De Jezuïeten of Sociëteit van Jezus en hun invloed op de wereld

Door Rob gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Wie of wat zijn de Jezuïeten of Sociëteit van Jezus deze met geheimen omgeven orde en wat is hun invloed op de wereld, zeker nu Jorge Mario Bergoglio Paus is geworden.

Tags/labels RobsMysteries, Samenzweringen

De Jezuïeten of Sociëteit van Jezus

De Jezuïeten of Sociëteit van Jezus zijn een in 1534 in Parijs opgerichte katholieke orde. Oprichter was Iñigo (die zichzelf later Ignatius ging nomen) Lopez de Loyola die zich samen met zijn vrienden Francisco Xavier, Pierre Faber, Alonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla en Simão Rodriguez wilde wijden aan hulp aan zieken.6ce1d6a32934d3afeca506ecacebe119.jpg

In 1938 trokken ze naar Rome om hun diensten aan te beiden aan de Paus. Dat ging niet goed en ze belanden zelfs even in de gevangenis van de inquisitie. In de Regimini militantis Ecclesiae kregen ze uiteindelijk hun eerste toestemming in 1540 maar ze mochten niet meer dan 60 leden hebben. In de Exposcit debitum uit 1550 kwam de definitieve erkenning door de Paus en werd de limiet van 60 leden opgeheven.

De belangrijkste toevoeging aan de  Exposcit debitum (plicht vereist) is de verdediging van het geloof als doel van de orde, die daarmee een tegenwicht moest gaan vormen voor het protestantisme. 

8b0bc9c1e00211d1fc3f676957e0c9c7.jpg

Het motto van de Jezuïeten is Ad Maiorem Dei gloriam, ofwel voor de grote glorie van god. Soms korten ze dat af tot AMDG.

 

Geen kloosterorde maar een orde

Het bijzondere aan de Jezuïeten is dat ze geen traditionele kloosterorde vormen maar een genootschap met leden die absolute trouw beloven aan de Paus en die niet onder een Bisschop vallen. Ze leggen echter wel de beloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af. De vierde gelofte is die van absolute gehoorzaamheid aan de Paus. De Jezuïeten hebben ongeveer 20.000 leden waarvan zo’n 75% priester of priester in opleiding zijn. Het duurt minimaal 8 tot 14 jaar eer een Jezuïet priester wordt. De anderen zijn broeders. Ze zijn wereldwijd in 112 landen actief.

Het hoofd van de Jezuïeten wordt aangeduid met de titel Praepositus Generalis wat je zou kunnen vertalen als president generaal maar hij wordt ook wel vader generaal genoemd. Hij wordt net als de Paus gekozen voor het leven. De bijnaam van de Praepositus Generalis is dan ook wel zwarte Paus. Hij is namelijk in zwart gekleed tegenover de echte Paus in het wit. De zwarte Paus heeft minder macht maar meer invloed dan de echte Paus. Steeds meer Jezuïeten doen hun intrede in het Vaticaan in de laatste jaren.

De Jezuïeten werken vaak als leraar of missionaris maar ze hebben ook wel andere beroepen zoals advocaat. Daarnaast richten ze overal ter wereld scholen, universiteiten en seminaries op. Daarmee willen ze het Katholieke geloof verspreiden.Een van hun bekendste scholen is de Pontificia Università Gregoriana of Gregorianumde pontificale universiteit in Rome.0a39e0d1fcc0670cce2a4b1895e5899a.jpg

Veel Jezuïeten zijn intellectuelen, kritische denkers die daardoor in conflict komen met autoriteiten. Onder druk van buiten werd de orde door de Paus verboden in 1773 om in 1814 weer te worden toegelaten. In Nazi Duitsland werden de Jezuïeten zelfs zo gevaarlijk geacht dat ze Volksschädlinge werden genoemd en velen belanden in concentratiekampen.

Jezuïeten en de werelddominantie van het Vaticaan

Eeuwenlang bestaan er al allerlei  samenzweringstheorieën omtrent de Jezuïeten. Het begon in de zeventiende eeuw met het geschrift Monita Secreta, de geheime instructies van de jezuïeten om geld en mach te verwerven. Officieel wordt door de katholieke kerk ontkend dat dit door de jezuïeten is geschreven. De Baveriaanse Jezuïet Adam Weishaupt wordt gezien als oprichter van het geheime genootschap de illuminati.  

Ook in de eeuwen daarna werd er regelmatig geageerd tegen de Jezuïeten wiens macht steeds groter werd en waarvan men vermoedt dat zij de Vaticaanse kapitalen beheersen. In de Verenigde Staten zijn bepaalde Protestantse stromingen er van overtuigd dat tal van Amerikaanse Presidenten worden gekozen en geadviseerd door invloedrijke Jezuïeten. Het doel van de Jezuïeten is  volgens hen om de Protestantse Amerikanen in gevecht te laten komen met de Islamieten en zo twee vliegen in één klap te slaan...

Ook worden Jezuïeten als drijvende kracht achter de verzoening van de katholieke kerk met de Protestantse kerk gezien. Door middel van oecumenische missen zou men de protestanten weer naar het 'echte' geloof willen leiden. Ook de toenadering die de pausen in de afgelopen jaren naar de orthodoxe kerken zou bedacht zijn door de intellectuele Jezuïeten die alles doen om het Vaticaan groter te maken.

Nieuwe Paus Franciscus is een Jezuïet

Op 13 maart 2013 is de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio (76) is woensdag tot paus gekozen. Paus Franciscus. Is een jezuïet. Het lijkt erop dat de machtsgreep die de jezuïeten binnen het Vaticaan hebben gepleegd nu volledig is. De bijzondere situatie ontstaat dat Jorge Mario Bergoglio trouw heeft gezworen aan de Praepositus Generalis en gelijktijdig zelf Paus is. Naar verwachting zal de katholieke kerk de volgende agendapunten voor de komende jaren hebben:439ee0e43d889af34c148dfc90fd336a.jpg

  • Evangelisatie: meer zieltjes winnen voor het katholieke geloof.
  • Toenadering tot de orthodoxe kerk zoeken en deze onder de macht van Rome brengen.
  • Toenadering tot protestanten zoeken om deze weer onder de macht van Rome brengen.
  • Toenadering zoeken tot de Angelsaksische kerk om deze weer onder de macht van Rome te brengen.
  • Aandacht voor de armen en via hulp het geloof te verspreiden.

Ad Maiorem Dei gloriam

20/01/2016 14:22

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert