Hoe je woonst beveiligen tegen inbraak met een beperkt of geen budget?

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Inleiding

48ea3ef284e34e9f75322d01a563de64.jpg

Criminaliteit is van alle tijden doch de laatste jaren is er een enorme groei in de beveiligingsmarkt. Door de huidige economische crisis en de veranderende mentaliteit is de kans dat men slachtoffer wordt van een crimineel feit relatief hoog. Het onveiligheidsgevoel neemt ook alsmaar toe ook in onze gebieden. Uiteraard zijn er heel wat elektronische snufjes die iemand in staat stellen om van je woonst een versterkte vesting te maken. Een degelijke alarminstallatie kost algauw een paar duizend euro, maar sommige mensen springen inventief om met het probleem beveiliging.

In dit artikel worden kleine maatregelen belicht die een zeker veiligheidsgevoel kunnen garanderen en vooral preventief werken. Inbraken zijn een plaag in West-Europa en de statistieken liegen er niet om, de kans dat u onverwacht en onaangenaam bezoek kan krijgen is groot.

Wanneer men geen of weinig budget heeft om zich te beveiligen, kunnen dergelijke kleine ingrepen een wereld van verschil maken.

Inventiviteit

33fe3c4a4b2681b4abf15a80d43982b2.jpg

Overal ter wereld zijn er budgettaire beperkingen en soms verneemt men sterke staaltjes van inventiviteit. Enkele voorbeelden:

 • Een Amerikaanse gevangenis ziet zich verplicht door budgettaire maatregelen om een deel van de bewakers te ontslaan. Tussen het eigenlijke gebouw en de omheining is er een soort van corridor, een niemandsland waar men vroeger patrouilleerde. De directeur wil voor alles verhinderen dat er zich problemen voordoen, en de corridor bewaken door afgerichte wolven die rondlopen in het niemandsland tussen de omheining van het complex en de uitgangspoort. Dit kost ongeveer 10.000 dollar per jaar, een patrouille met 8 personeelsleden kost ongeveer het tienvoudige.
 • Op verschillende NATO-basissen doet men beroep op ganzen die ’s nachts worden uitgezet. Bij de minste beweging maken deze een hels kabaal. Een alternatief groen alarmsysteem.

Bij de burgers is de spitsvondigheid al minstens even groot, overal ter wereld “wapenen” burgers zich tegen mogelijke inbraken.

Preventie

bf9a46a6feba439a962fe279d09d00ec.jpg

Dient gezegd dat niets uiteraard een hoog technisch alarmsysteem kan evenaren, maar men moet roeien met de riemen die men heeft.

De klassieke tips om potentiële inbrekers buiten te houden zijn ondertussen wel bij iedereen bekend:

 • Alle ramen en deuren sluiten, inclusief de garagepoort.
 • Geen reservesleutels verstoppen of laten rondslingeren.
 • Voldoende verlichting in het huis, de tuin of de oprit.
 • Bij afwezigheid de post laten leveren op het post kantoor.
 • Werken met licht timers om de impressie te geven dat er iemand thuis is.
 • Geen vuilnisbakken of zakken laten staan.
 • Geen ladders of ander materiaal laten rondslingeren rondom het huis.

De naleving van deze simpele regels kan al heel wat onheil verhinderen.

Advocaat van de duivel

7c5171b4d056311b6b3ccf1e114a5367.jpg

Het is echter noodzakelijk als men weinig budget heeft om advocaat va de duivel te spelen, en zich te oefenen in een rollenspel. Zet je inde plaats van de inbreker, observeer je huis en probeer ongezien, ongehinderd en vooral geluidloos binnen te dringen.

Gelegenheidsinbrekers en zeker beroepsinbrekers kiezen een doel uit volgens bepaalde criteria. Studies hebben uitgewezen dat ze bijna nooit hiervan afwijken.

Een inbreker zal gevoelig zijn voor:

 • Het relatieve gemak om binnen te breken.
 • De tijdspanne in welke dit mogelijk is.
 • De eventuele te verwachte tegenstand of obstakels.

De boef weet perfect dat iedere seconde die hij verliest fataal kan zijn voor zijn detectie, herkenning of zelfs arrestatie. Het komt er dus vooral op neer om de potentiële inbreker te ontmoedigen en op andere gedachten te brengen. Wanneer een inbreker teveel moeilijkheden zal ondervinden zal hij in 80% van de gevallen een ander doelwit kiezen.

Ontmoediging.

5ce036e80a753b28e0ac66104e01d76a.jpg

Om effectief je woonst te beveiligen is het belangrijk dat je begint bij de omgeving van je woonst: de tuin, de oprit, de buurt of in een appartementsgebouw: de inkomhall, de gang, de lift, het terras. Inbrekers zijn mensen zoals iedereen en geen romantische personages. Hoe onzekerder je een inbreker maakt des te groter de kans dat hij de inbraak zal afblazen. Enkele praktische tips in de psychologische preventie:

 • Koop een hond ongeacht welk ras. Het blaffen van een hond heeft een verlammende functie op inbrekers.  Een eet bak of een hondenketting is dikwijls al voldoende om de inbreker af te schrikken.
 • Laat de gordijnen dicht. Een inbreker is onzeker als hij niet weet wat te verwachten.
 • Plaats waarschuwingsborden of stickers dat je woonst is beveiligd, ook al is dat niet zo.
 • Installeer in de tuin, oprit, of terras bewegingsdetectoren met sterke lichten, deze zijn niet noodzakelijk duur maar wel effectief.
 • Zorg ervoor dat er open zicht is op je woning, trim de haag, snoei de bomen, je woning moet zichtbaar zijn vanop de openbare weg.
 • Plant struiken of bloemen met doornen onder de ramen, een eventuele beklimming zal ontmoedigd worden.
 • Hang aan de ingang van je woonst een bordje met “gevaarlijke hond” ook al heb je geen huisdier.b18286c346b215be1228f10ed955274b.jpg
 • Bevestig op je woning stickers of borden van een schuttersvereniging.
 • Laat geen dure spullen in het gezichtsveld.

Woonstbeveiliging

154cb52b6d9f75fb612deb9a93ab6a63.jpg

 • Investeer in degelijk sloten op alle deuren en ramen.
 • Indien de woonst een schuifraam of schuifdeur heeft bevestig dan een metalen stok in de schuifgleuf zodat deze niet kan worden geopend.  Een oude bezemsteel is al effectief.
 • Maak een kijkgat in de voordeur.
 • Indien de deuren van lagere kwaliteit zijn, bedenk dan wel dat deze vlug kan worden ingetrapt. Bevestig een deurketting. Gebruik desnoods een metalen buis of een sterk houten plank en stut de ingangsdeuren  diagonaal van binnenin.
 • Bij sommige politiediensten kan men vrijblijvend en gratis advies vragen. Een deskundige komt dan ter plaatse en wijst op de problemen.
 • Versterk je deuren en ramen met degelijke scharnieren en vijzen daar waar nodig.
 • Ramen zijn uiterst kwetsbaar, rolluiken zijn aangewezen doch kunnen ook worden geforceerd. Sommige mensen plaatsen metalen of houten panelen op maat gemaakt van de ramen aan de binnenzijde van het raam ’s nachts die stabiel blijft door middel van een eenvoudige zware schuifbalk.4a69c0547f5148791f067fea4ebff3cf_medium.
 • Vergewis jezelf dat je huisnummer duidelijk zichtbaar is vanaf de openbare weg, indien de hulpdiensten moeten uitrukken zullen ze zo de juiste locatie hebben gevonden.
 • Leg grind op de oprit, het is bijna onmogelijk om hier op te lopen zonder geluid te maken.
 • Plaats na elke deur een wind gong, deze zal automatisch lawaai maken wanneer de deur open wordt gedaan.    
 • 5e48012f0ece6889b5d202f4e5b561e4.jpg
 • In de meeste supermarkten verkoopt men ook goedkope gadgets met bewegingsdetectoren, bijvoorbeeld een kikker die kwaakt wanneer er iemand langs komt, of een vogeltje die begint te fluiten. Plaats deze in donkere hoeken van je woonst, bijvoorbeeld in de traphal.
 • 6b265fbba496e96b7877045ea4a6086b.jpg

Het is belangrijk dat je de indringer detecteert, dit kan door visuele observatie maar dit is meestal door geluid afkomstig van de inbreker(s).

Wat je ook doet, vergewis je dat er steeds een uitweg is voor jezelf in geval van nood. Het is levensnoodzakelijk dat je in hoge nood de woonst eventueel kan verlaten, bijvoorbeeld door brand.

Extreme Beveiliging

141a3bee9269e1a47be00ee1791a176d.jpg

Homejacking en inbraken met geweld het is niet meer ondenkbaar in de Lage Landen. Ook hier is een preventieve houding gewenst.

Het is aangewezen één bepaalde kamer in de woonst uit te kiezen als paniek kamer. Enkele middelen en voorzorgen zijn zeker aangewezen:

 • Versterk de ingangsdeur naar deze kamer extra, zorg ook wel hier dat u een nooduitgang hebt indien nodig.
 • Indien deze kamer hoger gelegen is, is een touwladder aangewezen voor extreme noodgevallen.
 • Zorg ook dat overal in het huis je in staat bent om te communiceren met de buitenwereld. Vaste lijnen kunnen worden afgesloten, elektriciteit kan worden geëlimineerd. Een mobiele telefoon kan levensbelangrijk zijn, zorg ervoor dat het toestel op maximum is opgeladen en gemakkelijk kan worden gevonden.
 • Programeer in het mobiele toestel ook alle noodnummers en eventueel telefoonnummers van de buren of het plaatselijke politiekantoor.
 • In de Verenigde Staten hebben de mensen ook in dergelijke paniekkamers een megafoon, waarmee men gemakkelijk de ganse buurt kan wakker alarmeren.
 • Een verbanddoos en drinkwater zijn ook absoluut belangrijk. In afgelegen gebieden kan het gerust zijn dat externe hulp lang op zich laat wachten.
 • Een paar infrarood nachtkijkers kunnen ook een enorm voordeel zijn, deze kan je gemakkelijk bestellen via internet vanaf ongeveer 250 euro, men kan ze goedkoper aanschaffen op rommelmarkten.
 • Zorg voor natuurlijke barricades door bijvoorbeeld meubelen strategisch te zetten in een traphal en dergelijke of te plaatsen voor de ingangsdeur.

Bewapening

f5245f7df71dd0fb8a078db7328c7f7d.jpg

Men ziet dat de maatschappij zich meer en meer gaat bewapenen in respons op de excessieve agressiviteit van de criminelen.

Let op! Strikt genomen kan men dodelijke of zware verwondingen slechts toebrengen in gevallen van wettige zelfverdediging. In de Verenigde Staten is het een fundamenteel recht om je bezittingen met alle mogelijke middelen te verdedigen. Het houden van vuurwapens is eveneens een constitutioneel recht. Bij ons dus niet. Vuurwapens kan men strikt gezien enkel houden mits een vergunning. De reactie van het slachtoffer dient altijd in verhouding te zijn met het gevaar dat een inbreker stelt. Een ongewapende inbreker het hoofd inslaan of in flarden te schieten kan duidelijk niet. Indien dergelijke gevallen zich voordoen kan men zelf in staat van beschuldiging worden gesteld. Hier is er slechts één excuus en dat is wettige zelfverdediging.

Uiteraard kan men zich desondanks deze wettelijke beperkingen “wapenen”. Vele mensen houden dan ook een baseball bat in de slaapkamer. Deze zijn eenvoudig te vinden in een sportwinkel en uiterst doeltreffend om iemand te immobiliseren. Maak ook kennis van je eigen omgeving, het is verbazend hoeveel banale voorwerpen kunnen gebruikt worden als een effectief wapen.

a4b7c2a99511fd80f4afc73c13eab260_medium.

Indien men beschikt voer een vuurwapen kan men zich natuurlijk deftig verdedigen, doch wapens in huis kunnen uiterst gevaarlijk zijn. Het is niet ondenkbaar dat de agressor het wapen uiteindelijk zal ontnemen en tegen de bewoner zal gebruiken. Vooral met kinderen in huis, is een wapen een veel te gevaarlijk voorwerp.

De confrontatie

ce07dd0fd520dedc13a23025bcbf287f.jpg

Wanneer het uiteindelijk toch tot een confrontatie komt met de agressor, werk dan zo goed mogelijk mee, breng jezelf en andere huisgenoten niet nodeloos in gevaar tenzij je absoluut zeker bent dat je de persoon fysisch en mentaal aankan.

Neem afstand van de materiële dingen en concentreer je op overleven. De kans dat een moordenaar uiteindelijk een moordenaar wordt is klein, tenzij het natuurlijk een nietsontziende gangster is.

Probeer ieder detail van de agressor in je op te nemen, het zal later een grote rol spelen bij de eventuele opsporing en arrestatie.

Conclusie

81a54281cb2a1203cc78aafaeda6d8d4.jpg

Een waterdichte beveiliging is een fabeltje. Het zou idioot zijn om de potentiële geweldplegers niet te ontmoedigen, zeker indien dit al kan met enkele goedkope middelen.

De grootste angst van de inbreker is tijdverlies, hoe moeilijker en gevaarlijker het wordt hoe sneller hij zal afdruipen zonder escalatie van geweld. Het komt erop neer een juiste combinatie te vinden van technische gereedheid en een vastberaden houding om de inbreker op andere gedachten te brengen. De inbreker zal uiteindelijk altijd overwegen of het de moeite waard is om risico’s te nemen.

Vergeet echter niet dat we in tijden leven dat mensen moorden voor enkele fluttige honderden euro’s. Wees op het ergste voorbereid, maar er is geen enkele reden om paranoia te worden. Wees alert, maar maak van je woonst ook geen gevangenis.

Een dosis gezond verstand en instinctieve alertheid zijn in vele gevallen al voldoende om het ergste te vermijden.

 

7df3f8b11372de992d73c21087c1d8e0.jpg

37542a679c580e1097b3fd19b225dc65.jpg

d2469b07afd843e6e6d777386eb33343_medium.

 

 

 

 

14/01/2016 19:28

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert