Het mysterie van Aldebaran: tweelingplaneet van de aarde of complottheorie?

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Voorwoord

e7dea4d930b2c74a5c9fcbf276051927_medium.

De laatste decennia is er een heuse speurtocht naar de zogenaamde tweelingplaneet van de aarde. Gezien de enorme technologische vooruitgang van de laatste vijftig jaar wordt nu algemeen aangenomen dat het absoluut mogelijk is dat planeten met ongeveer dezelfde levensvatbaarheid bestaan in het universum. Naast laatste bevestigen dat er zowel bacterieel leven als water mogelijk is in de ruimte, is de hoop gerezen dat ergens er een planeet bestaat die een parallelle evolutie heeft doorgemaakt als hier op aarde.

Buitenaards leven is steeds onderwerp geweest van fantasie en controverse. Complottheorieën en fictie ontstaan midden van vreemde onverklaarbare incidenten waardoor het moeilijk is om objectief te debatteren over de verschillende mogelijkheden van buitenaards contact.

88f8191595d72025e20d66b81d1d5d7f.jpg

Terwijl de wetenschappelijke wereld er uit is dat het bijzonder onlogisch zouden zijn mochten wij de enige intelligente levensvorm zijn in het universum, komt er nog steeds tegenkanting uit vooral religieuze hoek en overheden. Logisch dat deze twee instituties hun macht op de wereldpopulatie wil behouden, gezien zij en nog andere duistere verenigingen de koers dicteren van de menselijke evolutie. Het bestaan van ander intelligent leven zou heel wat heilige huisjes doen sneuvelen, en zou bovendien de wereldpolitiek ernstig in vraag stellen.

Het is tevens niet onbelangrijk dat de mensheid ook geen politiek of religieus geheel vormt, de competitiviteit van de nationale staten en verborgen agenda’s van machtige belangengroepen zijn niet te overzien en houden een wurggreep op de menselijke geschiedenis.

691eb90c61cdb5db11a26aaf25bcafea_medium.

Slechts enkelen weten dat naast de macht waar wij als burger geen enkele invloed hebben er ultra geheime verenigingen bestaan die kennis bezitten die daadwerkelijk wereldschokkend is. Sommige van deze groeperingen werken nauw samen met overheden zoals de min of meer bekende Majestic-12 anderen werken ondergronds en proberen waarheden bloot te leggen onder andere nu via de moderne media.

Het is inderdaad zo dat meer dan 90% van de complottheorieën de reinste waanzin zijn en ontsproten aan overdreven fantasie, doch vergis u niet vooraanstaande wetenschappers hebben in het verleden onderzoek gedaan die gedocumenteerd zijn en die het daglicht niet mag zien. De repressie naar deze groepen is historisch oud en is zelfs terug te vinden in de praktijken van de Inquisitie, de kruisvaarders, en laten we niet vergeten dat er een enorme bron van kennis veilig onder slot en grendel zit in het Pentagon, in de kelders van het Vaticaan, in de stoffige archieven van het Kremlin en in duizenden plaatsen.

Aldebaran Mysterie

8d57909b9821f7f10d49d32dc01bd0f0_medium.

Laat mij eerst het mysterie van Aldebaran toelichten vooraleer we verder ingaan op historische incidenten. Dit mysterie kende zijn hoogtepunt tijdens de tweede wereldoorlog. Deze periode is de meest productieve periode geweest op wetenschappelijk gebied van de laatste tien eeuwen. In de periode 1937-1946 heeft de technisch wetenschappelijke ontwikkeling een enorme sprong gemaakt en niet alleen op militair gebied.

587bcc3c06d3824fa058ad7131700f4d.jpg

Het is wel gedocumenteerd dat Adolf Hitler een grote belangstelling had voor het occulte en in de vaste overtuiging was dat hij een soort van Messias was die een nieuw ras tot stand zou brengen. Gemakkelijkheid halve beschreef men later deze waanideeën als de vrucht van een waanzinnige. De laatste tijd zijn de meningen hieromtrent verdeelder. De misdaden die het regime in de het Derde Rijk heeft gepleegd zijn uiteraard verwerpelijk en zullen nooit een rechtvaardiging vinden. 

Vele mensen zullen de theorie over het Aldebaran mysterie compleet naar de prullenmand verwijzen, doch betrouwbare bronnen bij het leger en de inlichtingendiensten kwamen tot verbazende conclusies.

621110a3af7ffc7665e5094a16201b37_medium.

Het Derde Rijk financierde niet alleen enorme expedities om archeologische vondsten veilig te stellen voor Duitsland. Vooral de zwarte prins van het Derde Rijk, Heinrich Himmler Reichsführer SS was een fervente voorstander van het occulte en praktiseerde dan ook duistere rituelen. Na de ineenstorting van het Derde Rijk zijn er tonnen documenten gevonden over dit onderwerp, alsook nog vele getuigenissen. Himmler was er heilig van overtuigd dat een Duitse super soldaat kon worden gemaakt. De beste wetenschappers werkten dan ook in het grootste geheim aan een project om gesneuvelde soldaten terug tot leven te wekken. Dit Frankenstein scenario mag dan lachwekkend overkomen, volgens bepaalde documenten waren ze er bijna in geslaagd om zombie achtige androïden te maken. Uit ultra geheime SS documenten bleek ook dat beruchte SS dokters zoals Mengele systematisch onderzoek deed op direct bevel van Himmler en zijn geheime groep.

5bf52b48ed4653f9cd224b443a16ac51.jpg

Het is tevens zonder twijfel bewezen dat de Duitsers bijna de atoombom én de waterstofbom hadden ontwikkeld. Indien de geallieerden niet de bevoorrading van sterk water hadden gesaboteerd was het mathematisch een zekerheid dat de nazi’s als eersten een atoombom zouden hebben gehad. Fabeltje? Terug neen.

c364aa5aec18c325cb3f24164d0acf0a_medium.

De Duitse oorlogsmachine blonk uit door totaal nieuwe ontwikkelingen die elkaar in een razend snel tempo opvolgden. Zowel de V1 als V2 raketten waren nooit gezien, de Duitse bewapening en inventiviteit was bijna ongelooflijk. Wanneer deze ontwikkelingen en gebeurtenissen bekeken worden door een analytische historische bril, is de vraag waar de nazi’s deze uitbarsting van kennis en materialen plots haalden?

a46b3469df57bb60fc54582d302d8a04.jpg

De meeste controversiële stelling is dat nazi’s hulp kregen van een buitenaards ras. Dit ras zou Hitler hebben geholpen in het ontwikkelen van al deze wapens. Zo zijn er documenten die staven dat Hitler begrippen als antigraviteit onder de knie had. Niet alleen de gekende wapens waren ontsproten uit technologie en kennis van de bezoekers, maar ook een hele reeks die nog in ontwikkeling waren toen het Derde Rijk uiteenspatte. Niet alleen zijn er blauwdrukken ontdekt na de oorlog van experimentele vliegtuigen die 80 jaar op hun tijd vooruit waren, maar ook vliegende cirkelvormige gevechtstoestellen. Fabeltje?

De ster Aldebaran

823c89184700cf4b4823bfa75247276f.jpg

Deze benaming is niet fictief, er is effectief een ster Aldebaran, rond deze ster is er een planeet, welke de benaming planeet 2 draagt. De planeet heeft een klimaat van gemiddeld 22°C en heeft verschillende seizoenen. Het bestaan van deze planeet zou sinds 1946 bekend zijn bij de NASA en enkele overheden in Amerika en Europa.

De planeet ligt 68 lichtjaren van de aarde en is bewoond door een volk die zelf afkomstig is uit het Vega systeem. Er zijn verschillende steden en ruimte luchthavens, op de oppervlakte van de planeet en zelfs in de zeeën. De inwoners zijn humanoïde en zijn veel groter dan mensen met een gemiddelde lengte van 1,90 m. Er heerst geen oorlog noch ziektes. Dit volk is verantwoordelijk voor een reeks van aardse expedities doorheen de eeuwen.

De bewoners zochten contact met Duitsland door telepathie. Er werden vooral vrouwen gekozen als mediums. Deze vrouwen hadden ook fysiek contact met de bewoners van Alderan. Sommigen beweerden zelfs een bezoek te hebben gebracht aan hun planeet.

e23cd934243a30febca62be9fd20c779_medium.

Er is een correspondentie teruggevonden tussen de vijf vrouwen en de Thule-Gemeinschaft, de geheime SS organisatie van Heinrich Himmler. De beweringen van de vrouwen werden doodernstig genomen. Vreemd is dat na de oorlog al deze dames compleet spoorloos waren.

Utopia

729a42c065d7c05ade80fa0697d207d4.jpg

Volgens bepaalde stukken hielpen de buitenaardsen Hitler omdat hij de enige was die hen serieus nam en bovendien beschikte over de middelen om onopvallend hun doel te verwezenlijken. De inwoners van Aldebaran installeerden een permanente basis in Antartica. De Kriegsmarine van Admiraal Dönitz hielp hen daarbij. Hier zijn ook honderden verslagen en rapporten die reizen bevestigen van onderzeeërs en vrachtschepen naar Antarctica, de opdracht was telkens geheim. De basis op Antarica kreeg de naam “Utopia”. In geschriften las men na de oorlog dat het motief van de basis lag in genetische bedoelingen, om een of andere reden was er een noodzaak om zich te vermenigvuldigen waarschijnlijk met ander humanoïde D.N.A.  Na de Duitse capitulatie waren er meer dan 100 duikboten verdwenen, volgens de documenten verdwenen ze in de ultra geheime basis Utopia.

Bezetting van Duitsland

3c51c3a23c876b9cd890cc60fddc546f_medium.

Na de dood van Hitler vonden de Amerikanen niet alleen blauwdrukken, documenten maar ook foto’s van de buitenaardse lucht schepen ze kunnen het best worden omschreven als vliegende schotels. Zelfs de classificatie van de schepen zijn bekend zoals de “Vril I” en “de Haunebu II”. Prompt arresteerden de Amerikanen alle wetenschappers die hieraan hadden meegewerkt onder andere Wernher von Braun, die latere de grote baas bij de NASA zou worden en Viktor Schauberger. Alle documenten, foto’s en personen werden ondergebracht onder het project paperclip, ultrageheim en van staatsbelang. Andere wetenschappers kregen allen hoge posities bij de Amerikaanse luchtmacht en de NASA.

5df8690048cfd7911baacb6f4bbdd254.jpg

Bedenking

7626709c0a88542658015d308e4833d8_medium.

Men kan inderdaad dit gehele mysterie toeschrijven aan het rijk der fabelen doch er is wel een papieren spoor die het ene enigma na het andere toont. De technologische vooruitgang van nazi Duitsland was ronduit verbazend, net zoals de vooruitgang van de Amerikaanse ruimtevaart 10 à 20 jaar later. Was deze vooruitgang gebaseerd op buitenaardse technologie?

De veiligheidsdiensten van nazi-Duitsland waren ook niet bepaald instituten die gekend waren voor hun domheid, hetzelfde is geldig voor de Amerikaanse en Russische geheime diensten. Indien dit alles slechts een grap is of een opgeblazen fraude, waarom geeft men dan bepaalde documenten niet vrij?

0da0864fdba3f7b4084c0d433e319845_medium.

Werd de agenda van Hitler beïnvloed door de buitenaardse wezens? De beschrijving van een vredig volk met de associatie Hitler is wel eigenaardig, misschien werd hij gedumpt na bewezen diensten? Vraag is waarom al die documenten nog steeds niet zijn vrijgegeven, ook niet onder de befaamde Freedom of Information Act?

De Conclusie gaat verder in de volgende delen, gaan we verder op de alternatieve standpunten van wetenschappers met relevante bewijzen en logische verklaringen. Meer vragen en mogelijkse antwoorden:

 

  • Wie was de geheimzinnige kolonel in Roswell?
  • De geheime Amerikaanse contacten met aliens?
  • De rol van de paus?
  • De bekentenis van Wernher von Braun.

7800da3371c035da4124b225dbac21f8_medium.

 

Tegenstanders op deze theorie zijn welkom, het is altijd nuttig om een discussie te voeren, wat mij echter blijft verbazen is dat bepaalde mensen de arrogantie heeft om zich centraal in het universum te zetten en zelfs de mogelijkheid niet willen in overweging nemen dat we niet alleen zijn in de kosmos.

 

Lees hier het vervolg:

http://plazilla.com/de-erfenis-van-aldebaran-de-waarheid-die-nooit-het-daglicht-mag-zien

9c31d74cc699dc1b1afa2a1d187c336a_medium.

37542a679c580e1097b3fd19b225dc65.jpg

d2469b07afd843e6e6d777386eb33343_medium.

 

 

 

23/01/2016 12:50

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert