeken tonen het feit dat Maria door de afvallige kerk werd aangenomen als vervanging voor hun moeder / zoon godin aanbidding van het heidense Rome, waarvan de wortels ligeen in het Oude Babylon, met Semiramis - De vrouw en moeder van Nimrod.

'Zo kwam de cultus van de Moedergodin de christelijke kerk binnen...  het was een lang en verwarrende proces tot Maria werd uitgeroepen als de Moeder van God. Dit is een principe dat het christendom geërfd heeft van haar heidense voorlopers.

Zo is de moeder godin en het kind toch in de bijbel gepropt en heeft het voor het meerendeel daarom gedraaid. Het enige wat verandert werd zijn de leef-regels, als men het verschil bekijkt ziet men de honger naar macht terug in de Bijbel.

Hier een stukje om over na te denken, Naar mijn mening zijn de gevolgde boeken, boeken bedoelt voor het kwaad. Het boek omschreven als zijnde de verkondiging van het kwaad zelve is echter een heel vredelievend boek. 

Kijk hoe god de koningin van de hemel Haat... Terwijl hij de maker van is? 

"The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead the dough, to make cakes to the queen of heaven, and to pour out drink-offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. Therefore thus saith the Lord Jehovah: Behold, mine anger and my wrath shall be poured out upon this place...."(Jeremiah 7:18-20

 

Tot zover onze stoute moeder Maria,

 

nimrod9.jpg

Waar komt kerst werkelijk vandaan?

Kerst is een feestdag verboden door de HEER zelve, gek genoeg is dit de meest gevierde christelijke feestdag ter wereld. Dit toont ook weer aan hoe weinig de mensen weten van hun eigen religie, ze nemen klakkeloos aan wat de predikant, Imaam, Paus, Priester zegt, en daar in dat kleine stukje van religie ligt het grootste gevaar.

 

Vertrouwen 10:1-6

Afgoden, ook all zijn hun beelden bedekt met zilver en goud, je moet ze niet vertrouwen. Daar kun jegeen hoop of hulp vanverwachten. Jemag vertrouwen op de God van Israël die de wereld heeft gemaakt. Deze god draagt het leven van de mensen die hij maakte.

JEREMIA 10

VOLG ANDERE VOLKEN NIET NA!

Luister naar de woorden die de HEER tot jullie spreekt. > Volg andere volken niet na, raak niet van slag door tekenen aan de hemel, ook al jagen die de hele wereld schrik aan.

De gebruiken van die volken zijn niets waard. Ze hakken een stuk hout in het bos. Een ambachtsman bewerkt het met zijn beitel, verfraait het met zilver en goud. Ze spijkeren het vast, dan valt het niet om. Het is net een vogelverschikker neergezet in een komkommerveld. Het kan niet spreken en moet worden gedragen, want het kan zelf geen stap verzetten.<<< Aldus de heer over de kerstboom.

Heb voor beelden geen ontzag, kwaad doen ze niet en goed nog minder.'
Niemand is als u, o HEER, u bent groot, groot is uw naam door uw kracht. Wie zou geen ontzag voor u hebben?
Koning van de volken,dat komt u immers toe.
Onder alle wijzen van de volken, onder al hun koningen is niemand als u.
Allen zijnze dom en dwaas, wat ze moeten leren is dit:
die nietige beelden zijn maar hout.   << en de kerk is gebouwd door god? geen handen?

Ze zijn bewerkt met bladzilver, uit Tarsis ingevoerd, met goudafkomstig uit Ufaz,
door een ambachtsman, door de handen van een goudsmid.
Ze zijn in blauw en rood-purper gekleed,
ze zijn vakkundiggemaakt.

Maar alleen de HEER is werkelijk God,
hij is de levende God,de eeuwige koning.
Door zijn woede beeft de aarde,
tegen zijn toorn houden volken geen stand.'

Lijkt mij dus wel duidelijk dat de HEER zelf niet zoon behoefte had aan Kerstmis.
 

Deze vereering werd in nog vroegere tijden gedaan in de naam van Nimrod in het oude Babylon, De bron van vele/alle grote geloven als De Islam, De Rooms-katholieke-kerk, Het Jodendom, hindoeïsme enz, enz. 

25 December is de geboortedag van de zonnegod dit is een gemeenschappelijk motief wereldwijd, die minstens 12.000 jaar teruggaat , zoals weerspiegeld in de winter-zonnewende, kunstig opgenomen in grotten. "Bijna alle volken", zeggen dat Doane, herdenking van de geboorte van de god Sol aan de "Koningin van de Hemel" en "hemelse maagd" is/was. De winter-zonnewende werd gevierd in tal van plaatsen, waaronder China en Perzië, allemaal met betrekking tot de zonne-Heer en en redder van Mithras geboorte.

In Rome, een groot festival genaamd "Saturnalia" werd gevierd van 1 december tot 23 dec. het winterzonnewende festival in Egypte was zelfs al inclusief de baby in een kribbe die naar buiten werd gebracht vanuit het heiligdom.

Saturnalia was de oude Romeinse feestweek ter ere van de god Saturnus, die viel op 17 december van de Juliaanse kalender en later uitgebreid werd met allerlij festiviteiten tot 23 december. De vakantie werd gevierd met een offer in de Tempel van Saturnus, in het Forum Romanum,  een openbare banket, gevolgd door het in prive geven van geschenken, nooit weer eindigende feesten en een echte carnavals sfeer die Romeinse sociale normen ver te boven gingen(een wetteloze week): het gokken was toegestaan, en meesters regelden tafel service voor hun slaven.

  de dichter Catullus noemde het "de beste dag van de dagen". 
 

Deze vereering werd in nog vroegere tijden gedaan in de naam van Nimrod in het oude Babylon, De bron van vele/alle grote geloven als De Islam, De Rooms-katholieke-kerk, Het Jodendom, hindoeïsme enz, enz. 

25 December is de geboortedag van de zonnegod dit is een gemeenschappelijk motief wereldwijd, die minstens 12.000 jaar teruggaat , zoals weerspiegeld in de winter-zonnewende, kunstig opgenomen in grotten. "Bijna alle volken", zeggen dat Doane, herdenking van de geboorte van de god Sol aan de "Koningin van de Hemel" en "hemelse maagd" is/was. De winter-zonnewende werd gevierd in tal van plaatsen, waaronder China en Perzië, allemaal met betrekking tot de zonne-Heer en en redder van Mithras geboorte.

In Rome, een groot festival genaamd "Saturnalia" werd gevierd van 1 december tot 23 dec. het winterzonnewende festival in Egypte was zelfs al inclusief de baby in een kribbe die naar buiten werd gebracht vanuit het heiligdom.

 

Het heidense geloof kom je nog elke dag tegen als je weet waar je kijken moet, vele gebruikte symbolen en beeldtenissen uit deze tijd zijn tekens vanuit de wieg van de mensheid.      

christmas06.jpg

Waarom zouden duidelijke Christelijke mensen en/of landen, Deze heidense symbolen gebruiken in de meest belangerijke gebouwen en/of toespraken. >>OBAMA<<

24/01/2016 14:23

Reacties (5) 

06/03/2016 00:22
is nogal veel en ingewikkeld voor me
06/03/2016 00:32
simpele uitleg: alle moderne geloven zijn gebaseerd op de eerste manieren van vereering die ooit hebben plaats gevonden, het gehele idee is ontstaan om een massa te kunnen sturen in 1 richting.

Vandaar ook de afkeer naar mensen die praten over bijvoorbeeld SATAN, terwijl satan voor een satanist niks meer is als een symbool. De satanist gelooft niet in een god maar in zichzelf. Deze duivel aanbidding is bedacht door de kerk om de volgelingen een angst te geven om tegen te vechten/Bidden en zo dus de kerk te volgen in ideën en meningen.

De mensen die all eeuwen strij...
28/01/2016 15:04
Wat een sterk en bijzonder artikel,,.........gewoon subliem; ik moet het nog een keer lezen om het goed in me op te nemen.
27/01/2016 22:22
In de AnteCee betoog ik dat in de tijd van Jezus een ongehuwde vrouw als maagd gezien werd.. dus de maagd Maria was de ongehuwde Maria.. dan wordt alles toch wat minder symbolisch.. Goed stuk.. zit veel werk in .. dank je wel.
27/01/2016 21:15
Zo vieren wij allen feest , In naam van de geboorte van de zoon van god, volgens sommige god zelf ...

maar hoe dan ook keurt hij deze feestdag ten zeerste af ...
Lekker hypocriet weer ...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert