Tijdreizen kan! De uitleg met een panty en koffiekopje...

Door Ragasto gepubliceerd.

Zeker nu er door CERN neutrino's zijn ontdekt die sneller kunnen bewegen dan het licht, is dit artikel weer ineens van deze tijd... Ik schreef dit artikel in de zomervakantie van 2009 aan de hand van een brainstormsessie met mijn veel te intelligente broertje... Veel leesplezier!

Tempus fugit:
(De tijd vliegt)

Ik ben geen natuurkundige en ik noem mezelf ook geen belezen persoon, maar er zijn onderwerpen die ik in de basis erg interessant vind. Mijn broertje daarentegen is naar ik inschat behoorlijk belezen en weet in veel gesprekken waardig te debatteren. Dat geeft leuke discussies en stof tot dieper nadenken. Ik filosofeer graag een beetje in de rondte en mijn broertje weet dit dan òf krachtig te bevestigen met bewijsmateriaal uit boeken of hij kan mijn theorieën keihard onderuit halen met formules, berekeningen of andere argumenten.
Zo was ik recent met mijn broertje over natuurkunde aan het brainstormen en ik probeerde met zachte dwang het gesprek toch weer op het onderwerp ‘sporten’ aan te sturen. Ik schermde met het feit dat ik de genoemde natuurkundige formules (p=V/t en zo) een beetje kwijt was en dat dit me nooit echt heeft kunnen boeien. Wist ik veel dat hij dat kon pareren met termen als ‘gevorderde natuurkunde is net filosoferen’ en dat hij me overtuigde met moeilijke zaken als kwantumfysica. In principe een onderdeel van de wetenschap der natuurkunde dat als geheel ver boven mijn pet uit gaat, maar wie is er niet opgegroeid met Suske en Wiske die met de teletijdmachine van professor Barabas allerlei avonturen in het verleden en in de toekomst beleefden. ‘Suske en Wiske en de Kwantumfysica’ is nu niet bepaald een titel om een kind van vijf te boeien, maar het reizen door de tijd biologeert natuurlijk vele mensen, zowel jong als oud.
Mijn broertje en ik proberen allebei altijd totaal onbegrijpelijke dingen aan elkaar uit te leggen door middel van dagelijkse en eenvoudige vergelijkingen. Gezien het onderwerp van ‘tijdreizen’ is een verduidelijking via een panty en een gewicht als, doe eens gek, een koffiekopje natuurlijk slechts een kleine stap. Echt waar, de vergelijking is heel logisch.

Er van uitgaande dat reizen door de tijd niet mogelijk is, omdat we nu eenmaal niet sneller kunnen dan het licht, zullen we deze natuurkundige snelheidslimiet moeten zien te omzeilen. Als we de afstand tussen twee vaste punten (gemeten in lichtjaren) nu eens in een driedimensionaal perspectief bekijken en de afstand tussen deze punten eens zien als een tweedimensionaal vlak, dan kunnen we dit vergelijken met twee tip-ex puntjes die op een panty zijn gezet. De afstand tussen deze witte puntjes is denkbeeldig één lichtjaar en de panty bij voorkeur nieuw of net gewassen (zodat je tijdens het experiment geen muffe luchten hoeft in te dampen). Als je deze panty nu eens losjes spant in een raamwerk, dan doet dit gespannen vlak dienst als het eerder genoemde vlak tussen de twee vaste punten. De afstand tussen de punten blijft een lichtjaar, ongeacht de snelheid. We kunnen dus in principe niet sneller dan het licht, waardoor we ook niet terug de tijd in kunnen. Om dus binnen dat lichtjaar toch van het ene naar het andere punt te kunnen reizen zullen de natuurkundewetten omzeild moeten worden. Natuurkundewetten omzeilen? Waarom dan deze wetten gebruiken als bewijsmateriaal?


Met een extra (zwaarte)krachtveld uitgeoefend op het vlak kan men tijdsvervormingen teweegbrengen. Hier komt het koffiekopje om de hoek kijken. Als we het koffiekopje nu eens gebruiken als krachtveld en het plaatsen tussen de witte puntjes op de panty, dan zakt de panty door. En zie, je hebt een vervorming van tijd en ruimte. De afstand tussen de witte puntjes over het gespannen vlak blijft òf gelijk òf het neemt zelfs toe. Hemelsbreed zal de afstand tussen deze witte puntjes echter afnemen. En dus is een natuurkundige wet omzeild en kan men wel binnen een lichtjaar van het ene punt naar het andere reizen. In theorie kan men dus een zwart gat gebruiken voor het reizen in de tijd. Deze slokt namelijk alles als een soort trechter op en trekt dus hemellichamen naar elkaar toe, totdat deze in het zwarte gat verdwijnen. Alleen jammer dat er ergens vanuit het midden van dat zwarte gat een enorme energiebundel schiet die alles en iedereen vernietigd dat daarin komt.


Erg leuk allemaal, maar nu begint het filosoferen pas echt. Alles heeft een bepaalde aantrekkingskracht en door het veranderen van de positie tussen twee vaste punten, die dus niet zo heel vast blijken te zijn, ontstaat het gevaar dat dit steeds verder versterkt wordt en de twee punten elkaar gaan aantrekken. Uiteindelijk kan dit tot een botsing leiden met vernietiging als gevolg. En dat is iets wat bijvoorbeeld met het reizen tussen de aarde en een planeet in een paar zonnestelsels verder niet gewenst is.
Een ander dilemma is de toename en afname in massa en energie. Energie en massa zijn twee aan elkaar verwante en met elkaar te vergelijken fenomenen. Voor beiden gaat op dat zowel energie als massa niet kan verdwijnen, maar wel in andere vorm kan voortbestaan. Ga je echter reizen in de tijd, dan ontstaat er dus aan de ene kant een plotselinge toename in massa en energie en aan de andere kant een plotselinge afname. Sterker nog, de massa en energie (de vernieuwing van menselijke cellen even buiten beschouwing gelaten) bestaat dus ergens in één keer twee keer. Is dat mogelijk? En wat gaat er gebeuren als deze op dezelfde plek samen komen? Dat mocht immers in de film ‘Back to the future’ ook niet. Ik denk dus ik ben, maar ben ik dan nog wel ik? Of wie van ik is dan nog ik?


Als de tijd dus opnieuw gezien kan worden, dan betekent dit dat het punt van vertrek vanuit de toekomst ook telkens opnieuw bestaat. Hoeveel keer wordt dan iets of iemand teruggestuurd? En hoeveel neemt de massa en energie dan toe? Wat doet dit met de vervorming van de panty… Of in het geval dat de afstand tussen de twee vaste punten groter is dan de duur van af- en toename van massa en energie, zou dit dan betekenen dat de toekomst steeds kleiner wordt en uiteindelijk verdwijnt in het verleden? Vernietig je door tijdreizen dus de toekomst? En als de toekomst niet meer bestaat, bestaat er dan nog tijd? Zitten we dan vervolgens gevangen in het nu of kunnen we dan ouder worden dan het heelal? Tijd is dus relatief, of is er überhaupt wel tijd?

Ragasto

Vorig artikel: Met Tom Coronel naar WTCC Valencia 2011

Volgend artikel: Introductie nieuwe Porsche Boxster 2012 met Jan Lammers en Candy Dulfer

23/01/2016 17:55

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert