De kunst van conversatie. hoe kan je ieder gesprek ombuigen tot een succes?

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

De kunst van conversatie. Hoe kan je ieder gesprek ombuigen tot een succes?

Voorwoord

1e79a9b2ff5ecf7c8e792c0e9356d3c0.jpg

Converseren we doen het allemaal en worden er dagelijks allemaal mee geconfronteerd. Elke dag bestaat uit honderden conversaties waarvan er een groot deel gewoon deel uit maakt van de sociale interactie en ander klein deel een belangrijke invloed kan hebben op ons leven en ongeveer 5% een relationele band heeft waarvan we daadwerkelijk genieten. Het begint met de dagelijkse “goedemorgen” die we ontelbare malen herhalen tot en met de “slaap wel” die wordt uitgesproken in de huiselijke sfeer. Tussen deze twee woorden ligt een spectrum van conversaties die soms banaal zijn, voortvloeien uit gewoonte, een uiting zijn van formaliteit of beleefdheid, passen in de werk-of schoolomgeving, of soms zelfs gewoon ergerlijk zijn.

Gelukkig zijn er nog de conversaties die mening en betekenis hebben tussen gelijkgestemden, geliefden, familie en gewoon mensen met wie men een affiniteit of sympathie voelt.

Al bij al zijn de meeste conversaties wel noodzakelijk maar daarom niet onmiddellijk aangenaam. In de meeste conversaties verhullen we de waarheid of onze echte gevoelens. Men zal “goedemorgen” zeggen aan iemand die men antipathiek kan vinden terwijl onze geest eigenlijk bedoeld “Loop naar de maan”.
Conversaties zijn dus ingewikkelde rituelen die soms heel belangrijk kunnen zijn en in bepaalde gevallen determinerend kunnen zijn voor sociaal of persoonlijk geluk. Denk maar aan een sollicitatiegesprek, een huwelijksaanzoek, een gesprek met een uitgever, en nog honderden andere voorbeelden.

De Kunst van het converseren

78b73d22a1920ea41999e0d9290ce7d1YTIwMmNi

Deze discipline vergt oefening maar is eigenlijk niet zo moeilijk. Naast de ervaring is een goede dosis geduld noodzakelijk, verstandelijk inzicht en anticipatie, met deze ingrediënten kan men zelfs leren om te genieten van iedere conversatie zelfs de meest banale.
Het is mogelijk om een goede conversatie op te bouwen met iedereen als men enkele tips in acht neemt.

Eerste indruk

721580c7415562f4ecc198881f804b92Q0QtMDgw

Glimlach en probeer vragen te stellen die niet enkel en alleen kunnen worden beantwoord met de dooddoeners van elke conversatie een “Ja” of een “Neen”. Luister vooral liefst zonder te onderbreken. Kijk de mensen recht in de ogen en blijf onder alle omstandigheden kalm en beleefd. Agressiviteit zal enkel en alleen uitmonden in een beëindiging.

De kunst van het luisteren

688ffdb85268d5bb4e6e939624b19a59Y29udmVy

Verbazend is niet het praten de belangrijkste factor in een conversatie als de luisterende partij het te druk heeft met zijn volgend antwoord voor te bereiden, zal de conversatie vlug uitdoven. Hou er je hoofd bij door te luisteren naar de tegenpartij. Het is ook nuttig om enkele idee te lanceren in de richting van de mede spreker, er is een grote kans dat hij hierover zal door razen en zodoende zij zelf het werk doen, verbazend genoeg zal hij op het einde van het gesprek crediteren met de vermelding dat je een goede gesprekspartner bent. Praten om te praten, help jezelf en de conversatie niet vooruit.

De analyse van de gesprekspartner

Zoek naar raakvlakken met je gesprekspartner zoals zijn interessevelden. Het is ook nuttig om vooraf informatie te verzamelen over de persoon, wat zijn de hobby’s en interesses, familiale toestand, politieke betrokkenheid, enz. Een compliment weggeven is een prachtige start om de gesprekspartner te ontwapenen en gerust te stellen. Het voornaamste is om het ijs te breken. Velen mensen zien een conversatie en dan vooral een formeel gesprek als een duel waarin ze triomfantelijk moeten uitkomen. Deze defensieve houding kan me volledig doen verdwijnen door enkele raakgerichte opmerkingen.

Stel vragen.

acd58adfb79073f8cbe2bdc0a3201968Um9iaW5f

Waar houden ze van? Wat is hun professionele achtergrond? Hoe is hun huidige situatie? Analyseer vliegensvlug welke gebieden jullie gemeen hebben, en welke zaken je kunt gebruiken om de conversatie te sturen in een relaxed sfeer. Er is altijd een reden waarom een bepaalde conversatie plaats zal vinden, probeer te zien of de nieuwe informatie kan gebruikt worden om een minder formele sfeer te creëren. Om één of andere reden is de gesprekspartner voor jou interessant dus probeer meer te weten over de mens en niet over de titel, de status, de reputatie.

Cijfer jezelf weg.

Het is een zeer moeilijke taak om anderen te overtuigen om interesse te tonen in jouw persoon. Geef een hand, en begin om jezelf weg te cijferen en hou je focus op de gesprekspartner. Wanneer je teveel bezig bent met jezelf is deze enkel een kweekvijver voor faalangst of een gebrek aan zelfvertrouwen. Wanneer men vertrekt met het standpunt dat de gesprekspartner de belangrijkste persoon is, wordt het veel gemakkelijker om zelfzeker over te komen.

Oefen de luistervaardigheid.

Hou steeds oogcontact, knik bij het aanhoren van de monoloog van de gesprekspartner, en gebruik desnoods typische stopwoorden om aan te tonen dat het gesprek wordt gevolgd zoals “inderdaad”, “interessant” of gelijkwaardige woorden die de interesse onderstrepen en dat ze jouw volledige aandacht hebben. Laat niet blijken dat je al een repliek aan het voorbereiden bent, laat het gesprek verder vloeien op een golf van impulsiviteit. Dat deze impulsiviteit onderbouwd is door verworven kennis hoeft de tegenpartij niet te weten.

Informeer met verhelderende vragen.

882aa9d3d3d049c359f4c46404013e1eYW4taW50

Wanneer de tegenspreker opgaat in zijn interesseveld, vraag dan specifiek waarom? Laat hen hun standpunten uitleggen of verduidelijken, dit is een signaal dat het onderwerp ook voor u boeiend is en legt een gemeenschappelijke factor tussen de gesprekspartners. Wees niet verbaasd dat je zelfs iets kan leren uit het gesprek, sta open voor een potentieel vervelend gesprek te laten evolueren tot een leerzaam onderonsje.

Herhaal de stellingen van de gesprekspartner op jouw manier.

Dit lijkt eenvoudig maar is het niet. Een gesprek is een beurtelingse interactie. Het is opbouwend wanneer het jouw beurt is om de standpunten van uw gesprekspartner te herhalen in je eigen woorden. De gesprekspartner zal concluderen dat je echt hebt geluisterd. Je kunt dan de opgenomen kennis herbevestigen naar de gesprekspartner toe.

Denk na over je antwoorden.

3955bde1def132e6e8922dee08ded918dGhlLWRh

Wanneer een argument van de tegenpartij niet belangrijk was, is het beter om deze niet meer aan te halen en te negeren in plaats van te verzeilen in een irrelevante discussie. Wanneer het echter wel belangrijk is wijs dan uw bezwaren beleefd en kalm aan. Twist niet om het heil van een discussie, bedenk dat een gesprek niet noodzakelijk een duel hoeft te zijn.

 • Het is een opinieverschil die tenslotte een discussie interessant maakt.
 • Met alles instemmen, kan even goed een gesprek laten doodbloeden.
 • Een persoon kan er interessante opinies op nahouden. Een discussie is zinloos wanneer de tegenpartij zich arrogant en superieurder opstelt.
 • Probeer bepaalde agressieve woorden zoals “maar” te vermijden, dit geeft een negatieve psychologische reactie een goede vervanger is het woord “en”.

Speel af en toe op gepaste momenten advocaat van de duivel.

Wanneer de gesprekspartner een punt heeft, maak uw objecties niet persoonlijk, maar introduceer een “derde” visie. Suggereer bijvoorbeeld een standpunt dat zou kunnen worden gebruikt door tegenstanders (anders dan jezelf). Overdoe deze techniek niet, na een tijdje wordt dit ervaren als vijandelijk.

Gebruik de ingelaste pauzes.

232402e786b8616c1559ab4221b39100NTMwMjU0

Heb geen panische schrik van de pauzes in een gesprek, integendeel gebruik deze seconden om uw gedachten te ordenen. Indien nodig probeer tijd te winnen door het gesprek eventjes af te wenden door het vertellen van een anekdote. Stel desnoods een vraag, uw gesprekspartner is weer een tijdje bezig. Het is belangrijk dat er geen lange stilte valt in het gesprek.

Weet wanneer het tijd is om de conversatie te stoppen.

Dit is hoofdzakelijk een kwestie van aanvoelen. Neem afscheid van de gesprekspartner en vergeet niet te vermelden dat je het leuk hebt gevonden om van gedachten te wisselen. Een gesprek eindigen op een goede voet, zelfs zonder concreet resultaat, is een uitstekende basis voor verdere besprekingen en laat de deur open op nieuwe gesprekken toekomstig aan te gaan op een zeer goede vertrekbasis.

Hou controle over het gesprek.

Het is uiteraard belangrijk om controle te houden over het gesprek. Hier zijn enkele aanwijzingen om dit te volbrengen.

 • Wees niet te persoonlijk met je vragen. Je wilt niet te ver afdwalen of bepaalde gemoedstoestanden oproepen die negatief zijn voor het gespreksdoel. Soms krijgt men een informatie overkill, men krijgt teveel informatie die bovendien meestal irrelevant is om je doel te bereiken. De gesprekspartner mag niet de indruk krijgen dat je hem informatie hebt ontfutseld.
 • Wees oprecht, overval de persoon niet met talloze complimenten, dit zal een tegengesteld effect hebben.
 • Probeer zwaar geladen onderwerpen te vermijden zoals godsdienst en politiek, de kans dat men zich op een mijnenveld begeeft is te groot.
 • Probeer niet te twisten. Je kunt het niet eens zijn met iemand, maar die persoon hoeft dit niet noodzakelijk te weten. Wanneer je toch behoefte hebt om je standpunten te verdedigen doe dit kalm en berekend, zonder de andere frontaal aan te vallen. Wanneer de discussie dreigt te verzanden in een totaal ander gesprek is het beter om het gesprek terug af te wenden, naar een niet competitief onderwerp.
 • Geef niet de indruk dat je geen tijd (meer) hebt. Uiteraard zijn beledigingen of kwetsende reacties totaal uit den boze.
 • Onderbreek de gesprekspartner niet in het midden van een zin, dit is niet respectvol. Geef ze steeds tijd om hun standpunten te vervolledigen.
 • Blijf op de hoogte van alle nieuwsfeiten dit zowel internationaal, nationaal en lokaal, je zult dit kunnen gebruiken wanneer de gespreksstof dreigt op te geraken.

Het commerciële gesprek

4009fb33c2755760cae230de1c769246Y29udmVy

Wanneer men dag dagelijks verkoopgesprekken moet houden worden deze na een tijdje routine zo wordt algemeen aangenomen. Fout! Ieder verkoop gesprek is uniek met zijn eigen omstandigheden, want iedere gesprekspartner is een uniek individu.
Er zijn enkele feiten waarop men zich moet voorbereiden. Weet wel dat men ieder gesprek op de seconde moet evalueren, vooral voor verkopers die in hun werklijn het gesprek moeten afronden tot een succesvol resultaat bijvoorbeeld een getekend contract of een verkoopovereenkomst. Vertrek niet uit het standpunt dat dit na zoveel jaren routine wordt.

Bij de meeste gevallen moet men eigenlijk driemaal verkopen:
1. Eerst en vooral de dienst of het product.
2. De firma of organisatie.
3. Belangrijkste van al: jezelf.

In de meeste gevallen moet men bijvoorbeeld een huis tweemaal verkopen want meestal zijn de koper(s) een koppel. Het kan heel goed zijn dat één helft van het koppel laaiend enthousiast is, terwijl de andere helft terughoudend is of zelfs negatief. In alle koppels is er uiteindelijk iemand de hoofd beslisser. Het is imperatief in een gesprek om te achterhalen wie uiteindelijk zal beslissen. Meestal krijgt men te horen van “wij beslissen alles samen”; in mijn ervaring meestal “larie en apekool” de uitzonderingen niet vergeten natuurlijk. Het is imperatief dat men in het gesprek de beslissende persoon speciaal bewerkt.

Breek de competitie nooit af

Uiteraard wordt er in een gesprek dikwijls gepraat over concurrenten. Ook hier is het belangrijk goed te luisteren. Val de competitie niet rechtstreeks aan. Vertel ook dat het niet jouw taak is om kritisch te zijn over de concurrenten. Indien je desondanks toch een concurrent wenst te counteren, laat dan gewoon het woordje “oei” vallen bij diens naam vermelding maar ga verder niet op in. Ook het fronsen van de wenkbrauwen zonder commentaar zal de cliënt doen twijfelen. Bouw je eigen dossier en de naam van je firma en het product zelf op, maar breek een andere niet af.

Bedenking

cdae233971c806b8d3766eecfdc86d1dXzQyMzg2

In conclusie is het belangrijk dat men soms wat meer aandacht geeft aan de conversaties. Een gesprek kan grote gevolgen hebben in iemands leven in goede en in slechte zin. In mijn ervaring in de zakenwereld kan ik maar beamen dat kennis inderdaad macht is. De meeste mensen gebruiken dezelfde methodes om hun doel te bereiken, het verschil zit hem in de voorstelling van jezelf of je verkooptechniek.

Laat een gesprek vooral de reflectie zijn van wie je echt bent. Ondanks alle aangeleerde methodes en tips die hun nut uiteraard hebben zal de winnaar van iedere conversatie worden bepaald door de houding van de gesprekspartners. Vergeet vooral ook dat niet iedere conversatie noodzakelijk een duel hoeft te zijn.

Voor de conversaties van grote emotionele waarde, kan ik slechts aanraden om ze daadwerkelijk te voeren. Stel een goed gesprek, een uiting van liefde of emotie met de mensen rondom je heen die je nauw aan het hart liggen niet uit. De grootste spijt in een mensenleven is soms die onuitgesproken woorden. Grijp de kans om woordelijk te laten weten wie je bent en wat ze voor jou betekenen.

 

52eea859b07495d44fb844cdcecdf239RGUga3Vu

f2e84d98d6dc0c7acd56b40509355666Q09QWVJJ

14/01/2016 19:10

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert