Op zoek naar je soulmate, mythe of instinct?

Door Thalmaray gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Op zoek naar je soulmate, mythe of instinct?.

Voorwoord

da4e2a4ad3dac19994d08fd4ebea91cb.jpg

Gevlochten in de mooiste literaire verhalen doorheen de eeuwen en in alle talen zit de term “zielsverwant” .  Waar de meesten slechts een benaming zien voor een romantisch verhaal zijn er anderen die geloven dat een tweeling ziel wel degelijk een bijzonder fenomeen is en dat wij allen als “ying” onze “yang” hebben rondlopen op de aarde.  Emoties horen nu eenmaal gekruid te zijn met ontastbare en irrationele dingen, begrippen zoals passie, verlangen, gevoel, lust en zelfs liefde met de grote “L” zijn nu eenmaal dingen die ingewikkelde structuren hebben en ontzettend veel varianten.  Opmerkelijk is wel dat er sinds het begin der kunsten melding wordt gemaakt van zielsverwant.  De meesten van ons doen dit af als zijnde een facet van doodgewone verliefdheid of liefde, doch er zijn volgens mij aanwijzingen dat er meer aan de hand is…

Definitie

e403c7d9b430dc6abf391fb99c187fcbbHJnXzg5

Een soulmate definiëren is niet bepaald een wetenschappelijke stelling of theorie op papier toevertrouwen, gezien de diversiteit van de mensheid kan men stellen dat dit voor iedereen wellicht een andere betekenis zal hebben of erger nog genegeerd zal worden.  Gezien ik persoonlijk nogal geïntrigeerd ben door het fenomeen, en ik in de overtuiging ben dat dit slechts een proces is van een veel groter geheel, ben ik tot conclusies gekomen die mij hebben verbaasd maar waar ik rationeel vrede mee kan nemen.

Een eenvoudige beschrijving van een soulmate is een persoon waarbij men een bijna intuïtieve spirituele connectie heeft en dit vanaf de eerste seconde dat men die persoon ontmoet.  Dit gevoel komt zeer sterk naar voren, is behoorlijk intens en diep, en manifesteert zich door een natuurlijke affiniteit met de persoon in kwestie, het kan worden uitgedrukt door spontane vriendschap, liefde, respect, intimiteit of seksualiteit of een gevoel van overweldigende compatibiliteit.

Geromantiseerde verklaring

d495d51edfdfc2572a98b89b56f7f244ZHJhZ29u

In de populaire cultuur is er steeds de aanneming geweest dat iedereen een zielsverwant heeft en dat deze gescheiden zielen elkaar zoeken, en als twee uitersten gedreven zijn om elkaar op te zoeken en samen te smelten in een harmonieus geheel.  Vooral in de Oosterse cultuur is dit een ingebakken begrip die een grote aanhang kent tot op de dag van vandaag.  Iedereen kent wel het symbool van Ying en Yang, de twee helften die slechts samen kunnen floreren naar hun levensdoel.  Alhoewel er een geladen symboliek hangt over deze perceptie is niet iedereen van mening dat het een diep mythische oorzaak kent.

Historisch Perspectief

5fb09acbc13ad197d2eb55423d4fe522c291bG1h

Plato is waarschijnlijk de eerste intellectuele auteur die het onderwerp aansneed in zijn “Symposium”.  Hij beschreef hoe de mensheid eerst de vorm had van twee gezichten, vier armen en vier benen.  De god Zeus had schrik dat de mens te machtig zou worden en hij verdeelde hen in twee delen, en veroordeelde hen zo om een levenslang op zoek te gaan naar hun andere helft.  Indrukwekkende stelling voor die tijd.

In de meeste van de Bijbelse verhalen is er sprake van hoofdfiguren die op zijn minst getuigen van een zekere bipolariteit. 

Ook in de oude Egyptische hiëroglyfen kan men dit terugvinden.    De Egyptische God Shu verdeelde Geb en Nut uit hun eeuwige omhelzing.

De Chinese beschaving dweept al sinds het begin met Ying en Yang.

Bij de Maori’s aan de andere kant van de wereldbol zijn er de verhalen van Rangi en Papa, een verdeelde entiteit op zoek naar zichzelf.

Categorisatie van zielsverwanten

198c68b98084e314b2ee39fdea12dde3OTM0XzI3

• Zielsgeliefden : de aanwezigheid van liefde voor iemand, iemand voor wie je alles zou doen en die je liefde  beantwoord.
• Zielsbroeder/zuster : Iemand die in dezelfde zielsgroep is als jezelf en daarbij sterk gebonden door gelijkenissen en affectie.
• Religieuze en spirituele zielsverwanten : het geloof van karma en reïncarnatie.  Het geloof dat deze mensen elkaar al eender hebben gekend in een vorig leven.
• De Karma zielsverwant : iemand die in je leven komt met een specifiek doel of missie.  Hij of zij die je leven zullen richting geven.
• De tweeling ziel : het verankerde geloofd dat er slechts één enkele zielsverwant is.
• De goddelijke aanvulling : het vinden van een partner die elkaar completeert en samen de toekomst tegemoet gaat.

Religieuze benadering

30df8e4df903a56a871b63e6bc5df780c291bG1h

• Het Joodse Bashert wat “lot” betekend wordt gebruikt in de benadrukking van de heiligheid van het (Joodse) huwelijk.
In oud Joodse teksten staat er letterlijk dat wanneer een kind wordt geboren er binnen de veertig dagen een zielsverwant wordt gekozen (Genesis Rabba IXVIII. 3-4).

In recentere tijden is het vanzelfsprekend dat wanneer men is gehuwd, de wederhelft automatisch de zielsverwant is, ook als het huwelijk niet geslaagd is.

• Bij de Kelten is er uitgebreide literatuur over Amna Chara, Anam betekend ziel, Chara wordt vertaald als vriend.  Zelfs nu nog worden deze eeuwenoude tradities in leven gehouden.   De zielsverwant hier is meer in de betekenis van gids, helper, mentor, leraar.

Belangrijk is wel dat de Kelten geloofden dat zielsverwanten voor eeuwig waren verbonden niettegenstaande de invloed van afstand, tijd, of zelfs dood.

• In de New Age religie wordt het aspect van een soulmate heftig verdedigd, doch er wordt duidelijk gesteld dat dit niet is veralgemeend, er zouden slechts bepaalde zielen zijn die door de eeuwen heen met elkaar verbonden blijven.  Ook hier speelt het geloof van reïncarnatie een zeer grote rol.

Reflectie


172c637c49d0513a16783088acdbadd9c291bG1h

Na grondige reflectie over het onderwerp denk ik te kunnen stelen, dat het in een soort van oerinstinct ligt dat de mens zijn definitie van “geluk” zoekt.  Dit laatste begrip is voor iedereen iets anders, en waarschijnlijk kunnen we aannemen dat een mens niet is geboren om zijn gedachten en emoties eeuwig voor zichzelf te houden zonder het te kunnen delen .  Het natuurlijke instinct om een levensgezel te zoeken primeert onafgezien van alle culturele, religieuze of geschiedkundige aspecten.

Voor het doel van de argumentatie laat ons hypothetisch veronderstellen dat er inderdaad mensen zijn die zo een hoge psychologische en chemische reactie kunnen uitlokken.  Het zou me niet verbazen dat indien de mogelijkheid bestaat de hardnekkigheid om zijn wederhelft te vinden ook ontzettend sterk zou zijn.

Wie kan met absolute zekerheid zeggen dat hij of zij  nooit een moment heeft gekend waarbij een toevallige ontmoeting, gevoelens heeft losgemaakt met een fantastische indruk tegen alle logica in, een gevoel van deze persoon is in staat om mij te begrijpen.

Symptomen

825a5ad46c1977b10cd2fb34638f16bec291bG1h

De spontane uitbarsting van emotionele en intellectuele affectie bij dergelijke ontmoeting is supra reeds beschreven doch de literaire captatie van zo’n moment is niet evident.  Het gevoel van zijn zielsverwant te hebben gevonden kan als detonator uiterst simpele dingen hebben, een bepaald woord, een blik, een aanraking, zelfs een geur…maar vooral het feit dat er tussen jezelf en je zielsverwant geen woorden nodig zijn.  Er kunnen in een fractie van een seconde literaire meesterwerken overvloeien van de ene iris naar de andere zonder een woord.  Het wonderbare gevoel overvalt je dan dat woorden niet nodig zijn, er zijn de protagonisten en dat is voldoende.  De acceptatie van dit gevoel wordt in vele gevallen doodgezwegen, maar zal de persoon die dit heeft meegemaakt nooit of te nimmer meer verlaten.

Het Romeo en Julia Syndroom

3b500b18c379676a2367132e06e90b5ddHdpbmZs

Men mag niet vergeten dat een mensenleven een collage is van omstandigheden, relaties en omgevingen.  Het is perfect mogelijk dat je morgen je zielsverwant tegenkomt en niet compleet begrijpt wat er aan het gebeuren is.  Het is nu eenmaal jammer dat mensen gebonden zijn aan verplichtingen, regels en de heersende moraliteit.  De kans dat de geest er zelfs voor openstaat is klein.  Stel U voor dat er een ontmoeting is met een zielsverwant en beide partijen zijn gehuwd, dan is er een grote kans dat beiden hun geheime verlangens, want dat worden ze op dat moment, zullen regresseren onder druk van publieke opinie, moraliteit, plichtsgevoel, religieuze restricties en nog duizend en één andere oorzaken.  Vreemd is hier ook dat er verhalen zijn dat deze bijna dierlijke aantrekkingskracht ook bijvoorbeeld present is door andere niet-persoonlijke communicatie bijvoorbeeld over het internet.  De internet correspondenten die elkaar hebben gevonden zijn gewoonweg niet meer te tellen.  Of deze verhalen allemaal goed aflopen is natuurlijk een andere vraag.

Bedenking

f21201117fc928e726ec64d797be619fU291bE1h

Hoe fascinerend het onderwerp ook is, denk ik dat het belangrijk is te vermelden dat de grootste moeilijkheid ligt om het onderscheid te kunnen inschatten tussen een “gewone” verliefdheid en de perceptie van een zielsverwant.  Moet eerlijk zeggen dat zeer weinig mensen dit objectief en rationeel kunnen.

Kan me wel vinden dat er bepaalde mensen zijn die je leven binnenwandelen en waarvan je instinctief voelt van dit is niet meer normaal, ik lijk die al heel mijn leven te kennen, we vullen elkaar zinnen aan, we weten van elkaar wat we denken….In één enkele onschuldige kus kan soms de kracht zitten van een vulkaan die de dagdagelijks ontgoochelingen en teleurstellingen van een routineus leven wegslingeren.  Als er één persoon is die zichtbaar geniet van je aanwezigheid en jij zichtbaar in haar of zijn aanwezigheid alsof je een onzichtbare levenselixir krijgt, kan men aannemen dat er inderdaad sprake is van een diepere spirituele band.  Denk wel niet dat er slechts één zielsverwant is, denk dat je deze ervaring kan (her)beleven met meer dan één persoon.

Hoe dan ook, in ons onderbewustzijn zitten er nog steeds oerinstincten en hoe wij het ook voorstellen iedereen is nog steeds op jacht naar het perfecte geluk, op gelijk welke leeftijd, in gelijk welke omstandigheden.  Dit in zich is natuurlijk een illusie want perfectie bestaat niet, doch het ligt in de aard van de mens om te dromen, en de kracht die hier in ligt slaagt er dan ook inderdaad in al was het maar voor een korte tijdspanne om ons leven op te tillen naar een uitbundig niveau.
Ik wens het alvast iedereen toe om iemand te vinden die de baken is in de haven, de vuurtoren in een mistig bestaan…

7b5bcc400a62245c9fe34508e1498bc7RGUgb25i

© Thalmaray - 2011.

 

14/01/2016 18:41

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert