Vergelijken en vergelijkingen

Door MrcRts gepubliceerd in Persoonlijke ervaringen

Zoals ik in mijn vorig artikel heb geschreven, vind ik het grote merendeel van mijn medemens zowel mentaal als geestelijk niet weerbaar. Met bosjes 'vallen de mensen om' door propaganda, beïnvloed door beeldvorming waar ze zelf geen weet van hebben. Ongeacht de achterliggende motieven, als die er überhaupt al zijn, dit gebeurd. Dit artikel is dan ook bedoeld om meer inzicht te verkijgen in de cyclus Beeldvorming - Oordeelvorming - Besluitvorming - Gedragvorming.

f903ed0ec3f4aab397be7ed40adfe884_medium.

De hoeveelheid momenten dat iemand bewust is van deze cyclus en de hoeveelheid verschillende manieren dat iemand doorziet hoe deze in de huidige momenten / omstandigheden worden toegepast, is een (van de) afspiegeling(en) van de mate van geestelijk weerbaar zijn. De hoeveelheid momenten dat iemand bewust wat doet (of juist niet) wanneer een moment zichtbaar is, noem ik mentale weerbaarheid (bijvoorbeeld de 'groepsdruk kunnen weerstaan' is een voorbeeld van mentaal weerbaar zijn). 

Om inzichtelijk te krijgen waar iemand staat in zijn ontwikkeling en hoe die persoon geholpen kan worden bij het geestelijk weerbaar worden, is het leggen van een verband (of correlatie) met het aanpassingsvermogen een mogelijkheid. Dit kan van belang zijn voor diegenen die de medemens willen helpen/begeleiden in hun ontwikkeling. Het wordt in ieder geval misbruikt door diegenen die de medemens wil manipuleren voor eigen gewin. En dat zijn vervolgens weer de grootste klagers als dit ook weer 'tegen hun' word gebruikt.

Hoe breder de staat van ontwikkeling is, des te makkelijker kan er worden aangepast aan wisselende momenten / omstandigheden, des te eerder wordt doorzien als deze 'aanpassingen' worden 'opgelegd' door anderen. 

Dan is het nog maar een kleine stap om 'voet bij stuk' te houden en/of 'ballen te tonen' als je ziet dat 'anderen' de 'geestelijk-niet-weerbaren' manipuleren. 

 

Het nut van Aanpassingsvermogen

Bij iedere soort op deze planeet is sprake van de 'survival of the fittest'. Bij de soort 'Mens' leven diegenen die zich het beste aan kunnen passen het langst. Er gaat een 'citaat van Charles Darwin' rond op het internet. Sinds een of ander artikel over Valse uitspraken van Albert Einstein, ben ik hier wel een stuk voorzichtiger mee geworden. Het gezegde gaat niet voor niets: Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

f82da1fd16680a00744a4711b2237bd8_medium.

Om mee te gaan in de huidige constante stroom van verandering, is er aardig wat aanpassingsvermogen nodig om te kunnen overleven. Een aantal onderdelen bij het ontwikkelen van dit vermogen zijn discipline, evalueren, het (aan)leren van nieuwe technieken (leergierig), benaderen vanuit verschillende invalshoeken (analytisch vermogen) en het los durven laten van oude gewoonten en patronen (durf / lef). Bij het leren van nieuwe technieken, benaderingen, invalshoeken en redeneringen heeft de Menselijke soort "patroonherkenning" als wapen tot beschikking.

Zodra we oude technieken gaan vergelijken met nieuwe technieken, omarmen we die nieuwe techniek zodra we eenzelfde patroon herkennen met de oude techniek.  Een patroon dat vaak basseert is op eigenbelang, soms echter op algemeen belang. Dit is afhankelijk van het doel dat bereikt zou moeten worden. Daar in de Westerse maatschappij de meeste doelen basseert zijn op eigenbelang... zal ik daar geen verdere uitleg geven. In de Oosterse filosofie van Confucius en later Mencius, werd de nadruk juist gelegd op medemenselijkheid / algemeen belang en hoe daar bekwaam in te worden, oa dmv patroonherkenning. 

 

Mede dankzij deze 'patroonherkenning' zijn we in staat om het oude los te laten en het nieuwe te omarmen, net als dat we de afweging kunnen maken of 'het nieuwe' een verbetering is ten opzichte van 'het oude'. De 'patroonherkenning' kan op meerdere manieren / vanuit verschillende invalshoeken plaatsvinden: Concreet, abstract, vanuit persoonlijke ervaringen en/of vanuit algemene gebeurtenissen. 

Verder is de patroonherkenning ook afhankelijk van de 'instelling' van de ontvanger, zowel qua voorkeur als van het moment moment. Deze deel ik in de volgende categorieën onder: Rationeel/emotioneelemotioneel/emotioneel, emotioneel/rationeel en/of rationeel/rationeel

Dan kunnen we komen tot een volgend 'schematisch overzicht', dat eigenlijk 'dynamisch' had moeten zijn:

 

915004b0a0ce827aa9f6f5e9c90da364_medium.

 

Afhankelijk van de 'instelling van de ontvanger' zijn er verschillende manieren om de beeldvorming bij die ontvanger te beïnvloeden. De een is vatbaar voor wiskundige vergelijkingen, de ander door concrete voorbeelden (bijvoorbeeld marathon-TV-kijkers). Weer een ander heeft 'meer baat bij' gezegden en spreekwoorden. Er zijn ook mensen die tijdens het delen van persoonlijke ervaringen en het inleven in andermans situatie hun beeldvorming laten beïnvloeden.

De gemaakte afbeelding hierboven zou dan ook eigenlijk een 'dynamische afbeelding' moeten zijn, waarin de 'rode gebieden' (instelling van de ontvanger) los ten opzichte van de blauwe gebieden (verschillende invalshoeken bij vergelijk(ing)en) staan en 'draaien'. De combinatie van rode en blauwe gebieden, zorgt voor het resultaat mbt beeldvorming. 

 

Wat in alle gevallen belangrijk is: Bij iedereen kan slechts op een beperkt aantal manieren de beeldvorming worden bepaald/gemanipuleerd. In álle gevallen zijn vergelijken, gelijkenissen en vergelijkingen de middelen om een 'nieuw' denkbeeld bij 'iemand erin te krijgen'. In álle gevallen is de uitkomst afhankelijk van de intentie waarmee beeldvorming tot stand komt. 

 

 

Vergelijk(ing)en

 

Tijdens de laatste keer dat ik me moest aanpassen tijdens een zoektocht naar een inkomstenbron, keerde ik terug naar de methode die bij mij tot dusver het prettigste resultaat geeft. 'Zweverig' omschreven keer ik dan in een staat van 'Zelfreflectie', waarbij ik letterlijk álle gebeurtenissen als lesstof voor 'ontwikkelen van aanpassingsvermogen' gebruik. Op die manier leer ik om 'het moment' zo goed mogelijk te benutten. Ik houd er namelijk niet van als een 'mooie' mogelijkheid aan mijn neus voorbij gaat omdat ik zelf niet aanpassingsvaardig ben. 

 Hoe ik dat, mezelf ontwikkelen, doe? Door mezelf zo objectief mogelijk te beoordelen en alles waarmee ik in aanraking kom, subjectief (om inlevingsvermogen te verbeteren). Vaak eindigt zo'n periode met een moment van inspiratie , en komen "Rijmende Overpeinzingen" eruit. Zo ook een maand of 10 geleden:

 

Vergelijk(ing)en

 

Een andere manier is door het beeld in mijn hoofd zo kort- en duidelijk mogelijk, concreet doch volledig op papier te zetten. Om mezelf zo volledig mogelijk uit te drukken, ontkom ik niet aan 'overtollig' leestekengebruik. Dan ontstaan er texten zoals deze, in combinatie met de eerder genoemde Rijmende Overpeinzing:

- Iedereen zit gevangen in een 'binnenwereld' en kan slechts door zijn/haar eigen (innerlijke) spiegel/reflector delen van de 'buitenwereld' ervaren.

- Alles wat we door deze 'reflector' van onze omgeving kunnen ervaren, wordt bepaald door onze staat van bewustzijn, wat een optelsom is van mate van bewustwording en besefvorming.

- Vergelijk(ing)en buigen deze spiegel/reflector; ze werken blikverruimend daar ze voor een verruimd bewustzijn zorgen.

- Blikverruimend is in dezen zowel letterlijk/concreet (meer diversiteit qua ervaringen zorgt voor meer bewustwording) als symbolisch/abstract (verruimen van bewustzijn dmv groeiend besef).

 

 Een vergelijking met een concreet voorbeeld had ook gekunt:

6e6cbfead8f5406dc95ec75e0dfbe436_medium.

Er rijden zeker 100.000 rode Ford Fiesta's rond. Toch zie jij ze normaal gesproken niet. Tot het moment dat jij, of een vriend/kennis/familielid, deze auto koopt. Dan zie je deze rode Ford Fiesta opeens óveral, op iedere straathoek! Naarmate de persoon in je omgeving die de auto koopt 'dichter bij jou staat', des te vaker zul je die auto gaan zien.

De rode Ford Fiesta is onderdeel van jouw innerlijke belevingswereld (je gedachtenwereld) geworden, waardoor je deze in de buitenwereld gaat zien.

 

Een wiskundige vergelijking is een manier hoe je rationele, abstracte beeldvorming kan leren beheersen:

c86af86696a649cf3c1fde859e00b882_medium.

Sudoku's zijn iets concreter, hoewel nog steeds in het abstracte.

69df8cdac1464789dffc8cae7c0c4df1_medium.

 

Een ander voorbeeld over Hoe sterk de kracht van duidelijke en concrete vergelijkingen is, is ook te zien in de artikelen van een medeschrijver die dit meesterlijk toepast bij het onvoorstelbare, voorstelbaar te krijgen. Als Tallsay of Plazilla bezoeker weet je waarschijnlijk al over wie ik het heb: Ook artikelen over het universum komen van zijn hand.

 

Een laatste voorbeeld is, zoals eerder al benoemd, het gebruik van spreekwoorden en gezegden. Voor deze mogelijkheid is wel educatie nodig. Immers, wie de betekenis van de spreekwoorden/gezegden niet kent, zal ze ook niet kunnen gebruiken om inzicht te verkrijgen in de werking van hun eigen bewustzijn / werking van bewustwording. 

 

 

Tot Slot

Het zijn de vergelijkingen, die momenteel in grote getalen via beeld, geluid en vanuit alle mogelijke intenties te vinden zijn. Vergelijk(ing)en om te sturen naar een beeldvorming, om zo de algemene oordeelvorming op langere termijn te beinvloeden. Dat is lang niet altijd bewust, het komt op alle mogelijke manieren voor. Welke verschijningsvorm jij om je heen ziet is de weerspiegeling van je eigen doen en laten. Een manier om je eigen beeldvorming vorm te geven. 

Onze grootste en invloedrijkste leraren uit het verleden, in het genre van Mandela, M.L. King, Moeder Theresa, Einstein, Ghandi, Jezus, Boeddha, etc., gebruikten de kracht van vergelijk(ing)en , tezamen met 'het goede voorbeeld geven' en 'behandel een ander zoals je zelf behandelt wilt worden' om de omstandigheden van dat moment te veranderen.. Of wat te denken van alle grote artiesten zoals Bob Marley, John Lennon, etc.  

Waarom konden zij zulke grote groepen mensen bekoren? 

Wat zijn de overeenkomsten in boodschap en/of methode die zij uitdroegen/uitdragen?

Wanneer gaan wij als soort eens van leren van de individuen die grote groepen soortgenoten wisten te raken?

Wanneer gaan we individueel van deze voorbeelden leren en nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid om voor 'betere' omstandigheden te zorgen?

 

817fd084ceec0d64a09aa8592c5ff8c5_medium.

 

Marco

17-1-2016

 

17/01/2016 09:57

Reacties (10) 

1
21/01/2016 21:06
Ik blijf dezelfde en toch niet.

Ik ben een groeiende persoonlijkheid.
1
MrcRts tegen Josh
21/01/2016 21:16
en zo is het :)
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
1
18/01/2016 18:13
Ben ik de enige die opmerkt dat mentaal en geestelijk hetzelfde is?

'Zoals ik in mijn vorig artikel heb geschreven, vind ik het grote merendeel van mijn medemens zowel mentaal als geestelijk niet weerbaar. '
MrcRts tegen Ktje
18/01/2016 20:22
Dat heb ik eerder ook altijd gedacht. Inmiddels maak ik een onderscheid.

Mentaal is wel geestelijk, geestelijk is niet per definitie mentaal.

Aanpassing / Toevoeging in het artikel gezet.
1
18/01/2016 11:55
Mooi en interessant, altijd boeiend om over het bewustzijn na te denken en je bewust te zijn hoe iets invloed erop heeft en het ruimdenkende spreekt mij altijd aan. Je hebt veel tijd en denkwerk in dit artikel gestopt. Compliment.
1
17/01/2016 22:15
Je weet ongeveer wel hoe ik in het leven sta en dat ik me weinig van alles aantrek, maar ben het helemaal eens met je slotzin en dan met name over het eigen verantwoordelijkheden nemen.

Ik heb niet het gevoel gevangen te zitten in een binnenwereld, maar kan ook zo zijn dat ik dat niet helemaal begrijp. Ben maar een kippetje.
Je noemt mooie namen die een voortrekkersrol vervulden, helaas is er net zo een lijst te maken van voortrekkers die een heel wat negatievere rol vervulden en die ook heel erg veel mensen aan zich wisten te binden en dat gebeurd ook nu nog.

N...
1
18/01/2016 20:32
Je 'herkent' pas iets in de 'fysieke wereld' , als er voldoende raakvlakken in je 'innerlijke wereld' zijn ontwikkeld. In het geval van jouw voorbeeld dus 'drugsgebruik' wat je bij anderen ging opmerken nadat je er zelf van had gesnoept.

Echter, door in de 'fysieke wereld' constant hetzelfde beeld uit te dragen, beïnvloed je ook de 'innerlijke wereld' van diegene die dat 'uitgedragen beeld' continu ontvangt. Dat is waar ISIS zo goed in is. Wat Hitler voor zijn propaganda doeleinden gebruikte. En inderdaad een groot gedeelte van de andere 'voortrekkers met een negatievere rol' ....
1
17/01/2016 12:37
Kom er nog op terug. Maar kan me .... niet helemaal ... in een aantal aspecten wel vinden.
1
17/01/2016 20:16
ben benieuwd! :)

Zie dat dit artikel wel gelezen word, maar niemand die het durft te waarderen / reactie achter durft te laten :)
1
17/01/2016 20:32
Die komt nog wel van mij. Don't be afraid,
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert