Welkom in de onoverzichtelijke wereld van hoarding, de pathologische verzamelaars.

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Welkom in de onoverzichtelijke wereld van hoarding, de pathologische verzamelaars.

Voorwoord

0ee5d40f91210fb9676b36ec6d7d3fa8NjE2MDc2

Het menselijk gedrag en jammer genoeg bepaalde gangbare afwijkingen blijven mij verbazen. Wanneer je steeds op zoek gaat naar logica of naar een emotionele basis, kan je niet anders dan verwonderd staan bij bepaalde menselijke afwijkingen.

Het pathologisch verzamelen is geen medische toestand die je leven in gevaar brengt, maar het is niettemin een zware afwijking die absoluut geen garantie kan bieden op een normaal of zelfs gezond leven. Hoarding overstijgt verschillende medische disciplines omdat het naast de mentale probleemstelling verwikkeld is een emopsychisch denken. Artsen, psychiaters, psychologen, gespreksanalyse breken er dikwijls hun tanden op om mensen met een hoarding syndroom een kans te geven op een normaal leven. Men kan deze afwijking bekijken met fascinatie door de graad waarin de mensen opleven in hun gedrag, doch het blijft een zeer bijzondere aandoening die slechts de laatste jaren voldoende aandacht kreeg in de zorg wereld.

Definitie

c8ce918445f078aa6c4d6295f7767e64aG9hcmRl

Pathologisch verzamelen is getypeerd door het excessief verzamelen of aankopen van bepaalde materiële zaken en de onwil om er afstand van te doen. Dit kan gaan van dure verzamelobjecten tot totaal nutteloze spullen en zelfs afval. Een hoarder stelt zichzelf bloot aan sociale eenzaamheid, ernstige gezondheidsrisico’s, relatie breuken, economische en financiële problemen, en verstoting van vrienden en familie. Het is in geen geval een pretje om met dit syndroom door het leven te moeten gaan.

Om duidelijk te zijn, we praten hier niet over een uit de hand gelopen verzameling, het gaat hier letterlijk over het propvol stouwen van de woonplaats, zodanig dat er zelfs geen plaats meer is om normaal rond te lopen of te bewegen.

a1d6bf136f886395095a2dfbad95f169Y29tcHV0

Men is het er nog niet over eens hoe men deze toestand moet benoemen: is het een compulsief syndroom of een mentale afwijking? Het gaat dikwijls gepaard met alcoholmisbruik, paranoïde waanbeelden, schizoïde gedragingen en obsessief-compulsief gedrag in het algemeen.

Symptomen

82d03d1d7e84fc3300a266bc7aaa46b3bGktNjIw

Volgens verschillende studies is hoarding wel een ernstige conditie die in extreme gevallen kan leiden tot brand, huishoudelijke ongelukken, of rat- en ongedierte infestaties.

De symptomen zijn bizar doch duidelijk herkenbaar:

1. Een hoarder zal dingen bewaren die voor alle andere mensen synoniem zijn van rommel, prullen, afval, verpakking, en dergelijke.

 • Reclamefolders
 • Oude kranten
 • Verouderde kledij
 • Defecte toestellen en spullen
 • Gratis monsters en staaltjes
 • Afval
 • Plastieken zakken en verpakkingen

2. Het huis is zo rommelig en onoverzichtelijk dat vele delen niet bereikbaar zijn.

 • Het huis wordt niet meer gereinigd.
 • In de bedden kan niet worden geslapen.
 • De badkamer kan niet meer gebruikt worden.
 • In de keuken wordt niet leer gegeten.
 • Men kan nergens zitten.

3. De rommel neemt oncontroleerbare omvang aan.

 • Er wordt geen bezoek meer ontvangen.
 • Gordijnen blijven dicht zodat niemand kan inkijken.
 • Herstellingen worden niet meer uitgevoerd.
 • Brandgevaar.
 • Bewoners krijgen depressies of angstaanvallen.

Diagnose

d49acbb4c9a55ca41cf849b9fbaa1137aG9hcmRp

 • Angstaanvallen wanneer men afstand moet doen van spullen.
 • Compulsief verzamelen.
 • Sociale vervreemding.

Subcategorieën:

Bibliomanie: obsessief verzamelen van boeken ongeacht onderwerp, staat, taal of interesse.

Dieren hoarding: abnormaal hoog aantal huisdieren, zonder de mogelijkheden te hebben om deze dieren correct te voeden of te verzorgen.

Er zijn evenveel categorieën als er evenveel verzamel objecten zijn. Er zijn gevallen gekend van bijvoorbeeld verzamelaars van defecte televisietoestellen.
 

Behandeling

cfd732e1436558d24d1674f1337d7180Q0xVVFRF

Zoals al besproken staat de behandeling van deze aandoening nog in zijn kinderschoenen. De meeste hoarders komen vroeg of laat in conflict met hun familieleden of medebewoners. Deze mensen dwingen hen dikwijls tot gedragwijziging wat nooit zonder slag of stoot gebeurd.

Het belangrijkste is dat men zich in de plaats stelt van de hoarder en men begrijpt dat deze het zeer moeilijk heeft om afstand te doen van de rommel. Voor een dergelijk persoon is het geen rommel doch emotioneel zeer kostbare voorwerpen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat hoarding ontstaat uit een jeugdtrauma of als een surrogaat van iets. Het is aannemelijk dat hoarders mensen zijn met een zeer lage zelfzekerheid. Sommige hoarders worden door hun “verzameling” belangrijk en het geeft hen een surrogaat doel in het leven. Wanneer men een hoarder probeert te bekeren tot een normaal leven, vraagt men eigenlijk om hun zelfbescherming neer te halen, en emotionele banden met hun voorwerpen door te knippen.

Psychotherapie is dan ook aangewezen. De hoarder moet inzicht krijgen in de problematiek. Daarbij is het uiterst belangrijk dat er geen schuld wordt geplaatst bij de verzamelaar. Dreigementen, ultimatums, schelden en tieren hebben geen enkel resultaat. De hoarder moet zijn/haar probleem rustig kunnen onder ogen zien en begrijpen dat ze niet alleen zichzelf schade berokkenen maar dat ze ook de medebewoners/familie beroven van een normaal sociaal leven.

Medicinale therapie

0958560bd45062d115debadb6bca3183MjY4MDkx

Er zijn experimenten aan de gang maar tot op heden is een juiste farmacologische behandeling niet gevonden. Er zijn pogingen om anti depressiva voor te schrijven. Deze medicijnen zijn controlemiddelen maar genezen het syndroom niet.

Psychotherapie

dd144a2b61f169a3af63783413a70ba5aG9hcmRl

Het belangrijkste aspect is de motivatie voor het hoarding te ontdekken.

 • Waarom heeft iemand verzamelwoede?
 • Leer hen te onderscheiden wat ze kunnen weggooien en wat ze kunnen behouden.
 • Geef hun criteria om te beslissen wat kan en wat niet.
 • De therapeut moet zich ter plaatse begeven en daar inwerken op de patiënt.
 • Hou tijd vrij voor relaxatie en humor.
 • Laat de familie deelnemen aan de therapie.
 • Regelmatige check-up en nabehandeling.

Indien de therapeut deskundig is lukt het om hoarders weer een normaal leven te laten leiden. De meeste “genezen” hoarders verklaren achteraf dat er een zware last van hun schouders is gevallen. Zij controleren het materiële terug in plaats van het materiële die hen controleert.

Bedenking

9a176baf810d96d12324b97d562117cdaG9hcmRp

Als de studie van deze aandoening ons iets kan leren is het zeker dat de grens van het normale naar het obsessieve bijzonder klein is. We beperken ons hier tot het verzamelen, doch het is vrijwel zeker dat in verschillende situaties er een kortsluiting kan ontstaan die kan leiden van een normaal leefpatroon tot een alles omvattende obsessie. Deze aandoening kan men zien als een spiegel. Het bewijst hoe fragiel het menselijk wezen eigenlijk is, naast de vanzelfsprekende fysische beperkingen, bestaat er ook iets als mentale stoornissen die zich onverwacht en heftig kunnen manifesteren. Persoonlijk denk ik niet dat deze mensen als hoarders worden geboren. Het is voor mij aannemelijk dat ze ergens op hun levenspad door één of ander element of ervaring deze compulsief hebben verkregen.

3a584fc928ec6fdccc0e000a2e56212faG9hcmRl

De aandacht die het syndroom nu krijgt onder andere door ontnuchterende televisieseries kan ik alleen maar toejuichen. Het is belangrijk dat dit probleem bekend wordt en bespreekbaar. De hoarders zijn waarschijnlijk mensen in een grote psychische nood die geen uitweg zien. Hopelijk worden dergelijke mensen geïdentificeerd en deskundig geholpen. Een luisterend oor is waarschijnlijk een uitstekend begin. De doelstelling zou moeten zijn dat hoarders terug houden van het menselijke contact in plaats van dode voorwerpen.

Meer lezen over hoarders en hoarding. Maak uw keuze bij Bol.com.

2d280461b029134123f1f1a356e176b1V2Vsa29t

© Thalmaray - 2012.

18/01/2016 18:15

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert