Het vaticaan: vastgoedmakelaar mits sponsering van mussolini

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Intro

c2abf1bde44cf8811695b0c9ca28696b.jpg

Dat het reilen en zeilen in Vaticaanstad nog steeds is verhuld door een mantel van geheimzinnigheid zal wel voor niemand een verbazing opwekken. Naast de religieuze politieke macht heeft deze kleine stadstaat ook enorme financiële belangen. Het is een publiek geheim dat er onschatbare kunstvoorwerpen aanwezig zijn in het Vaticaan, maar dat is maar een tipje van de ijsberg.

8505e9a83fe443575cccfb97e2005cd6_medium.

Het Vaticaan is eigenaar van talloze firma’s en heeft geïnvesteerd in talloze projecten en ondernemingen. Er werd vooral zwaar geïnvesteerd in de vastgoedmarkt gedurende tientallen jaren. Het Vaticaan mag zich nu eigenaar noemen van prestigieuze gebouwen onder andere in de Britse hoofdstad, Rome, Parijs en Zwitserland.

Bedenkelijke sponsering

a57c89069aa6a8d5f8e053aa45939e17.jpg

De sponsering van deze bedrijvigheidstak van het Vaticaan is op zijn minste merkwaardig te noemen. De Engelse krant The Guardian kwam erachter na intensief speurwerk dat de sponsering voor het vastgoed afkomstig is van niemand minder dan il Duce, Benito Mussolini de fascistische dictator van Italië. Het investeringsbedrag werd overhandigd aan de toenmalige paus door de dictator als betaling voor de erkenning van de fascistische regering. De som van deze corruptie zou nu een equivalent hebben van 680 miljoen euro.

35162b15409fd58f9c9e28dbd041e08f_medium.

De panden staan ingeschreven op quasi onbekende vennootschappen die na een kluwen van zusterondernemingen uiteindelijk uitkomen bij één van de bankiers van het Vaticaan: Paolo Mennini.

Wat er met de fabelachtige winsten gebeurd is onduidelijk. Het Vaticaan weigert elke dialoog hieromtrent aan te gaan. Ook op de vraag waarom de herkomst van het geld een geheim bleef, wordt angstvallig niet beantwoord. De zakelijke transacties van het Vaticaan worden dikwijls vergeleken met de structuren van de maffia, gezien ze gebaseerd zijn op een ingenieus systeem die elke poging tot doorzichtigheid vakkundig om zeep helpt.

Rookgordijn

3645dfd4b797934e1128d30ac0c74737.jpg

Volgens de officiële cijfers van de Heilige stoel beschikt het Vaticaan amper over 6 miljard in activa. Dit is waarschijnlijk slechts een fractie van het echte vermogen. Het is algemeen geweten dat het Vaticaan voor-tijdens en na de tweede wereldoorlog fabelachtige sommen heeft verworven eerst door hand- en spandiensten te verlenen aan Nazi-Duitsland en Italië, daarna door asiel te verlenen aan Joden en ze mits betaling naar veiligere oorden te brengen, en na de oorlog door Duitse oorlogsmisdadigers te helpen ontkomen.

5b123abb80a11d46639bde1ec108a733.jpg

Mensen uit de bankwereld gokken dat de echte schatkist van het Vaticaan tussen de 10 à 15 miljard dollar telt. Het Vaticaan heeft een aardige vinger in de pap van de staalindustrie, de chemische nijverheid en bouwfirma’s. Uiteraard is er niemand die het maar in zijn hoofd haalt om het Vaticaan belastingen te doen betalen.

Men mag niet vergeten dat de rijkdom van het Vaticaan gebaseerd is op 2.000 jaar geschiedenis, de veroverde geldelijke waarde in oorlogen, inquisitie rechtbanken, annexaties, donaties zijn niet te overzien.

Is de Paus de fysieke eigenaar van deze rijkdom?

a105263d54176d43ace9ca1a828383d0.jpg

Theoretisch is het grootste deel eigendom van de Paus en het hoofd van de Anglicaanse Kerk, met andere woorden de Britse monarch. Ze zijn de beheerders van een enorme verzameling van kerken, paleizen, tempels, kastelen, juwelen, kunstvoorwerpen, ceremoniële relikwieën en alle investeringen. Geen fysieke persoon kan zomaar naar eigen goeddunken beschikken over dit fortuin, ze hebben ze slechts in bruikleen voor hun regeerperiode of levenslang. Deze collecties moeten volledig blijven en ondeelbaar. Wat er op neerkomt in de praktijk dat het fortuin blijft groeien.

Controverse

3888ae9eee4e8eeffa2b48743a404a58.jpg

Wereldwijd is er vooral nu in tijden van besparingen en economische crisis enorme kritiek op de uitpuilende rijkdom van het Vaticaan. Het is wrang dat het Vaticaan zelf nog jaarlijks collectes houden voor de werking van de Heilige Stoel. Enkele tientallen meters van het Sint-Pietersplein staan bedelaars in de rij zich te vergapen aan de rijke toeristen en aan de pracht en praal van de gebouwen. Regelmatig wordt er geopteerd dat indien men 10% van de kunstschatten openbaar zou verkopen er geld genoeg is om ziekte en armoede uit de wereld te bannen, een drieste bewering die waarschijnlijk ook nog zou kunnen kloppen.

Bedenking

35961a2ccbdc5cdea708c660448cc76b.jpg

Is verbazend dat een instelling die een hoger geluk hoog in zijn vaandel draagt, krampachtig blijft vasthouden aan aardse geldelijke voorwerpen en belangen.

Een dergelijke houding versterkt alleen maar het publieke gevoel dat net zoals monarchieën, het Vaticaan niet meer van deze tijd is en bovendien wereldvreemde standpunten inneemt. Vraag is dan ook hoe lang deze structuur nog zal kunnen meedraaien zittend op een tijdbom?

Indien een deel van het fortuin afkomstig is van dictators als Hitler en Mussolini, zijn dan niet de slachtoffers van deze terreurregimes eigenaar? Hoe lang kan men zich nog historische fout na historische fout permitteren? De katholieke kerk is de architect van haar eigen begrafenis.

08e3fbd370b680e439099868b05657b9.jpg

7f30a915b59aef092bbbb834899dc579.jpg

 

 

 

15/01/2016 18:47

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert