Het graalmysterie van de Roma Zigeuners

Door Lucifall gepubliceerd in Geschiedenis

7ecd45605c537b764f3313c396d5625e.jpg

Ieder jaar is er in St.Marie de la Mer op 24 en 25 mei een processie van de Roma-zigeuners.    

Het graalmysterie in verschillende culturen

We kennen allemaal het verhaal van de graallegende. De graal wordt in de bijbel genoemd. De Arthuriaanse legenden verhalen erover. In vroege versies van Arthuriaanse legendes wordt de graal gesymboliseerd door een steen en later door een beker. In Iran kennen ze de graal als de Perzische parel. Ook zijn er mensen die beweren dat de graal een door Salomon geschreven boek is. Door anderen wordt de graal beleefd als een kabbalistische trance. De oude Egyptenaren zagen de graal als het oog van de God Thoth en in Ierland als een brouwsel van de Ierse Godin Dagda. Allemaal kennen ze een eigen verhaal aan het mysterie van de graal toe. De diepere betekenis komt veelal overeen.


Het woord welke voor de graal gebruikt werd was aan verandering onderhevig.

53069aeb5c48bb624b02f4385f9d2d11MDIuanBn
Het woord wat gebruikt werd voor De Graal veranderde vaak.
Een van deze woorden is ''Sangreal''.  San (Heilig) en Greal (Graal) ; de heilige Graal.
Dit woord kun je op nog een manier opsplitsen: Sang (heilig) en Real (bloed) ; heilig bloed
(Holy blood holy grail)
De theorie dat de naam van de graal is afgeleid van Sang Real is gestoeld op het idee dat Jezus Christus een kind (of meer) had van Maria Magdalena. De bloedlijn van Jezus zou dus zijn voortgezet en volgens deze theorie heden ten dage nog bestaan.

Jozef van Arimathea in de Arthurlegende

dd55ea0629df164b1ff5875815f46f01MDMuanBnJozef neemt de graalbeker welke tijdens het laatste avondmaal gebruikt was; met deze beker vangt hij tijdens de kruiziging enkele druppels op van het bloed van Christus.

Later, komt Jozef met 12 discipelen aan in Glastonbury en brengt de graalbeker met zich mee. De graalbeker is niet alleen maar een beker.

Hij transformeert en kan daardoor nooit in een vaste vorm gegoten worden. De speer welke Christus raakte, is de speer van de graalprocessie. Dit is ook een andere vorm van de graalbeker. Jozef is de bewaarder van zowel de Speer en de beker.

De Steen van Lucifer.

Het verhaal over het gevecht van de Engelen in de Hemel werpt weer een ander licht op ''wat is de Graal''. Het verhaal vertelt ons hoe Lucifer (waarvan de betekenis is ''Brenger van licht'') een derde van de Engelenschare in opstand bracht tegen God. Lucifer werd verslagen en werd uit de Hemel verbannen. Toen Lucifer werd uitgedreven viel er een Steen uit zijn kroon. Van deze steen wordt gezegd dat deze steen de bron is van zijn kracht. Waarom dit verhaal: het is interessant te zien dat in de vroege Arthuriaanse legenden de Graal wordt ''voorgesteld'' als een steen. Het is deze Steen die van de Hemel op aarde is gevallen, die verondersteld wordt De Graal te zijn.

De 5 transformaties van de Graal

De graal verandert in de Arthurlegendes voortdurend van vorm: steen, beker, speer/staaf, schijf/pentakel , zwaard. De graal bestaat daar dus in vele gedaantes.


Het graalmysterie van de Roma's

b8c737fa7a9c4a3bf1e7dae73a0073a6MDQuanBnEr zijn verschillende versies bekend welke onder de Roma's verhaald worden. Roma's een volk, waar ik een grenzeloos respect voor heb en wiens recht op het leven volgens hun zigeunerwetten ik hier ook gaarne wil onderschrijven.

Een volk wiens grondrechten systematisch ontkend worden... Laat men stammen in het Amazonegebied ongemoeid, in Europa tracht men de levenswijze van de zigeuner te elimineren. Ook in de voormalige Oostbloklanden worden de gitana's met de nek aangekeken.

Eenheid in verscheidenheid.

Het graalmysterie van de Roma Zigeuners.

fef90f2c80b2a2699700e06b05cd3775MDUuanBnDit is het verhaal over Sarah-le-Kali (of Sara van Palestina of Sara de Zigeunerin)

Door de Roma's wordt zij vereerd als de zigeunervrouw die de beide Maria's van de dood heeft gered. Dit rituele feest trekt jaarlijks Roma's vanuit heel Europa. Ze komen dan tezamen op de plaats waar Sarah aan land is gekomen: in Saintes Maries de la Mer in Zuid-Frankrijk.

2 Maria's?

04b8a9d7281c45654f0fdb9caef38773MDYuanBnIn deze legende zou het gaan om Maria Salome, de moeder van de apostelen Johannes en Jacobus en om Maria Jacoba, die de zus geweest zou zijn van de moeder van Jezus, Maria.

Volgens het Lucas-evangelie waren deze Maria's samen met Johanna van Chusas aanwezig toen Jezus begraven werd. Samen keerden zij op de eerste dag van de week naar het graf terug om Hem de laatste eer te bewijzen en vonden zijn graf leeg.

Ook is er een legende die gaat over Maria Magdalena.

Er zijn meerdere varianten van het verhaal, welke onder de Roma-zigeuners mondeling worden overgebracht.


Vanaf Jeruzalem naar Saintes Maries de la Mer

In deze legende wordt verhaald, hoe een groepje trouwe volgelingen van Jezus rond het jaar 40- door de inwoners van Jeruzalem in een gammel bootje de zee op gezet. Dit gebeurde na de hemelvaart van Jezus. Het vaartuigje had geen zeilen of roeispanen en was volledig overgeleverd aan de grillen van de zee. Ook was er geen voedsel aan boord.
In dit gezelschap bevond zich ook Lazerus, die door Jezus uit de dood was teruggeroepen. Martha en Maria Magdalena voeren ook mee in het bootje. Ook de twee andere genoemde Maria's waren aanwezig; zij werden vergezeld door hun zwarte dienster Sarah. Ze komen aan land in een plaats welke sindsdien naar hun vernoemd is:  Saintes-Maries-de-la-Mer (= de heilige Maria's aan Zee).

Sarah als aanvoerster van de zigeuners

20864a08957abc163f7a08f398e57796MDguanBnOver de Zwarte Sarah is nog een heel ander verhaal. Zij was de leidster van de zigeuners die aan de monding van de Rhône woonden. Op een dag zag Sarah-le-Kali een bootje met twee vrouwen erin, in gevaar op de golven. Zij herkende de dames vanuit haar droom van een paar nachten geleden, toen zij hen onder het kruis van Jezus had zien staan. Zonder een moment te twijfelen, wierp Sarah haar mantel op de golven, zodat de vrouwen daaroverheen veilig aan land konden komen.


Het festival

5c77fef0ba5cfd2271f4b1a41ec40f97MDkuanBnVolgens de Roma's is de graalbeker dus aan land gebracht bij Saintes Marie de la Mer door Maria Magdalena, de geliefde van Jezus. Volgens de traditie zijn zij het begin van de heilige bloedlijn. De aankomst wordt gevierd door meer dan 10000 zigeuners en wel ieder jaar op 24 en 25 mei. Het feest van de heilige Sarah, de patrones van de Roma's.
De graalbeker werd naar Sainte Marie de la Mer gebracht door Maria Magdalena:
De geliefde van Jezus. Naar verluid zijn zij het begin van een heilige bloedlijn.
De twee Maria's staan in een apart heiligdom en zijn als herinnering aan dit verhaal gehuld in mantels. Sarah staat in de basiliek.
 

12f1cb09edb2fde00f0260d3ae009bf1MTAuanBn99fc1c994da608d668150f088312c9a3MTIuanBnOp 24 mei wordt door de Roma's het feest van Sarah, de patrones van de zigeuners, gevierd. Van heinde en verre komen ze naar deze plaats om mee te doen aan deze uitbundige processie, waarbij de beeltenis van de Zwarte Madonna wordt gedragen tot aan de golven toe.


 

e76c219a05cc6b631126a912144c7803MDcuanBnOp 25 mei is er een processie met de beelden van de beide Maria's. Het is een feest wat vanzelfsprekend opgeluisterd wordt met zigeunermuziek.
Deze traditie van de Roma zigeuners blijft zich handhaven. Ook al zijn de Roma al jaren overal verguisd en worden ze stelselmatig gediscrimineeerd.. De Roma onze eigen vluchtelingen in onze eigen contrijen. Zij zullen hun levensstijl immer blijven vieren in Saintes Marie de la Mer.
 

23/01/2016 09:28

Reacties (2) 

23/01/2016 17:44
Het is een bekend verschijnsel in Zuid Frankrijk. Overigens geloven veel inwoners van de Languedoc dat Maria Magdalena inderdaad bij St.Marie de la Mer aan land is gekomen. Ze droeg de baby van Christus die - volgens de analen- in Beziers zou zijn geboren. Volgens verschillende niet Rooms Katholieke bronnen is dat misschien mede de reden geweest om tijdens de kruistocht tegen de Katharen in de middeleeuwen, zowat de gehele bevolking van die stad uit te moorden. Wie zal het zeggen? Misschien wilde de toenmalige paus mede een einde maken aan de daar ontsproten mening; dat Christus ook maar gew...
23/01/2016 17:43
sangre real... het echte bloed.. het koninklijke bloed ..
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert