Het center for disease control and prevention (c.d.c.).

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

 

Definitie. 

915af1c4e1b3ef2becd836c54b188626.jpg

Het centrum voor Ziekte en Preventie Controle is een Federaal Agentschap in de Verenigde Staten die valt onder het Ministerie van Gezondheid. Het is niet vergelijkbaar met enig ander overheidsorgaan of enig andere Europese kloon. Het concept van deze overheidsinstantie is uniek en toonaangevend in de wereld.
Hoewel de nadruk uiteraard ligt op de gezondheid spitst deze overheid zich toe op de voorkoming en bestrijding van allerhande besmettelijke ziektes. Sinds de jaren veertig is de dienst uitgegroeid tot een expertise kern op gevaarlijke ziektes zoals malaria. Niet alleen worden alle pathologieën zorgvuldig in kaart gebracht over gans de wereld, er wordt actief gezocht naar remedies, vaccins en vlugge behandeling van oude en nieuwe ziektes. Het federaal agentschap telt overal lokale afdelingen en heeft internationale contacten wereldwijd zoals het Louis Pasteur ziekenhuis in Parijs, het centrum voor tropische ziektes in Brussel en alle vooraanstaande internationale wetenschappers die zich met deze materie bezighouden.
De medewerkers doen niet alleen aan onderzoek en statistiek, doch begeven zich ook op het veld telkens er ergens ter wereld een vreemde ziekte is uitgebroken of er een opflakkering is van een reeds gekende boosdoener. Het CDC heeft nu meer dan 15.000 hooggeschoolde werknemers en staat te allen tijde paraat om in te grijpen bij de ergste nachtmerries zoals recent het ebolavirus in Afrika. Het jaarlijks budget bedraagt nu al 9,2 miljard dollar en stijgt ieder jaar.

 

 

 

Historiek.

39026d55a8958a82fd26340abee15560.jpg

Vreemd genoeg zag dit instituut het levenslicht tijdens de tweede wereldoorlog waar malaria een geduchte tegenstander was tijdens de zware gevechten in het verre Oosten. De Verenigde Staten waren één van de eerste westerse landen die de belangrijkheid van malaria preventie juist konden inschatten.

 

 

 

75f97d7bf0a3b15a738006a1d60bb898_medium.

Gezien malaria ook lelijk huis hield in de zuidelijke staten van Amerika werd als uitvalsbasis Atlanta in Georgia. De middelen waren voor die tijd indrukwekkend doch absoluut niet vergelijkbaar met de knowhow en de internationale reputatie van vandaag. De voornaamste activiteit was immers het bestrijden van muggen. Meer dan zes miljoen huizen werden besproeid met insecticiden. Met deze bescheiden taak groeide het besef dat volksgezondheid en preventie van ziektes ontelbare levens konden redden.
In 1947 pleite het hoofd van de CDC Dr. Joseph Mountin dan ook voor een uitbreiding van de taken en diensten. Verbazend genoeg kwam er een zeer grote financiële gift van de Coca-cola Company die de dienst in staat stelde om een nieuw gebouw op te trekken en hun activiteiten aanzienlijk uit te breiden. Naast de malaria werd er nu ook aandacht besteed aan seksueel overdraagbare ziektes. Kort nadien werd tuberculose bestrijding toegevoegd aan de doelstellingen. In 1963 kwam er een gigantisch programma bij namelijk de immunisatie van de Amerikaanse bevolking. Na enkele naamswijzigingen kreeg het apparaat uiteindelijk zijn definitieve naam in 1970, het CDC werd een feit.

 

 

 

Huidige taak.

 

 

e70d94bf4dadf644c629fa6b5d7dc4bc.jpg

Naast de al opgenoemde oudere doelstellingen heeft het CDC zich ontplooid tot de wereldautoriteit op het gebied van ziektes en ziektebestrijding. Daarnaast zijn er talloze projecten en nevenactiviteiten zoals chronische ziektes, mindervaliden hulp, werk gerelateerde aandoeningen, milieuverontreiniging, nucleaire ziektes, en sinds kort voorkomen en bestrijden van terroristische aanslagen van chemische of biologische aard. Ook de minder gekende ziektes worden zeer actief bestudeerd en bestreden zoals het Nijlvirus, geboorte afwijkingen, obesitas, de verschillende griepvarianten, E.coli besmettingen en natuurlijk A.I.D.S.
Het CDC heeft één van de zeldzame Biosafety Niveau 4 laboratoria in de wereld. In deze zwaar beveiligde plaats worden onder andere nog enkele ziektekiemen bewaard van dodelijke virussen die nu van de aardbol zijn verdwenen zoals de Spaanse griep die 20% van de Europese bevolking had uitgeroeid in vervlogen tijden, en een nog levende string van de pokken.
 

Voorbereid op het ergste. 

e323b191d508e76835f748053b7371e6_medium.

Hoewel men het nooit zo zal omschrijven is het CDC voorbereid op het ergste scenario mogelijk en op een manier om deze te beantwoorden. Verschillende scenario’s worden actief nagespeeld zoals aardbevingen, nucleaire rampen, terroristische aanslagen, oorlog, natuurrampen en geloof het of niet er wordt rekening gehouden met een ziekte die mensen zou veranderen in zombies.
 

Structuur.

6adf7fec3fb95e8a811abd556b2bf2d5.jpg

Het CDC kan indien nodig beroep doen op alle overheidsinstellingen inclusief alle veiligheid- en politiediensten en alle takken van het leger. De beste wetenschappers staan op de loonlijst en er is bovendien een zeer nauwe samenwerking met het departement van Defensie. De beroepen werkzaam in het hoofdkwartier en de lokale kantoren zijn zo gevarieerd dat men letterlijk op alle omstandigheden is voorzien. Naast wetenschappers uit de medische sector kan men politiemensen vinden, analisten, IT-specialisten, verpleegsters, veeartsen, zoölogen, PR-mensen, toxicologen, apothekers, en alle aanverwante beroepen of activiteiten. Door zijn wereldwijde faam en reputatie kan het CDC ook nog putten uit een enorme lijst van private wetenschappers over gans de wereld al dan niet verbonden aan instituten of Universiteiten.

52c011f69ddfea785c0d94e97a570910.jpg

De gezondheidsgraad van de Amerikaanse bevolking wordt nauwlettend in de gaten gehouden en er zijn bijna wekelijkse statistieken en onderzoeken. Het CDC is nu zelf sponsor geworden voor talloze initiatieven die de algemene gezondheid van de Amerikanen helpt te bevorderen.

De aanstelling van de bestuurder van het CDC is een presidentiële bevoegdheid en de benoeming dient niet te worden bekrachtigd door de Amerikaanse senaat. Zestien bestuurders passeerden al de review, als hoofd van het CDC dient men altijd een antwoord te hebben en een respons op gelijk welke crisis.
 

Juridische draagkracht.

1ca650060a79cc4899280cfdad1d73d2_medium.

Het CDC onderscheid zich van andere diensten door de autoriteit die het ambt draagt. Een beslissing van CDC staat hoger dan gelijk welk ander agentschap. Bepaalde beslissingen worden enkel en alleen genomen door de vertegenwoordigers van het CDC. Zo kunnen kernreactoren stil gelegd worden, ganse steden ontruimd of ziekenhuizen in quarantaine enkel en alleen op autoriteit van het CDC. De morele autoriteit van het CDC is onaantasbaar en onbespreekbaar, in de praktijk volgt iedereen de bevelen op van het CDC.
 

Bedenking.

ca9690a79285fe125728850dc20a6d81.jpg

In een land dat kreunt onder de crisis en onder de liberalisering van Obama is het verwonderlijk dat de CDC nog steeds alle middelen krijgt om het werk verder te zetten. Het CDC zal nog in belang en verantwoordelijkheden toenemen ondanks alle sociale besparingen die drastisch worden toegepast. Het siert de Amerikaanse wetgever dat men het belang erkent van ziektebestrijding en durft te erkennen dat de rampen van de toekomst nu nog illustere onbekenden zijn. Het motto beter voorkomen dan bestrijden is nu krachtiger dan ooit en terecht.

De mensheid staat niet alleen economisch voor een keerpunt, het zou wel best eens kunnen dat het voortbestaan van de mensheid als dusdanig weldra in reeël gevaar zal komen. Het CDC is scenario’s aan het bedenken, maar hoe goed ook voorbereid, men zal nooit voorbereid genoeg zijn indien en wanneer de ergste rampen het voortbestaan van de mensheid in gevaar (zullen) brengen.

De Amerikaanse samenleving is verre van perfect en telt inderdaad vele fouten en zwarte bladzijden doch in Europa staan wij in onze kinderschoenen, onze beleidsmensen hebben zoals altijd niet de minste idee hoe zo doom scenario’s moeten aanpakken, laat staan dat ze hebben geïnvesteerd in de wetenschap of de middelen. Een laksheid die wel eens duur zou kunnen betaald worden in de toekomst…

 

8b119bbfec32b5cafc67a38ac97861e9_medium.
37542a679c580e1097b3fd19b225dc65.jpg
d2469b07afd843e6e6d777386eb33343_medium.
14/01/2016 19:15

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert