De mormonen van Salt Lake City

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Mormonen van Salt Lake City, aparte visie op het Christendom.

Joseph Smith Jr.

71f54e1ab011ce6bf09dd79be69b085eZm90b2pz

Mormonen of het Mormonisme is een religieuze beweging die is ontstaan in 1820 en werd gesticht door Joseph Smith Jr. Hij beweerde op vijftienjarige leeftijd een eerste visioen te hebben gehad van God en Jezus, zij zouden hem hebben opgedragen om het echte beeld van het Christendom uit te dragen. Hij werd belachelijk gemaakt toen hij zijn visioen openbaarde en zelfs vervolgd door de mensen rondom hem. Drie jaar later beweerde Smith dat hij bezocht werd door de engel Moroni. Die engel zou later heilige gouden platen hebben gegeven aan hem in 1827. Op deze relikwieën stonden geschriften die later werden vertaald en gegoten tot het Boek van Mormon. Drie jaar later rolde de bijbel van de Mormonen van de drukpersen. Dit was het begin van de beweging welke gestadig groeide maar ook de oppositie tegen de beweging nam grotere vormen aan. Het kwam zelfs tot een gewapend conflict in Illinois, waar ze het onderspit moesten delven. Met de jaren werd de Kerk echter meer en meer een aanvaardbaar feit . Wel was het gebruik van polygame families een probleem, alhoewel Smith een duidelijke voorstander was van deze manier van leven, hebben de Mormonen onder politieke druk dit principe definitief moeten opgeven. Uiteindelijk liet Smith Jr het leven bij een gevecht met een andere religieuze fractie.

Brighman Young

69941b23c7e11e67925be7128bd750fcMTYyMjNi

De opvolger van Smith jr. besliste een relocatie van de Mormoonse Kerk naar Utah, meer bepaald naar de grote vlaktes van het Zoute Meer. Hij zou hun spirituele leider blijven voor de volgende dertig jaar en kreeg net zoals de stichter de titel van “profeet” . De Mormonen waren in feit de stichter van de stad die later zou uitgroeien tot Salt Lake City, de verbondenheid met deze plaats zou steeds blijven. In 1877 toen Young de engelen ging vervoegen waren er 150.000 Mormonen. Wat belangrijk is dat Young de profetische uitspraken van zijn voorganger onderschreef. De Mormonen stelden vanaf toen dat de Bijbel slecht werd geïnterpreteerd door andere Christelijke strekkingen. Het boek van Mormon zou de echte betekenis verhullen van God, volgens hen.

904fa17ef7a74839e6cdd47f36ed543dam9zZXBo

Enkele opvallende stellingen in het boek van Mormon :

• God zelf was eens menselijk maar werd verheven tot een goddelijke status.
• God en Jezus hebben humane vormen, de heilige geest is pure energie.
• God bestaat en eens zullen we één zijn met hem.
• Een gewone sterveling kan een goddelijke status verkrijgen.
• God was eens kind geweest.
• Jezus is de broer van Satan.
• Jezus huwde met Maria Magdalena.
• God is alom aanwezig.

Evolutie

e5a4e90212165d80ff2899058ae8ffe6NmEwMTM0

De Mormoonse Kerk is één van de vlugst groeiende godsdiensten. Er zijn twee fracties het kleinere Kerk van Jesus Christus van de Later Days Saints met ongeveer een kwart miljoen aanhangers wereldwijd en de main stream Mormoonse Kerk met over 9 miljoen leden in de wereld.

Heden ten dage worden de Mormonen nog steeds in verband gebracht met polygamie. Hoewel dit oorspronkelijk de meest normale zaak in de wereld was voor de aanhangers werd dit afgeschaft in 1890. Mormonen zijn er grotendeels in geslaagd om een eigen identiteit te creëren midden in de Amerikaanse samenleving zonder noemenswaardige problemen. Zo hebben ze hun eigen gedragscodes met als voornaamste kenmerken het weren van alle verslavende middelen (drugs, alcohol, nicotine, cafeïne, thee) en zijn ze zeer sterk familiaal georiënteerd. het zijn meestal zeer grote families met zeer nauwe banden. Het wereld hoofdkwartier van de Mormonen is in Utah, meer bepaald in Salt Lake City. Zij rekruteren wel nieuwe leden, doch zijn niet agressief in hun methodes.

Er zijn ook praktiserend en niet-praktiserende Mormonen.

Doelstelling

67863b79a53888ff48af7f2e5bfd4808bW9ybW9u


Mormonen leren van kind af dat ze een plicht hebben om de leer te verspreiden. Sinds de jaren negentig zijn er ongeveer 50.000 Mormoonse missionarissen actief. Je hebt ze wel eens gezien in Nederland en Vlaanderen, keurige jonge mensen die beleefd in het Nederlands uitleggen wie ze zijn en waarvoor ze staan.

De Mormonen verdedigen en verspreiden hun geloof welke een Christelijke conservatieve inhoud kent, doch dient gezegd dat ze perfect functioneren en assimileren in een moderne maatschappij. Ze doen ook missionaris werk over gans de wereld en dragen financieel bij tot hun Kerk. De Mormoonse identiteit is ook een speler op het maatschappelijke en politieke vlak, vooral in de Staat Utah dan waar ze zeer sterk vertegenwoordigd zijn.

De Mormoonse tempel is een niet te onderschatten organisatie, zo bezit de Kerk 30 biljoen dollar onder andere in vastgoed en investeringen. Het jaarlijkse inkomen bedraagt ongeveer 6 biljoen dollar, dat is meer dan het inkomen van hun thuis staat Utah. Mormonen geven 10% van hun inkomen aan de gemeenschap. Alhoewel vaak het etiket “sekte” wordt gegeven zijn er toch enkele merkwaardige verschillen met absolutistische religieuze bewegingen. Zo is er bij de Mormonen geen sprake van een personencultus of verheerlijking. Ook psychische of fysieke dwang blijkt afwezig te zijn.

Bijzondere kenmerken :

3969a4809fb61311d58838997e9a2056VGVtcGxl

• Moderne beweging die perfect deel uitmaakt van de moderne maatschappij.
• Geen burgerlijke ongehoorzaamheid.
• Politiek en sociaal engagement ook naar niet-gelovers toe.
• Vredelievend en pacifisten.
• Sterke anti-verslavende standpunten.
• Groeiend ledenaantal voornamelijk in Latijns Amerika.
• Hun kerken worden tempels genoemd, democratisch systeem van geloofsleiding.
• Boek van Mormon is de leidraad van de Mormoonse mens en wordt soms ook de Mormoonse Bijbel genoemd

Bekende Mormonen zijn onder andere The Osmond Brothers, die in de jaren 60-70-80 heuse popiconen waren.

Bedenking

ac7741aaf1219aff7e53f23217f2b86cbW9ybW9u

Dit artikel is geen pro- of contra pamflet voor deze twee religieuze richtingen. Wel is het voor mij opmerkelijk dat deze beweging erin slaagt om hun geloof te verdedigen en te beleven op een niet-agressieve manier. In tijden van Jihad, Kerk misbruik en andere wantoestanden is dit voor mij een verfrissende vaststelling. Hoewel ik zelf veel bedenkingen heb bij religies, en zeker het gevaar ervan wanneer het fundamentalistisch wordt gepredikt absoluut niet onderschat, kan deze vaststelling wel mijn respect wegdragen. Het pacifisme staat inderdaad dicht bij het “goddelijke”. Ook is het merkwaardig dat de hiërarchie van deze instelling blijkbaar niet te kampen heeft met despotisme, machtsmisbruik en de vele uitspattingen die we over ons hebben zien heen komen. Ook in het Amerikaanse leven, welke ik van dichtbij volg, is een schandaal van één of andere dominee, priester of prediker dagelijkse kost. Zowel de Amisch, Quakers als de Mormonen vinden blijkbaar kracht in non-agressie en bovendien wat voor mij nog het belangrijkste is ze proberen hun geloof niet op te dringen aan anders denkenden, dit is voor mij een teken van respect en waar respect heerst, is er dialoog, en met dialoog komt er begrip en vrede. De leiders van de zogenaamde wereldgodsdiensten zouden hier beter eens over diep nadenken in plaats van een invasieve theologie te prediken. Respect voor de Boeddhisten, Tibetanen en alle andere spirituele mensen die vrede in hun hart dragen en die beseffen dat geloven een keuze is, vooral een vrije keuze. Voor hen die niet geloven, er is iets goddelijk in elk één van ons. Het gaat er niet om wie je aanroept in je gebeden het gaat er vooral om hoe je leeft en je medemens behandeld.

Klik hier voor een 360° video van de Mormonen tempel.

4f665677345e6fd8cd3a422ab31fa488QmxvZW0u
© Thalmaray - 2011.

 

20/01/2016 12:37

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert