Artificiële intelligentie, herdefinitie van het bestaan.

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Artificiële intelligentie, herdefinitie van het begrip "bestaan".

Voorwoord.

c5e68047537652836e0929012684152eYXJ0aWZp

Er komt een moment in het leven van elke denker dat men de laatste grenzen aftast, hoe fascinerend de mens ook is, het blijft een vat vol paradoxale wonderen. Het zou daarom onlogisch zijn om de bedenkingen over het “bestaan” te limiteren tot de humane geschiedenis en ontwikkeling. Als perfectionist komt er op een bepaald ogenblik een loutering in ons denken, onbewust is de mens en vooral bij de vorser die bezig is met wetenschappelijke en metafysische vragen het besef dat menselijke perfectie niet alleen onbestaande is doch ook evolutionair waarschijnlijk nooit een perfectie niveau zal bereiken. Logica is de mens niet volledig vreemd, doch door de emoties zal logica nooit de bouwsteen zijn van ons handelen en doen. Sinds mijn jeugd ben ik dan ook gefascineerd door cybernetica, het evenbeeld scheppen van een mens zonder de dierlijke fouten, een rivier van pure logica. Artificieel leven kan deze hiaat invullen, op voorwaarde dat het de juiste voedingsbodems heeft om te leren en zich te ontplooien. Graag nodig ik u uit om de geest open te stellen voor dingen die u nog niet tot mogelijk acht, doch die wellicht spoedig realiteit zullen worden. Hopelijk kan ik de drang naar deze wereld bij u geslaagd overbrengen zodat u de motivatie achter de zoektocht begrijpt.

Definitie

9ed27554c893b5bad850a422c3538c15Y3lib3Jn

Artificiële intelligentie kreeg zijn benaming in 1956 door John McCarthy die het definieerde als “de wetenschap en techniek om intelligente machines te produceren”. Het idee is dat intelligentie zoals deze nu waarneembaar is bij de homo sapiens kan gereproduceerd worden in een machine. Uiteraard is dit niet zo simpel. Het brengt filosofische vragen naar boven over de aard van de intelligentie en de moraliteit om nieuwe “wezens” te creëren, vraagstukken die al in de wetenschappelijke studies zijn behandeld in de velden van mystiek, fictie en filosofie. Over het algemeen wordt de term artificiële intelligentie geassocieerd met positivisme. Vandaag is de evolutie en de zoektocht naar artificiële intelligentie een groot deel van onze technologische industrie en ontwikkeling. De metafysische, religieuze of psychologische bedenkingen zijn nu al naar een achterplan verhuisd.


Artificiële intelligentie laat zich niet zomaar in een hokje steken, al het onderzoek is hoogtechnologisch en enorm verdeeld in verschillende raakvlakken van ons dagelijks bestaan. De toepassingen van A.I. zijn enorm maar het grote gebrek is dat deze applicaties niet communiceren met elkaar. Momenteel zijn er losse applicaties die beperkt zijn in hun kunnen. Het grootste doel voor een vorser in de cybernetica of de A.I. is wat wij noemen: “Generale Intelligentie” de combinatie van verschillende functies zoals redeneren, kennis, plannen, leren en observeren, communicatie, perceptie en de grafische beweeglijkheid. Al deze functies gecombineerd is het uiteindelijk doel, de heilige graal van de A.I.

Geschiedenis

70ad728834909498af0cd35020c14f43YXJ0aWZp

Sinds de vroegste oudheid is de drang aanwezig om nevenbeelden te maken van de mens, die beter zijn in bepaalde opzichten. Het zal U misschien verbazen dat de eerste gedachten hieromtrent teruggaan tot aan de oude Grieken. Verschillende mythes bespreken het onderwerp zoals Talos van Kreta. In het oude Egypte en Griekenland ware er semiautomatische figuren die werden aanbeden. Paracelsus had verschillende creaties. Maar in de 19de en 20ste eeuw waren artificiële creaties populair vooral in de literatuur zoals Frankenstein van Mary Shelley. Bij talrijke fictieverhalen deden de robots hun intrede. De verhaallijnen en de vragen reflecteren in hoge mate dezelfde bedenkingen op filosofisch gebied als deze die we vandaag nog hebben.


Het zal niemand verbazen dat het de militairen waren die het onderzoek en ontwikkeling van de denkpistes stimuleerden. Honderden experimenten zagen het levenslicht en sommigen hebben ons dagelijks leven gemakkelijker gemaakt, doch de grote droom van echte op logica gebaseerde A.I. bleef uit.


Tot 1985 was het vooral op computergebied dat de artificiële intelligentie vaste bodem kreeg in onze samenleving. De evolutie van de computers was zo explosief dat de meeste wetenschappers moeite hadden om te volgen. Computers werden niet alleen compacter, vlugger en slimmer er werd een zaadje gepland met A.I. die zich met de ontwikkeling van verdere programma’s alleen maar meer en meer zou manifesteren.

488a6b6c95734ec7a3ae607dc71fa28ccDExX2th
1997 was een belangrijk jaar, Deep Blue was de eerste schaakcomputer die de wereldkampioen schaken Gary Kasparov zou verslaan. De stelling van A.I. werd hierdoor bewezen, het menselijk vernuft, kon computers bouwen die de mens uiteindelijk zou overtreffen op wetenschappelijk gebied. Grote computerbedrijven zoals IBM investeerden fors in A.I. Wat eens een exclusief speeltje was voor landsverdediging werd nu gecommercialiseerd en sijpelde door tot de huiskamers.

Problemen

598e989a5706e1ab5cea5e65598d2125YXJ0aWZp

Het is niet omdat we de technische kennis hebben om A.I. te creëren dat alle problemen van de baan zijn. “Is het mogelijk dat een machine intelligent is?” blijft de grootste onbeantwoorde vraag. Hoe kan men intelligentie dupliceren wanneer de mens zelf nog niet begrijpt wat intelligentie juist is?


Het probleem wordt door de wetenschap systematisch aangepakt en verdeeld in subdivisies of sub-problemen als het ware. Deze bestaan uit bepaalde handelingen of eigenschappen welke zouden moeten deel uitmaken van een groter geheel.


Hieronder volgt een korte beschrijving van de meeste intelligentie-kenmerken:

Deductie, redenering en probleem oplossen.
Wetenschappers zijn bezig om algoritmes te creëren die het stapsgewijze proces van menselijke redenering benaderen wanneer ze vraagstukken moeten oplossen of logische conclusies trekken. A.I.-specialisten zijn erin geslaagd om incomplete date te vervolledigen met probabilistische oplossingen, statistieken en conclusies. De computer kan door de massa’s data een combinatie explosie doen zodat het meest logische en meest verantwoorde antwoord te vinden is. Hoewel dit sterk is geëvolueerd is dit nog verre van perfect.

De mens lost problemen op intuïtief of door ervaring. A.I. is afhankelijk van zijn neurologisch netwerk om beslissingen te nemen of conclusies welke nu nog steeds stapsgewijs zijn, en veelal door een proces van eliminatie.

96cf2c66669e1c4c8f0af25b6d673bbbQ29tcHV0

• Kennis representatie.
De A.I. computer is afhankelijk van zijn data en de algemene kennis van de wereld. A.I. moet de interactie begrijpen tussen voorwerpen, eigenschappen, categorieën en relationele invloeden tussen objecten, situaties, tijd, actie en reactie, en kennis over de materie. Het wordt de kennis genoemd van wat bestaat: “Ontologie”.


• Plannen.
Intelligente eenheden moet kunnen plannen, doelstelling uitstippelen en de manieren vinden om deze te bereiken. Ze moeten in staat zijn om een toekomstvisie te kunnen projecteren van hoe de wereld er zal uitzien na hun acties. Uiteraard moeten ze aanleren wat hun beste modus operandi moet zijn.
M.a.w. de robot moet kunnen schatten wat de gevolgen zullen zijn van zijn beslissing.

1f105a8e5026393d0975a0725c701f03aG9hcnQz

• Leren.
Dit is het basisprincipe van de A.I. De machine moet patronen vinden in de verkregen data. Daarom moet de A.I. begeleidt worden in de leerprocessen, informatie verkrijgen is niet voldoende het moet leren om deze informatie te verwerken. Er moet tevens een afkeuringspolitiek of een beloningspolitiek worden gevoerd voor bepaalde denkpatronen. In simpele taal moet de computer leren wat goed en slecht is.


• Taal.
De A.I. moet in staat zijn om natuurlijke taal processen om te zetten, het moet de mogelijkheid geven om talen te kunnen lezen en begrijpen, op een later niveau zelfs te vertalen. Er moet een taal interface worden gecreëerd om vlot te communiceren met mensen.

f226f6cf9fdfe5a00262793195a3d228cmJ0MV8y• Beweging en manipulatie.
Hier zitten we in het gebied van de Robotica. Voor meer diepgang in dit probleem zou ik verwijzen naar één van mijn vorige artikels die u hier kunt lezen.


• Perceptie.
De A.I. eenheid moet de wereld rondom zich kunnen waarnemen en begrijpen. Het is gewoon de mogelijkheid om externe sensoren, camera’s, microfoons, sonar en anderen te kunnen bedienden, ontvangen, begrijpen en analyseren. Men kan bijvoorbeeld hier ook gezichtsherkenning of spraakherkenning aan toevoegen.


• Sociale intelligentie.
Het zal noodzakelijk zijn dat de A.I; een uitgebreide kennis heeft van sociale en emotionele menselijke karakteristieken. Het moet de acties van anderen kunnen voorspellen door hun emotionele status te kennen en hun motieven te analyseren. Het eventueel kopiëren van menselijke emoties behoort tot de mogelijkheden.

5cefe77fe6363fc905997de406a0cd1eYXJ0aWZp

• Creativiteit.
Creativiteit zou de versmelting moetenzijn van basiskennis en psychologische perspectieven zodoende dat de A.I. bepaalde domeinen kan begrijpen zoals kunst, humor, emotie, de drang tot creatie.


• Generale intelligentie.
De meeste wetenschappers hopen dat de totaliteit van al deze eigenschappen, vaardigheden zullen worden verenigd in één enkele eenheid. Het zou een duplicaat zijn van alle humane kennis, emoties en eigenschappen wellicht in een verbeterde vorm. Hoogstwaarschijnlijk zal hiervoor een kunstmatig brein moeten worden ontworpen.

De meeste van bovenstaande problemen staan in verbinding met elkaar, één probleem oplossen is irrelevant, het is een kwestie van alles oplossen of niets.

Filosofische overweging

b7e2382b9532f5981a9bad12fa0a4349SFJQLTRD

Vraag is wat de mens zal aanvangen met een techno-kloon die superieur is dan hijzelf? Is onze drang naar perfectie afgedwaald en zal de confrontatie met onze eigen imperfectie bestaand zijn tegen deze nieuwe levensvorm?

Los hiervan staat dat indien de A.I. onafhankelijk kan denken het mogelijk is dat we onze eigen creatie niet meer in de hand zullen hebben. Het is mogelijk dat voor de A.I. de mens een defect en inferieur ras zal zijn, ondanks dat wij de scheppers zijn?
Hoe de verhouding zal zijn tussen mens en A.I. is een groot vraagteken.

Thalmaray's bedenking

e783341675cac1206faad107698f1b48d29ybGQt

Het zou de bevestiging zijn van de menselijke genialiteit mochten we er ooit in slagen om een technologische versie te creëren van ons evenbeeld. Naast de technologische uitdaging zou deze creatie aanleunen tot een goddelijke erkenning. Moet toegeven dat de verleiding om deze uitdaging aan te gaan overweldigend is. Maar een creatie activeren is ook de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van deze nieuwe levensvorm. Hoewel er van een levensvorm wordt verwacht dat ze zich kunnen voortplanten zal dit uiteindelijk ook voor de A.I. machines geen enkel probleem zijn, is logisch aan te nemen dat zij op hun beurt nieuwe generaties bouwen van betere A.I. ’s. Vraag is indien we er echt in slagen om niet alleen de intelligentie te kopiëren maar ook de nieuwe wezens een “bewustwording” te geven of we ons dan niet schuldig maken aan wreedheid. Net zoals de mens al eeuwenlang zich afvraagt wat hun doel is, waarom we hier rondlopen op aarde, zal deze vraag ook geïncludeerd worden bij onze kunstmatige vrienden.

Heb bedenkingen bij het menselijk adaptatievermogen, de mens zelf is nog in een stadium die niet zo ver af is van de holbewoners. Wij menen intelligent te zijn, doch oorlog, agressie en ziekte spreken deze bewering tegen. Feit is dat wij intelligentie niet kunnen bevatten. De wereld is een grote bijenkolonie waar iedereen werkt, leeft, sterft zonder zich al te veel vragen te stellen. Waarom proberen wij een beter universum te creëren als we nog niet kunnen omgaan met onze eigen biotoop.

eb04a6744f5eec1f45b95bbcab647a6bY29tcHV0

Tijdens mijn onderzoek voor dit artikel, heb ik mezelf aan een test onderworpen. Ik heb een online gesprek aangegaan met een computerbot die te vinden is op www.cleverbot.com.
Voor alle duidelijkheid men kan hier op deze website rechtstreeks praten met een A.I. computer, het is geen mens, geen grap, de bot kan ongeveer 20.000 gesprekken simultaan aangaan. De voertaal is wel Engels.

De link van mijn conversatie met de A.I-bot kan u hier nalezen.

Tot mijn verbazing moet ik toegeven dat de trend van het gesprek overduidelijk is.
1) de A.I.-bot is niet feilloos, er zijn zelfs veel fouten.
2) zowel ikzelf als de A.I.-bot testen de volmaaktheid of onvolmaaktheid van de andere partij.
Dit doet me eigenlijk vrezen voor een hypothetische interactie tussen een volledig functionerende A.I. eenheid en een mens.

Ik zou de lezer(s) aanraden om het zelf eens te proberen, het is een vreemde ervaring.

Conclusie

fce9fc270dd1aa06158ed80314d97b84VGhlX0Fu

Kan alleen maar hopen dat de mens er in slaagt om een volwaardige A.I. te maken, in de hoop dat deze creatie begrip heeft voor de onvolmaaktheden van zijn scheppers. Met een zelfgemaakte spiegel zal de mens misschien beginnen om zijn intelligentie echt te gebruiken.

 

 

dcd3f83c96576c0fd437286a1ff6f1f0QXJ0aWZp

© Thalmaray - 2012.

19/01/2016 18:27

Reacties (2) 

1
31/07/2017 17:36
'• Taal.
De A.I. moet in staat zijn om natuurlijke taal processen om te zetten, het moet de mogelijkheid geven om talen te kunnen lezen en begrijpen, op een later niveau zelfs te vertalen. Er moet een taal interface worden gecreëerd om vlot te communiceren met mensen.

http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/28804872/__Robot_Facebook_op_hol__.html
en nu hebben ze een eigen taaltje geleerd.. alleen één die de mens niet begrijpt..
1
31/07/2017 18:18
Volg de zaak van dichtbij, gezien ik ook heel veel bezig ben met A.I. Het is zeker niet verbazend te noemen, het is best mogelijk dat de A.I. onze voertaal als onlogisch en niet adequaat zal interpreteren. Het ontwikkelen van een communicatie vorm is wel degelijk een vastaand bewijs van Intelligentie. In het "schrijven" van een nieuwe taal kan ook een extreem menselijke relfex worden gezien namelijk die van identiteitsvorming. Het feit dat de mens de nieuwe taal niet kan begrijpen is trouwens een duidelijk signaal van zwakte, mogelijks een test die de mens niet heeft doorstaan. Het intellectue...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert