Boismont en Delft,92, Libië, het continent

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                         300px-Herodotus_world_map-en.svg.png

'Het is best bijzonder hoe mensen de wereld zagen,' zei Eze , 'de oude Grieken hadden maar een beperkte blik op hun omgeving.' 'Hoe bedoel je beperkt,' wilde Jonathan weten? 'Voor hen bestond de wereld uit drie continenten,' legde Ezechiel uit, ' zij spraken dan over Europa en Asia en Libya maar zij noemde dat Cyrenaica. 'Hoezo zagen zij Libïe als een continent,' vroeg Jonathan Groove  . 'Ik zei al dat de Grieken dat zo zagen, zij rekenden Atlantis tot Europa, een eilandengroep iets van de kust af.' 'Het legendarische Atlantis,' vroeg Jonathan verbaasd, dat was toch een legende?'  'Wat is een legende en wat heeft een kern van waarheid en wat is waarheid en is tot legende verworden,' antwoordde Ezechiel.  'Vergilius noemt het al in de Aeneis en dat was weer een bewerking van uit het oude Grieks.' 'Juist', zei zijn baas, die altijd onder de indruk was over de volledigheid van wat zijn oude vriend ook onderzocht. 'Die zei iets over Atlantis en Libïe,' wilde Jonathan weten. 'Absoluut,' glimlachte Eze en hij declareerde met zijn spiekbriefje in de hand. Vers 247.

'Atlantis, cinctum adsidue cui nubibus atris
piniferum caput et vento pulsatur et imbri..'

'Mooi en dat betekent,' wilde zijn baas weten? 'Het noemt Atlantis die ook wel gezien wordt als de belichaming van Atlas en beschrijft de God als wel als het land.

Atlantis, wordt steeds omgord met zwarte wolken
dragende hoofd en geslagen door de wind en regen,

'Ik hoor daar niets in van Libïe, of ligt dat aan mij', vroeg Jonathan, 'het lijkt meer een weerbericht.'  'Ik ben er van overtuigd dat het een indicatie is van het klimaat van Atlantis,' glimlachte Eze in de leraar's rol, 'het beschrijft hoe het daar is. ik heb dan ook redenen om aan te nemen dat Avalon en Atlantis één en de zelfde is, je weet toch dat Avalon de naam is voor de oude Britse eilanden.' Jonathan schudde zijn hoofd,' Nee,' zei hij, 'ik wist dat niet, ik heb mensen die mij informeren, altijd, mensen zoals jij en daar ben ik blij om, dat bespaart mij veel tijd.' 'Ik ga er van uit dat Engeland uit de 7 eilanden die Atlantisch vormden, het meest  hoogstgelegen was,' ging Eze onverstoorbaar verder, 'de rest ligt nu in de Noordzee.' Hij hield even in en vervolgde,' want je weet toch dat de Noordzeevlakte vol liep met het smeltwater aan het einde van de Ijstijd?' 

'Nee, dat wist ik niet,' zei Jonathan enigszins geprikkeld, 'en eerlijk gezegd interesseert het mij ook geen bal.' Hij nam een teug koffie, hij had er een hekel aan als hij geen controle had over zaken.' Dus ik hoor niets over een relatie met Libïe,' herhaalde Jonathan Groove weer. 'Je moet teksten ook volledig zien,' zei Ezechiel, ' ik was daar nog niet aan toekomen.' 'Nou hup, ratel op en vertel mij wat wij met die onzin aan moeten en,' zei Jonathan 'houdt het een beetje kort.'

Ezechiel schraapte zijn keel en begon, 'dit is vers 255'

 circum
piscosos scopulos humilis volat aequora iuxta.               
haud aliter terras inter caelumque volabat
litus harenosum ad Libyae, ventosque secabat
materno veniens ab avo Cyllenia proles.

'Dat is helemaal geweldig,' zei Jonathan op sarcastische tooon, 'nu weten wij het helemaal. Spreek niet als een debiel, man, vertel me wat die Virgilius zegt.'


dicht bij de kliffen, vliegt laag in de buurt van het water. 
Net zoals het vloog tussen hemel en aarde
aan de zandige kust van Libië, en snijd de wind,
uit de vader van zijn moeder.

'Dat is brabbeltaal', zei Jonathan, 'wat moet ik daar mee?' 'Het is niet belangrijk wat je er mee kunt,' zei Eze. Libïe wordt daar genoemd in relatie tot Atlantis en dus de continenten, wij gaan a la 'paus en meloen' wat teksten lanceren. Het gaat er om wat wij er mee kunnen. Wat webbot er mee kan. Er gaat een artikel verschijnen over opgravingen van Assyrische kleitabellen en dat verspreiden we tig keer. Een geschrift van een knecht van de profeet in Mekka.  Een oude tekst van Virgilus gaat tevens gevonden worden. In Egypte vinden we hieroglyphen in een tombe van een hoge priester.'

                                300px-Herodotus_world_map-en.svg.png

'Gebruik jij drugs, Eze,' vroeg Jonathan Groove op ernstige toon. Doe eens rustig en vertel me wat je echt wilt overbrengen.' 'Ik ben er bijna,' antwoordde zijn assistent,' een quatrein van mother Shipton uit 1480 wordt gevonden in een oud archief en het notitie boekje van Nostradamus dat in handen van erven was geraakt komt boven water.' ' Ja en.. en spreek op man, je raaskalt', zei een ronduit onvriendelijke en ongeduldige Jonathan Groove. In Oud Egypte, 2700 jaar voor Christus, dat is bijna 5000 jaar geleden..', vervolgde Ezechiel.. 'Ik kan ook rekenen', zei Jonathan,' ga door wat is er met het oude Egypte van 5000 jaar geleden?' 'Toen noemde zij, Libïe,' het land van de Levu'. 'In God's naam spreek geen wartaal meer, brulde Jonathan terwijl hij met zijn vuist op de tafel sloeg.

Eze ging staan en declareerde.

De geestverschijning van uur nu, doodt en moordt in het land Levu, Zij hakken de Assyrische  moren tot in de hell, het schorremorrie,  en vandaar begint het nieuwe land's victorie. 

'Van wie is die rotzooi,' vroeg Jonathan verbaasd. 'Van mij,' sprak Eze bescheiden, het moet wat bijgeslepen worden en historisch correct geschreven worden, zodat het authentisch wordt, maar het dient dan ook maar als voorbeeld.' 'Geweldig,' riep Jonathan Groove uit. 'ik volg je helemaal. Onze Boissies verschijnen uit het niets, als geest verschijningen en ze lossen weer op na 5 dagen en het Nieuwe land is natuurlijk Amerika.' Eze knikte, 'zoiets,' sprak hij, 'het is maar een voorbeeld.' 'Let op Eze,' gebood zijn baas, ik wil een Egyptoloog hier hebben en iemand die docent is in klassieke talen en een archeoloog, binnen een uur anders kun je vertrekken, laat ze maar in het landsbelang ophalen met een dienstauto en geef aan Quik en Greenbaum een volmacht. De teksten moeten de lucht in en de vondsten moeten opgegraven worden voor het einde van de week want dan verschijnen de Boissies in het het land van de Levu. On the double.' 'Yes sir,' zei Jonathan en hij klikte zijn hielen en liep tevreden naar de deur

San Daniel 2016

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.: http://plazilla.com/page/4295174804/landingspage-san-daniel

heeft u een deel gemist? druk op deze link

lees ook deel 93

24/01/2016 08:32

Reacties (2) 

1
24/01/2016 21:06
Het plan manifesteert zich... Het grappige vind ik dat ik precies met dezelfde redenen ben 'gestopt' met mijn onderzoekjes naar 'complottheorieën' en 'geschiedenis' . Ik kan dankzij internet nooit meer achterhalen wat 'waarheid' is :)

Ik neem bij deze mijn (denkbeeldige) hoed af.
1
25/01/2016 07:18
idd waarheid is maar wat gepresenteerd wordt op een 'x' moment
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert