Holisme, een gevaarlijk mengsel van geloof en wetenschap

Door Guivanho gepubliceerd in Gezondheid en fitness

0d373842e075b2788d909d1e05c24d01_1348915

Het geheel is meer dan de som der delen. Dat is het uitgangspunt van wat men holisme noemt. Dat uitgangspunt is een geloof, want hoe kun je bewijzen, dat het geheel meer is dan de som der delen?

1+1=2

Inderdaad, 1+1=2 en 2 is nu eenmaal meer dan 1. Holisten geloven echter, dat dat meer nog meer is en hanteren dat als verklaring voor allerhande zaken. Verklaringen met geloof als uitgangspunt overgoten met een wetenschappelijk sausje. De optelsom van de menselijke ledematen is het menselijk lichaam. Het geheel daarvan wordt bepaald door de manier, waarop die ledematen met elkaar in verbinding staan. Daaruit laat zich ook het functioneren of dysfunctioneren van het lichaam verklaren en niet door een vooropgezet idee over hoe dat geheel er uit ziet. Niettemin zijn er tal van lieden, die niet nalaten erop te wijzen, dat alles met alles in verband staat en dat als verklaring voor allerhande verschijnselen hanteren. Een soort bewijsvoering vanuit het ongerijmde. In de wereld van de alternatieve geneeskunde wemelt het van dit soort mensen. Je hoeft het niet eens te zijn met theorieën, die anderen hanteren. Het wordt echter anders, wanneer iemand op basis van zo’n theorie de wijsheid in pacht meent te hebben, terwijl niet is na te gaan, waarop die wijsheid eigenlijk is gebaseerd.

Bedrog

Kijk, dan ligt bedrog en oplichterij op de loer. Als mensen zich willen laten bedonderen, dan is dat toch hun probleem, zou je zeggen? Kan zijn, maar het neemt schrijnende vormen aan, wanneer mensen zich in hun wanhoop aan dit soort lieden vastklampen. Zie het geval Sylvia Millecam. Als je naar een alternatieve arts gaat, die netjes als arts is afgestudeerd, dan weet je tenminste, dat zij of hij op de kennis uit de opleiding terug kan vallen. Er lopen echter tal van zorgverleners rond met zeer onduidelijke kwalificaties.

De vloek van het rationalisme

Hoe komt het toch, dat er zoveel mensen zijn, die zich op deze manier laten bedotten? Ik denk wel eens aan het liedje uit de Stratenmakeropzeeshow: Jij bent een liegbeest, een jokkebrok, van achter en van voor, maar ga er asjeblief mee door, want het is zo prettig om te horen. Ga voor het hele liedje naar: http://www.youtube.com/watch?v=Rr3iVS3sP2s

48941bf23312ec6001a457d72a7efc5eQWFydCBT

Iemand heeft mij ooit uitgemaakt voor vervloekte rationalist. Ik heb dat toen maar opgevat als een geuzennaam.
 

20/01/2016 14:30

Reacties (2) 

20/01/2016 19:14
Hier is nog zo'n 'vervloekte rationalist'.
Echt wetenschappelijk holisme kan heel nuttig zijn: het kan zelfs tot verrassende eyeopeners leiden. Maar voeg er één of meer on- of pseudowetenschappelijke zienswijzen of methodes tussen en de gehele uitkomst is bullshit.
Net als Edwin zegt: het is gewoon een middel om mensen te misleiden, en hele volksstammen laten zich beetnemen omdat het zo 'wetenschappelijk' oogt of klinkt.
Ik denk dan maar: een groot deel van de mensheid vraagt er gewoon om belazerd te worden. Als ze daar nu gelukkig mee zijn...soit!
1
20/01/2016 15:44
Ik noem dat soort holisme 'nep-holisme' of 'schijn-holisme'.
Je hebt gelijk; het wordt maar al te vaak misbruikt om oosterse zienswijzen salonfähig te maken voor westerlingen, met als voornaamste doelgroep zij die zijn opgegroeid of nog onder invloed staan van opvattingen uit de sixties en seventies.
Vaak overgoten, niet met een wetenschappelijk sausje, maar met een sausje van wetenschappelijk klinkend jargon. Kom je woorden als energie, hoger bewustzijn, quantum en paradigma tegen, dan kun je de klok er al op gelijkzetten.

Echt holisme bestaat ook. Steeds meer echte...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert