Over het onderhouden, deprogrammeren en programmeren van kristallen en stenen

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

5d2cf27d64e4340168604e3035340770_1408103Na het kiezen en aanschaffen van kristallen en stenen komt de volgende vraag om de hoek. Waarvoor worden ze gebruikt en en hoe worden ze onderhouden?

Dat kristallen en stenen krachtige energieën in zich kunnen dragen, weten we inmiddels. Zo hebben zij bijvoorbeeld, als direct deel van de aarde, nog een deel van de elektromagnetische frequentie van de aarde in zich. Kristallen zijn ook piëzo-elektrisch; dat wil zeggen dat er door de druk waaronder ze zijn ontstaan een vorm van elektrische energie en soms zelfs licht in wordt opgewekt. Piëzo-elektrische kristallen kunnen zelfs worden gebruikt in bijvoorbeeld ultrasonische apparatuur om een kleine, gerichte geluidsgolf op te wekken. Dergelijke (experimentele) geluidsgolven worden al toegepast bij bijvoorbeeld zeer specialistische vormen van chirurgie.

Kristallijne structuur en energie

df052755571d0ec33d92f98076b72c55_medium.Kristallen en stenen hebben door hun kristallijne structuur niet alleen het vermogen om meer energie in zich op te nemen, maar ook om deze weer uit te zenden.

Rechts: tetragonaal.

Dit kunnen overigens grote hoeveelheden energieën zijn in verhouding tot de grootte van kristal of steen. Elke kristalsoort werkt daarbij van nature op een eigen frequentie (resonantie of vibratie).

Water en bloed

Je kunt zeggen, dat ook het menselijk leven op aarde (ook het dierlijk en plantaardig leven, maar voor dit artikel beperk ik mij tot de mens)  is opgebouwd volgens een kristallijne structuur. Immers, het meest voorkomende enkelvoudige element in het menselijk lichaam is water. Water kunnen we zien als een vloeibaar kristal, dat energieën in zich op kan nemen, een bepaalde geleidingskracht bezit en energieën kan afgeven (zie bijvoorbeeld de waterexperimenten van Masaru Emoto). Ook bloed is een kristalvorm; bloed bestaat in feite uit een combinatie van water en een grote hoeveelheid mineraalsporen, die op hun beurt elk een kristal zijn en een kristallijne structuur hebben. Om deze reden kunnen energieën dus tussen het menselijk lichaam en kristallen en stenen worden uitgewisseld.

Schoonmaken van kristallen en stenen

Onder het schoonmaken van kristallen en stenen verstaan we in feite twee dingen: fysiek reinigen van de buitenkant en energetisch reinigen van de binnenkant.

Reinigen fysieke buitenkant van kristallen en stenen

Allereerst is er het letterlijk schoonmaken van de buitenkant van de steen, die onder het stof kan zitten of vuil is door aarde of modder. Dit schoonpoetsen van vooral harde stenen als kwartsen gaat prima onder stromend water (onder de kraan, in een riviertje of beekje). Let wel op bij stenen, die veel kalk of zouten bevatten: deze verdragen water niet of slecht en kunnen beter – net als champignons – met een droog borsteltje worden schoongemaakt.

Reinigen energetische binnenkant van kristallen en stenen

Kristallen kunnen elke vorm van energie in zich opnemen en weer uitzenden. Dit hoeven echter niet perse de positieve energieën van licht en liefde te zijn. Een kristal is daarbij te vergelijken met een stuk hardware als een computer: daar kun je in principe ook elk besturingsprogramma inladen, of het nu goed of slecht is. Zo is het ook met kristallen.

152ce337b287a15fa9e08497c1e6b49f_1408103Wanneer je een kristal of steen koopt, weet je niet welke energieën deze steen bevat of heeft meegekregen van eerdere eigenaren.

Ook al komt een kristal of steen direct uit een rotslaag, aardlaag of rivierbodem wil dat nog niet zeggen, dat er in vroegere tijden niet mee gewerkt is. Kristallen en stenen zijn in staat energieën over millennia uit te blijven zenden.

In verloren gegane beschavingen, zoals bijvoorbeeld Atlantis, Lemurië en Mu, werd er bijvoorbeeld al met kristallen en stenen gewerkt, die soms ook met een toegevoegde programmering of energie voor een bepaald doel weer in de aarde werden ingegraven, in zee werden gegooid of op vulkaanhellingen werden gelegd. Voor ons is nu niet meer na te gaan wanneer of waarom een steen een bepaalde energie afgeeft.

Van oudsher werden een aantal traditionele manieren gebruikt om stenen energetisch te reinigen.

Zoutbad

91899e502a03952173ff61c68a766f89_1408103Vaak werden kristallen en stenen gereinigd door ze één nacht of een aantal dagen in een bad met zout, zeezout of zoutoplossingen te leggen. Het idee hierachter is, dat zout – zelf met een kristallijne structuur – een sterke verzamelaar van tegenstrijdige energieën is en dan ook die energieën zal verzamelen, die negatief van aard zijn. Echter, aangezien kristallen geen oordelen vellen en geen kijk hebben op negatief of positief, kunnen de zoutkristallen ook doodleuk de positieve energieën uit het kristal opnemen en de negatieve laten zitten.

Daarnaast zijn kristallen en stenen geen liefhebbers van zout. Zout kan in de meest minuscule scheurtjes en gaatjes van een kristal kruipen en er het water uittrekken. Het kristal droogt vervolgens uit, kan scheuren en breken. Gebruik van zout voor reiniging van kristallen en stenen is dan ook af te raden.

Waterbad

Veel mensen hebben de neiging om kristallen, stenen, maar ook gedragen sieraden een nacht in een schaal met water te leggen en dan nog het liefst bij een volle maan. De schaal wordt dan in de vensterbank of soms zelfs buiten gezet, zodat het maanlicht het water versterkt in zijn reinigende werking.

Met stenen, maar ook met gedragen sieraden (uit een erfenis of bij een juwelier met antieke sieraden vandaan) weet je namelijk niet welke invloeden van de vorige drager of draagster er nog aan zullen kleven. Goud en zilver en de meeste stenen, die als sieraad in een hanger, ring, oorbellen of armband zijn gebruikt, kunnen over het algemeen water goed verdragen. Zoals eerder vermeld: let op met  kristallen, die water niet of slecht verdragen. Of een waterbad (met of zonder maanlicht) voldoende is om een bewust in een kristal geplaatste energie te neutraliseren, valt echter sterk te betwijfelen.

Ingraven in de aarde

d1b9fc6821370b54cf1d0b1cfd3ec9a3_1408103In het verlengde van een waterbad  ligt het ingraven van stenen en/of gedragen sieraden in de aarde. Al dan niet in een zijden zakje worden de voorwerpen ongeveer 10-30 centimeter  in de aarde gestopt. Soms gebeurt dit speciaal vlak voor een volle maan, zodat (alweer) het maanlicht de reiniging zal versterken. Soms laat men de voorwerpen een hele maancyclus in de grond begraven liggen, zodat alle maanfasen er over heen zijn gegaan. Of het helpt, valt niet veel over te zeggen. Het risico dat men de sieraden in de aarde zoekraakt (zeker zonder zakje, bijvoorbeeld door inspoelen bij hevige regen of door roof) is groter.

Programmeren en deprogrammeren van kristallen en stenen

Er is een verschil tussen programmeren en deprogrammeren (of energetisch reinigen) van kristallen en stenen. Programmeren wil zeggen, dat een commando, opdracht, intentie of denkbeeld in het kristalrooster wordt ingeprent; deprogrammeren betekent, dat je het kristalrooster ontdoet van de mogelijke opeenstapeling van ongewenste programmeringen en energieën, die het bevat. Het vermogen van een kristal is schier oneindig. Een kristal van enkele centimeters kan al duizenden programma's tegelijk vasthouden. Een gekregen of aangeschaft kristal eerst deprogrammeren is dan ook geen luxe.

Het programmeren en deprogrammeren van kristallen en stenen doe je met gedachtekracht. Gedachten zijn immers het resultaat van hersenactiviteit en gericht bewustzijn, ook wel een intentie genoemd. De intentie is hetgeen dat werkt; gedachten zijn daarom een vorm van energie.

40644d3bdf51fcdfb92d6bb3e12e669e_1408103Wanneer je een intentie formuleert in één zin, een opdracht, vooraf gegaan door de woorden 'Ik bekrachtig, dat ...', noemen we dit een affirmatie. Het hebben verkregen van één of meer initiaties in Reiki of andere healingsmethoden zal de kracht van de affirmatie een stuk versterken.

Echter, zonder dit kun je – hoewel iets minder krachtig – toch ook met een intentie of affirmatie kristallen en stenen voor een flink deel (eerst) deprogrammeren en (later) programmeren.

Enkele voorbeelden van intenties en affirmaties om kristallen en stenen te deprogrammeren en te programmeren: zie daarvoor verder in mijn andere artikelen (links onderaan).

76440c7876a8503c30ab50b669da4906_medium. Een gewaarschuwd mens ...

Let echter op, dat er geen negatieve programmeringen worden geplaatst, die er op gericht zijn om andere mensen, dieren, planten of de aarde zelf op enigerlei wijze bewust kwaad te doen. Dergelijke kwaadwillende, haatdragende, liefdeloze en heilloze programma's hebben de neiging zich redelijk snel tegen de 'programmeur' zelf te keren. Meestal komt de energie dan ook nog eens sterker naar je terug dan je die oorspronkelijk er in hebt gezet. Niet doen, dus. Gebruik de kristallen en stenen liever voor doeleinden van licht, liefde, gezondheid, vrede en geluk; daar kan  iedereen alleen maar beter van worden.

 

Oxalis.

© 2014, foto's: Office.microsoft.com, Wikimedia Commons.

 

b3527d5bc06bb5b41392f4c793ddd2c3_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Kristallen-en-stenen-en-hun-toepassingen

Kristallen-en-stenen-invloed-van-elementen-en-chakra-s

Kristallen-en-stenen-voor-healing-en-meditatie

Kristallen-en-stenen-over-programma-s-intenties-en-affirmaties

Werken-met-energie-de-kracht-van-intenties-en-affirmaties

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

17/01/2016 08:09

Reacties (2) 

1
17/01/2016 08:26
Jeetje, wat je allemaal niet met stenen kan doen. Indrukwekkend.
1
17/01/2016 08:25
Kristallen programmeren (en deprogrammeren) alsof het computersoftware is! Heel interessant.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert