Wat is een depressie eigenlijk, wat zijn de symptomen en de oorzaak?

Door Sharr gepubliceerd in Gezondheid en fitness

Iedereen voelt zich wel eens verdrietig, hulpeloos en niet honderd procent in orde. Meestal zijn dit gewoon reacties op situaties in ons dagelijks leven, zoals een stressvolle periode of het einde van een relatie. De gevoelens van verdriet en hulpeloosheid kunnen zeer heftig zijn en als intens worden ervaren, maar langzaamaan worden ze minder en gaat het weer beter.

Als het echter zo is dat je gemoedstoestand helemaal niet beter lijkt te worden, maar alleen maar erger en heftiger, kan het zijn dat je een stemmingsstoornis hebt. Vaak ervaar je dan lange periodes van negatieve gedachten en extreem verdriet. Een stemmingsstoornis is eigenlijk dat een persoon heftige gevoelens ervaart die zijn of haar dagelijks leven dusdanig belemmeren dat die persoon niet meer normaal kan functioneren. Een depressie komt vaak voor en zorgt voor extreme, aanwezig blijvende klachten van verdriet en hopeloosheid met invloed op de psychische en lichamelijke gezondheid van een persoon.

Gezond brein
Het brein is een zeer complex geheel van allerlei verbindingen en cellen die ervoor zorgen dat je kunt functioneren, nadenken en reageren op ervaringen. Een zeer belangrijk onderdeel van het brein zijn neurotransmitters. Dit zijn als het ware een soort chemische boodschapperstofjes die ervoor zorgen dat je brein functioneert. Ze zijn belangrijk bij het regelen van je slaap, de eetlust en ook emotionele processen zoals je emoties en je concentratie. Neurotransmitters hebben effecten op bepaalde doelen in je hersenen en door de interactie met die doelen kunnen je hersenen reageren op signalen.

Neurotransmitters werken niet goed
Uit bovenstaande alinea kun je dus al voorzichtig concluderen dat wanneer je neurotransmitters uit balans zijn of niet goed werken, dat wel eens gevolgen kan hebben voor de processen die ze regelen. Dat is dan ook het geval bij bijvoorbeeld depressies. Een chemische disbalans wordt de situatie genoemd waarin de concentraties neurotransmitters zijn verstoord en er gevolgen zijn voor je mentale en fysieke gezondheid. Veel wetenschappers geloven dan ook dat heftige gedrags- en emotieveranderingen die voor kunnen komen bij depressie veroorzaakt worden door een disbalans in de neurotransmitters genaamd monoaminen. Monoaminen worden in grote concentraties aangetroffen in het limbische systeem van je lichaam, wat verantwoordelijk is voor de controle van je slaap, eetlust, emoties en geheugen. Als de concentratie monoaminen te laag is, verschijnen er symptomen van depressie.

Neurotransmitters en depressie

Neurotransmitter

Symptomen en gedrag

Lage norepinefrine

Afname in energie en motivatie, slechte concentratie en geheugen

Lage serotonine

Toename van een depressieve gemoedstoestand, eetlust, slaapproblemen

Lage dopamine

Toename van eetlust, compulsief gedrag, afname in tevredenheid

 

Symptomen

De tijd waarin de gemoedstoestand van een persoon negatief beïnvloed is, wordt een depressieve episode genoemd. Tijdens deze episode voelt een persoon zich extreem verdrietig en dit duurt minstens twee weken. Het is vooral belangrijk dat er wordt gekeken naar de achtergrond, sommige personen ervaren verdriet anders dan andere personen en het gaat bij een depressieve episode vooral om het verschil met de gemoedstoestand van de persoon vóór de episode aanbrak. Het is dus niet de bedoeling dat je mensen onterecht gaat labelen als depressief, terwijl het gedrag van deze persoon wel te verklaren is. Meer specifieke symptomen moeten twee weken lang elke dag voorkomen en zijn:

  • meer verdrietig zijn dan niet verdrietig zijn
  • voelen alsof het leven niets waard meer is
  • interesse verliezen in dingen die eerst een groot deel van het leven waren
  • verandering in eetlust en gewicht; aankomen of juist afvallen
  • verandering in nachtrust; minder slapen of juist meer maar toch moe blijven
  • verandering in spraak; minder spraakzaam
  • laag zelfbeeld
  • denken aan dood of wensen dat je dood was
  • waardeloos en/of schuldig voelen

Zelfmoordgedachten
Specifieke waarschuwingssignalen voor suïcidaliteit zijn wanneer een persoon denkt aan zelfmoord en frequent hierover denkt, beweren dat er geen reden meer is om te leven, het gevoel van gevangenschap of dat een persoon zich een last voelt voor anderen, toename van alcohol- en drugsgebruik, het weggeven van bezittingen of afscheid nemen van mensen.

Waar wordt depressie door veroorzaakt?
Depressie heeft, net zoals de meeste psychische stoornissen, geen enkel aanwijsbare oorzaak. Het is een gevolg van meerdere factoren die zorgen voor een chemische disbalans in je hersenen.

Biologische factoren
Als één van je familieleden depressie heeft, heb je zelf meer kans om ook een depressie te ontwikkelen. Ook andere mentale aandoeningen zoals alcoholisme of schizofrenie zorgen voor een toenemend risico op een depressie

Psychologische factoren
Stressfactoren zoals een sterfgeval in de familie, scheiding, werkloosheid en dergelijke kunnen een depressie uitlokken. Als je chronisch zulke tegenslagen en stress ervaart, heb je meer kans op een depressie.

Gedragsfactoren
Toename van de alcoholconsumptie en drugsgebruik kunnen leiden tot de ontwikkeling van een depressie en maken de situatie en symptomen van depressie ook vaak erger

Sociale factoren
Ook het missen van sociale ondersteuning en goede relaties met bijvoorbeeld familieleden of vrienden wordt vaak in verband gebracht met het ontwikkelen van een depressie

14/01/2016 19:02

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert