Santeria, duistere Afrikaanse mysterieuze krachten en Latijnse passie.

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Santeria, duistere Afrikaanse mysterieuze krachten en Latijnse passie.

Voorwoord.

d8ab37c24f4ca9c8e129f60bb7378a92dmlyZ2Vu

Santeria of La Regla Lucumi is een in Europa relatief onbekende godsdienstcultus. Het is één van de oudste godsdiensten ter wereld die dankzij de slaven het Afrikaanse continent heeft verlaten en nieuwe voedingsbodems heeft gevonden in Latijn-Amerika en de meest exotische plaatsen van de Verenigde Staten zoals in Florida, Louisiana en Nieuw-Mexico. Oorspronkelijk is de godsdienst ontstaan In West Afrika bij de Yoruba stammen. Santeria kan zich best vertalen als “heiligenverering”.


Niet enkel mensen werden van de slavenboten gehaald maar met die mensen kwam ook hun talen en gebruiken mee. In de slavenkolonies was er een mix tussen culturen en nationaliteiten, over de generaties heen zijn er heel wat talen en gebruiken verloren gegaan bij de gekleurde bevolking, doch één element heeft de schande van de slavernij overleefd: Santeria.

Geschiedenis.

ebc33d3cfa0dc5d199f58077fbd1de28U2FudGVyVele slaven beleefde hun religie in het geniep omdat het door de blanke eigenaars was verboden. Santeria werd gebruikt om sterkte en hulp te vragen aan hun goden, uiteraard vroeg men ook vrijheid en genezing. In de regio’s waren katholicisme hoogtij vierde, liet de priester meestal de praktijken toe als ze maar beloofden zich te bekeren tot het katholicisme. De Santeria werd vanaf dan smalend afgedaan als folklore. Hierdoor ontstond een paradoxale godsdienst die bepaalde katholieken gebruiken integreerde in een eeuwenoude religie.


De religie overleefde, groeide zelfs ondanks barrières zoals taal en afstand en is vandaag een godsdienst die de rassen overstijgt, het is terug te vinden bij Afro-Amerikanen, Latino’s maar ook bij blanken. Wanneer men niet vertrouwd is met het fenomeen gaat men algauw denken dat het een obscuur demonische praktijk is doch deze vaststelling klopt niet, het is veel meer dan dat. Het is inderdaad correct dat het soms heel dicht aanleunt bij voodoo, wat trouwens totaal iets anders is, en satanische riten doch het is genetisch ingebakken bij veel mensen.

Hoofdfiguren en gebruiken.

De Orisha.

6a9abcf52c49e817a8f3f2ae69f0c0b0b3Jpc2hh

Belangrijke personen bij de Santeria zijn de Orishas, de zogenaamde gidsen of ambassadeurs van Olodumare (God). Zij regeren over de natuurkrachten en de belevingen van de mensen. Zij nemen meestal bezit van het lichaam van een priester of priesteres. Ze zijn vergelijkbaar met de heiligen uit het christendom.

Embe en trance.

b16a9e8de58c95b427b29472b1eca130Y3ViYV9z

Een belangrijk ritueel bij Santeria is de Embe, een soort van drumparty waar de Orisha worden opgeroepen. Deze zijn meestal gekenmerkt door hevig dansen en mensen die in trance geraken. De Orisha worden uitgenodigd om deel te nemen aan het feest, dit doen ze door de geest en het lichaam over te namen van een priester. Men spreekt van beklommen worden door de Orisha. Het is een hele eer dat zijn uit de hemel komen om met hen te feesten.

Oshos.

bcc3bc4b265dd4f13ba2296293cec2d9dGdmdGdm

Oshos is een andere belangrijke persoon in de cultus. Hij staat bekend als de krijger. Hij is de jager en de verkenner van de geesten (Orishas).

Ilekes.

2ad36b665a91e877fe5e40b35d19a102NTU3MDY5

Deze kraalhalssnoeren zijn de representaties van de geesten. Het krijgen van een Ileke is de initiatie tot de godsdienst en de eerste stap om toe te treden. Het is een symbool voor de verbreking en de afstoting van je oude leven om het pad te bewandelen van de Orishas. Het moment dat men dergelijk halssnoer krijgt heeft men de protectie van een ‘beschermgeest” de peetvader of peetmoeder van de Orishas.

Chango.

e6df50e20158a9ea2c49817409f3ad38MTI3Mjk1

Chango: is de meest populaire Orisha, in het christendom staat ze bekend als Sint-Barbara. Zij regeert over bliksem, donder, vuur, de dans en de drums. Deze geest is passioneel en koppig. Is tevens het symbool van liefde, eten en drinken, muziek en vrouwen.

Obatala.

a70f6138de778744f7b767b618b5d52dNDg3Mm9i

Obatala is de vader van alle Orisha, en is het symbool voor de vader der mensheid. Hij is de eigenaar van alle menselijke geesten.

Oya.

d212c09e9c64621940c1a0ced94a9c98T3lhX2Nv

Oya is de heerseres van de wind, de orkanen en de poorten van het kerkhof. Ze regeert ook de doden.

Oshun.

e54dbe949bd25f4d8a1605fceefe3f3cSGV0SGVy

Heerser van de oceanen en rivieren, liefde en vruchtbaarheid. Wordt aangesproken in verband met geldzaken.

Orunmila.

442df0d6755c7481f4494fb9e5f22dc0T3J1bm1p

Is de geest van kennis en heiligheid. De priesters die hem dienen zijn de babalawos “de vaders der geheimen” en die wijden zich volledig aan de studie der heiligheid.

Casa de Santos.

515b37a5bb29c8ea5c7d919139b22971Q2hhbmdv

Casa de santos of het huis der heiligen is de tempel waar alle religieuze rituelen plaatsvinden. De tempels zijn meestal het huis van de erkende priesters of priesteressen, deze plaatsen staan bekend als ilés. In de tempels staan zelfgemaakte altaren (een igbodu) die in het teken staan van een Orisha.


Een priester/priesteres of Santero/Santera dient een week opleiding te volgen waarin de geheimen van de Santeria worden doorgegeven.

d4185ed16b305c2b003b16a2fae60ad9c2FudGEt


De rituelen zijn talrijk gaande van vervloekingen tot zegeningen, van dierlijke offers tot liefdesdrankjes. Exorcisme is ook een veel voorkomend ritueel. Gezien de geheimhouding over de rituelen denken velen dat het gaat over satanische of demonische aanbidding. Feit is dat heel veel gelovers en niet-gelovers niet spotten met deze godsdienst. Vreemde feiten hebben zich al voorgedaan wat het mysterie alleen maar groter maakt. Het zou arrogant zijn om te ontkennen dat een godsdienst met miljoenen volgelingen ook geen effectieve kant heeft, bovendien heeft de Afrikaanse erfenis waarschijnlijk aan buitenstaanders zijn geheimen nog niet prijsgegeven. Feit is dat honderdduizenden mensen worden geholpen door la Santeria. Als westerlingen herinner we ons misschien te veel de kippen met overgesneden koppen en te weinig de mensen die effectief geholpen werden door de combinatie van geloof, homeopathie en natuurmiddelen.

Bedenking.

1be75861f1a487d2352355745db883f7U2FudGVy

Santeria is merkwaardig omdat het een verhaal is van overleven. In dit geval een overleving van geloof en gebruiken, die zich schaamteloos heeft aangepast om bestaansrecht te krijgen in een wereld al vol met (bij)geloof. Het feit dat door de eeuwen heen Santeria zich heeft kunnen ontwikkelen en zelf andere etnische groepen aanspreken is misschien een teken aan de wand dat de mensen nog steeds wanhopig op zoek gaan naar symbolen om te geloven.

6b8e5c40385d83fc12c2c1aca1a697b8U0FOVEVS
De te verwachten veroordeling van de katholieke kerk, is hier misplaats, want het is juist de dienaren van diezelfde kerk die uit gemakzucht en onwetendheid de praktijken zelfs hebben aangemoedigd. Gooien met woorden als satanisme en occultisme is handig, doch ik meen dat het is zoals alle religies: een gecompliceerde mix van voor- en nadelen, van goed en van kwaad. De eerste godsdienst die de volmaaktheid bezit is er één waarvan ik geen kennis heb. Santeria moet dan ook behandeld worden zoals alle geloofsovertuigingen met respect en met een open geest.


La Regla Lucumi is hoe dan ook een belangrijk deel in heel wat levens van mensen die net zoals u en ik, elke dag de zon zien opkomen, hopen en dromen hebben, en hun versie van geluk proberen te vinden.

Interesse in literatuur over santeria? voor het aanbod op Bol.com.

0d96cdc82eb35d4993854ac46361b8a0U2FudGVy

© Thalmaray - 2012.

 

18/01/2016 18:17

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert