Wat is logopedie en wat doet een logopedist en vergoedt de verzekering dit?

Door Rob gepubliceerd in Gezondheid en fitness

Problemen tijdens de opvoeding van je kind? In dit artikel vertel ik je logopedie is en wat een logopedist doet. Worden kosten voor logopedie vergoed door de zorgverzekering of niet.

Tags/labels: RobsZelfhulp

Wat is logopedie en wat is een logopedist?

Het woord logopedie is een samenstelling van twee Griekse woorden, namelijk logos en paidein. Het woord logos staat voor vele betekenissen zoals gesproken woord, gedachte, taal, rede, principe, leerstelling of logica. Het woord paidein staat voor opvoeden. Logopedie kan dus vrij worden vertaald met opvoeden tot het gesproken woord.

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, gaat het vakgebied logopedie niet alleen over spraakstoornissen. Logopedie is veel breder en gaat over het diagnosticeren, onderzoeken, behandelen en het voorkomen van beperkingen en stoornissen op het gebied van communicatie.

Wat is een Logopedist

Een logopedist is iemand die het vakgebied logopedie beheerst en uitoefent. Een logopedist behandelt volgende zaken:

 • Stemstoornissen
 • Spraakstoornissen
 • Eet- en drinkstoornissen
 • Taalstoornissen
 • Gehoorstoornissen

Logopedisten werken met kinderen en volwassenen om deze na een uitgebreid onderzoek te behandelen. Vaak wordt daarbij samengewerkt met ouders, artsen, leerkrachten, fysiotherapeut, et cetera. Ook wordt logopedie door professionals ingezet om spreekvaardigheid en presentatie te verbeteren en door zangers die probleem hebben met hun stem. Er wordt niet alleen behandeld, de logopedist geeft tevens adviezen en informatie.

Soorten stoornissen en hun behandeling

Stemstoornissen

Bij de meeste stemstoornissen is er sprake van heesheid maar ook een zwakke stem of keelklachten zijn bekende problemen. Stemstoornissen zijn vaak het gevolg van verkeerd stemgebruik en overbelasting van de stembanden.

Spraakstoornissen

We spreken over spraakstoornissen indien personen problemen hebben met het vinden of uitspreken van woorden, met stotteren en met onduidelijk of helemaal niet spreken. We onderscheiden daarbij:

 • Afwijkend mondgedrag, het niet of verkeerd uitspreken van woorden door afwijkend mondgedrag (denk bijvoorbeeld aan duimzuigen) of te gevolge van gebitsafwijkingen.
 • Articulatiestoornissen, het niet of verkeerd uitspreken van klanken. Een voorbeeld is slissen tijdens het spreken.
 • Motorische spraakstoornissen of dysarthrie) dit is een stoornis in de uitspraak en/of stem, meestal een gebrek aan coördinatie van de spieren, veroorzaakt door een beroerte, ziekte van Parkinson, multipele sclerose of spierziektes.
 • Stotteren, dit is een vorm van niet-vloeiend spreken, waarbij herhalingen van woorddelen en klanken, verlengingen van klanken en blokkades) kunnen optreden. Een beroemde stotteraar was Marilyn Monroe.

Eet- en drinkstoornissen

Eetstoornissen en drinkstoornissen komen voor bij kinderen en volwassenen. Bij kinderen is het probleem vaak dat zij bepaalde spieren niet onder controle hebben en bij onderen hangt het vaak samen met hersenletsel. Bekende verschijnselen zijn verslikken en spugen.

Taalstoornissen

We onderkennen:

 • Taalontwikkelingsstoornissen worden onderkend indien een kind een vertraagd of afwijkende taalontwikkeling laten zien. Met betrekking tot taalopbouw, vocabulaire als taalgebruik
 • Afasie, meestal het volg van een trauma of van een beroerte is een stoornis waarmee iemand het vermogen verliest om taal te begrijpen en/of te gebruiken verliest.
3dbca01fd117b042bd2f3a5d3e191962_medium.

Gehoorstoornissen

Omdat het allerbelangrijkste bij communiceren een goed gehoor is, wordt een logopedist ook vaak ingezet bij gehooronderzoek. Daarbij wordt meestal samengewerkt met een Kno arts. Mensen met een gehoorstoornis worden geholpen, onder andere met liplezen.

Wanneer ga je naar de logopedist?

Iedereen kan bij problemen naar de huisarts gaan indien spraak, stem of taalstoornissen worden vermoed. Deze zal je doorsturen. Vaak wordt iemand ook doorgestuurd door leerkrachten, consultatiebureau, tandarts of specialisten.

46792229fe5915dc6edf18b30b2f4236.jpg

Wordt logopedie vergoed door de verzekering?

In Nederland valt logopedie valt onder de basisverzekering. Er is dus geen aanvullende verzekering voor nodig. Voor een logopedisch behandeling is het echter noodzakelijk dat er een verwijsbrief is van huisarts of specialist.

In België is iedereen verzekerd onder de basis ziektekostenverzekering (RIZIV) welke voor een tegemoetkoming in de kosten voor de behandeling zorgt. Er is echter een verwijzing van een specialist nodig.

Tot zover dit artikel. Mocht je een van bovengenoemde problemen hebben over vermoeden bij je kinderen, wacht niet en raadpleeg jouw huisarts. Hoe eerder er wordt behandeld, des te beter. Zonder mogelijkheden tot communicatie komen mensen gemakkelijk in een isolement terecht.

Succes!

18/01/2016 12:08

Reacties (1) 

1
03/07/2016 21:38
Ik ben zelf aan het studeren voor Logopedist dus het spreekt me heel erg aan. Leuk om te lezen! :)
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert