Het human brain project

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Voorwoord

0e763dbabbbb045192d55e405542172b.jpg

Hoewel de Europese instellingen door het publiek dagelijks worden vergruisd en bekritiseerd zijn sommige ambities van een verenigd Europa de moeite waard om te stimuleren. The Human Brain project is dan ook terecht het vlaggenschip van het Europese wetenschappelijk onderzoek.

Ondanks het financiële, politiek en economisch geklungel lanceert Europa een idee dat niet ontbreekt aan durf en ambitie. Europa wil zich namelijk profileren op het vlak van artificiële intelligentie. Cybernetica en aanverwante wetenschappen zijn hot momenteel in de Verenigde Staten en Japan, Europa heeft met een monsterbudget van een slordige miljard euro een poging gedaan zich op de kaart te zetten van het futuristische onderzoek.

Het wordt het grootste neurologisch project ooit van de wereld. De doelstelling is megalomaan het simuleren van het menselijk brein. Indien het team van meer dan 80 gespecialiseerde wetenschappers in hun opzet slagen, zal artificiële intelligentie, in de echte betekenis van het woord, worden geschrapt in het vocabularia van de sciencefiction.

Neuroscience

b26cf24e24a17d393d520c339a764bf9.jpg

Neurowetenschap is de nieuwe discipline die via experimenten hoopt vorderingen te maken die uiteindelijk zullen leiden tot de onbeperkte intelligentie. Men kan het simpelweg stellen als een poging om het menselijk brein na te bootsen in een technische digitale vorm, met andere woorden een supercomputer creëren die de hersenen kunnen nabootsen. Men werkt hier voornamelijk met simulatiemodellen van het brein waarvan de functies tot op moleculair niveau worden nagebootst. Hersenstructuren worden in gescand zodat de 3D-morfologie van neutronen perfect bekend zijn. Het is uiterst belangrijk dat niets aan het toeval wordt overgelaten, de morfologie moet dan ook een exacte kopie zijn van de anatomische vorm.

Deze kopieën zullen worden gebruikt voor een bijna oneindige reeks experimenten. Tientallen neurologen zullen hun doelstelling moeten verwezenlijken een hanteerbaar globaal model maken, zeg maar een prototype voor artificiële hersenen. Een gigantisch project zoals The Human Brain project zou dit kunnen ontrukken aan de sciencefiction.

Technisch aspect

7deac6febb27b594d82005bcb5f111cf.jpg

Vanuit IT-standpunt zal niet alleen moeten gewerkt worden met de meest vooruitstrevende 3D-simulatie programma’s zoals onder andere hologrammen maar zal de sterkst mogelijke computer moeten worden omgebouwd in snelheid, de meest performante computer zal in theorie minstens tienduizenden malen vlugger moeten werken om het chemisch proces van het brein te kunnen evenaren. De miljarden factoren die een belangrijke rol spelen in het brein moeten feilloos en met een ongekende snelheid plaatsvinden. De uitdaging is dan ook enorm op technisch gebied alleen al.

Medische toepassingen

8e2ac1be2b5040456045a99ad01f918f.jpg

Wanneer men deze replica van het menselijk brein kan activeren zal deze ongetwijfeld gebruikt worden in het medisch onderzoek. Het is de verwachting dat door de digitalisering van ons grootste orgaan moeilijke ziekten zoals Alzheimer, dementie, psychologische ziektes en syndromen hun geheimen gaan prijsgeven. Wanneer men een chemisch evenwicht kan produceren in het artificiële brein, zal men ook begrijpen hoe men deze ziektes kan behandelen die grotendeels te wijten zijn aan chemische onevenwichten in het menselijk brein. Het gebruik van proefdieren zal volkomen irrelevant worden. De simulatiemodellen zullen hun dienst bewijzen en onnodige experimentatie op levende wezens vermijden. De interactie van de neuronen op de moleculen zal kristalhelder afleesbaar zijn en de interactie van meerdere neuronen zal in kaart kunnen worden gebracht, waarbij dan ook uiteindelijk alle eventuele neveneffecten kan worden weggewerkt.

2b04c35710c0d533dedc8240bc5edea0_medium.

Het zal dus perfect mogelijk zijn om de invloed te meten op de globale synchronisatie van ons brein. De analytische gegevens zullen van onschatbare waarde zijn. Iedere ziekte zal als het ware een blauwdruk tonen van de chemische reacties waarbij behandeling en preventie mogelijk zal worden. De moleculaire interactie met het gedragsniveau zal ook duidelijk worden en men zal preventief kunnen anticiperen hoe ons brein zal reageren op medicatie.

Neurologische kennis

1960e98c06df75ab7bb3a9ab6c8b0d84.jpg

Naast deze enorme voordelen voor de farmacologie en de geneeskunde zal men een beter inzicht krijgen in termen als “intelligentie”. Structureel is ieder menselijk brein hetzelfde, doch de ontwikkeling van het intellect is variabel van persoon tot persoon. Ook deze architecturale bijzonderheden zullen kunnen worden achterhaald. Het zal met andere woorden mogelijk worden om het menselijk brein te stimuleren. Heimelijk dromen verschillende wetenschappers er al van om de menselijke intelligentie en de slapende gebieden van onze hersenen te activeren wat zou kunnen resulteren in een exponentiële groei van de menselijke intelligentie.

Op basis van deze vernieuwde kennis zal men totaal nieuwe algoritmes kunnen schrijven die uiteindelijk zullen leiden tot een volwaardige artificiële intelligentie. Het zal een gigantische taak worden om de dynamica van de hersenen in kaart te brengen. Het herkennen van de functies en de mathematische anticipatie van deze zullen ons in staat stellen om te analyseren wat er aan de basis ligt van het menselijk intellect.

Intellectuele Think Tank

f1fc2400aa095f490574c757fc4afdbd_medium.

The Human Brain Project is in alle opzichten één van de meest ambitieuze en belangrijkste onderzoeken in de geschiedenis. Het is een soort van Think Tank samengesteld met meer dan 80 experten in hun vakgebied in samenwerking met alle grote Europese Universiteiten. Dit team krijgt versterking van verschillende prestigieuze Amerikaanse Universiteiten en van landen die niet deel uitmaken van de Unie, zoals onder andere Zwitserland.

De voorbereidingen zullen minimaal 18 maanden duren. Ondertussen wordt hard gewerkt aan de broodnodige financiering. Het is ook het eerste wetenschappelijk project dat een heus draaiboek en scenario meekrijgt, bijna op het voorbeeld van een Hollywoodfilm. Alle experimenten, onderzoeken en analyses hebben tijdstructuren, doelstellingen en in logische tijdsorde. Dit mega-onderzoek is een nooit geziene operatie die zal draaien met bijna militaire precisie.

Morele bedenkingen

36b61b53a3032f7ec7e1cd72fd60bd58.jpg

Nu al worden luid op vragen gesteld die het doel al voorbijschieten en komen er ethische, juridische, religieuze en sociale vragen naar voor.

De mens vergeet soms dat het brein een anatomische computer is die alles berekend in algoritmes en daardoor hypothetisch perfect te dupliceren valt. De vraag is niet alleen of we een artificieel brein kunnen bouwen, maar zal dit nieuw organisme in staat zijn om onafhankelijk en spontaan te denken? De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat het antwoord hierop een luide ja zal zijn. Het is wetenschappelijk sterk aanvaardbaar dat deze artificiële breinen niet alleen in staat zullen zijn om ons brein te evenaren doch wel te verbeteren bijvoorbeeld in snelheid. De mogelijkheid dat deze “breinen” zichzelf zullen kunnen repliceren en nog intelligenter maken is reëel.

Vele wetenschappers zijn het erover eens dat de definitie van een levensvorm is dat er “bewustwording” aanwezig is. Zullen deze artificiële breinen dan een nieuwe vorm zijn in onze evolutie, een nieuwe “levens” soort? De vraag op zich is intrigerend. Enkelen wijzen op het gevaar dat deze nieuwe “bewuste levensvormen” ooit hun scheppers zullen zien als irrelevant en gezegend met een beperkte intelligentie.

De grote onbekende is welke componenten nodig zijn om algoritmes te schrijven die kunnen leiden tot “menselijke” intelligentie? Intelligentie is een dikwijls verkeerd gedefinieerd begrip, gezien er verschillende vormen zijn van intellect. Er is algemene intelligentie maar evenzeer sociale intelligentie. Mensen reageren instinctief op bepaalde fenomenen, of gedragingen van anderen. Valt nog te bezien of kunstmatige algoritmen in staat zijn om dergelijk gedrag te begrijpen en te kopiëren. Men kan het erover eens zijn dat menselijke intelligentie uniek is, dat zal de vooruitgang niet weerhouden om computers te maken die intellectueel veel sterker zijn dan hun scheppers.

 

Bedenking

535d5bca2bbf9dabc08bb36df4ec5c14_medium.

Dit onderzoek is een belangrijk signaal naar onze Europese wetenschappers toe en een hart onder de riem dat de wetenschappelijke ambitie nog leeft en bloeit. Het is ook belangrijk dat de bevolking deze steunt, zelfs in tijden van economische chaos. Indien succesvol zou het op medisch vlak alleen al revolutionair zijn en op economisch vlak een nieuwe tak vormen voor tewerkstelling.

Vele mensen hebben vragen en zelfs schrik voor de toekomstige cybernetica mogelijkheden. Sinds een tiental jaren ben ik verdiept in het onderwerp en de fascinatie voor de onbegrensde mogelijkheden neemt nog met de dag toe. Artificiële intelligentie is een stap in onze evolutie, hoe geniaal de computers ook zullen worden, de oorsprong zal steeds bij het menselijk vernuft liggen. Het is aan ons om de applicaties te maken dat ze de mensheid niet schaden. Sterker nog door na te denken over de definitie van “menselijkheid” zal de wereldbevolking misschien zelfs een nieuw bewustzijn vinden die eens en voor altijd de scherpe kantjes van onze maatschappij zullen afvijlen. Wanneer we ons bewust worden dat we een nieuwe bewustzijnsvorm kunnen creëren zal de mensheid misschien terug nadenken over de positieve eigenschappen die ons ras niet alleen dominerend heeft gemaakt maar ook bijzonder.

Het zal fascinerend zijn indien we ooit een dialoog kunnen voeren met artificiële intelligentie die niet alleen slimmer is dan onszelf maar ook zal teruggrijpen naar menselijke waarden. De contradictie in terminus, de mens die zijn menselijkheid terug zal vinden door een technische creatie.

klik hier voor de officiële site van The Human Brain Project.

2fa17ab25b8bfb036c3c0852bc2ea8d3_medium.

7f30a915b59aef092bbbb834899dc579.jpg

 

 

 

15/01/2016 18:44

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert