x

Misbruik melden

Bedankt dat je Tallsay wilt helpen door schendingen van onze regels en richtlijnen te melden.

Wil je een inbreuk op jouw auteursrecht of intellectuele eigendom melden? Gebruik dan a.u.b. het formulier Inbreuk auteursrecht / intellectuele eigendom

Welke vorm van misbruik wil je melden?
Annuleren

De erfenis van Aldebaran: de waarheid die nooit het daglicht mag zien?

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Lees het eerste deel:

http://plazilla.com/het-mysterie-van-aldebaran-tweelingplaneet-van-de-aarde-of-complottheorie

 

Voorwoord

a61d581e92a67bd75d39c5e5fcef3ecd.jpg

De ineenstorting van het Derde Rijk zou de aanloop betekenen van een nieuwe era die later de naam Koude Oorlog meekreeg. Volgens denkers was de Koude Oorlog echter een machtsstrijd voor de nieuwe realiteit, voor het eerst in de geschiedenis was de hoop en de angst van de wereldleiders een aannemelijke mogelijkheid: de mens was niet alleen! De Koude Oorlog de grote clash van ideologieën was niet alleen een bedreigende situatie voor beide kampen, het was tevens een welkom afleidingsmaneuver. Voor Stalin het summum van zijn megalomanie en zijn dictatoriale trekken, voor het Westen een prachtig excuus om de nieuwe kennis te onderzoeken en uit te buiten.

De voorloper van de C.I.A. had de handen vol met de denazificatie van de duizenden nazi wetenschappers en de bestudering van de oude geheimen uit het Reich. Er kwam een nooit geziene braindrain op gang en intellectuelen werden met volle vliegtuigen verscheept naar militaire installaties van de Amerikanen. Sommigen zouden zelfs een prominente rol gaan spelen in de ontwikkeling van de nieuwe wapens zoals de atoombom, de ruimtevaart, aerodynamica en nog vele projecten die het daglicht niet mochten zien.

De Russische K.G.B. sprong minder subtiel om met hun gevangen genomen wetenschappers, doch erkenden uiteindelijk dat de gemaakte wetenschappelijke vooruitgang van de nazi’s lange tijd onderschat was geweest en zelfs spectaculair was. De communisten hadden echter ook het vermoeden dat er factoren aan het werk waren geweest die grensden aan het onmogelijke.

Bezoekers door de eeuwen heen

1159b157a5d236d6f5fa8eba488c71d7.jpg

Verschillende studiegroepen hebben de hele geschiedenis van de zogenaamde buitenaardse contacten tijdens het Derde Rijk uitgepluisd en kwamen tot schokkende ontdekkingen. Uit verschillende historische documenten bleken dat niet de nazi’s de eerste contacten hadden met de bezoekers. In 1871 publiceerde de auteur Edward Bulwer-Lytton een boek genaamd “The Coming Race”. Het boek gaat over een avontuurlijke reiziger die een ras ontdekt van humanoïden die ondergronds leven op onze aarde en zich “Vril-ya” noemen.  De bezoekers werden in de nazi documenten steeds “de Vril” genoemd. Deze samenleving werd gekenmerkt door hun levenskracht en energiebron, welke ze “Vril” noemden. De auteur beschreef het als een soort elektrische krachtbron, hij associeerde het ook met verschillende natuurkundige termen zoals Magnetisme, Galvanisme. De bewering ging verder in het boek dat dit “mensenras” in staat was om de zeeën te beïnvloeden en naar de sterren te vliegen.

17bff3b21e9514dcd8369c99d062aaf8.jpg

Sommigen kwamen tot de conclusie dat Lytton’s werk gebaseerd was op bepaalde archeologische vondsten van de Lemurianen of de bewoners van Atlantis. Vreemd is de referentie in het boek naar geheime bergplaatsen in Tibet en de Gobi Woestijn. Twee plaatsen waar er officiële bewijzen zijn dat de nazi’s grote expedities stuurden onder leiding van de S.S.

Interessant is wel dat men referenties kon vinden in de Indiaanse mythologie. In het wereldberoemde gedicht “Saramangana Sutradhara” is er eveneens sprake van een fantastische civilisatie die in staat was om vliegende vaartuigen te bouwen. Deze schepen werden: “Vimana” genoemd. De omschrijving in de oude teksten is verbazend: “de Vimana is een grote vogel van licht met binnenin een loden motor met de warmtebron onderaan. De mensen kunnen grote afstanden afleggen in de hemelen”.

7a0ed1e3f4e2a93087022cb2701f6e60.jpg

In de periode tussen de twee wereldoorlogen werden dergelijke mythes en verhalen door de Duitse wetenschappers en occulte verenigingen zoals de “Thule” en de “Vril” doorernstig genomen en men was in de absolute overtuiging dat deze technologieën bestonden.

10b48eeb33090509181899c480a9688c.jpg

Heinrich Himmler geloofde dat deze technologie van het Duitse Volk het dominerende ras zou maken en ze gemakkelijk de oorlog zouden winnen. Men kan natuurlijk onmiddellijk teruggrijpen naar het overdenken dat dit gedachten waren van krankzinnigen, doch het vreemde is dat gerenommeerde wetenschappers deze logica volgden en zelfs nog fanatieker dan de nazi’s.

Onder impuls van de Thule gemeenschap werden enorme fondsen, tijd en energie besteed aan alternatieve wetenschappen. Het voornaamste doel was een bron te ontdekken van onbeperkte energie.

De gekende wetenschapper Dr. W.O. Schumann had geen schrik om metafysische vraagstukken te betrekken bij de wetenschap, volgens hem draaide alles rond licht en duisternis, goed en kwaad, yin en yang. Deze vreemde mix van religie, wetenschap en mythes werden massaal onderzocht en niet altijd waren de resultaten om weg te lachen. Schumann beweerde dat ieder destructieve factor duivels was, en ieder creërende factor hemels. Hij voorspelde dat in het Duizendjarige Rijk het hemelse zou overheersen door middel van bovennatuurlijke technologie.

In het eerste deel hebben we al uitvoerig de relatie besproken tussen de zogenaamde bezoekers, de Vril-vrouwelijke mediums en de nazi’s. Na de oorlog bleek dat begrippen als “Vril” alom aanwezig waren op aarde.

9e3026ff03dff0d00bbded5ef1ce4a33.jpg

Feit blijft dat er documenten, fotografisch materiaal, stalen en apparatuur is gevonden die zaken onderzochten zoals radioactiviteit, gewichtloosheid, straalmotoren die honderden jaren op hun tijd vooruit waren, experimentele plannen voor cloaking technieken (het onzichtbaar maken van materie), necromanie, gravitatie en nog honderden andere voorbeelden van geavanceerde technologie voor het de jaren 1945-1946.

Naoorlogse zoektocht

7eb5829edff138af58316a298108b3e5.jpg

Indien al deze bewering louter speculatie waren of fabeltjes, hoe kan men dan verklaren dat de Amerikanen in januari 1947 een vloot stuurden naar Antarctica van dertien schepen waaronder een vliegdekschip, gevechtsschepen, helikopters en 4000 zwaar bewapende mariniers onder het bevel van Admiraal Richard E. Byrd om zogezegd het gebied cartografisch te registreren? Uit de scheepsmanifesten blijkt dat de schepen proviand en munitie hadden voor 8 maanden, na 8 weken keerde de vloot hals over kop terug nadat er verschillende vliegtuigen door onverklaarbare reden waren verloren en verschillende soldaten het leven lieten.

aaabd7f52e830a3200c3a83ca667fac8.jpg

De Admiraal leek volkomen van de kaart en verklaarde later in besloten kring diep onder de indruk te zijn geweest van de enorme slagkracht die ze confronteerden. Hij verklaarde dat hij Duitse troepen had bevochten die geassisteerd waren door geavanceerde mensen die zich sneller konden verplaatsen dan het licht. Tot op de dag van vandaag zijn de dossiers over deze expeditie top geheim! Zowel de Admiraal als de Secretary of the Navy James Forrestal werden deskundig het zwijgen opgelegd. De laatste werd trouwens knettergek en werd geïnterneerd in een psychiatrische instelling. Hij raasde dagenlang door over een Duitse ondergrondse nazi stad en vliegende schotels. Bezoekers werden geweerd en hij kwam later om het leven door “zelfmoord”.

8d02883292275c1bcf18c1e463f47452.jpg

De geruchten over vliegende schotels hadden gemakkelijk worden vergeten in de analen van de geschiedenis ware het niet dat deze dingen her en der bleven opduiken.

Weinig bekend is het feit dat na de mislukte operatie van Byrd de Amerikanen besloten de Noordpool te bestuderen. Een vloot van B-29 vliegtuigen volgestouwd met elektronische meetapparatuur kregen de opdracht om alles te observeren. Vanuit Alaska kwamen er paniekerige verslagen binnen, de vliegtuigen observeerden vliegen schotels die zowel in de lucht of onder water zich verplaatsten met een ongekende snelheid. De vliegtuigen konden geen enkel vliegen tuig bijhouden, er werden wel honderden foto’s genomen. Toen de geterroriseerde bemanning ongedeerd terugkeerde werden allen bewijsstukken in beslag genomen.

De Eisenhouwer ontmoeting

ce388a459a24891fd5cd90cee3e37ffd.jpg

Geheime documenten die circuleren onder intelligentsia en dankzij flauwe afkooksels op het internet is er een mogelijkheid dat de vierendertigste president van de Verenigde Staten: Dwight D. Eisenhouwer tot driemaal toe een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Aldebaran genootschap.

0cad980ec68264278682eab86b219023.jpg

Deze ontmoetingen waren ultra geheim en vonden plaats op een verlaten luchtmachtbasis in New Mexico in 1954. De ontmoetingen op de Holloman Air Force basis zijn wel gedocumenteerd in het bijzijn van tientallen getuigen. De klokkenluider over deze ontmoetingen is niemand minder dan Timothy Good, een gerespecteerde specialist bij het Amerikaanse Congres en het Pentagon. Tijdens een interview met de BBC beschreef hij de bezoekers als lange mensen met een Scandinavische (Arisch) uiterlijk.

8e727b39c2f43bc7cd0011cfe5f85594.jpg

Het is bekend dat Eisenhouwer openlijk voor uitkwam dat hij geloofde in buitenaards leven.

Volgens verschillende rapporten waren de ontmoetingen met de buitenaardse beschaving, sommigen bronnen spreken van twee distinctieve rassen, geen diplomatiek succes. De bezoekers zouden hebben aangedrongen op atomische ontwapening van de Verenigde Staten. De Amerikanen probeerden dan weer om buitenaardse technologie in handen te krijgen. Tijdens de eerste ontmoeting werd enkel overeengekomen dat er een tweede vergadering zou plaatsvinden.

d817a2857793dcd1b87c10d4efedf102.jpg

Later in het jaar 1954 was er een tweede ontmoeting met de bewoners van een planeet in de Orion Constellatie rond de ster Betelgeuse. Deze bezoekers werden geïdentificeerd in de verslagen als “de Greys”.  Hun planeet was stervende en ze waren op zoek naar leefbare planeten. Van deze ontmoeting zou beeldmateriaal voorhanden zijn. Tussen de Verenigde Staten en de Greys werd een geheime overeenkomst gesloten. Het kwam er op neer dat de Verenigde Staten capituleerden omdat ze bang waren van de bezoekers, maar nog meer angst hadden dat het publiek er kennis van zou krijgen. De “Greys” konden ongestraft en ongehinderd hun gang gaan met wetenschappelijke experimenten.

139a3a2b1b866a9562a00b68fbb95236.jpg

Hoewel dit deel van de Aldebaran geschiedenis mij het ongeloofwaardigst overkomt zijn er talrijke getuigenissen van ex-luchtmachtofficieren, Pentagon verantwoordelijken en presidentiële medewerkers die de geruchten bevestigen.

De zonen van Aldebaran op audiëntie bij de Paus: het Omega geheim

4ff4b503f872243426e05a91c6320709.jpg

Voor alle sceptici ook eventjes vermelden dat niet enkel de Amerikanen de bron zijn van deze fantastische beweringen. Uit een nogal onverwachte hoek komt er bevestiging meer bepaald uit de dossiers van de S.I.V. (Servizio Informazioni del Vaticano), zeg maar de veiligheidsdienst en spionagedienst van het Vaticaan.

De Italiaanse researcher Cristoforo Barbato, vernam via een informant van de Jezuïeten dat de ontmoetingen van aliens met President Eisenhouwer effectief hebben plaatsgevonden. Bisschop James McIntyre van Los Angeles was eveneens aanwezig als vertegenwoordiger van de Heilige Stoel. Paus Pius XII was op de hoogte van ieder detail en was zelfs in contact met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens sommigen was hij zelf een marionet van de C.I.A., nadat hij een handlanger was geweest van Adolf Hitler. Uiteindelijk waren er bilaterale gesprekken met de bezoekers en de vertegenwoordigers van het Vaticaan. Na enige tijd was er een ontmoeting in de Pauselijke Wetenschappelijke Academie in het Vaticaan.

9566b87cd277379e8b2409c9ab3a3f63.jpg

De “Noordelijke” bezoekers zagen er vredelievend uit en bewierookten het katholieke geloof. Ze boden hun diensten aan om een betere wereld te voorzien op aarde. De Paus beschouwde ze als “Christelijke goddelijke” gezanten en stelde voor om samen te werken.

Zijn opvolgers Johannes XXII en Johannes XXIII ontvingen pauselijke decreten waarin werd bevolen om de bezoekers alle medewerking te verlenen gezien zij de hemelse status hadden gekregen als ambassadeur van het christendom. Deze documenten en dossiers worden nu nog steeds doorgegeven van paus tot paus, en zijn het best bewaarde geheim in de Vaticaanse archieven, althans volgens Barbato en de klikspaan bij de Jezuïeten.

Bedenking

de6ddfd3bae9122427f8b081a7064caf.jpg

Indien er ergens een grond van waarheid ligt in het Aldebaran mysterie, is de omvang van deze zo schokkend dat het de wereld zoals wij die nu kennen grondig op zijn grondvesten zou doen daveren.

Wat eens ontsproot als een urban legend uit de tijd van de gedemoniseerde nazi’s lijkt een continuïteit te bezitten van geruchten, complottheorieën en vreemde documenten die hun weg vinden naar bepaalde groepen en mensen. Men zou kunnen denken dat de aanhangers van het nazisme deze geruchten afdeden als larie, maar niets is minder waar.  Kan men spreken van een collectieve waanzin? Is het mogelijk dat zovele getuigen de onverklaarbare drang voelen om zich belachelijk te maken en in vele gevallen hun eigen levens te verwoesten? Het verhaal is door de jaren heen er een geweest van oorlog, moord, tragedie en geheimen, inderdaad alle ingrediënten voor een goed boek. Sommige auteurs zijn echter van mening dat er geen enkele fantasie kan tippen aan de werkelijkheid.

7d0aeb1996a5a583dfccfefb238a6c56.jpg

In het volgende deel neem ik u mee naar enkele metafysische bedenkingen die iedereen anders zal invullen en naar de climax van het verhaal die nog onwaarschijnlijker is dan het verhaal tot nog toe.

 

Lees het derde en laatste deel van de trilogie: Het Aldeberan Mysterie: het doorbreken van de stilte.

 

f95eb773b31f1f337432c394f5401db4_medium.

37542a679c580e1097b3fd19b225dc65.jpg

d2469b07afd843e6e6d777386eb33343_medium.

 

23/01/2016 12:49

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert