Het elite korps van Amerika: de United States Marine Corps. (Deel 1).

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Het elite korps van Amerika: de United States Marine Corps (Deel 1).

Voorwoord.

f5eb0cf67469a4982ea81ddf8b4d4048Zl9IdWV0
Nergens anders ter wereld is een militaire instelling zo verweven geraakt met de sociale, religieuze en culturele gebruiken van een land als in de Verenigde Staten. De verheerlijking van oorlog en geweld wordt vandaag door de meeste mensen gezien als verwerpelijk, doch dit artikel richt zich meer op het instituut van de Amerikaanse mariniers en de wijze waarop ze deel uitmaken van een natie, een cultuur, een geloof en een droom. De meeste niet-Amerikanen hebben moeite om de diepgang van de impact te begrijpen, laat staan waarderen, nochtans is het fenomeen op zich merkwaardig en psychologisch interessant. Een beknopte kijk op een lange geschiedenis van oorlog, vaderlandsliefde en universele betrokkenheid. In deel II wordt hierop dieper ingegaan.


Geschiedenis.

 


Het jaar is 775 wanneer een comité van het Continentale Congres vergadert in een pub in Philadelphia. De bijeenkomst resulteert in de oprichting van twee bataljons van mariniers. Op 10 november werd het Mariniers korps geboren. De eerste commandant was Majoor Samuel Nicholas (1775-1783).

25a0fac127a5e5bf5af2a361ff614aebRm9ydE5h
Slechts enkele weken na hun oprichting verrichten de mariniers de eerste amfibische raid in de geschiedenis van moderne oorlogsvoering. De eerste operatie had plaats in de hoofdstad van de Bahama’s: Nassau. De Britten hadden een gigantische voorraad wapens en voorraden voor hun oorlog tegen de 13 afgescheurde kolonies. Samuel Nichols en slechts 234 mariniers veroverden het fort in slechts enkele minuten. De Britse troepen gaven zich over en de rijke voorraad werd buitgemaakt. Dit succes zou het eerste worden in een lange rij van spectaculaire militaire interventies.


1805: De slag van Derna.

7ca595cd7955654b36629c1470763487VGhlIFNo


President Jefferson was van plan om eens en altijd een einde te maken aan de piraterij tegens Amerikaanse handelsschepen. Een groep mariniers liep 600 mijl door de Libische woestijn en voerden een succesvolle raid uit op het Fort van Derna. Ze bevrijden succesvol een gevangen bemanning van de USS Philadelphia. Deze slag was het eerste wapenfeit van de mariniers op het vasteland. Deze gebeurtenis wordt nog bezongen in de eerste regel van de hymne van de mariniers ” From the Halls of Montezuma to the shores of Tripoli, we fight our country's battles in the air, on land and sea.".


1820: 900 mariniers in dienst. Henderson.

1377e22fd81057b3e65aefd5fc634b64MTgwcHgt


Kolonel Archibald Henderson werd de vijfde commandant van de mariniers. Hij zou 39 jaar in functie blijven en diende onder negen presidenten. Deze man werd een legende door zijn toewijding voor het korps en zijn aparte humor. In 1836 ondernam hij de campagne tegen de Seminole indianen. Bijzijn vertrek liet hij een brief aan zijn deur: “Ben gaan vechten tegen de indianen in Florida, kom terug wanneer de oorlog over is”.


1840: 1.076 mariniers in dienst. De Halls of Montezuma.

9259551918ca646cfa759a8c5fb599e5MzAwcHgt
De Mexicaans-Amerikaanse oorlog was beslissend om een grens te tekenen tussen de twee landen. Grenzen die tot op de dag van vandaag gehandhaafd bleven. In 1847 kregen de Mexicanen een enorme klap en vernedering te verwerken toen de mariniers het Palacio National veroverden. Na twee dagen strijden tegen een enorme overmacht kregen de mariniers de bovenhand en controleerden het kasteel, beter bekend als de Halls of Montezuma. Voor het eerst wapperde de Star and Stripes over Mexicaans gebied. Deze veldslag is nog steeds een stuk traditie bij het korps.


1860: 2.384 mariniers in dienst. De Medal of Honor.

46a4378f835dc8040c8057beb6a2da52TU9ILUFS


Tijdens de Burgeroorlog was korporaal John F. Mackie aan boord van het schip de USS Galena toen ze onder zwaar vuur kwamen te liggen van de Zuiderse troepen, de bemanning van het reguliere leger werd grotendeels gedood. Op gevaar voor zijn eigen leven nam hij de leiding over van het kanonvuur tot het einde van de veldslag en keerde zo de uitkomst van het gevecht. Hij was de eerste marinier die de “Medal of Honor” kreeg de hoogste militaire onderscheiding van de Verenigde Staten.


1880: 1.772 mariniers in dienst. De intrede van muziek.

5143180850f3d452b4fdb79ba467636eMjY0cHgt


In 1880 nam John Philip Sousa dienst bij de mariniers. Hij zou later ook de eerste Mariniers Band vormen. Hij kreeg later de titel Koning van de Mars mee en componeerde historische werken zoals “The Stars and Stripes Forever”, “The National March of the United States” en “Semper Fidelis”.


1890: 3.066 mariniers in dienst. Guantanamo Bay.

01cc38325bc57574fd49e4d19582b53bR1VBTlRB


Sergeant John Quick kreeg de tweede Medal of Honor in het gevecht van Guantanamo Bay (Cuba). De mariniers werden gevreesd door de vijanden van Amerika, en onderscheiden zich door spectaculaire operaties en raids.


1900: 9.368 mariniers in dienst. China.

07044df9f0dc1d12e08825ac86cc9f6dYm94ZXIt


Mariniers worden ingezet tijdens de Boxer revolutie in China. Ze slagen erin om de meeste Amerikanen te beveiligen en te repatriëren of beschermen. Vanuit de Filipijnen ontzetten ze de meeste Westerse diplomaten en samen met militaire eenheden van westerse naties bevechten ze de opstandige Chinezen. De mariniers werden geprezen voor uitzonderlijke moed. Deze triomf zou voor altijd de weg effenen voor een militaire Amerikaanse aanwezigheid in het Oosten.


1910: 45.834 mariniers in dienst. Mariniers in de lucht.

e86a702029116de126ed5b9341566230MzM1OTBf
De eerste mariniers leggen hun vliegbrevet af. Luitenant Alfred A. Cunningham werd de eerste marinier-piloot. Het zou het begin worden voor een eigen luchtafdeling bij de mariniers. Het aantal operaties met luchtsteun bleef toenemen bij amfibie aanvallen en raids van grondtroepen. Die datum wordt erkend als de verjaardag van “The Marine Corps Aviation”.

0c7f65251d8ddb6ec1640bef36f94109QVJNT1JF
De volgende stap was het uitbreiden van het troepentransport naar Engels model. De mariniers kregen gepantserde wagens met machinegeweren. In totaal kregen de mariniers acht gepantserde wagens.


1940: 85.965 mariniers in dienst. Het begin van de luchteenheid.

e0157328f2f6804e91234866449a6fbfMXN0TWFy


In 1941 werd het eerste Marine Aircraft Wing opgericht die werd uitgerust met een breed scala van vliegtuigen voor ondersteuning en transport. De eenheid zag voor het eerst actie in de veldslag van Guadalcanal. Vandaag zijn ze gelegerd in Okinawa, Japan en maken integraal deel uit van het USMC.

57947ed4d4130c7ff0a057c8654dd1a3MzAwcHgt
De mariniers pasten zich ook aan in alle omstandigheden, zo werden speciaal voor hen de strandbestorming boten gebouwd, beter bekend als de Higgins boten. Deze vaartuigen stelden de mariniers in staat om zeer snel troepen, zware wapens en materiaal te vervoeren vanop zee naar het vasteland. Deze boten waren mede aan de basis van de geslaagde D-Day operatie.

c5dec1c8d66731bfa82785d8bfbe5c2cMTExNjc1
In deze periode heeft zich ook de historische en heroïsche veldslag afgespeeld van Iwo Jima. Na 36 dagen intensieve gevechten veroverden de mariniers het vulkanische eiland. De foto van de mariniers die de Amerikaanse vlag hijsen werd wereldberoemd en is nu nog een symbool in Amerika.


1950: 175.571 mariniers in dienst. Korea.

33702a9c691c0f5aaac103d7dd1952ebS09SRUEu


In Korea waren de mariniers de speerpunt van de Amerikaanse militaire kracht. Na een geslaagde verassinglanding in Korea waren de communistische troepen gevlucht naar het noorden. De tussenkomst van China verhinderde echter dat de Amerikanen de totale overwinning uit de brand sleepten. Een volledige mariniers divisie werd ingesloten door het Chinese leger, ondanks verschrikkelijke weersomstandigheden, versloegen de mariniers 10 vijandelijke divisies en slaagden erin om de frontlinie te bereiken waar ze hergroepeerden bij de rest van de Amerikaanse troepen. De onverwachte Amerikaanse landing onder leiding van generaal Douglas McArthur was een enorm succes en ze slaagden erin om Seoul te bevrijden van de communisten. In enkele uren tijd baande de mariniers zich een weg naar Seoul, in twee weken tijd was het communistische leger op de loop voor een handvol mariniers. Deze veldslag wordt nu nog beschouwd als de belangrijkste amfibie aanval in de geschiedenis.

139821bf5b822d44ee4c506c540e108eaDk3MTAw
De helikopters deden ook hun intreden bij de mariniers. Het bleek dat deze vliegende forten zich uitstekend leenden voor het vervoer van troepen en snelle acties tegen de vijand. In 1951 werd de eerste gecoördineerde aanval gedaan met mariniers en helikopters. Deze helikopters zouden het symbool worden van de Koreaanse, en later van de Vietnam, oorlog.


1960: 309.771 mariniers in dienst. Vietnam.

0cd630e03f815409ed9463ff296e6e29TTQ4LW1h


Toen informatie de Amerikanen bereikte dat een basis werd omsingeld door de Vietcong namen ze het initiatief om zelf aan te vallen. Na een gevecht van zes dagen tegen een enorme overmacht werd de Vietcong een gigantische nederlaag bezorgd. De combinatie van grondtroepen, amfibie aanvallen en luchtsteun bleek uiterst doeltreffend.


Raciale integratie was een ander kenmerk van het Vietnam avontuur. In de jungle vervaagde de lijnen tussen blank en zwart. Hispanics, blanken en Afro-Amerikanen trokken aan hetzelfde zeil. Het is trouwens in deze periode dat de eerste Afro-Amerikaan post mortum de Medal of Honor kreeg voor zelfopoffering.

8431a66e04dc4b516b817d4083397de4S0hFIFNB
De slag rond Khe Sanh zou voor altijd de reputatie van de mariniers bevestigen. De veldslag duurde 77 dagen zonder ophouden, het Noord Vietnamese leger viel aan met verschillende brigades en verwachte een enorme overwinning. De koppige mariniers hielden echter stand en weerhielden hun van de overwinning. Uiteindelijk moesten de communisten afdruipen.


1970: 185.250 mariniers in dienst. De val van Vietnam.

De mariniers slaagden erin om blijvend stand te houden tegen een bijna onhoudbare situatie. Daar waar andere eenheden het hard te verduren kregen hielden de mariniers stand of kregen ze de zwaarste klussen.

1980: 196.956 mariniers in dienst. Buitenlandse basissen.

e4a9fe59173016a7907f6b65ad9a884eaGlyZXNf


Universele uitbouw van het korps. De Amerikaanse zeemacht en de mariniers zijn strategisch gepositioneerd rond de wereld om overal op een relatief korte tijd te kunnen ingrijpen bij conflicthaarden. Deze positionering vertaalt zich in basissen, schepen, vliegtuigen en infrastructuur. Ieder eskader kan 16.000 mariniers mobiliseren en bevoorraden voor een maand, inclusief tanks, munitie, voedsel en water, verpleegkundig team, onderdelen en benzine. Bepaalde schepen werden gebouwd naar de wensen en noden van het USMC.

7a214826affc1690d73af0c5e14c3af7UEFOQU1B
In 1989 werd de dictator Manuel Noriega ten val gebracht in Panama. Nadat een marinier op bevel van Noriega werd doodgeschoten besloten de Verenigde Staten om in te grijpen. In net geen twee weken werd het Panamese leger verslagen en Noriega gearresteerd.


1990:171.154 mariniers in dienst. Desert Storm.

76c1bedcce9597b105039586e15c1105dHVtYmxy


In 1990 was er Desert Storm, toen de dictator Sadam Hoessein het vreedzame Koeweit binnenviel besloten de Verenigde Naties militair tussenbeide t e komen. De mariniers schakelden op enkele dagen tijd de volledige luchtmacht, en luchtverdedigingsinstallaties uit. Twee mariniers divisies braken door in het Zuiden en 8000 mariniers bestookten de Iraki’s in het noorden. De aanvallen van de mariniers waren echter te overweldigend voor de Irakezen en Saddam moest algauw Koeweit terug afgeven.


Humanitaire missies werden ook toegevoegd aan de baan omschrijving vooral in rumoerig Afrika. Het bouwen van tentenkampen, opvangen van vluchtelingen en medische assistentie werden door de mariniers eveneens perfect uitgevoerd.


De Balkan oorlog was ook een toneel waar de mariniers als eersten aankwamen om de veiligheid te herstellen.


2000: 182.945 mariniers in dienst. Afghanistan.

287c536d5b42c2526095275cd8c22bdaYWxnX2Fm


Na de laffe aanval op de Twin Towers in New York besloten de Verenigde Staten hard terug te slaan tegen de islamitische terroristen. Hier ook waren de mariniers de eersten om voet te zetten op Afghaanse bodem. De moorddadige en terroristische Taliban werd er verdreven. Ondertussen werd gewerkt aan de heropbouw en de beveiliging van het verscheurde land. Tot op heden zijn de mariniers aanwezig in dit woestijnland in een poging om democratie en beschaafde waarden een kant te geven om te groeien.

f57cd36c32773b18a770faecd918502eQnJvd25p


In 2003 werd ook de dictator Hoessein van Irak ter verantwoording geroepen, ook hier waren de mariniers in de frontlinie. Het leger van Irak werd verpletterd in enkele weken tijd. In 10 dagen tijd marcheerden 30.000 mariniers naar Bagdad en verdreven de dictator. Nu nog strijden Amerikaanse troepen tegen de terroristische elementen die de vooruitgang willen tegenwerken. Het zijn vooral de scherpschutters van de USMC die zich hier hebben onderscheiden. In 10 dagen tijd marcheerden 30.000 mariniers naar Bagdad en verdreven de dictator.

be8ab4b2809911c560fdbe15a20874e7TWFyaW5l
In 2005 werden de mariniers voor het eerst sinds lange tijd terug ingezet in hun thuisland. Bij de ravage van de orkaan Katherina werden ze ingezet voor hulp aan de slachtoffers en wederopbouw van de getroffen gebieden.


2010: 204.153 mariniers in dienst. Libië.

68e4593563e1b425a7717504bca103d6NDAtbGli


De geschiedenis lijkt zich te herhalen want de mariniers hadden nog eens Tripoli in hun vizier. Na een volksopstand waren het voornamelijk USMC vliegeenheden die de infrastructuur van Khadaffi tot pulp bombardeerden samen met de Westerse coalitie. Voor de kusten van Libië lagen schepen met mariniers in geval een landinvasie noodzakelijk worden. Gelukkig is het niet zover moeten komen.

 

Bedenking.

a4cdf116ced42f75d7da4f210535a434MDQyMC0w


De geschiedenis van USMC is nog steeds in de maak. Het is opmerkelijk dat deze eenheid doorheen zijn bestaan zoveel militaire actie heeft gezien, een hoofdrolspeler is geweest in talrijke conflicten op evenveel continenten. Wat mij nog steeds verwonderd is dat de geest van de USMC krachtig en betekenisvol genoeg is om steeds jaar na jaar jonge moedige mensen, mannen en vrouwen, aan te trekken om hun land te dienen.

3157af1a70015446ab7a3e92d4ae7582MTQ4NjE4
In het tweede deel van dit artikel zullen we dieper ingaan op de symboliek van de USMC in de Amerikaanse samenleving. Om dit fascinerend aspect te kunnen begrijpen was het echter noodzakelijk om de geschiedenis van deze tak van het Amerikaanse leger te schetsen. Wat supra eerder een geschiedenisles is, zo verschillend is het vervolg waar we een volledige andere beschouwing bekijken van deze mariniers.

Meer lezen over de USMC?. Klik hier voor een ruime keuze bij Bol.com.

ddd8f9112e916518234ae42f78d08cce_medium.
© Thalmaray - 2012.

Lees hier deel 2.

18/01/2016 18:13

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert