Misdaad: valt de huidige criminaliteit nog in te dijken?

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Misdaad: valt de huidige criminaliteit nog in te dijken?

Voorwoord

6d501e715c3408afedb9c17453aadc28.jpg

In tijden van economische rampspoed is het klassiek dat de mensen gedreven uit overlevingsinstinct of noodzaak toevlucht nemen tot inbreuken op een al dan niet rechtvaardige wetgeving. Gezien wereldwijd voor vele mensen financieel het mes op de keel staat, valt te verwachten dat niet alleen uit een beweging van existentie drang doch ook uit een protest golf tegen het sociale onrecht en wat nog veel gevaarlijk is als reactie van apathie naar de maatschappij toe. De kans dat de bevolking hun regeringen kopiëren in een misplaatst protectionisme is niet denkbeeldig, de laatste jaren is een sociaal egoïsme een onderdeel van de maatschappij geworden samen met een vervaging van de morele normen. Het is mijn in ziens onvermijdelijk dat door de regerende wanhoop bij de mensen, en de puinhoop die onze politici er van maken een algemeen van wanhoop zal ontstaan die de Westerse maatschappij op hun grondvesten gaan doen daveren indien er niet dringend en deskundig wordt ingegrepen. Het meest gebruikte woord van de 21ste eeuw zou wel eens “criminaliteit” kunnen worden.

De Amerikaanse testcase

90ab945bb4e346fe10bcffe2064dc031YWxnX2J4

Welk beter laboratorium voorbeeld dan het zogenaamde rijkste land ter wereld?, de grootste wereldeconomie? Ik kan mij nog herinneren toen men inde Lage Landen zei: “Dit kan alleen in Amerika”, was het maar waar. Deze realiteit staat ook voor onze deur, of beter die is al lang door de deur heen gestapt in onze woonkamer van het dagelijkse leven.

Enkele recente cijfers en voorbeelden zullen u misschien Hollywoodiaans overkomen doch ze zijn een pijnlijke realiteit. Laat ons geen illusies maken Europa volgt, en de catastrofe zal hier nog des te groter zijn omdat we hier totaal onvoorbereid zijn.

3d0acc38be7b9024067537cd7da9c062cHJpc29u

 • In Illionois en meer bepaald in Chicago is de misdaad zo uit de hand gelopen dat de politie versterking krijgt van “National Guard” een eenheid van het leger om de orde te handhaven. Per week sneuvelen 7 mensen en zijn er een twintigtal zwaargewonden, de meeste door vuurgevechten. De stad zal tegen het einde van het jaar meer dan 150 moorden op de teller hebben staan.
 • In het land van Uncle Sam zitten maar liefst 2,2 miljoen mensen in de gevangenis, Amerika is hiermee absolute koploper met 25% van de wereld gevangenen binnen zijn muren. Een triestig feit is dat de gevangenissen niet vlug genoeg kunnen worden gebouwd.
 • Er zijn meer dan 100.000 verkrachtingen jaarlijks in de Verenigde Staten, het cijfer ligt vermoedelijk nog veel hoger doch wordt meestal niet aangegeven.
 • De F.B.I. heeft berekend dat de georganiseerde bendes meer dan 1 miljoen leden tellen, die dan weer verantwoordelijk zijn voor 80% van de misdaden.
 • Iedere jaar is 1 Amerikaan op vijf het slachtoffer van een misdaad.
 • De georganiseerde misdaad heeft zijn territorium uitgebreid met 45% in de laatste jaren.
 • In New York zijn de moorden dit jaar gestegen met 25%.
 • Jaarlijks zijn er in de U.S.A. meer dan 12 miljoen misdaden.
 • In een middelgrote stad zoals Detroit zijn de cijfers hallucinant auto diefstallen zijn gestegen met 83%, overvallen met 50%, inbraken 20% vernieling van eigendom een stijging van 42%.
 • De meest groeiende economische sector in de Verenigde Staten is de security business, die stijgt jaarlijks met meer dan 300%.
 • Verleden jaar waren er in Amerika 900.000 vermiste personen. De ratio is nu ongeveer 2.300 personen per dag die verdwijnen, dient wel gezegd dat slechts een klein deel hiervan oorsprong heeft in criminele activiteiten zoals kidnapping.
 • 1 Amerikaan op dertig is ofwel in de gevangenis, ofwel voorwaardelijk vrijgelaten ofwel vervroegd vrij op probatie.

 

Wereldsituatie

bf7d9a74c8f89ed7663b3213dd579029Y3JpbWVf

Het zou absurd zijn te denken dat de criminaliteit vooral in deze moeilijke tijden geen opmars maakt in de rest van de wereld. Dient ook gezegd dat de criminele syndicaten de dag van vandaag misdadige multinationals zijn. Maar wat vooral verontrustend is, is dat een deel van de bevolking overal in de wereld alle realiteitszin heeft verloren tot betrekking van goed en kwaad. Ook hier zijn de statistieken geen aangenaam leesvoer doch eerder symptomen van een sluipend gif tot op heden zonder doeltreffende remedie. Een kleine greep uit een lawine van tabellen en cijfers:

 • Mexico City is de hoofdstad van de kidnappings.
 • Twee derde van de doodvonnissen worden voltrokken in China.
 • Eén op drie Australiërs zijn slachtoffers van een misdaad.
 • In de gevangenissen bestaat de populatie uit 10% vrouwen.
 • Venezuela en Columbia zijn de meest gevaarlijke Latijnse landen.
 • In Amerika heb je 66% meer kans om te worden veroordeeld dan in Europa.
 • De Verenigde Staten hebben 7.200 aanslagen of pogingen tot terrorisme gekend in de laatste 15 jaar.

De Lage Landen

9f786a308c564de9054ed4b16f1243ebZ3VuIGNy

In mijn jeugd was Europa een relatief veilig oord, vooral in onze Lage Landen was er zelfs een relatief veiligheidsgevoel, de Amerikaanse toestanden leken zo ver verwijderd. Sinds enkele jaren echter is ook hier bij ons de kentering gekomen.

Het “oersaaie” België was plotseling goed op weg om de Europese hoofdstad te worden van massamoordenaars, de laatste decennia regende het psychopathische namen zoals Marc Dutroux, Michel Fourniret, Ronald Janssens en Andras Pandy. Zielige manier om het land op de wereldkaart te zetten.

Het “gezellige” Nederland werd opgeschrikt door feiten die compleet ‘jamais vu’ waren. De moorden op de cineast Van Gogh, Pim Fortuyn neergemaaid. Koninginnedag zal bij jullie ook nooit meer hetzelfde zijn.

De prognose is dat gans Europa evenzeer in de greep zal vallen van een torenhoge criminaliteit gezien de huidige economische situatie, het verval in moraliteit en vooral in politieke leiding. Men kan er niet naast kijken dat vele heilige huisjes geen soelaas meer bieden aan de mensen, de misbruiken in de katholieke kerken wereldwijd om maar één voorbeeld te noemen. Wat bijzonder gevaarlijk wordt is dat er bij ons ook een stilzwijgende aanklacht is tegen de paraplegie van het juridisch apparaat en de incompetentie van de mensen die ons politiek zouden moeten leidden.

Een remedie

45a2e63882e7573c0b96299a113697f3Q1JJTUUt

Historisch traditioneel is het antwoord op criminaliteit steeds een repressieve aanpak geweest. De laatste jaren heeft men gelukkig ook de waarde ingezien van een preventieve aanpak, doch het probleem is boven onze hoofden aan het groeien gezien de middelen voorzien voor de misdaadbestrijding in al zijn facetten totaal onvoldoende is. De misdaadbestrijders raken bovendien ongemotiveerd gezien het gerechtelijk apparaat niet kan of wilt volgen. Resultaat slechts een fragment wordt gestraft, de brave burger die zijn verkeersboete niet betaald wordt soms zwaarder bestraft dan de echte gewetenloze criminelen.

Deze repressie is een noodzakelijk kwaad en zal wel altijd blijven bestaan doch het zou veel interessanter zijn mocht men de voedingsbodem van de criminaliteit uit de wereld helpen. Indien men sociale armoede, onrechtvaardigheid, en passieve politieke corruptie uit zou roeien, zouden de individuele daden van agressie en criminaliteit spectaculair dalen.

Klassenjustitie

7a0c49f9becd5d5493e0e68184d7dac0c2VjdXJp

Tijdens één van mijn reizen naar het Verre Oosten, viel het me op dat vrouwe justitia niet alleen blind is (toepasselijk beeld trouwens) doch dat ze recipiërend staat tegenover geld. Het gevaar is niet denkbeeldig dat niet alleen het gerecht een zaak zal worden van de beste advocaten, vrije vertaling: veel centen, doch dat ook de misdaadpreventie en beveiliging een zaak zal zijn voor de elite.

In Manilla bijvoorbeeld wonen de rijken in hun villawijken, gesloten oases met hoge muren, gewapende bewakers, privé chauffeurs en hi-Tech alarmsystemen. Enkele straten verder wordt een arme rakker tot pulp geslagen voor twee of drie dollar.

Bedenking

3cf3aadf11e981b83df48176b6bf74c4Q3JpbWUt

Terwijl iedereen de mond vol heeft van economie, banken, de euro, geld en crisis, loert er al een andere demon om de hoek die van een razende blinde agressie orgie die onze beschaving zal treffen en uithollen in het hart. Waar men zich nu nog druk maakt over obligaties en status zou wel eens een strijd kunnen worden om letterlijk veilig te overleven.

De politici moeten zich dringend de vraag stellen of het volk opleiden niet begint met de leraars, want momenteel is het duidelijk dat er maar weinig onder hen geslaagd is voor een voldoende I.Q.-test. Regeren is niet alleen leiden, het is vooral verantwoordelijkheden dragen, en wat is er belangrijker dan zijn bevolking veilig te stellen? De beschuldigende vinger gaat ook naar de valse profeten die met godsdienstige retoriek aanzetten tot meer haat en verloedering. Hoop is inderdaad belangrijk doch Jihad of Kruistochten brengen geen brood op tafel, alleen maar ellende.

Het is hoog tijd dat de mens eens en vooral kan bewijzen dat hij afstand doet van zijn oer erfenis en dat de rede kan overnemen van het egoïsme en het mondiale wanbeheer.

Indien het mensdom gedoemd is te verdwijnen, heeft het slechts zichzelf te verwijten.

292db38d32122e8b706ce0662093aec5VmFsdCBk

 

 

© Thalmaray - 2011

 

 

 

 

14/01/2016 18:50

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert